En arbetstagarorganisation har vidtagit stridsåtgärder mot en arbetsgivare i byggbranschen i förhållande till vilken organisationen inte är bunden av kollektivavtal. Interimistisk prövning av stridsåtgärdernas tillåtlighet.


Lagrum:
2 kap. 17 § regeringsformen (1974:152); 15 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)
AD 2006 nr 94

Rättsfall från Arbetsdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-08-30

Målnummer:
A-132-2006