Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2015:1 - SOU 2015:110[Detaljerad lista]
 • SOU 2015:1
 • SOU 2015:2
 • SOU 2015:3
 • SOU 2015:4
 • SOU 2015:5
 • SOU 2015:6
 • SOU 2015:7
 • SOU 2015:8
 • SOU 2015:9
 • SOU 2015:10
 • SOU 2015:11
 • SOU 2015:12
 • SOU 2015:13
 • SOU 2015:14
 • SOU 2015:15
 • SOU 2015:16
 • SOU 2015:17
 • SOU 2015:18
 • SOU 2015:19
 • SOU 2015:20
 • SOU 2015:21
 • SOU 2015:22
 • SOU 2015:23
 • SOU 2015:24
 • SOU 2015:25
 • SOU 2015:26
 • SOU 2015:27
 • SOU 2015:28
 • SOU 2015:29
 • SOU 2015:30
 • SOU 2015:31
 • SOU 2015:32
 • SOU 2015:33
 • SOU 2015:34
 • SOU 2015:35
 • SOU 2015:36
 • SOU 2015:37
 • SOU 2015:38
 • SOU 2015:39
 • SOU 2015:40
 • SOU 2015:41
 • SOU 2015:42
 • SOU 2015:43
 • SOU 2015:44
 • SOU 2015:45
 • SOU 2015:46
 • SOU 2015:47
 • SOU 2015:48
 • SOU 2015:50
 • SOU 2015:51
 • SOU 2015:52
 • SOU 2015:53
 • SOU 2015:54
 • SOU 2015:55
 • SOU 2015:56
 • SOU 2015:57
 • SOU 2015:59
 • SOU 2015:61
 • SOU 2015:62
 • SOU 2015:63
 • SOU 2015:64
 • SOU 2015:67
 • SOU 2015:68
 • SOU 2015:69
 • SOU 2015:70
 • SOU 2015:71
 • SOU 2015:72
 • SOU 2015:73
 • SOU 2015:74
 • SOU 2015:75
 • SOU 2015:76
 • SOU 2015:77
 • SOU 2015:78
 • SOU 2015:80
 • SOU 2015:81
 • SOU 2015:82
 • SOU 2015:83
 • SOU 2015:84
 • SOU 2015:86
 • SOU 2015:87
 • SOU 2015:90
 • SOU 2015:91
 • SOU 2015:92
 • SOU 2015:93
 • SOU 2015:94
 • SOU 2015:95
 • SOU 2015:97
 • SOU 2015:99
 • SOU 2015:101
 • SOU 2015:102
 • SOU 2015:103
 • SOU 2015:104
 • SOU 2015:105
 • SOU 2015:106
 • SOU 2015:107
 • SOU 2015:109
 • SOU 2015:110
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2015:1 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands - En utökad beslutsbefogenhet för regeringen  
  SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR  
  SOU 2015:3 Med fokus på kärnuppgifterna - En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet  
  SOU 2015:4 Ett svenskt tonnageskattesystem  
  SOU 2015:5 En ny svensk tullagstiftning  
  SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler, ett genomförande av tobaksproduktdirektivet  
  SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden  
  SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna  
  SOU 2015:9 En modern reglering av järnvägstransporter  
  SOU 2015:10 Gränser i havet  
  SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015  
  SOU 2015:12 Överprövning av upphandlingsmål m.m.  
  SOU 2015:13 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet - Del I  
  SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad, ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården  
  SOU 2015:15 Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring  
  SOU 2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar  
  SOU 2015:17 För kvalitet – Med gemensamt ansvar  
  SOU 2015:18 Lösöreköp och registerpant  
  SOU 2015:19 En ny ordning för redovisningstillsyn  
  SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård  
  SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring  
  SOU 2015:22 Rektorn och styrkedjan  
  SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten  
  SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden  
  SOU 2015:25 En ny säkerhetsskyddslag  
  SOU 2015:26 Begravningsclearing  
  SOU 2015:27 Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort?  
  SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden – digital kompetens  
  SOU 2015:29 En yrkesinriktning inom teknikprogrammet  
  SOU 2015:30 Kemikalieskatt – Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier  
  SOU 2015:31 Datalagring och integritet  
  SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet  
  SOU 2015:33 Uppgiftslämnarservice för företagen  
  SOU 2015:34 Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen  
  SOU 2015:35 Service i glesbygd  
  SOU 2015:36 Systematiska jämförelser - för lärande i staten  
  SOU 2015:37 Översyn av lagen om skiljeförfarande  
  SOU 2015:38 Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II.  
  SOU 2015:39 Myndighetsdatalag  
  SOU 2015:40 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden  
  SOU 2015:41 Ny patentlag  
  SOU 2015:42 Koll på anläggningen  
  SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete  
  SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd  
  SOU 2015:45 SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet  
  SOU 2015:46 Skapa tilltro. Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen  
   Skapa tilltro, generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen SOU 2015 46 (pdf 1 MB)
  SOU 2015:47 Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet  
  SOU 2015:48 Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen  
   Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen, SOU 2015:48 (pdf 917 kB)
  SOU 2015:50 Hela lönen, hela tiden – Utmaningar för ett jämställt arbetsliv  
   SOU 2015:50 Hela lönen, hela tiden – Utmaningar för ett jämställt arbetsliv (pdf 3 MB)
 SOU 2015:50 kapitel 1-8 Hela lönen, hela tiden – Utmaningar för ett jämställt arbetsliv (pdf 2 MB)
 SOU 2015:50 kapitel 9-12 + bilagor Hela lönen, hela tiden – Utmaningar för ett jämställt arbetsliv (pdf 1 MB)
  SOU 2015:51 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning  
   Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning, SOU 2015:51, del 1/2 (pdf 4 MB)
 Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning, SOU 2015:51, del 2/2 (pdf 9 MB)
  SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen  
   SOU 2015:52 Rapport från Bergwallkommissionen (pdf 3 MB)
  SOU 2015:53 The Welfare State and Economic Performance  
   SOU 2015:53 The Welfare State and Economic Performance (pdf 2 MB)
  SOU 2015:54 Europeisk kvarstad på bankmedel  
  SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck  
   Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU_2015_55 (pdf 2 MB)
  SOU 2015:56 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet  
  SOU 2015:57 Tillsyn över polisen och Kriminalvården  
  SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning  
  SOU 2015:61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning  
  SOU 2015:62 UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning  
  SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor  
   SOU 2015:63 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (pdf 1 MB)
  SOU 2015:64 En fondstruktur för innovation och tillväxt  
   SOU 2015:64 (pdf 840 kB)
  SOU 2015:67 För att brott inte ska löna sig  
   SOU 2015:67 För att brott inte ska löna sig (pdf 1 MB)
  SOU 2015:68 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna  
  SOU 2015:69 Ökad trygghet för hotade och förföljda personer  
  SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år  
   Högre utbildning under tjugo år, SOU 2015:70 (pdf 4 MB)
  SOU 2015:71 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU.  
   Barns och ungas rätt vid tvångsvård Förslag till ny LVU SOU 2015:71 Del A (pdf 2 MB)
 Barns och ungas rätt vid tvångsvård Förslag till ny LVU SOU 2015:71 Del B (pdf 3 MB)
  SOU 2015:72 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel  
   Skärpt exportkontroll av krigsmateriel SOU 2015:72 (1) (pdf 2 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (1) (pdf 4 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel SOU 2015:72 (2) (pdf 3 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (2) (pdf 5 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel SOU 2015:72 (3) (pdf 3 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (3) (pdf 3 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (4) (pdf 5 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (5) (pdf 5 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (6) (pdf 5 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (7) (pdf 3 MB)
 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Bilaga SOU 2015:72 (8) (pdf 3 MB)
  SOU 2015:73 Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet  
  SOU 2015:74 Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention  
  SOU 2015:75 En rymdstrategi för nytta och tillväxt  
   En rymdstrategi för nytta och tillväxt, SOU 2015:75 (pdf 1 MB)
  SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla - Fler och starkare patienter  
   Ett tandvårdsstöd för alla-Fler och starkare patienter SOU 2015 76 (pdf 3 MB)
 Ett tandvårdsstöd för alla-Fler och starkare patienter-bilaga SOU 2015 76 (pdf 3 MB)
  SOU 2015:77 Fakturabedrägerier  
  SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal  
  SOU 2015:80 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning  
  SOU 2015:81 Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola  
   Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola, SOU 2015:81 (pdf 1 MB)
  SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor  
   Ökad insyn i fristående skolor, SOU 2015:82 (pdf 1008 kB)
  SOU 2015:83 Översyn av Lex Laval  
  SOU 2015:84 Utredning om donations- och transplantationsfrågor  
  SOU 2015:86 Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken  
   Forskarrapporter till jämställdhetsutredningen, SOU 2015_86 (pdf 2 MB)
 Mål och myndighet - En effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015_86 (pdf 3 MB)
 Summary of the report Policy objectives and a new government agency (pdf 135 kB)
  SOU 2015:87 Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet  
  SOU 2015:90 Utbildning för framtidens arbetsmarknad  
  SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden  
  SOU 2015:92 Utvecklad ledning av universitet och högskolor  
   Utvecklad ledning av universitet och högskolor, SOU 2015:92 (pdf 2 MB)
  SOU 2015:93 Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt  
  SOU 2015:94 Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar  
  SOU 2015:95 Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser  
  SOU 2015:97 Välja yrke  
   Välja yrke, SOU 2015:97 (pdf 3 MB)
  SOU 2015:99 Planering och beslut för hållbar utveckling  
   Planering och beslut för hållbar utveckling, SOU 2015:99 Del 2 (pdf 3 MB)
 Planering och beslut för hållbar utveckling, SOU 2015:99 Del 3 (pdf 2 MB)
  SOU 2015:101 Demografins regionala utmaningar  
  SOU 2015:102 Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn  
   Fråga patienten-Nya perspektiv i klagomål och tillsyn, SOU 2015:102 (pdf 1 MB)
  SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m.  
   Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m., SOU 2015:103 (pdf 1 MB)
  SOU 2015:104 Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande  
  SOU 2015:105 Plats för fler som bygger mer  
  SOU 2015:106 Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060  
  SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt  
   Forskning, innovationer och tillväxt, SOU 2015:107 (pdf 2 MB)
  SOU 2015:109 Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande  
  SOU 2015:110 En annan tågordning – bortom järnvägsknuten