Abonnera på Rättsnätet+ Miljö

Jag beställer abonnemang på Notisum enligt vid varje tid gällande Allmänna villkor för abonnemang på Notisums nättjänster, se aktuella villkor nedan. Jag erhåller därefter användar-id och lösenord från Notisum.

Priser
Med reservation för förändringar
Abonnemangsavgift per år, exkl moms

Personligt abonnemang Notisum+ Miljö 7.900 kr/år

En anslutningsavgift om 860 kr exkl moms tillkommer.
Kontakta Notisums kundtjänst för kostnader gällande flera arbetsplatser.

Antal licenser/Användare
Antal licenser
Rättsnätet+ Miljö

Kryssa endast i denna ruta om du vill testa Rättsnätet+ Miljö som riktar sig till ISO 14001-certifierade organisationer.

Testa Rättsnätet+ Miljö
Ja
Kontaktuppgifter och eventuellt ordernummer
  Orderbeteckning
  Ev. avtalsnummer/kampanjkod

Beställare
  Företag/organisation
Förnamn
Efternamn
E-postadress

Faktureringsadress
Adressrad 1
  Adressrad 2
Postnummer
Ort
Telefon inkl riktnummer
  Fax inkl riktnummer
  Organisationsnummer
  VAT-nr
(ifylls bara av momsregistrerade
utanför Sverige)

Korrespondensadress (om annan än ovan)
  Adressrad 1
  Adressrad 2
  Postnummer
  Ort

Notisum AB respekterar våra besökares och abonnenters integritet. Den information vi tar in via detta formulär används endast för internt bruk. Under inga omständigheter säljs informationen vidare. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

Jag accepterar Notisums hantering av personuppgifter och förbinder mig att även i övrigt följa villkoren för Notisums abonnemang.