Detaljerad information om författningarna
  SFS 2018:1 Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2018:9 Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:10 Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:20 Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet  
  SFS 2018:26 Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden  
  SFS 2018:32 Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet  
  SFS 2018:34 Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  
  SFS 2018:42 Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd  
  SFS 2018:43 Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb  
  SFS 2018:49 Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling  
  SFS 2018:57 Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin  
  SFS 2018:58 Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning  
  SFS 2018:66 Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek