Fråga om påföljd för två ynglingar, som gjort sig skyldiga till försök till rån när de var 17 respektive 18 år gamla.


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 12 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); NJA 1979 s. 139
NJA 1979 s. 139; NJA 1981 s. 335; NJA 1981 s. 523; NJA 1982 s. 675; NJA 1983 s. 500; NJA 1985 s. 452; NJA 1987 s. 520; NJA 1987 s. 704; NJA 1988 s. 55
NJA 1989 s 870 (nr 144)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1989-11-28

Målnummer:
B798-89