Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2016:1 - SOU 2016:94[Detaljerad lista]
 • SOU 2016:1
 • SOU 2016:2
 • SOU 2016:3
 • SOU 2016:4
 • SOU 2016:5
 • SOU 2016:6
 • SOU 2016:7
 • SOU 2016:8
 • SOU 2016:9
 • SOU 2016:10
 • SOU 2016:11
 • SOU 2016:12
 • SOU 2016:13
 • SOU 2016:14
 • SOU 2016:15
 • SOU 2016:17
 • SOU 2016:18
 • SOU 2016:19
 • SOU 2016:20
 • SOU 2016:22
 • SOU 2016:23
 • SOU 2016:24
 • SOU 2016:25
 • SOU 2016:26
 • SOU 2016:28
 • SOU 2016:29
 • SOU 2016:30
 • SOU 2016:31
 • SOU 2016:32
 • SOU 2016:33
 • SOU 2016:34
 • SOU 2016:35
 • SOU 2016:36
 • SOU 2016:37
 • SOU 2016:38
 • SOU 2016:39
 • SOU 2016:40
 • SOU 2016:41
 • SOU 2016:42
 • SOU 2016:43
 • SOU 2016:45
 • SOU 2016:46
 • SOU 2016:48
 • SOU 2016:49
 • SOU 2016:50
 • SOU 2016:51
 • SOU 2016:52
 • SOU 2016:53
 • SOU 2016:55
 • SOU 2016:56
 • SOU 2016:58
 • SOU 2016:59
 • SOU 2016:60
 • SOU 2016:61
 • SOU 2016:62
 • SOU 2016:63
 • SOU 2016:64
 • SOU 2016:65
 • SOU 2016:66
 • SOU 2016:67
 • SOU 2016:68
 • SOU 2016:69
 • SOU 2016:70
 • SOU 2016:71
 • SOU 2016:72
 • SOU 2016:73
 • SOU 2016:74
 • SOU 2016:75
 • SOU 2016:76
 • SOU 2016:77
 • SOU 2016:78
 • SOU 2016:79
 • SOU 2016:80
 • SOU 2016:81
 • SOU 2016:82
 • SOU 2016:83
 • SOU 2016:84
 • SOU 2016:87
 • SOU 2016:88
 • SOU 2016:90
 • SOU 2016:91
 • SOU 2016:94
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2016:1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs  
  SOU 2016:2 Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården  
   Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården_SOU 2016-2 (pdf 5 MB)
  SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar  
  SOU 2016:4 Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget  
   Politisk information i skolan, SOU 2016:4 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!  
   Låt fler forma framtiden!, SOU 2016:5 Del A (pdf 4 MB)
 Låt fler forma framtiden!, SOU 2016:5 Del B (pdf 1 MB)
  SOU 2016:6 Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare  
   Framtid sökes–Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare SOU 2016_6 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:7 Integritet och straffskydd  
  SOU 2016:8 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansering av terrorism – fjärde penningtvättsdirektivet – samordning – ny penningtvättslag  
  SOU 2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor  
   Plats för nyanlända i fler skolor, 2016:9 (pdf 713 kB)
  SOU 2016:10 EU på hemmaplan  
   EU på hemmaplan, SOU 2016:10 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:11 Olika vägar till föräldraskap  
  SOU 2016:12 Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål  
   Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål, SOU 2016:12 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle  
   Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk  
   En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, SOU 2016:14 (pdf 3 MB)
 Promemoria - Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (pdf 718 kB)
  SOU 2016:15 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse  
  SOU 2016:17 EU:s reviderade insolvensförordning m.m.  
  SOU 2016:18 En ny strafftidslag  
  SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag  
   Barnkonventionen blir svensk lag, SOU 2016_19 (pdf 3 MB)
  SOU 2016:20 Föräldraledighet för statsråd?  
  SOU 2016:22 Möjlighet att begränsa eller förbjuda odling av genetiskt modifierade växter i Sverige  
   SOU_2016_22_WEBB (pdf 825 kB)
  SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram  
  SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning  
  SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning  
   Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, del 1 av 2, SOU 2016:25 (pdf 3 MB)
 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, del 2 av 2, SOU 2016:25 (pdf 6 MB)
  SOU 2016:26 På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder - landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar  
   På väg mot en ny politik för Sveriges landsbygder - landsbygdernas utveckling, möjligheter och utmaningar SOU 2016:26 (pdf 4 MB)
  SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon– försöksverksamhet  
   Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet SOU 2016:28 (pdf 881 kB)
  SOU 2016:29 Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden  
   Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, SOU 2016:29 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:30 Människorna medierna & marknaden - Medieutredningens forskningsantologi om en demokrati i förändring  
  SOU 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion  
  SOU 2016:32 En trygg dricksvattenförsörjning  
   En trygg dricksvattenförsörjning del 2 SOU 2016_32 (pdf 1 MB)
 En trygg dricksvattenförsörjning Sammanfattning SOU 2016_32 (pdf 274 kB)
 En trygg dricksvattenförsörjning SOU 2016_32 (pdf 6 MB)
  SOU 2016:33 Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon  
   Ett bonus–malus-system för nya lätta fordon, SOU 2016:33 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:34 Revisorns skadeståndsansvar  
  SOU 2016:35 Vägen in till det svenska skolväsendet  
  SOU 2016:36 Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd  
  SOU 2016:37 Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd  
   Rätten till en personförsäkring – ett stärkt konsumentskydd, SOU 2016:37 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:38 Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet  
   Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (pdf 869 kB)
  SOU 2016:39 Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning  
  SOU 2016:40 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation  
   SOU 2016:40 betänkandet och bilagor 1-2, del 1 av 4 (pdf 2 MB)
 SOU 2016:40 bilaga 3, del 2 av 4 (pdf 3 MB)
 SOU 2016:40 bilaga 4, del 3 av 4 (pdf 4 MB)
 SOU 2016:40 bilagor 5-9, del 4 av 4 (pdf 2 MB)
 Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation, SOU 2016:40 (pdf 8 MB)
  SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén  
  SOU 2016:42 Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.  
   Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling m.m., SOU 2016:42 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:43 Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m.m.– Järnvägsprotokollet  
   Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon mm – Järnvägsprotokollet, SOU 2016:43 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:45 En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad  
  SOU 2016:46 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar  
   Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, hela dokumentet, SOU 2016:46 (pdf 7 MB)
 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 1, SOU 2016:46 (pdf 3 MB)
 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 2, SOU 2016:46 (pdf 2 MB)
 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 4, SOU 2016:46 (pdf 1 MB)
 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar, del 3, SOU 2016:46 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:48 Regional indelning – tre nya län  
  SOU 2016:49 En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket  
   En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (pdf 2 MB)
  SOU 2016:50 Genomförande av sjöfolksdirektivet  
  SOU 2016:51 Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension  
  SOU 2016:52 Färre i häkte och minskad isolering  
  SOU 2016:53 Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton  
  SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa - delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa  
   Det handlar om jämlik hälsa_SOU 2016_55 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:56 Ny paketreselag  
  SOU 2016:58 Ändrade mediegrundlagar  
   Ändrade mediegrundlagar - del 2 av 2, t.o.m. bilaga 6, SOU 2016:58 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:59 På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik  
   På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik, SOU 2016:59 (pdf 3 MB)
  SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten  
   Ett starkare skydd för den sexuella integriteten, SOU 2016:60 (pdf 3 MB)
  SOU 2016:61 Fokus premiepension  
  SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden  
   Ökad insyn i välfärden SOU 2016_62 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret  
   En robust personalförsörjning av det militära försvaret_SOU 201663 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:64 Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete  
   Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete_SOU_201664 (pdf 615 kB)
  SOU 2016:65 Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten  
   Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten, SOU 2016:65 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:66 Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor  
  SOU 2016:67 En översyn av överskottsmålet  
  SOU 2016:68 Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter  
  SOU 2016:69 En inkluderande kulturskola på egen grund  
  SOU 2016:70 Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer  
   Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer, SOU 2016:70 (pdf 2 MB)
  SOU 2016:71 Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten  
  SOU 2016:72 Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet  
   Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, del 2 av 2, SOU 2016:72 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn  
   Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:74 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk  
  SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag  
  SOU 2016:76 Skatt på finansiell verksamhet  
  SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning  
   En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, volym 1, del 1 av 5, SOU 2016:77 (pdf 3 MB)
 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, volym 1, hela dokumentet, SOU 2016:77 (pdf 7 MB)
 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, volym 2, hela dokumentet, SOU 2016:77 (pdf 4 MB)
 Rättelseblad, SOU 2016:77 (pdf 31 kB)
  SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden  
  SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform  
  SOU 2016:80 En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar  
  SOU 2016:81 Ett modernare utsökningsförfarande  
  SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot  
  SOU 2016:83 En svensk flygskatt  
  SOU 2016:84 Ny resegarantilag  
  SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering  
  SOU 2016:88 Logistik för högre försvarsberedskap  
   Logistik för högre försvarsberedskap, SOU 2016:88 (pdf 1 MB)
  SOU 2016:90 Forskning och utveckling på försvarsområdet  
   Forskning och utveckling på försvarsområdet_SOU 201690 (pdf 9 MB)
  SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden  
  SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera  
   Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera, SOU 2016:94 (pdf 2 MB)