Förvaltningsmyndighet har utfyllt ett s.k. blankettstraffstadgande i skogsvårdslagen som innehåller fängelsepåföljd genom att föreskriva viss rapporteringsskyldighet för fastighetsägare. Fråga om ansvar kan ådömas för medhjälp till sådant brott mot skogsvårdslagen.


Lagrum:
38 § 1 st. 5 skogsvårdslagen (1979:429); Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 1993:2) till 14 § skogsvårdslagen; 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 2 kap. 8 § och 12 § regeringsformen (1974:152)
RH 2005:8

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-02-24

Målnummer:
B266-04