Värderingen av den ersättning som en markägare har rätt till på grund av föreskrifter om åtgärder och inskränkningar som rör naturreservat ska genomgående hänföras till den dag då beslutet om föreskrifter vinner laga kraft.


Lagrum:
31 kap. 2 § och 4 § miljöbalken (1998:808); 4 kap. 4 § expropriationslagen (1972:719)
NJA 2010 s 255 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-05-12

Målnummer:
T2977-08