Oaktsamt miljöbrott.


Lagrum:
29 kap. 1 § och 14 § miljöbalken (1998:808); 29 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 2011 s 39 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-03-30

Målnummer:
B1667-10