Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Badvattenförordning (2008:218)
Ikraftträdande: 2008-05-24 överg.best.
Förarbeten: EUTL64/2006 s37
Celexnr: 306L0007
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2011:637
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20, 21, 22 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL64/2006 s37, EUTL188/2009 s14
Rubrik: Förordning (2011:637) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)

Ändring 2012:258
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2012-05-31
Rubrik: Förordning (2012:258) om ändring i badvattenförordningen (2008:218)
SFS 2008:218

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2008-04-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2012:258