Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929
Förarbeten: Rskr 1929:249
Uppslagsord: vattenrättskonvention
SFS 1929:404

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1929-12-20

Senast ändrad:
2015-03-23

Uppdaterad: