Författningen har upphävts / ska upphävas 2018-03-01 genom SFS 2017:1272
Myndighet: Utrikesdepartementet UDR
Rubrik: Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Förarbeten: Prop. 1966:119; 3LU 1966:44; Rskr 1966:230
Uppslagsord: svenskt territorium
Stickord: sjöterritorium

Ändring 1978:959
Text: ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:27, UU 1978/79:18, rskr 1978/79:94
Rubrik: Lag (1978:959) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

Ändring 1979:1140
Text: ändr. 3, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:43, UU 1979/80:16, rskr 1979/80:129
Rubrik: Lag (1979:1140) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

Ändring 1993:786
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Rubrik: Lag (1993:786) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

Ändring 1995:959
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1995-07-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:156, bet. 1994/95:UU17, rskr. 1994/95:341
Rubrik: Lag (1995:959) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

Ändring 1995:1023
Text: ikrafttr. av 1995:959
Rubrik: Förordning (1995:1023) om ikraftträdande av lagen (1995:959) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

Ändring 2017:1272
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1966:374

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1966-06-03

Upphävandedatum:
2018-03-01

Senast ändrad:
2017-12-19

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1995:1023