Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 1996:25 - SOU 1996:184[Detaljerad lista]
 • SOU 1996:25
 • SOU 1996:40
 • SOU 1996:92
 • SOU 1996:112
 • SOU 1996:124
 • SOU 1996:145
 • SOU 1996:158
 • SOU 1996:163
 • SOU 1996:172
 • SOU 1996:176
 • SOU 1996:184
Detaljerad information om författningarna
  SOU 1996:25 Från massmedia till multimedia - att digitalisera svensk television  
  SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering  
  SOU 1996:92 IT i miljöarbetet - Betänkande av Miljövårdsberedningen  
  SOU 1996:112 Integrering av miljöhänsyn inom den statliga förvaltningen - Betänkande från Miljövårdsberedningen  
  SOU 1996:124 Miljö för en hållbar hälsoutveckling  
  SOU 1996:145 Arbetstid - längd, förläggning och inflytande  
  SOU 1996:158 Calmforsrapporten  
  SOU 1996:163 Behov och resuser i vården - en analys  
  SOU 1996:172 Licensavgift - en principskiss  
  SOU 1996:176 Den lokala radion  
  SOU 1996:184 Bättre klimat, miljö och hälsa med alternativa drivmedel - Betänkande av Alternativbränsleutredningen