Fråga huruvida fastighetsägare skäligen utan ersättning bör tåla störningar i form av främst buller och estetisk inverkan på grund av en väg.


Lagrum:
1 § 3 st. miljöskadelagen (1986:225); 32 kap. 1 § 3 st. miljöbalken (1998:808)
NJA 1999 s 385 (nr 53)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1999-06-14

Målnummer:
T4434-95