Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
Ikraftträdande: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Uppslagsord: gränsälvsöverenskommelse
Stickord: Sverige, Finland
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1093
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr.
Rubrik: Förordning (2010:1093) om ikraftträdande av lagen (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland
SFS 2010:897

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-07-01

Först inlagd:
2010-07-13

Senast ändrad:
2015-03-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1093