Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för 
perioden den 1 januari – 30 juni 2010 är 0,5 procent.
</div>
</div>
</div>
<div class="search-results-footer">
<div class="search-results-opts-bot">
<div class="search-results-all">
<a href="/sfst?bet=2010%3a1">
Sökresultat
</a>
</div>
<div class="search-results-steps">
<div class="search-results-prev">
<div class="arrow-bk"></div>
Föregående
</div>
·
<div class="search-results-next">
Nästa
<div class="arrow-fwd"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
SFS 2010:1

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-12-30

Uppdaterad: