G

GåvoL
SFS 1936:83Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva
GBFL
SFS 1999:1078Bokföringslag (1999:1078)
GLSK
SFS 2001:1227Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
GYF
SFS 2010:2039Gymnasieförordning (2010:2039)