Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Lag (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige
Förarbeten: Prop. 1974:59, JoU 1974:15, rskr 1974:176
Uppslagsord: miljöskyddskonvention

Ändring 1975:745
Text: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1976:249
Text: ikrafttr.
Rubrik: Förordning (1976:249) om ikraftträdande av lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

Ändring 1980:220
Text: upph. 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:220) om ändring i lagen (1974:268) med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige