1 § Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt som avses i 13 § lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.

SFS 2017:486

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2017-05-24

Först inlagd:
2017-06-07

Senast ändrad:
2017-07-10

Uppdaterad: