Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 1999:1 - SOU 1999:151[Detaljerad lista]
 • SOU 1999:1
 • SOU 1999:2
 • SOU 1999:3
 • SOU 1999:4
 • SOU 1999:5
 • SOU 1999:7
 • SOU 1999:8
 • SOU 1999:9
 • SOU 1999:10
 • SOU 1999:11
 • SOU 1999:12
 • SOU 1999:13
 • SOU 1999:14
 • SOU 1999:15
 • SOU 1999:16
 • SOU 1999:17
 • SOU 1999:18
 • SOU 1999:20
 • SOU 1999:21
 • SOU 1999:22
 • SOU 1999:23
 • SOU 1999:24
 • SOU 1999:25
 • SOU 1999:26
 • SOU 1999:27
 • SOU 1999:28
 • SOU 1999:30
 • SOU 1999:31
 • SOU 1999:32
 • SOU 1999:33
 • SOU 1999:34
 • SOU 1999:35
 • SOU 1999:36
 • SOU 1999:37
 • SOU 1999:39
 • SOU 1999:41
 • SOU 1999:42
 • SOU 1999:44
 • SOU 1999:45
 • SOU 1999:46
 • SOU 1999:47
 • SOU 1999:48
 • SOU 1999:49
 • SOU 1999:50
 • SOU 1999:51
 • SOU 1999:52
 • SOU 1999:53
 • SOU 1999:54
 • SOU 1999:55
 • SOU 1999:56
 • SOU 1999:57
 • SOU 1999:58
 • SOU 1999:59
 • SOU 1999:60
 • SOU 1999:61
 • SOU 1999:62
 • SOU 1999:63
 • SOU 1999:64
 • SOU 1999:65
 • SOU 1999:66
 • SOU 1999:68
 • SOU 1999:69
 • SOU 1999:70
 • SOU 1999:71
 • SOU 1999:72
 • SOU 1999:73
 • SOU 1999:74
 • SOU 1999:75
 • SOU 1999:76
 • SOU 1999:77
 • SOU 1999:78
 • SOU 1999:79
 • SOU 1999:80
 • SOU 1999:81
 • SOU 1999:82
 • SOU 1999:83
 • SOU 1999:84
 • SOU 1999:85
 • SOU 1999:86
 • SOU 1999:87
 • SOU 1999:88
 • SOU 1999:89
 • SOU 1999:90
 • SOU 1999:91
 • SOU 1999:92
 • SOU 1999:93
 • SOU 1999:94
 • SOU 1999:95
 • SOU 1999:96
 • SOU 1999:97
 • SOU 1999:98
 • SOU 1999:99
 • SOU 1999:101
 • SOU 1999:102
 • SOU 1999:104
 • SOU 1999:105
 • SOU 1999:106
 • SOU 1999:107
 • SOU 1999:108
 • SOU 1999:109
 • SOU 1999:110
 • SOU 1999:111
 • SOU 1999:112
 • SOU 1999:113
 • SOU 1999:114
 • SOU 1999:115
 • SOU 1999:117
 • SOU 1999:118
 • SOU 1999:119
 • SOU 1999:120
 • SOU 1999:121
 • SOU 1999:122
 • SOU 1999:123
 • SOU 1999:124
 • SOU 1999:125
 • SOU 1999:126
 • SOU 1999:127
 • SOU 1999:128
 • SOU 1999:129
 • SOU 1999:130
 • SOU 1999:131
 • SOU 1999:132
 • SOU 1999:133
 • SOU 1999:134
 • SOU 1999:135
 • SOU 1999:136
 • SOU 1999:137
 • SOU 1999:138
 • SOU 1999:139
 • SOU 1999:140
 • SOU 1999:141
 • SOU 1999:142
 • SOU 1999:143
 • SOU 1999:144
 • SOU 1999:145
 • SOU 1999:146
 • SOU 1999:147
 • SOU 1999:148
 • SOU 1999:149
 • SOU 1999:150
 • SOU 1999:151
Detaljerad information om författningarna
  SOU 1999:1 Nya förmånsrättsregler  
  SOU 1999:2 Steriliseringsfrågor i Sverige 1935-1975 - Ekonomisk ersättning  
  SOU 1999:3 Yrkesfiskets konkurrenssituation  
  SOU 1999:4 God sed i forskningen  
  SOU 1999:5 Effektiva värme och miljölösningar  
  SOU 1999:7 Märk Väl!  
  SOU 1999:8 Invandrarskap och medborgarskap - dokumentation från ett seminarium  
  SOU 1999:9 Att slakta ett får i Guds namn - om religionsfrihet och demokrati  
  SOU 1999:10 Demokratins förgörare  
  SOU 1999:11 Bör demokratin avnationaliseras?  
  SOU 1999:12 Elektronisk Demokrati  
  SOU 1999:13 Etik och demokratisk statskonst  
  SOU 1999:14 Den framtida kommersiella lokalradion  
  SOU 1999:15 Nytt system för prövning av hyres- och arrendemål  
  SOU 1999:16 Ökad rättssäkerhet i asylärenden  
  SOU 1999:17 Garantipension eller Bosättningstillägg - för personer födda år 1937 eller tidigare  
  SOU 1999:18 Frågor till det industriella samhället  
  SOU 1999:20 Slutrapport "Sverige och judarnas tillgångar"  
  SOU 1999:21 Lindqvists nia - nio vägar att utveckla bemötandet  
  SOU 1999:22 Den skyddade provinsen - En essä om demokratins värde och värdighet  
  SOU 1999:23 Utveckling av mänskliga resurser i arbetslivet  
  SOU 1999:24 EG:s strukturstöd - Ny organisation för de geografiskt avgränsade strukturfondsprogrammen  
  SOU 1999:25 Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention nr 169  
  SOU 1999:26 Införsel av beskattade varor  
  SOU 1999:27 DELTA utredningen  
  SOU 1999:28 Kontantmetod för småföretagare  
  SOU 1999:30 Yttrandefriheten och konkurrensen  
  SOU 1999:31 Tillsyn över advokater m.m.  
  SOU 1999:32 Utvecklingssamarbete på rättsområdet  
  SOU 1999:33 Bo tryggt - Betala rätt - Särskilda boendeformer för äldre samt avgifter för äldre- och handikappomsorg  
  SOU 1999:34 Svenskt medborgarskap  
  SOU 1999:35 Fastighetsmäklarlagen - effektivare tillsyn  
  SOU 1999:36 Likvidation av aktiebolag  
  SOU 1999:37 Underrättelsetjänsten -en översyn  
  SOU 1999:39 Vuxenutbildning för alla? Andra året med Kunskapslyftet  
  SOU 1999:41 Bevara dokumentärfilmens kulturarv  
  SOU 1999:42 Ny luftfartslag  
  SOU 1999:44 Öppen elmarknad  
  SOU 1999:45 Slutförvaring av kärnavfall - Kommunerna och platsvalsprocessen. Rapport från Nationelle samordnaren på kärnfallsområdet  
  SOU 1999:46 Ökade socialbidrag - en studie om inkomster och socialbidrag åren 1990 till 1996  
  SOU 1999:47 Mervärdesskatt Frivillig skattskyldighet  
  SOU 1999:48 Lära av Estonia  
  SOU 1999:49 Invandrare som företagare - För lika möjligheter och ökad tillväxt  
  SOU 1999:50 Skyddsjakt på varg - Betänkande från Rovdjursutredningen  
  SOU 1999:51 Smittskydd, samhälle och individ  
  SOU 1999:52 Inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer  
  SOU 1999:53 Ekonomisk brottslighet och sekretess  
  SOU 1999:54 En ny tullag  
  SOU 1999:55 Konvergens och förändring Samordning av lagstiftningen för medie- och telesektorerna  
  SOU 1999:56 Globaliseringen och demokratin dokumentation från ett seminarium  
  SOU 1999:57 Rikstrafiken - en ny myndighet  
  SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem?  
  SOU 1999:59 Begränsad fastighetsskatt  
  SOU 1999:60 Kundvänligare taxi  
  SOU 1999:61 Brottsförebyggande arbete i landets kommuner  
  SOU 1999:62 Bilen, miljön och säkerheten  
  SOU 1999:63 Att lära och leda - En lärarutbildning för samverkan och utveckling  
  SOU 1999:64 Representativ demokrati  
  SOU 1999:65 Barnombudsmannen - företrädare för barn och ungdomar  
  SOU 1999:66 God vård på lika villkor? - om statens styrning av hälso- och sjukvården  
  SOU 1999:68 Katastrofbranden i Göteborg Drabbade - Medier - Myndigheter  
  SOU 1999:69 Individen och arbetslivet  
  SOU 1999:70 Gentekniknämnden  
  SOU 1999:71 Oseriösa Bostadsförmedlare  
  SOU 1999:72 Boendesociala effekter av konkurser och rekonstruktioner - bostadsrättsföreningar och egnahem  
  SOU 1999:73 Handikappombudsmannens framtida förutsättningar och arbetsuppgifter  
  SOU 1999:74 Demokratin och det gemensamma bästa  
  SOU 1999:75 Rätt plats för vindkraften - Slutbetänkande från Vindkraftsutredningen  
  SOU 1999:76 Maktdelning  
  SOU 1999:77 Demokrati och medborgarskap  
  SOU 1999:78 Jordbruk och miljönytta  
  SOU 1999:79 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga  
  SOU 1999:80 Demokratiopinioner  
  SOU 1999:81 Förhandlingsersättning till hyresgästorganisation  
  SOU 1999:82 Vårdslös kreditgivning samt sekretess i banker m.m.  
  SOU 1999:83 Globalisering  
  SOU 1999:84 Civilsamhället  
  SOU 1999:85 Bredband för tillväxt i hela landet  
  SOU 1999:86 PCn är död - länge leve PCn! Nya möjligheter för Sverige  
  SOU 1999:87 Vagnbolag för järnvägen  
  SOU 1999:88 Granskningskommissionens betänkande i anledning av Brottsutredningen efter mordet på statsminister Olof Palme  
  SOU 1999:89 Statsbidrag till handikapporganisationer  
  SOU 1999:90 Narkotikastatistik - Om samhällets behov av information om narkotikastatistik  
  SOU 1999:91 En översyn av jämställdhetslagen  
  SOU 1999:92 Premiär för personval  
  SOU 1999:93 Det unga folkstyret  
  SOU 1999:94 Förmåner och ökade levnadskostnader  
  SOU 1999:95 Småskalig elproduktion samt mätning och debitering av elförbrukning  
  SOU 1999:96 Statistikreformen Utvärdering och förslag till utveckling  
  SOU 1999:97 Socialtjänst i utveckling  
  SOU 1999:98 Likvärdiga villkor?  
  SOU 1999:99 Översyn av stiftelsen för internationell rapportering av läkemedelsbiverkningar  
  SOU 1999:101 Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister  
  SOU 1999:102 Ansvarsfördelning för internationella program på utbildnings- och ungdomsområdet  
  SOU 1999:104 Nya samboregler  
  SOU 1999:105 Skatt - Tull - Exekution - Normer för behandling av personuppgifter  
  SOU 1999:106 Konsumenter och IT - en utredning om datorer, handel och marknadsföring  
  SOU 1999:107 Nya mål 3 för utveckling av de mänskliga resurserna i arbetslivet  
  SOU 1999:108 Handläggning av ungdomsmål en utvärdering av 1995 års ungdomsmålsreform  
  SOU 1999:109 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  
  SOU 1999:110 Ledande forskning - för säkerhets skull  
  SOU 1999:111 Att söka kostnadseffektiva lösningar inom klimatområdet  
  SOU 1999:112 Civilsamhället som demokratins arena  
  SOU 1999:113 Medborgarnas erfarenheter  
  SOU 1999:114 Mat som medicin  
  SOU 1999:115 Handel med gas i konkurrens  
  SOU 1999:117 IT i demokratins tjänst  
  SOU 1999:118 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken - utvärdering av försöksverksamheten  
  SOU 1999:119 Utvärderingen av KY  
  SOU 1999:120 Från en art till en annan - transplantation från djur till människa  
  SOU 1999:121 Avkorporativisering och lobbyism konturerna till en ny politisk modell  
  SOU 1999:122 KY Kvalificerad yrkesutbildning  
  SOU 1999:123 Mötesplats för form och design  
  SOU 1999:124 Konsumentprisindex  
  SOU 1999:125 Anslaget för näringslivsutveckling i Östersjöregionen  
  SOU 1999:126 Politikens medialisering  
  SOU 1999:127 Gröna nyckeltal - följ den ekologiska omställningen. Betänkande från Miljövårdsberedningen  
  SOU 1999:128 Ja till fyrverkerier - men med färre skador  
  SOU 1999:129 Demokratins estetik  
  SOU 1999:130 Demokratins trotjänare - lokalt partiarbete förr och nu  
  SOU 1999:131 Marknaden som politisk aktör  
  SOU 1999:132 Valdeltagande i förändring  
  SOU 1999:133 Kommunkontosystemet och rättvisan - momsen, kommunerna och konkurrensen  
  SOU 1999:134 Framtidssäker IT-infrastruktur för Sverige  
  SOU 1999:135 Stöd till Örebro universitet och Södertörns högskola  
  SOU 1999:136 Personval 1998 En utvärdering av personvalsreformen  
  SOU 1999:137 Hälsa på lika villkor/andra steget mot nationella folkhälsomål  
  SOU 1999:138 Från Call Center till kontaktcenter  
  SOU 1999:139 Effektivare offentlig upphandling för fortsatt välfärd, trygghet och tillväxt  
  SOU 1999:140 Ett nytt resegarantisystem  
  SOU 1999:141 Från Kunskapslyftet till en Strategi för Livslångt Lärande  
  SOU 1999:142 Miljöbalksutbildningen - dokumentation, utvärdering och förslag. Betänkande av Kommittén om utbildning inför ikraftträdandet av  
  SOU 1999:143 Rapport om förskrivningsregler - Förtydligande om gällande regler för att ett läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånen  
  SOU 1999:144 Demokrati på remiss  
  SOU 1999:145 Nordisk miljömärkning - det statliga engagemanget  
  SOU 1999:146 Rovdjursutredningen - Slutbetänkande om en sammanhållen rovdjurspolitik  
  SOU 1999:147 Effektivare förverkandelagstiftning  
  SOU 1999:148 På de boendes villkor - allmännyttan inför 2000-talet  
  SOU 1999:149 Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster  
  SOU 1999:150 Vad hände med Sveriges ekonomi efter 1970  
  SOU 1999:151 Citizen Participation in European Politics