En polisinspektör får inte avskedas för att han använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet genom att blogga bl.a. om polisen på fritiden. Polisinspektören får inte ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning, eftersom det inte finns något adekvat orsakssamband mellan statens agerande och arbetsoförmågan.


Lagrum:
18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd; 2 kap. 1 § första stycket 1 regeringsformen (1974:152); AD 1991 nr 106
AD 1991 nr 106; AD 1995 nr 122; AD 2003 nr 16; AD 2003 nr 51; AD 2006 nr 42; AD 2007 nr 20; AD 2011 nr 51
AD 2011 nr 74

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2011-09-07

Målnummer:
A-156-2010