Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2016:9 - SOU 2016:73[Detaljerad lista]
  • SOU 2016:9
  • SOU 2016:25
  • SOU 2016:41
  • SOU 2016:73
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2016:9 Plats för nyanlända i fler skolor  
   Plats för nyanlända i fler skolor, 2016:9 (pdf 713 kB)
  SOU 2016:25 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning  
   Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, del 1 av 2, SOU 2016:25 (pdf 3 MB)
 Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning, del 2 av 2, SOU 2016:25 (pdf 6 MB)
  SOU 2016:41 Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén  
  SOU 2016:73 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn  
   Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, SOU 2016:73 (pdf 1 MB)