Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2007 är 3,0 procent.
SFS 2007:1

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2006-12-29

Först inlagd:
2007-01-16

Uppdaterad: