Fastighetsreglering för upphävande av servitut avseende järnvägsövergångar.


Lagrum:
3 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 3 kap. 10 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 5 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 5 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 5 kap. 8 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 7 kap. 3 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 7 kap. 4 § fastighetsbildningslagen (1970:988); 7 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988)
NJA 1990 s 389 (nr 63)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1990-07-02

Målnummer:
Ö88-86