Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Ikraftträdande: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:64, bet. 1998/99:FöU6, rskr. 1998/99:219, EGTL010/97 s13
Celexnr: 396L0082
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2005:349
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2005-06-30
Förarbeten: Prop. 2004/05:74, bet. 2004/05:FöU9, rskr. 2004/05:228, EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
Rubrik: Lag (2005:349) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2006:266
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170
Rubrik: Lag (2006:266) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2008:1404
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 25 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119
Rubrik: Lag (2008:1404) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2010:939
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 22, 25 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:939) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2015:233
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11, 16, 17 §§; ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 25 §§, rubr. närmast före 2, 12, 13 §§; nya 12 a §, 13 a §, 14 a §, 18 a §, rubr. närmast före 12 a, 18 a §§
Ikraftträdande: 2015-06-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168, direktiv 2012/18/EU
Rubrik: Lag (2015:233) om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
SFS 1999:381

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-05-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:233