Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Rubrik: Arbetsmiljölag (1977:1160)
Ikraftträdande: 1978-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:149, SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Uppslagsord: arbetsmiljölag

Ändring 1980:245
Text: ändr. 7 kap 13 §; ny 7 kap 14 §
Ikraftträdande: 1981-01-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:245) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1980:428
Text: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 1, 2 §§
Ikraftträdande: 1980-07-01
Förarbeten: Prop. 1979/80:126, TU 1979/80:24, rskr 1979/80:343
Rubrik: Lag (1980:428) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1982:674
Text: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 5 kap 5 §, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §; ny 2 kap 10 §
Ikraftträdande: 1983-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Rubrik: Lag (1982:674) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1985:321
Text: ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 9 §, 7 kap 13 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Rubrik: Lag (1985:321) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1986:55
Text: upph. 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:40, SoU 1985/86:6, rskr 1985/86:70
Rubrik: Lag (1986:55) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1987:158
Text: ändr. 2 kap 9 §, 7 kap 7 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:158) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1988:53
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:3, TU 1987/88:4, rskr 1987/88:42
Rubrik: Lag (1988:53) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1989:960
Text: ändr. 6 kap 2 §, 9 kap 2 §
Ikraftträdande: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:19, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Rubrik: Lag (1989:960) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1989:961
Text: ändr. 7 kap 13 §
Ikraftträdande: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:6, 1989/90:AU8, rskr 1989/90:71
Rubrik: Lag (1989:961) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1990:233
Text: ändr. 1 kap 2 §, rubr. till 6 kap; nya 6 kap 17, 18 §§
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:61, 1989/90:UbU28, rskr 1989/90:240
Rubrik: Lag (1990:233) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1990:973
Text: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 2-5 §§, 7 kap 7 §, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §, rubr. till 9 kap
Ikraftträdande: 1990-12-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:60, 1989/90:AU16, rskr 1989/90:115, 1990/91:AU10, rskr 1990/91:7
Rubrik: Lag (1990:973) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1991:677
Text: nuvarande 1 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 11, 12, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. den nya 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3, 4, 8, 9, de nya 11, 12 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 4, 9 §§, 7 kap. 4, 6, 7, 9, 13 §§, 8 kap. 2, 4,§§, rubr. till 1 kap.; nya 1 kap. 1 §, 3 kap. 2 a, 10, 13 §§, 4 kap. 1, 10 §§, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §; omtryck
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Rubrik: Lag (1991:677) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1992:1135
Text: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 1, 2, 3 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:170 (bil.9), bet.1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
Rubrik: Lag (1992:1135) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1994:579
Text: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 3 kap 1, 12, 13 §§ betecknas 3 kap 1 a, 13, 14 §§, nuvarande 7 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 7 kap 8, 9, 10 §§; ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 2 a, 5, 6, 7, nya 13 §§, 4 kap 8, 10 §§, 6 kap 10, 13, 15 §§, 7 kap 7, nya 9, nya 10, 13 §§, 8 kap 1, 2 §§, rubr. till 8 kap; nya 3 kap 1, 12 §§, 7 kap 11, 8 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8 kap 1, 4, 5 §§
Ikraftträdande: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:186, bet. 1993/94:AU15, rskr. 1993/94:365
Rubrik: Lag (1994:579) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Celexnr: 392L0057 392L0091 392L0104
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.
De äldre bestämmelserna i 8 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om överträdelser som har skett före den 1 oktober 1994, dock får ej dömas till annan påföljd än böter.
Sanktionsavgift som avses i 8 kap. 5 § denna lag får påföras endast för överträdelse som har skett efter lagens ikraftträdande.


Ändring 1994:2080
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Rubrik: Lag (1994:2080) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1995:326
Text: ändr. 9 kap 2 §
Ikraftträdande: 1995-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:136, bet. 1994/95:AU12, rskr. 1994/95:227
Rubrik: Lag (1995:326) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:1239
Text: ändr. 1 kap 4 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:79, bet. 1995/96:AU2, rskr. 1995/96:29, EGTL216/92 s12
Rubrik: Lag (1995:1239) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Celexnr: 394L0033

Ändring 1997:520
Text: ändr. 8 kap 8 §
Ikraftträdande: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Rubrik: Lag (1997:520) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 1999:841
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 2 §; ny 3 kap 2 b §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:120, bet. 1999/2000:AU2, rskr. 1999/2000:8
Rubrik: Lag (1999:841) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2000:764
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 7 kap 9 §, 9 kap 1 §; ändr. 4 kap 1-10 §§, 5 kap 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap 6 a, 7 §§, 7 kap 1, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 8 kap 5, 7, 9 §§, 9 kap 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Rubrik: Lag (2000:764) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2002:585
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 2, 3, 9 §§, 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 2002-08-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:145, bet. 2001/02:AU9, rskr. 2001/02:282
Rubrik: Lag (2002:585) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2003:365
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 4, 7, 8, 10 §§, 3 kap 2 a, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 4, 6 a, 7, 8, 9, 12, 16 §§, 7 kap 1 §, 9 kap 3 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Rubrik: Lag (2003:365) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2003:1099
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-02-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1 utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70
Rubrik: Lag (2003:1099) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2004:453
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 11 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Rubrik: Lag (2004:453) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2005:396
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 10 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:132, bet. 2004/05:TU15, rskr. 2004/05:265
Rubrik: Lag (2005:396) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2008:261
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 7 §; ny 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181
Rubrik: Lag (2008:261) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2008:295
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 3 kap 8 §, 4 kap 1 §, 7 kap 11 §
Ikraftträdande: 2008-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:180, 2007/08:195, EUTL157/2006 s24, EUTL396/2006 s1
Rubrik: Lag (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Celexnr: 306L0042, 306R1907

Ändring 2008:297
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Rubrik: Lag (2008:297) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008 gäller 9 kap. 2 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2008:934
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap 14 §; nuvarande 3 kap 7 § betecknas 3 kap 6 §; ändr. den nya 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 6, 7 §§; nya 3 kap 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26, EGTL245/1992 s6
Rubrik: Lag (2008:934) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Celexnr: 392L0057

Ändring 2008:1362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 6 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Rubrik: Lag (2008:1362) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.


Ändring 2008:1387
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 § i 2008:295
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Rubrik: Lag (2008:1387) om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2009:422
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 18 §, 7 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:422) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2009:788
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:788) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2009:870
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 2, 6 a, 7, 8, 15, 17, 18 §§, 7 kap. 13, 14 §§, 9 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274
Rubrik: Lag (2009:870) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2010:457
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:457) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2010:856
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 17 §
Ikraftträdande: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:856) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vuxenutbildning för utvecklingsstörda till utgången av juni 2012.


Ändring 2010:905
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 9 §, 7 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Rubrik: Lag (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2010:1225
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1225) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2010:1543
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 kap. 2 b § betecknas 3 kap. 2 c §; ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 2, 7 §§; ny 3 kap. 2 b §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45, EUTL396/2006 s1
Rubrik: Lag (2010:1543) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Celexnr: 306R1907

Ändring 2010:1545
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 7 § i 2010:905
Förarbeten: Prop. 2009/10:167, bet. 2010/11:MJU3, rskr. 2010/11:45
Rubrik: Lag (2010:1545) om ändring i lagen (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2011:741
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 6 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254
Rubrik: Lag (2011:741) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011. För arbetsställen där arbetsmiljösamrådet regleras av kollektivavtal vid ikraftträdandet, tillämpas lagen från och med den 1 januari 2013.


Ändring 2013:610
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 kap. 9 §; ändr. 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 7 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; nya 3 kap. 3 a §, 8 kap. 5 a, 6 a §§
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Rubrik: Lag (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.


Ändring 2014:659
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:659) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2016:961
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2016-12-31
Förarbeten: Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28, direktiv 2014/112/EU
Rubrik: Lag (2016:961) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Ändring 2018:126
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§; nya 1 kap. 2 b, 2 c §§ 3 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2018-04-21
Förarbeten: Prop. 2017/18:51, bet. 2017/18:CU11, rskr. 2017/18:166
Rubrik: Lag (2018:126) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018.
2. Förelägganden och förbud som har meddelats före ikraftträdandet med stöd av 7 kap. i förening med 3 kap. 8 § ska fortfarande gälla.
SFS 1977:1160

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1977-12-19

Senast ändrad:
2018-03-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:126