Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 1998:1 - SOU 1998:165[Detaljerad lista]
 • SOU 1998:1
 • SOU 1998:2
 • SOU 1998:6
 • SOU 1998:8
 • SOU 1998:10
 • SOU 1998:11
 • SOU 1998:13
 • SOU 1998:14
 • SOU 1998:15
 • SOU 1998:16
 • SOU 1998:17
 • SOU 1998:18
 • SOU 1998:23
 • SOU 1998:24
 • SOU 1998:25
 • SOU 1998:28
 • SOU 1998:31
 • SOU 1998:32
 • SOU 1998:33
 • SOU 1998:34
 • SOU 1998:37
 • SOU 1998:38
 • SOU 1998:39
 • SOU 1998:40
 • SOU 1998:41
 • SOU 1998:43
 • SOU 1998:44
 • SOU 1998:45
 • SOU 1998:46
 • SOU 1998:47
 • SOU 1998:48
 • SOU 1998:49
 • SOU 1998:51
 • SOU 1998:52
 • SOU 1998:53
 • SOU 1998:57
 • SOU 1998:59
 • SOU 1998:60
 • SOU 1998:61
 • SOU 1998:63
 • SOU 1998:64
 • SOU 1998:66
 • SOU 1998:69
 • SOU 1998:72
 • SOU 1998:74
 • SOU 1998:75
 • SOU 1998:76
 • SOU 1998:77
 • SOU 1998:78
 • SOU 1998:80
 • SOU 1998:83
 • SOU 1998:84
 • SOU 1998:86
 • SOU 1998:87
 • SOU 1998:92
 • SOU 1998:93
 • SOU 1998:94
 • SOU 1998:95
 • SOU 1998:98
 • SOU 1998:101
 • SOU 1998:102
 • SOU 1998:103
 • SOU 1998:104
 • SOU 1998:106
 • SOU 1998:107
 • SOU 1998:108
 • SOU 1998:111
 • SOU 1998:112
 • SOU 1998:113
 • SOU 1998:115
 • SOU 1998:118
 • SOU 1998:121
 • SOU 1998:124
 • SOU 1998:125
 • SOU 1998:126
 • SOU 1998:128
 • SOU 1998:129
 • SOU 1998:131
 • SOU 1998:132
 • SOU 1998:134
 • SOU 1998:136
 • SOU 1998:137
 • SOU 1998:138
 • SOU 1998:139
 • SOU 1998:141
 • SOU 1998:145
 • SOU 1998:146
 • SOU 1998:147
 • SOU 1998:148
 • SOU 1998:149
 • SOU 1998:151
 • SOU 1998:152
 • SOU 1998:154
 • SOU 1998:155
 • SOU 1998:156
 • SOU 1998:159
 • SOU 1998:160
 • SOU 1998:161
 • SOU 1998:164
 • SOU 1998:165
Detaljerad information om författningarna
  SOU 1998:1 Omstruktureringar och beskattning  
  SOU 1998:2 Tänder hela livet - nytt ersättningssystem för vuxentandvården  
  SOU 1998:6 Ty makten är din...  
  SOU 1998:8 Alkoholreklam  
  SOU 1998:10 Campus för konst  
  SOU 1998:11 Fristående utbildningar med statlig tillsyn inom olika områden  
  SOU 1998:13 Säkrare kemikaliehantering  
  SOU 1998:14 E-pengar - näringsrättsliga frågor  
  SOU 1998:15 Förslag till gröna nyckeltal för ett ekologiskt hållbart samhälle - Betänkande av Miljövårdsberedningen  
  SOU 1998:16 När åsikter blir handling - En kunskapsöversikt om bemötande av personer med funktionshinder  
  SOU 1998:17 Samordning av digital marksänd TV  
  SOU 1998:18 "En gräns - en myndighet?"  
  SOU 1998:23 Staten och exportfinansieringen  
  SOU 1998:24 Fiskeriadministrationen i ett EU-perspektiv  
  SOU 1998:25 Tre städer - En storstadspolitik för hela landet  
  SOU 1998:28 Läkmedel i vård och handel - Om en säker, flexibel och samordnad läkemedelsförsörjning  
  SOU 1998:31 Insatser mot psykiska problem hos barn och ungdomar  
  SOU 1998:32 Rättssäkerhet, vårdbehov och samhällsskydd vid psykiatrisk tvångsvård  
  SOU 1998:33 Historia, ekonomi & forskning - fem rapporter om idrott  
  SOU 1998:34 Företagare med restarbetsförmåga  
  SOU 1998:37 Den framtida arbetsskadeförsäkringen  
  SOU 1998:38 Vad får vi för pengarna? - Resultatstyrning av statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området  
  SOU 1998:39 Det finsk-svenska gränsälvssamarbetet - Betänkande av Gränsälvsutredningen  
  SOU 1998:40 Brottsoffer Vad har gjorts? Vad bör göras?  
  SOU 1998:41 Läkemedelsinformation för alla  
  SOU 1998:43 Hur skall Sverige må bättre? - första steget mot nationella folkhälsomål  
  SOU 1998:44 En samlad vapenlagstiftning  
  SOU 1998:45 Sotning i framtiden  
  SOU 1998:46 Om buggning och andra hemliga tvångsmedel  
  SOU 1998:47 Bulvaner och annat  
  SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt - intervjuer med personer med funktionshinder  
  SOU 1998:49 Konsekvenser av att taxfree-försäljningen avvecklas inom EU  
  SOU 1998:51 Vuxenutbildning och livslångt lärande - Situationen inför och under första året med Kunskapslyftet  
  SOU 1998:52 Utstationering av arbetstagare  
  SOU 1998:53 Ta vara på möjligheterna i Östersjöregionen  
  SOU 1998:57 Utvärdering av distansutbildningsprojekt med IT-stöd  
  SOU 1998:59 Räddningstjänsten i Sverige, Rädda och Skydda  
  SOU 1998:60 Kring Hallandsåsen - Delrapport från Tunnelkommissionen  
  SOU 1998:61 Livsmedelstillsyn i Sverige  
  SOU 1998:63 En god affär i Motala  
  SOU 1998:64 Bättre och mer tillgänglig information  
  SOU 1998:66 Utredningen om Funktionshindrade elever i skolan  
  SOU 1998:69 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg  
  SOU 1998:72 Kommunala finansförbund  
  SOU 1998:74 Styrningen av polisen  
  SOU 1998:75 Djurförsök  
  SOU 1998:76 Idrott & Motion för livet - Statens stöd till idrottsrörelsen och friluftslivets organisationer  
  SOU 1998:77 Kompetens i småföretag  
  SOU 1998:78 Regelförenkling för framtiden  
  SOU 1998:80 Bostadsrättsregister  
  SOU 1998:83 På Distans - Utbildning, undervisning och lärande, Kostnadseffektiv distansutbildning  
  SOU 1998:84 Flexibel utbildning på distans  
  SOU 1998:86 Utvecklingssamarbete på rättsområdet - Östeuropa  
  SOU 1998:87 Premiepensionsmyndigheten  
  SOU 1998:92 Goda idéer om småföretag och samverkan  
  SOU 1998:93 Kapitalförsörjning till småföretag  
  SOU 1998:94 Förslagskatalog  
  SOU 1998:95 Förstärkt skydd av skogsmark för naturvård - Betänkande av Utredningen om förstärkt skydd av skogsmark för naturvård  
  SOU 1998:98 Konkurrenslagens regler om företagskoncentration  
  SOU 1998:101 Det unga medborgarskapet  
  SOU 1998:102 Lekmannastyre i experternas tid  
  SOU 1998:103 Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige  
  SOU 1998:104 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar  
  SOU 1998:106 Unga i ohälsoförsäkringen - Tid för aktivitet och utveckling  
  SOU 1998:107 Främjandelagen - en översyn  
  SOU 1998:108 Analysera mera  
  SOU 1998:111 E-plikt - att säkra det elektroniska kulturarvet  
  SOU 1998:112 Resurser på lika villkor  
  SOU 1998:113 I God Tro - Samhället och nyandligheten  
  SOU 1998:115 Distansarbete  
  SOU 1998:118 "Sustainable Sweden" - a SUCCESS story  
  SOU 1998:121 Arbetsförhållanden och attityder - professionellas möte med personer med funktionshinder  
  SOU 1998:124 Demokrati på europeisk nivå?  
  SOU 1998:125 Statens museer för världskultur  
  SOU 1998:126 Beskattning utan taxfree  
  SOU 1998:128 Forskningspolitik  
  SOU 1998:129 Svensk sjöfartsnäring hot och möjligheter  
  SOU 1998:131 CSN - en myndighet i ständig förändring  
  SOU 1998:132 Rapport av analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och dess följder  
  SOU 1998:134 Läsarna och demokratin  
  SOU 1998:136 Redovisning av aktiekapital i euro  
  SOU 1998:137 Miljö i grund och botten - erfarenheter från Hallandsåsen. Slutrapport från Tunnelkommissionen  
  SOU 1998:138 Kvinnor, män och funktionshinder  
  SOU 1998:139 En särskild utsatthet - Om personer med funktionshinder från andra länder  
  SOU 1998:141 Medling och lönebildning  
  SOU 1998:145 EU - ett demokratiprojekt? Dokumentation från ett seminarium  
  SOU 1998:146 Lobbning  
  SOU 1998:147 Effektivare hantering av EU:s direktstöd till jordbruket  
  SOU 1998:148 Rikstrafiken - vissa principfrågor  
  SOU 1998:149 Att bilda försäkringskassa i Västra Götaland  
  SOU 1998:151 Kostnadsutjämning för kommuner och landsting  
  SOU 1998:152 VINDKRAFTEN en ren energikälla tar plats - Lägesrapport december 1998 från Vindkraftsutredningen  
  SOU 1998:154 OAS Oberoende AlkoholSamarbetet i framtiden  
  SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment exempel och analyser  
  SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel - Införsel av och partihandel med spritdrycker, vin och starköl  
  SOU 1998:159 Kassaservice  
  SOU 1998:160 Reglering och tillsyn av banker och kreditmarknadsföretag  
  SOU 1998:161 På marginalen - En intervjubok från Socialtjänstutredningen  
  SOU 1998:164 Allas frihet - Demokratin möter marknaden Tre ronder  
  SOU 1998:165 Validering av utländsk yrkeskompetens