Myndighet: Statsrådsberedningen
Rubrik: Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:19, 1994/95:36, bet. 1994/95:KU17, 1994/95:UU10, rskr. 1994/95:64, 1994/95:115
Uppslagsord: Europeiska unionen
Stickord: EU

Ändring 1994:2063
Text: ikrafttr. av 1994:1500

Ändring 1998:215
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:58, bet. 1997/98:UU13, rskr. 1997/98:197
Rubrik: Lag (1998:215) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 1999:185
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 1998:215

Ändring 2001:1272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2003-02-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:8, bet. 2001/02:KUU1, rskr. 2001/02:92
Rubrik: Lag (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2003:9
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2001:1272
Förarbeten: EGTC80/2001 s1
Rubrik: Förordning (2003:9) om ikraftträdande av lagen (2001:1272) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Celexnr: 101C

Ändring 2003:1059
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2004-04-30
Förarbeten: Prop. 2002/03:97, bet. 2003/04:KU2, rskr. 2003/04:32
Rubrik: Lag (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2003:1208
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2004-05-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:25, bet. 2003/04:UU4, rskr. 2003/04:114
Rubrik: Lag (2003:1208) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2004:191
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2003:1059
Rubrik: Förordning (2004:191) om ikraftträdande av lagen (2003:1059) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2006:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:106, bet. 2005/06:UU19, rskr. 2005/06:238
Rubrik: Lag (2006:368) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2008:1095
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4 §§, rubr. närmast 2 §
Ikraftträdande: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64
Rubrik: Lag (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2009:1110
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2008:1095
Rubrik: Förordning (2009:1110) om ikraftträdande av lagen (2008:1095) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2010:1326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4
Rubrik: Lag (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2011:1138
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2010:1326
Rubrik: Förordning (2011:1138) om ikraftträdande av lagen (2010:1326) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2012:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2013-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:66, bet. 2011/12:FiU40, rskr. 2011/12:236, EUTL91/2011 s1
Rubrik: Lag (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Celexnr: 311D0199

Ändring 2012:893
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14, rskr. 2012/13:16
Rubrik: Lag (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2013:206
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2012:408
Rubrik: Förordning (2013:206) om ikraftträdande av lagen (2012:408) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2013:297
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3 §§; ny 5 §
Ikraftträdande: 2015-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:79, bet. 2012/13:UU17, rskr. 2012/13:207
Rubrik: Lag (2013:297) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2013:534
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2012:893
Rubrik: Förordning (2013:534) om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Ändring 2015:13
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2013:297
Rubrik: Förordning (2015:13) om ikraftträdande av lagen (2013:297) om ändring i förordningen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
SFS 1994:1500

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-12-20

Först inlagd:
1994-12-21

Senast ändrad:
2015-01-29

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:13