Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2003:1 - SOU 2003:130[Detaljerad lista]
 • SOU 2003:1
 • SOU 2003:2
 • SOU 2003:3
 • SOU 2003:4
 • SOU 2003:5
 • SOU 2003:6
 • SOU 2003:7
 • SOU 2003:8
 • SOU 2003:9
 • SOU 2003:10
 • SOU 2003:11
 • SOU 2003:12
 • SOU 2003:13
 • SOU 2003:14
 • SOU 2003:15
 • SOU 2003:16
 • SOU 2003:17
 • SOU 2003:18
 • SOU 2003:19
 • SOU 2003:20
 • SOU 2003:21
 • SOU 2003:22
 • SOU 2003:23
 • SOU 2003:24
 • SOU 2003:25
 • SOU 2003:26
 • SOU 2003:27
 • SOU 2003:28
 • SOU 2003:29
 • SOU 2003:30
 • SOU 2003:31
 • SOU 2003:32
 • SOU 2003:33
 • SOU 2003:34
 • SOU 2003:35
 • SOU 2003:36
 • SOU 2003:37
 • SOU 2003:38
 • SOU 2003:39
 • SOU 2003:40
 • SOU 2003:41
 • SOU 2003:42
 • SOU 2003:43
 • SOU 2003:44
 • SOU 2003:45
 • SOU 2003:46
 • SOU 2003:47
 • SOU 2003:48
 • SOU 2003:49
 • SOU 2003:50
 • SOU 2003:51
 • SOU 2003:52
 • SOU 2003:53
 • SOU 2003:54
 • SOU 2003:55
 • SOU 2003:56
 • SOU 2003:57
 • SOU 2003:59
 • SOU 2003:60
 • SOU 2003:61
 • SOU 2003:62
 • SOU 2003:63
 • SOU 2003:64
 • SOU 2003:65
 • SOU 2003:66
 • SOU 2003:67
 • SOU 2003:68
 • SOU 2003:69
 • SOU 2003:70
 • SOU 2003:71
 • SOU 2003:72
 • SOU 2003:73
 • SOU 2003:74
 • SOU 2003:75
 • SOU 2003:76
 • SOU 2003:77
 • SOU 2003:78
 • SOU 2003:79
 • SOU 2003:80
 • SOU 2003:81
 • SOU 2003:82
 • SOU 2003:83
 • SOU 2003:84
 • SOU 2003:85
 • SOU 2003:86
 • SOU 2003:87
 • SOU 2003:88
 • SOU 2003:89
 • SOU 2003:90
 • SOU 2003:91
 • SOU 2003:92
 • SOU 2003:93
 • SOU 2003:94
 • SOU 2003:95
 • SOU 2003:96
 • SOU 2003:97
 • SOU 2003:98
 • SOU 2003:99
 • SOU 2003:100
 • SOU 2003:101
 • SOU 2003:102
 • SOU 2003:103
 • SOU 2003:104
 • SOU 2003:105
 • SOU 2003:106
 • SOU 2003:107
 • SOU 2003:108
 • SOU 2003:109
 • SOU 2003:110
 • SOU 2003:111
 • SOU 2003:112
 • SOU 2003:113
 • SOU 2003:114
 • SOU 2003:115
 • SOU 2003:116
 • SOU 2003:117
 • SOU 2003:118
 • SOU 2003:119
 • SOU 2003:120
 • SOU 2003:121
 • SOU 2003:122
 • SOU 2003:123
 • SOU 2003:124
 • SOU 2003:125
 • SOU 2003:126
 • SOU 2003:127
 • SOU 2003:128
 • SOU 2003:129
 • SOU 2003:130
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2003:1 Att samla och sprida kunskap om skadlig inverkan och framgångsrik rehabilitering  
  SOU 2003:2 Fördelningseffekter av miljöpolitik  
  SOU 2003:3 Egendomsskatter Dämpningsregel för fastighetsskatten och sänkt arvsskatt  
  SOU 2003:4 Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten  
  SOU 2003:5 Förändringar i tingsrättsorganisationen - en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter 1999-2001  
  SOU 2003:6 Kännande varelser eller okänsliga varor?  
  SOU 2003:7 Åldersgränser och ersättningsetablering  
  SOU 2003:8 Det ska vara billigt att köpa böcker och tidskrifter II  
  SOU 2003:9 Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?  
  SOU 2003:10 Trygga medborgare - säker kommunikation  
  SOU 2003:11 System för samordnad krisinformation  
  SOU 2003:12 Ändrade skatteregler för utomlands bosatta  
  SOU 2003:13 AHA - utredningsinstitut och mötesplats  
  SOU 2003:14 Principer för ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag  
  SOU 2003:15 Läromedel specifikt  
  SOU 2003:16 Mansdominans i förändring om ledningsgrupper och styrelser  
  SOU 2003:17 Diskrimineras invandrarföretagen i Sverige?  
  SOU 2003:18 Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen  
  SOU 2003:19 Barns rätt till säkra och utvecklande miljöer - framtida huvudman  
  SOU 2003:20 Fördelningspolitikens mål och medel  
  SOU 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen  
  SOU 2003:22 Framtida finansiell tillsyn  
  SOU 2003:23 Vårda vården - samverkan, mångfald och rättvisa  
  SOU 2003:24 Kampidrott i fokus  
  SOU 2003:25 Verkställighet vid oklar identitet m.m.  
  SOU 2003:26 Lekmannamedverkan i Försvarsmakten  
  SOU 2003:27 Signalskydd  
  SOU 2003:28 Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier  
  SOU 2003:29 Mot en ny landsbygdspolitik  
  SOU 2003:30 Försvarets radioanstalt - en översyn  
  SOU 2003:31 En hållbar framtid i sikte  
  SOU 2003:32 Vår beredskap efter den 11 september  
  SOU 2003:33 Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm - Mälardalsregionen  
  SOU 2003:34 Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst  
  SOU 2003:35 För den jag är - om utbildning och utvecklingsstörning  
  SOU 2003:36 En jämställd föräldraförsäkring?  
  SOU 2003:37 Geografisk rörlighet för sysselsättning och tillväxt  
  SOU 2003:38 Svåra skatter!  
  SOU 2003:39 Godstransporter i samverkan - tekniska hinder, forskning och utbildning  
  SOU 2003:40 Utlänningsdatalag  
  SOU 2003:41 Förstärkt granskning av polis och åklagare  
  SOU 2003:42 Ett reformerat underhållsstöd  
  SOU 2003:43 Ett reformerat skolsystem för Försvarsmakten  
  SOU 2003:44 Om allmännyttan säljs stärkt kooperativ hyresrätt  
  SOU 2003:45 Sveriges konkurrensfördelar för export och multinationell produktion  
  SOU 2003:46 Hund i rätta händer - om hundägarens ansvar  
  SOU 2003:47 Koncessionsavgift på televisionens område  
  SOU 2003:48 Införlivande av transparensdirektivet  
  SOU 2003:49 Adoption - till vilket pris?  
  SOU 2003:50 Sjukpenninggrundande inkomst - skydd och anpassning  
  SOU 2003:51 God man för ensamkommande flyktingbarn  
  SOU 2003:52 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet  
  SOU 2003:53 Dentala material och hälsa  
  SOU 2003:54 Semesterlagen och övriga ledighetslagar - översyn och förenklingar  
  SOU 2003:55 Digitala tjänster - hur då? En IT-politik för resultat och nytta  
  SOU 2003:56 Inte bara Samhall  
  SOU 2003:57 Alternativ finansiering av offentliga tjänster  
  SOU 2003:59 Toppdomän för Sverige  
  SOU 2003:60 Handla för bättre klimat  
  SOU 2003:61 Trängselavgifter  
  SOU 2003:62 Reklamtid i TV  
  SOU 2003:63 21+1 - 1. En sammanhållen administration av socialförsäkringen  
  SOU 2003:64 Arbetstagarinflytande i europabolag  
  SOU 2003:65 Alkoholbranschens idrottssponsring och alkohol vid ungdomsevenemang m.m  
  SOU 2003:66 Harmoniserad patenträtt  
  SOU 2003:67 Kollektivtrafik med människan i centrum  
  SOU 2003:68 Efter kommundelegationen - hur gick det?  
  SOU 2003:69 Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv  
  SOU 2003:70 Miljöbedömningar avseende vissa planer och program - Delbetänkande från PBL-kommittén  
  SOU 2003:71 Internationell redovisning i svenska företag  
  SOU 2003:72 Havet - tid för en ny strategi. Havsmiljökommissionens betänkande  
  SOU 2003:73 Reformerad konkurrensövervakning - Konsekvenser i Sverige av EG:s nya tillämpningsdirektiv  
  SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen  
  SOU 2003:75 Etablering i Sverige - möjligheter för individ och samhälle  
  SOU 2003:76 Det ska vara billigt att köpa böcker och tidskrifter III  
  SOU 2003:77 Vidare vägar och vägen vidare - svenska som andraspråk för samhälls- och arbetsliv  
  SOU 2003:78 Bredbandsnät i hela landet - Statens infrastrukturer som resurs  
  SOU 2003:79 Två läsår bland 10-15 åringar i Stockholms län. Inblick i skademönster, skadeomständigheter och skolliv  
  SOU 2003:80 EFUD - en del i omställningen av energisystemet  
  SOU 2003:81 De norrländska kyrkstäderna  
  SOU 2003:82 Säkra produkter  
  SOU 2003:83 Extraordinärt smittskydd  
  SOU 2003:84 Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag  
  SOU 2003:85 Översyn av försäkringsmodellen för de statliga avtalsförsäkringarna  
  SOU 2003:86 Djurens välfärd och pälsdjursnäringen  
  SOU 2003:87 Färdtjänsten och riksfärdstjänsten  
  SOU 2003:88 Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn  
  SOU 2003:89 EG-rätten och mottagande av asylsökande  
  SOU 2003:90 Innovativa processer  
  SOU 2003:91 Äldrepolitik för framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning  
  SOU 2003:92 Unga utanför  
  SOU 2003:93 Förslag till en förstärkt internrevision i staten  
  SOU 2003:94 Folkbildningens särart?  
  SOU 2003:95 ArbetsKraft  
  SOU 2003:96 Utbildningens fördelning en fråga om klass?  
  SOU 2003:97 En Kronofogdemyndighet i tiden  
  SOU 2003:98 Aktiebolag med begränsad vinstutdelning  
  SOU 2003:99 Ny sekretesslag  
  SOU 2003:100 Kärnkraftverkens säkerhet och strålskydd - Betänkande från Kärnsäkerhetsutredningen  
  SOU 2003:101 Utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd  
  SOU 2003:102 En öppen domarrekrytering  
  SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan och integritet i skolan  
  SOU 2003:104 Järnväg för resenärer och gods  
  SOU 2003:105 Ett levande kulturlandskap - en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet  
  SOU 2003:106 Försäkringskassan - Den nya myndigheten  
  SOU 2003:107 Etisk prövning av djurförsök - genteknik och bioteknik på djur  
  SOU 2003:108 Folkbildning och integration  
  SOU 2003:109 Must Carry  
  SOU 2003:110 Fördelning ur ett livscykelperspektiv  
  SOU 2003:111 Lantmäteriet nya vägar för ökad samhällsnytta  
  SOU 2003:112 Deltagares upplevelse av folkbildning  
  SOU 2003:113 El- och naturgasmarknaderna - europeisk harmonisering  
  SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m.  
  SOU 2003:115 Tryggare fjärrvärmekunder ökad transparens och åtskillnad mellan el- och fjärrvärmeverksamhet  
  SOU 2003:116 Betesrätt vid fäbodsbruk  
  SOU 2003:117 Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för fred och EU:s krishantering m.m. en översyn  
  SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler - demokrati, kultur, utveckling  
  SOU 2003:119 Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter  
  SOU 2003:120 Handla för bättre klimat - tillstånd och tilldelning, m.m.  
  SOU 2003:121 Internationella kulturutredningen 2003  
  SOU 2003:122 Utredningen om radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet  
  SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd  
  SOU 2003:124 En effektivare miljöprövning - Delbetänkande från Miljöbalkskommittén  
  SOU 2003:125 Fyra rapporter om folkbildning  
  SOU 2003:126 Förbättrad missbildningsövervakning  
  SOU 2003:127 Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och utveckling  
  SOU 2003:128 Förslag om försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till vissa frivilligorganisationer - Delbetänkande från Finansieringsutredninge  
  SOU 2003:129 KB ett nav i kunskapssamhället  
  SOU 2003:130 Studerande och trygghetssystemen