Myndighet: Näringsdepartementet RS T
Rubrik: Luftfartslag (2010:500)
Ikraftträdande: 2010-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295, EUTL138/2004 s1, EUTL204/2006 s1, EUTL293/2008 s3
Uppslagsord: luftfartslag
Celexnr: 304R0785, 306R1107, 308R1108
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:501
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 18 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Rubrik: Lag (2010:501) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2010:896
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 6 §, 12 kap. 7 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Rubrik: Lag (2010:896) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2010:1310
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1310) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2011:868
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 1 §; ny 6 kap. 18 a §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309
Rubrik: Lag (2011:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2013:818
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 kap. 1, 2, 3 §§; nya 14 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:165, bet. 2013/14:FöU3, rskr. 2013/14:22
Rubrik: Lag (2013:818) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2014:745
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 21 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:745) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2014:1034
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2014-08-15
Förarbeten: Bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336
Rubrik: Lag (2014:1034) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2015:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 11 kap. 2 a §, rubr. närmast före 11 kap. 2 a, 3 §§
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203, direktiv 2003/87/EG
Rubrik: Lag (2015:368) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2015:868
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1, 6 §§
Ikraftträdande: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Rubrik: Lag (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2015:880
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2015:868
Rubrik: Förordning (2015:880) om ikraftträdande av lagen (2015:868) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

Ändring 2018:838
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:838) om ändring i luftfartslagen (2010:500)
SFS 2010:500

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-06-03

Först inlagd:
2010-06-15

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:838