Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2013:11 - SOU 2013:75[Detaljerad lista]
  • SOU 2013:11
  • SOU 2013:27
  • SOU 2013:43
  • SOU 2013:59
  • SOU 2013:75
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 - Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ  
  SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare  
  SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1  
  SOU 2013:59 Ersättning vid rådighetsinskränkningar  
  SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning