Frågor i mål angående ansvar för tjänstefel om det funnits lagligt stöd för polismans beslut om frihetsberövande av personer som hämtats eller medtagits till förhör (I och II) resp om omhändertagande enligt 13 § polislagen (III).


Lagrum:
22 kap. 8 § regeringsformen (1974:152); 2 kap. 12 § regeringsformen (1974:152); 23 kap. 7 § rättegångsbalken (1942:740); 23 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 23 kap. 9 § rättegångsbalken (1942:740); 8 § polislagen (1984:387); 10 § polislagen (1984:387); 13 § polislagen (1984:387); 15 § polislagen (1984:387); 16 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1993 s 360 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-07-14

Målnummer:
B110-93