Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2006:1 - SOU 2006:115[Detaljerad lista]
 • SOU 2006:1
 • SOU 2006:2
 • SOU 2006:3
 • SOU 2006:4
 • SOU 2006:5
 • SOU 2006:6
 • SOU 2006:7
 • SOU 2006:8
 • SOU 2006:9
 • SOU 2006:10
 • SOU 2006:11
 • SOU 2006:12
 • SOU 2006:13
 • SOU 2006:14
 • SOU 2006:15
 • SOU 2006:16
 • SOU 2006:17
 • SOU 2006:18
 • SOU 2006:19
 • SOU 2006:20
 • SOU 2006:21
 • SOU 2006:22
 • SOU 2006:23
 • SOU 2006:24
 • SOU 2006:25
 • SOU 2006:26
 • SOU 2006:27
 • SOU 2006:29
 • SOU 2006:30
 • SOU 2006:31
 • SOU 2006:32
 • SOU 2006:33
 • SOU 2006:34
 • SOU 2006:35
 • SOU 2006:36
 • SOU 2006:37
 • SOU 2006:38
 • SOU 2006:39
 • SOU 2006:40
 • SOU 2006:41
 • SOU 2006:42
 • SOU 2006:43
 • SOU 2006:44
 • SOU 2006:45
 • SOU 2006:46
 • SOU 2006:47
 • SOU 2006:48
 • SOU 2006:49
 • SOU 2006:50
 • SOU 2006:51
 • SOU 2006:52
 • SOU 2006:53
 • SOU 2006:54
 • SOU 2006:55
 • SOU 2006:56
 • SOU 2006:57
 • SOU 2006:58
 • SOU 2006:59
 • SOU 2006:60
 • SOU 2006:61
 • SOU 2006:62
 • SOU 2006:63
 • SOU 2006:64
 • SOU 2006:65
 • SOU 2006:66
 • SOU 2006:67
 • SOU 2006:68
 • SOU 2006:70
 • SOU 2006:71
 • SOU 2006:72
 • SOU 2006:73
 • SOU 2006:74
 • SOU 2006:75
 • SOU 2006:76
 • SOU 2006:77
 • SOU 2006:78
 • SOU 2006:79
 • SOU 2006:80
 • SOU 2006:81
 • SOU 2006:82
 • SOU 2006:83
 • SOU 2006:84
 • SOU 2006:85
 • SOU 2006:86
 • SOU 2006:87
 • SOU 2006:88
 • SOU 2006:89
 • SOU 2006:90
 • SOU 2006:91
 • SOU 2006:92
 • SOU 2006:93
 • SOU 2006:94
 • SOU 2006:95
 • SOU 2006:96
 • SOU 2006:97
 • SOU 2006:98
 • SOU 2006:99
 • SOU 2006:100
 • SOU 2006:101
 • SOU 2006:102
 • SOU 2006:103
 • SOU 2006:104
 • SOU 2006:105
 • SOU 2006:106
 • SOU 2006:107
 • SOU 2006:108
 • SOU 2006:109
 • SOU 2006:110
 • SOU 2006:111
 • SOU 2006:112
 • SOU 2006:113
 • SOU 2006:114
 • SOU 2006:115
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2006:1 Skola & Samhälle  
  SOU 2006:2 Omprövning av medborgarskap  
  SOU 2006:3 Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i hela landet  
  SOU 2006:4 Svenska partnerskap - en översikt  
  SOU 2006:5 Organisering av lokal regional utvecklingspolitik - balansera utveckling och förvaltning  
  SOU 2006:6 Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt  
  SOU 2006:7 Studieavgifter i högskolan  
  SOU 2006:8 Mångfald och räckvidd  
  SOU 2006:9 Kontroll av varor vid inre gräns  
  SOU 2006:10 Ett förnyat programkontor  
  SOU 2006:11 Spel i en föränderlig värld  
  SOU 2006:12 Rattfylleri och sjöfylleri  
  SOU 2006:13 Djurskydd vid hästavel  
  SOU 2006:14 Samernas sedvanemarker  
  SOU 2006:15 Detaljhandel med nikotinläkemedel  
  SOU 2006:16 Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor  
  SOU 2006:17 Ny häkteslag  
  SOU 2006:18 Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet - Effektivitet  
  SOU 2006:19 Att återta mitt språk - åtgärder för att stärka det samiska språket  
  SOU 2006:20 Tonnageskatt  
  SOU 2006:21 Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen  
  SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning  
  SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten  
  SOU 2006:24 Avgift för matservice inom äldre- och handikappomsorgen  
  SOU 2006:25 Arbetslivsresurs - Ett statligt ägt bolag efter sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ)  
  SOU 2006:26 Sverige som värdland för internationella organisationer  
  SOU 2006:27 Stöd till hälsobefrämjande tandvård  
  SOU 2006:29 Teckenspråk och teckenspråkiga Kunskaps- och forskningsöversikt  
  SOU 2006:30 Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet  
  SOU 2006:31 Anställ unga!  
  SOU 2006:32 God sed vid lönebildning  
  SOU 2006:33 Andra vägar att finansiera nya vägar  
  SOU 2006:34 Den professionella orkestermusiken i Sverige  
  SOU 2006:35 Värdepapper och kontrolluppgifter  
  SOU 2006:36 För studenterna... - om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar  
  SOU 2006:37 Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet  
  SOU 2006:38 Vuxnas lärande - En ny myndighet  
  SOU 2006:39 Ett utvidgat miljöansvar  
  SOU 2006:40 Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande praxis  
  SOU 2006:41 Internationella sanktioner  
  SOU 2006:42 Plats på scen  
  SOU 2006:43 Översyn av atomansvaret  
  SOU 2006:44 Bättre arbetsmiljöregler I. Samverkan, utbildning, avtal m.m.  
  SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu - Så stärker vi barnkulturen  
  SOU 2006:46 Jakten på makten  
  SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna  
  SOU 2006:48 Bidragsbrott  
  SOU 2006:49 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom  
  SOU 2006:50 En ny lag om värdepappersmarknaden  
  SOU 2006:51 Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor  
  SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik - En studie av svenska valrörelser 1988-2002  
  SOU 2006:53 Partierna nominerar - Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation  
  SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning  
  SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag  
  SOU 2006:56 Ansvarsfull servering - fri från diskriminering  
  SOU 2006:57 En bättre tillsyn av missbrukarvården  
  SOU 2006:58 Sanktionsavgift i stället för straff - områdena livsmedel, foder och djurskydd  
  SOU 2006:59 Arbetslivets (o)synliga murar  
  SOU 2006:60 På tröskeln till lönearbete  
  SOU 2006:61 Asylförfarandet - genomförandet av asylprocedurdirektivet i svensk rätt  
  SOU 2006:62 Testa och öva i norra Sverige - Center i Arvidsjaur  
  SOU 2006:63 Forensiska institutet. Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri  
  SOU 2006:64 Internationella kasinon i Sverige - En utvärdering  
  SOU 2006:65 Att ta ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor  
  SOU 2006:66 Hästtävlingar - på lika villkor  
  SOU 2006:67 Fritid till sjöss och till hamn - förslag till finansiering av service till sjöfolk  
  SOU 2006:68 Klenoder i tiden - En utredning om samlingar kring scen och musik  
  SOU 2006:70 Oinskränkt produktskydd för patent på genteknikområdet  
  SOU 2006:71 Stöd till hälsobefrämjande tandvård del 2  
  SOU 2006:72 Öppna möjligheter med alkolås  
  SOU 2006:73 Den segregerande integrationen  
  SOU 2006:74 En ny lag om värdepappersmarknaden - supplement  
  SOU 2006:75 Jämställd förskola - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete  
  SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder  
  SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder  
  SOU 2006:78 Hälsa, vård och strukturell diskriminering  
  SOU 2006:79 Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning  
  SOU 2006:80 Patent och innovationer för tillväxt och välfärd  
  SOU 2006:81 Mervärdesskog  
  SOU 2006:82 Patientdatalag  
  SOU 2006:83 Radio och TV i allmänhetens tjänst - Överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande  
  SOU 2006:84 Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen  
  SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga  
  SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete  
  SOU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige - förslag och konsekvenser  
  SOU 2006:88 Effektivare LEK  
  SOU 2006:89 Tyst godkännande - ett nytt sätt att deklarera  
  SOU 2006:90 På väg mot en enhetlig mervärdesskatt  
  SOU 2006:91 Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare  
  SOU 2006:92 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods  
  SOU 2006:93 Gästforskare - nya regler för inresa, vistelse och arbete  
  SOU 2006:94 Översvämningshot - Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern  
  SOU 2006:95 Detaljhandel med växtbaserade läkemedel  
  SOU 2006:96 Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?  
  SOU 2006:97 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner  
  SOU 2006:98 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m.  
  SOU 2006:99 En ny konkurrenslag  
  SOU 2006:100 Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder  
  SOU 2006:101 Se landsbygden! Myter, sanningar och framtidsstrategier  
  SOU 2006:102 Samverkan för ungas etablering på arbetsmarknaden  
  SOU 2006:103 Översyn av den rättsmedicinska verksamheten  
  SOU 2006:104 En strategi för landsbygdsforskning, Underlag till Landsbygdskommittén  
  SOU 2006:105 Verkligheten som kraftkälla. Lokala exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt exempel från våra grannländers landsbygd  
  SOU 2006:106 Fakta - omvärld - inspiration  
  SOU 2006:107 Fokus på åtgärder - En plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet  
  SOU 2006:108 Att ta itu med fattigdomen - krediter och garantiers nya roll  
  SOU 2006:109 Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering  
  SOU 2006:110 Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom  
  SOU 2006:111 Ny pension - Ny administration  
  SOU 2006:112 Ett svenskt havsmiljöinstitut  
  SOU 2006:113 Öppna system för provning och kontroll - en utvärdering  
  SOU 2006:114 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - ett svenskt fenomen år 2001-2006  
  SOU 2006:115 Eftergymnasiala yrkesutbildningar - beskrivning, problem och möjligheter