Myndighet: Kulturdepartementet
Rubrik: Kulturmiljölag (1988:950)
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Uppslagsord: kulturminne

Ändring 1990:428
Text: ändr. 2 kap 19 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: 1989/90:KrU26, rskr 1989/90:276
Rubrik: Lag (1990:428) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 1990:1146
Text: ändr. 4 kap 12 §
Ikraftträdande: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:10, 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Rubrik: Lag (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m

Ändring 1991:474
Text: ändr. 2 kap 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24 §§; nya 21 a, 22 a §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:123, 1990/91:KrU30, rskr 1990/91:294
Rubrik: Lag (1991:474) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 1991:872
Text: ändr. 2 kap 22 §, 3 kap 17 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:872) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:872

Ändring 1994:1425
Text: ändr. 3 kap 17 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1425) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m

Ändring 1994:1523
Text: nytt 6 kap
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:74, bet. 1994/95:KrU6, rskr. 1994/95:100
Rubrik: Lag (1994:1523) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Celexnr: 393L0007

Ändring 1995:72
Text: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 19 §, 4 kap 16 §, 5 kap 15 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:72) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:560
Text: ändr. 4 kap 3, 9, 10 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:208, bet. 1994/95:KrU29, rskr. 1994/95:352
Rubrik: Lag (1995:560) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
Äldre bestämmelser gäller för ansökningar om tillstånd som kommit in till Riksantikvarieämbetet före den 1 juli 1995.


Ändring 1996:264
Text: ändr. 6 kap 14 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Rubrik: Lag (1996:264) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 1996:529
Text: ändr. 2 kap 4, 17 §§
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Rubrik: Lag (1996:529) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 1997:302
Text: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:99, bet. 1996/97:KrU12, rskr. 1996/97:230
Rubrik: Lag (1997:302) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 1997:1162
Text: ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 17, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97
Rubrik: Lag (1997:1162) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 1998:30
Text: ändr. bil. till 6 kap
Ikraftträdande: 1998-03-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:34, bet. 1997/98:KU12, rskr. 1997/98:135, EGTL60/97 s59
Rubrik: Lag (1998:30) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Celexnr: 396L0100

Ändring 1998:843
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 11 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:843) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen

Ändring 1999:304
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 4 kap 16 § betecknas 4 kap 18 §, rubr. närmast före 4 kap 16 § sätts närmast före 4 kap 18 §; ändr. 4 kap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 §§; nya 4 kap 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap 16, 17 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Rubrik: Lag (1999:304) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 4 kap. 16 § den 1 januari 2002, och i övrigt den 1 januari 2000.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1999:942
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap 15 a §, rubr. närmast före 4 kap 15 a §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:942) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen

Ändring 2000:265
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upp. 5 kap 4, 5, 6, 8, 12, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 3, 10 §§; nuvarande 5 kap 11, 13 §§ betecknas 5 kap 12, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap 8 § sätts närmast före 5 kap 7 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 24 §, 3 kap 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap 1, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 kap 4 §, 5 kap 11, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:114, 1999/2000:39, bet. 1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196
Rubrik: Lag (2000:265) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Beslut om tillstånd till utförsel av kulturföremål som har meddelats innan denna lag trätt i kraft gäller inte efter utgången av år 2000.


Ändring 2000:1244
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 17 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Rubrik: Lag (2000:1244) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2001:1047
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. till 6 kap
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72, EGTL187/2001 s.43
Rubrik: Lag (2001:1047) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Celexnr: 301L0038

Ändring 2002:620
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2002:620)

Ändring 2002:913
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 9, 21 a, 24 §§
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:72, bet. 2002/03:KU6, rskr. 2002/03:15
Rubrik: Lag (2002:913) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2002:1090
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. till 6 kap
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57, EGTL187/2001 s43
Rubrik: Lag (2002:1090) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Celexnr: 301L0038

Ändring 2005:301
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 22 a §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:301) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2005:1213
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51
Rubrik: Lag (2005:1213) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m

Ändring 2006:707
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 9 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:707) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2007:1097
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Rubrik: Lag (2007:1097) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2010:826
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Rubrik: Lag (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av skyddsbestämmelser eller, i fall som avses i 3 kap. 10 § fjärde stycket, förbud som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.
3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagen i dess lydelse vid utgången av juli 2010.


Ändring 2010:911
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:911) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2010:933
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 25 §, 3 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:933) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Ändring 2011:782
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, rubr. till 6 kap.; ny 6 kap. 14 a §, nya 7, 8 kap., bil., bil. 2
Ikraftträdande: 2011-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285
Rubrik: Lag (2011:782) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Bestämmelsen i 8 kap. 2 § tillämpas inte i fråga om sådana förvärv som har gjorts före ikraftträdandet.

Ändring 2011:1068
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2011:782
Rubrik: Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt

Ändring 2013:548
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 a, 23, 24, 25 §§, 3 kap. 1, 21 §§, 4 kap. 4, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 2 kap. 10 §; nya 2 kap. 1 a, 21 b §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273, EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12-33
Rubrik: Lag (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Celexnr: 398L0034, 312R1025

Ändring 2014:694
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2015:852
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. bil. 1; ändr. 6 kap. 2, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:6, bet. 2015/16:KrU3, rskr. 2015/16:54, direktiv 2014/60/EU
Rubrik: Lag (2015:852) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2016:1150
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 11, 13 §§
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Rubrik: Lag (2016:1150) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2017:562
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 17, 20 §§, 4 kap. 3, 11, 12, 13, 18 §§, 5 kap. 1, 10, 11, 16 §§; nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 10 a §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Rubrik: Lag (2017:562) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2017:629
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2 §; ny 9 kap.
Ikraftträdande: 2018-02-10
Förarbeten: Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312
Rubrik: Lag (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2017:1263
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91
Rubrik: Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2017:1277
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Rubrik: Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2017:1293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2017:629
Rubrik: Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)

Ändring 2018:794
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
SFS 1988:950

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-06-30

Först inlagd:
1988-09-01

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:794