Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2017:1 - SOU 2017:115[Detaljerad lista]
 • SOU 2017:1
 • SOU 2017:2
 • SOU 2017:4
 • SOU 2017:5
 • SOU 2017:6
 • SOU 2017:7
 • SOU 2017:8
 • SOU 2017:9
 • SOU 2017:10
 • SOU 2017:11
 • SOU 2017:12
 • SOU 2017:13
 • SOU 2017:14
 • SOU 2017:15
 • SOU 2017:17
 • SOU 2017:18
 • SOU 2017:19
 • SOU 2017:20
 • SOU 2017:22
 • SOU 2017:23
 • SOU 2017:24
 • SOU 2017:25
 • SOU 2017:26
 • SOU 2017:27
 • SOU 2017:28
 • SOU 2017:29
 • SOU 2017:30
 • SOU 2017:31
 • SOU 2017:32
 • SOU 2017:33
 • SOU 2017:35
 • SOU 2017:36
 • SOU 2017:37
 • SOU 2017:38
 • SOU 2017:39
 • SOU 2017:40
 • SOU 2017:41
 • SOU 2017:42
 • SOU 2017:43
 • SOU 2017:44
 • SOU 2017:45
 • SOU 2017:46
 • SOU 2017:47
 • SOU 2017:48
 • SOU 2017:49
 • SOU 2017:50
 • SOU 2017:51
 • SOU 2017:52
 • SOU 2017:53
 • SOU 2017:54
 • SOU 2017:55
 • SOU 2017:56
 • SOU 2017:57
 • SOU 2017:58
 • SOU 2017:59
 • SOU 2017:60
 • SOU 2017:61
 • SOU 2017:62
 • SOU 2017:63
 • SOU 2017:64
 • SOU 2017:65
 • SOU 2017:66
 • SOU 2017:67
 • SOU 2017:68
 • SOU 2017:69
 • SOU 2017:70
 • SOU 2017:72
 • SOU 2017:73
 • SOU 2017:74
 • SOU 2017:75
 • SOU 2017:76
 • SOU 2017:77
 • SOU 2017:78
 • SOU 2017:79
 • SOU 2017:80
 • SOU 2017:82
 • SOU 2017:83
 • SOU 2017:84
 • SOU 2017:85
 • SOU 2017:86
 • SOU 2017:87
 • SOU 2017:88
 • SOU 2017:89
 • SOU 2017:90
 • SOU 2017:91
 • SOU 2017:92
 • SOU 2017:93
 • SOU 2017:94
 • SOU 2017:95
 • SOU 2017:96
 • SOU 2017:97
 • SOU 2017:98
 • SOU 2017:99
 • SOU 2017:100
 • SOU 2017:101
 • SOU 2017:102
 • SOU 2017:103
 • SOU 2017:104
 • SOU 2017:105
 • SOU 2017:106
 • SOU 2017:107
 • SOU 2017:108
 • SOU 2017:109
 • SOU 2017:110
 • SOU 2017:112
 • SOU 2017:113
 • SOU 2017:114
 • SOU 2017:115
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd  
   För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, kortversion, SOU 2017:1 (pdf 2 MB)
 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, SOU 2017:1 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:2 Kraftsamling för framtidens energi  
   SOU 2017_Kraftsamling för framtidens energi (pdf 3 MB)
  SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa  
   För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017_4 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:5 Svensk social trygghet i en globaliserad värld  
   SOU 2017_05_Svensk social trygghet i en globaliserad värld_Del 1 (pdf 1 MB)
 SOU 2017_05_Svensk social trygghet i en globaliserad värld_Del 2 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:6 Se barnet!  
  SOU 2017:7 Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre hantering av stora mål  
  SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring  
   Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring SOU 2017 8 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:9 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar  
   Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2017:9 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning  
   Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:11 Vägskatt  
  SOU 2017:12 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015  
   Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015, SOU 2017:12 (del 2) (pdf 1 MB)
 Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015, SOU 2017:12 (hela utredningen) (pdf 4 MB)
  SOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital?  
  SOU 2017:14 Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna  
   Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna, SOU 2017:14 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen  
   Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017_15 (pdf 5 MB)
 SOU 2017_15_del1_kap1-5 (pdf 3 MB)
 SOU 2017_15_del2_kap6-12 (pdf 2 MB)
 SOU 2017_15_del3_kap13-16 (pdf 2 MB)
 English_Summary-nya_apoteksmarknadsutredningen (pdf 194 kB)
  SOU 2017:17 Om oskuldspresumtionen och rätten att närvara vid rättegången. Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv  
  SOU 2017:18 En nationell strategi för validering  
   En nationell strategi för validering, SOU 2017:18 (pdf 575 kB)
  SOU 2017:19 Uppdrag: Samverkan - Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa  
  SOU 2017:20 Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning  
   Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning, SOU 2017:20 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel - så får Sverige en mer cirkulär ekonomi  
   Från värdekejda till värdecykel, SOU 2017:22 (pdf 6 MB)
  SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu  
  SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?  
  SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning  
   Samlad kunskap – stärkt handläggning, SOU 2017 25 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:26 Delningsekonomi På användarnas villkor  
  SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet  
  SOU 2017:28 Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö  
  SOU 2017:29 Brottsdatalag  
   Brottsdatalag, SOU 2017:29 (pdf 4 MB)
  SOU 2017:30 En omreglerad spelmarknad  
  SOU 2017:31 Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden  
  SOU 2017:32 Substitution i Centrum - stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar  
   SOU 2017_32_Webb (pdf 3 MB)
  SOU 2017:33 Stärkt ställning för hyresgäster  
  SOU 2017:35 Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet  
   Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU 2017:35 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  
  SOU 2017:37 Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra  
  SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning  
  SOU 2017:39 Ny dataskyddslag. Kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  
  SOU 2017:40 För dig och för alla - Delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker  
   För dig och alla - delbetänkande av Utredningen om regleringen av biobanker sou2017_40 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:41 Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd  
   Meddelarskydd – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd, SOU 2017:41 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:42 Vem har ansvaret?  
  SOU 2017:43 På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen  
   På lika villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (pdf 3 MB)
  SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning  
   Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning, SOU 2017:44 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:45 Ny lag om företagshemligheter  
   Ny lag om företagshemligheter, SOU 2017:45 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:46 Stärkt ordning och säkerhet i domstol  
   Stärkt ordning och säkerhet i domstol, SOU 2017:46 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa  
   Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa-Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa_SOU2017_47 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:48 Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård  
   SOU_2017_48_Kunskapsbaserad och jämlik vård-Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (pdf 4 MB)
  SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet  
   EU:s dataskyddsförordning, SOU 2017:49 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål  
   Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola  
   Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola, SOU 2017:51 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:52 Så stärker vi den personliga integriteten  
   Så stärker vi den personliga integriteten, SOU 2017:52 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:53 God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård  
   Delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård SOU 2017_53 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:54 Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet  
   Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, SOU 2017:54 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:55 En ny kamerabevakningslag  
  SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?  
   Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?, SOU 2017:56 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:57 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen  
   Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen, SOU 2017:57 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras  
   Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras, SOU 2017:58 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:59 Reglering av alkoglass m.fl. produkter  
   Reglering av alkoglass, SOU 2017 59 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik  
  SOU 2017:61 Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott  
  SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016  
   Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016, SOU 2017:62 (pdf 744 kB)
  SOU 2017:63 Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet  
  SOU 2017:64 Detaljplanekravet  
   Detaljplanekravet, SOU 2017:64 (pdf 4 MB)
  SOU 2017:65 Hyran vid nyproduktion – en utvärdering och utveckling av modellen med presumtionshyra  
  SOU 2017:66 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning  
   Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde_en anpassning till EUs dataskyddsförordning (SOU 2017_66) (pdf 4 MB)
  SOU 2017:67 Våldsbejakande extremism – En forskarantologi  
   Våldsbejakande extremism – En forskarantologi, SOU 2017:67 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:68 Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektivoch två andra straffprocessuella frågor  
   Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförande av EU:s barnrättsdirektivoch två andra straffprocessuella frågor, SOU 2017:68 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter  
   SOU 2017 69 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:70 Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i  
  SOU 2017:72 Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism  
   Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism, SOU 2017:72 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet  
  SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning  
   Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning, SOU 2017:74 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:75 Datalagring – brottsbekämpning och integritet  
  SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel  
   Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel (pdf 1 MB)
  SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan  
   En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:78 En sammanhållen budgetprocess  
   En sammanhållen budgetprocess, SOU 2017:78 (pdf 728 kB)
  SOU 2017:79 Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende  
  SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet  
   Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet, SOU 2017:80 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:82 Vägledning för framtidens arbetsmarknad  
  SOU 2017:83 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?  
   Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?, del 1 av 4, kap. 1-14, SOU 2017:83 (pdf 2 MB)
 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?, del 2 av 4, kap. 15-21, bilaga 1-3, SOU 2017:83 (pdf 3 MB)
 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?, del 3 av 4, bilaga 4, SOU 2017:83 (pdf 806 kB)
 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?, del 4 av 4, bilaga 5, SOU 2017:83 (pdf 4 MB)
 Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?, hela dokumentet, SOU 2017:83 (pdf 9 MB)
  SOU 2017:84 Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription  
  SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare  
   Rekrytering av framtidens domare, SOU 2017:85 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning  
   Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning, SOU 2017:86 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt  
   SOU_2017_87- Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (pdf 3 MB)
  SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik  
  SOU 2017:89 Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet  
  SOU 2017:90 Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer  
   Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, SOU 2017:90 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:91 Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk  
   Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk, SOU 2017:91 (pdf 5 MB)
  SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor  
  SOU 2017:93 Klarlagd identitet - om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar  
  SOU 2017:94 Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna  
   Beräkning av skattetillägg – en översyn av reglerna, SOU 2017:94 (pdf 4 MB)
  SOU 2017:95 Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring  
   SOU 2017:95 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:96 Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap  
   Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap, SOU 2017:96 (pdf 924 kB)
  SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling  
   SOU 2017:97 Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (pdf 1 MB)
  SOU 2017:98 Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål  
   Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål, SOU 2017:98 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:99 Effektivare energianvändning  
   SOU 2017:99 Effektivare energianvändning (pdf 4 MB)
  SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov  
  SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen  
   Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn, SOU 2017:101 (pdf 6 MB)
  SOU 2017:102 Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel  
   Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel, SOU 2017:102 (pdf 5 MB)
  SOU 2017:103 Lagliga vägar för att söka asyl i EU  
   Lagliga vägar för att söka asyl i EU, SOU 2017:103 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård  
   Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård, SOU 2017:104 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:105 Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen  
   SOU 2017:105 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:106 Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan  
   SOU 2017:106 (pdf 4 MB)
  SOU 2017:107 Slutrapport från Sverigeförhandlingen Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge  
   SOU 2017:107 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:108 Lån och garantier för fler bostäder  
   SOU 2017:108 (pdf 4 MB)
  SOU 2017:109 Servicekontor i ny regim  
   Servicekontor i ny regim, SOU 2017:109 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:110 Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter  
  SOU 2017:112 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende  
   Ett fönster av möjligheter, SOU 2017:112 (pdf 2 MB)
  SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier med mera  
   Alkoholreklam i sociala medier med mera, SOU 2017:113 (pdf 1 MB)
  SOU 2017:114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen  
   reboot – omstart för den digitala förvaltningen, SOU 2017:114 (pdf 3 MB)
  SOU 2017:115 Att främja gröna obligationer  
   Att främja gröna obligationer, del 2 av 2, kapitel 6-10, SOU 2017:115 (pdf 2 MB)
 Att främja gröna obligationer, hela dokumentet, SOU 2017:115 (pdf 4 MB)
 English symmary of inquiry to promote the market of green bonds, SOU 207:115 (pdf 211 kB)