Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2011:16 - SOU 2011:80[Detaljerad lista]
  • SOU 2011:16
  • SOU 2011:32
  • SOU 2011:48
  • SOU 2011:64
  • SOU 2011:80
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2011:16 Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?  
  SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag  
  SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet  
  SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet  
  SOU 2011:80 Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet