Propositioner, prop. 2017/18:1 - prop. 2017/18:173[Detaljerad lista]
 • prop. 2017/18:1
 • prop. 2017/18:2
 • prop. 2017/18:3
 • prop. 2017/18:4
 • prop. 2017/18:5
 • prop. 2017/18:6
 • prop. 2017/18:7
 • prop. 2017/18:8
 • prop. 2017/18:9
 • prop. 2017/18:10
 • prop. 2017/18:11
 • prop. 2017/18:12
 • 1917/18:13
 • prop. 2017/18:14
 • prop. 2017/18:15
 • prop. 2017/18:16
 • prop. 2017/18:17
 • prop. 2017/18:18
 • prop. 2017/18:19
 • prop. 2017/18:20
 • 1917/18:21
 • prop. 2017/18:22
 • prop. 2017/18:23
 • prop. 2017/18:24
 • prop. 2017/18:25
 • prop. 2017/18:26
 • 1917/18:27
 • prop. 2017/18:28
 • prop. 2017/18:29
 • 1917/18:30
 • prop. 2017/18:31
 • prop. 2017/18:32
 • 1917/18:33
 • prop. 2017/18:34
 • prop. 2017/18:35
 • prop. 2017/18:36
 • 1917/18:37
 • prop. 2017/18:38
 • prop. 2017/18:39
 • prop. 2017/18:40
 • prop. 2017/18:41
 • prop. 2017/18:42
 • prop. 2017/18:43
 • prop. 2017/18:44
 • prop. 2017/18:45
 • 1917/18:46
 • 1917/18:47
 • prop. 2017/18:48
 • prop. 2017/18:49
 • 1917/18:50
 • prop. 2017/18:51
 • 1917/18:52
 • prop. 2017/18:53
 • 1917/18:54
 • prop. 2017/18:55
 • prop. 2017/18:56
 • 1917/18:57
 • prop. 2017/18:58
 • prop. 2017/18:59
 • prop. 2017/18:62
 • prop. 2017/18:63
 • prop. 2017/18:64
 • 1917/18:65
 • 1917/18:66
 • prop. 2017/18:67
 • 1917/18:68
 • 1917/18:69
 • 1917/18:70
 • prop. 2017/18:71
 • prop. 2017/18:72
 • prop. 2017/18:73
 • prop. 2017/18:74
 • 1917/18:75
 • 1917/18:76
 • prop. 2017/18:77
 • prop. 2017/18:78
 • 1917/18:79
 • prop. 2017/18:80
 • prop. 2017/18:81
 • prop. 2017/18:82
 • prop. 2017/18:83
 • 1917/18:84
 • 1917/18:85
 • prop. 2017/18:86
 • prop. 2017/18:87
 • prop. 2017/18:88
 • prop. 2017/18:89
 • prop. 2017/18:91
 • prop. 2017/18:92
 • prop. 2017/18:93
 • prop. 2017/18:94
 • prop. 2017/18:95
 • prop. 2017/18:96
 • 1917/18:97
 • prop. 2017/18:102
 • prop. 2017/18:105
 • prop. 2017/18:107
 • prop. 2017/18:108
 • 1917/18:109
 • prop. 2017/18:110
 • prop. 2017/18:111
 • prop. 2017/18:112
 • prop. 2017/18:113
 • prop. 2017/18:115
 • prop. 2017/18:116
 • prop. 2017/18:117
 • 1917/18:118
 • prop. 2017/18:119
 • prop. 2017/18:120
 • prop. 2017/18:121
 • prop. 2017/18:122
 • prop. 2017/18:123
 • 1917/18:124
 • 1917/18:125
 • prop. 2017/18:126
 • prop. 2017/18:129
 • prop. 2017/18:132
 • prop. 2017/18:133
 • 1917/18:134
 • prop. 2017/18:135
 • prop. 2017/18:137
 • prop. 2017/18:138
 • 1917/18:141
 • prop. 2017/18:142
 • prop. 2017/18:147
 • prop. 2017/18:152
 • prop. 2017/18:154
 • prop. 2017/18:156
 • prop. 2017/18:160
 • prop. 2017/18:161
 • prop. 2017/18:163
 • prop. 2017/18:165
 • prop. 2017/18:166
 • prop. 2017/18:167
 • prop. 2017/18:168
 • prop. 2017/18:173
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018  
   Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (pdf 1 MB)
 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (pdf 446 kB)
 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (pdf 3 MB)
 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (pdf 584 kB)
 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (pdf 570 kB)
 Utgiftsområde 15 Studiestöd (pdf 658 kB)
 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (pdf 560 kB)
 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (pdf 473 kB)
 Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 22 Kommunikation (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (pdf 628 kB)
 Utgiftsområde 24 Näringsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (pdf 641 kB)
 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (pdf 289 kB)
 Utgiftsområde 27 Avgiften till den Europeiska unionen (pdf 176 kB)
 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (pdf 614 kB)
 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (pdf 768 kB)
 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (pdf 688 kB)
 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf 2 MB)
 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-11, bilagor 1-18 (pdf 9 MB)
 Metod för beräkning av potentiella variabler (pdf 182 kB)
 Utgiftsområde 8 Migration (pdf 388 kB)
 Budgetpropositionen för 2018, hela dokumentet, prop. 2017/18:1 (pdf 35 MB)
 Rättelseblad utgiftsområde 22 sid 100 (pdf 100 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 9 kapitel 3 Hälso- och sjukvårdspolitik sid 42 och 49 (pdf 179 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv sid 51 (pdf 155 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 24 kapitel 4.5 Politikens inriktning sid 100 (pdf 67 kB)
  prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017  
   Höständringsbudget för 2017, prop. 2017/18:2 (pdf 401 kB)
  prop. 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Prop. 2017/18:3  
   Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar, 2017/18:3 (pdf 188 kB)
  prop. 2017/18:4 Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Prop. 2017/18:4  
   Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden, Prop. 2017/18:4 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5  
   Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val, prop. 2017/18:5 (pdf 977 kB)
  prop. 2017/18:6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis Prop. 2017/18:6  
  prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen Prop. 2017/18:7  
   Skadestånd och Europakonventionen, Prop. 2017/18:7 (pdf 764 kB)
  prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Prop. 2017/18:8  
   Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, prop. 2017/18:8 (pdf 227 kB)
  prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9  
   Skolstart vid sex års ålder, Prop. 2017/18:9 (pdf 807 kB)
  prop. 2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2017/18:10  
  prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Prop. 2017/18:11  
   Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen, prop.2017/18:11 (pdf 318 kB)
  prop. 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2017/18:12  
  1917/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Skr. 2017/18:13Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Skr. 2017/18:13  
  prop. 2017/18:14 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14  
   Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, Prop. 2017/18:14 (pdf 730 kB)
  prop. 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15  
   Prop. 2017/18:15 (pdf 564 kB)
  prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Prop. 2017/18:16  
   Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall, prop. 2017/18:16 (pdf 482 kB)
  prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Prop. 2017/18:17  
   Politisk information i skolan, Prop. 2017/18:17 (pdf 620 kB)
  prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18  
   Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti, Prop. 2017/18:18 (pdf 869 kB)
  prop. 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Prop. 2017/18:19  
  prop. 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20  
   Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina, prop. 2017/18:20 (pdf 514 kB)
  1917/18:21 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning Skr. 2017/18:21Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning Skr. 2017/18:21  
  prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn Prop. 2017/18:22  
   Ytterligare verktyg för makrotillsyn, prop. 2017/18:22 (pdf 604 kB)
  prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Prop. 2017/18:23  
   Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, Prop. 2017/18:23 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Prop. 2017/18:24  
  prop. 2017/18:25 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet Prop. 2017/18:25  
  prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Prop. 2017/18:26  
  1917/18:27 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27  
  prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Prop. 2017/18:28  
   Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, prop. 2017/18:28 (pdf 239 kB)
  prop. 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige Prop. 2017/18:29  
  1917/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Skr. 2017/18:30Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Skr. 2017/18:30  
  prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop. 2017/18:31  
  prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Prop. 2017/18:32  
   Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, Prop. 2017/18:32 (pdf 329 kB)
  1917/18:33 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33  
  prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet Prop. 2017/18:34  
   Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet, Prop. 2017/18:34 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Prop. 2017/18:35  
   Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar, Prop. 2017/18:35 (pdf 5 MB)
  prop. 2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning Prop. 2017/18:36  
  1917/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Skr. 2017/18:37Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Skr. 2017/18:37  
  prop. 2017/18:38 Snabbare omval Prop. 2017/18:38  
  prop. 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB Prop. 2017/18:39  
   Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB, prop. 2017/18:39 (pdf 314 kB)
  prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Prop. 2017/18:40  
   Proposition 2017 18 40 (pdf 920 kB)
  prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen Prop. 2017/18:41  
   Prop. 2017/18:41 (pdf 333 kB)
  prop. 2017/18:42 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Prop. 2017/18:42  
  prop. 2017/18:43 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Prop. 2017/18:43  
  prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Prop. 2017/18:44  
  prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor Prop. 2017/18:45  
  1917/18:46 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46  
  1917/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning Skr. 2017/18:47Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning Skr. 2017/18:47  
  prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Prop. 2017/18:48  
  prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar Prop. 2017/18:49  
   Ändrade mediegrundlagar, Prop. 2017/18:49 (pdf 3 MB)
  1917/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50  
  prop. 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning Prop. 2017/18:51  
   Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, prop. 2017/18:51 (pdf 4 MB)
  1917/18:52 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017 Skr. 2017/18:52Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017 Skr. 2017/18:52  
  prop. 2017/18:53 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension Prop. 2017/18:53  
  1917/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet Skr. 2017/18:54Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet Skr. 2017/18:54  
  prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk Prop. 2017/18:55  
  prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Prop. 2017/18:56  
  1917/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2017/18:572017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2017/18:57  
  prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58  
  prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Prop. 2017/18:59  
   Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner, Prop. 2017/18:59 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag Prop. 2017/18:62  
   Ny järnvägstrafiklag, Prop. 2017/18:62 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås Prop. 2017/18:63  
  prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Prop. 2017/18:64  
   Prop 2017 1864 (pdf 696 kB)
  1917/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling Skr. 2017/18:65Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling Skr. 2017/18:65  
  1917/18:66 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn Skr. 2017/18:66Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn Skr. 2017/18:66  
  prop. 2017/18:67 Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål Prop. 2017/18:67  
  1917/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68  
  1917/18:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016 Skr. 2017/18:69Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016 Skr. 2017/18:69  
  1917/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2017/18:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2017/18:70  
  prop. 2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet Prop. 2017/18:71  
   Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet.PDF (pdf 252 kB)
  prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter Prop. 2017/18:72  
  prop. 2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet Prop. 2017/18:73  
   En utvidgning av kapningsbrottet, Prop. 2017/18:73 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur Prop. 2017/18:74  
   Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur, prop. 2017/18:74 (pdf 3 MB)
  1917/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 Skr. 2017/18:75Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 Skr. 2017/18:75  
  1917/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Skr. 2017/18:76Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Skr. 2017/18:76  
  prop. 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster Prop. 2017/18:77  
   Nya regler om betaltjänster, Prop. 2017/18:77 (pdf 5 MB)
  prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans Prop. 2017/18:78  
  1917/18:79 Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning Skr. 2017/18:79Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning Skr. 2017/18:79  
  prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Prop. 2017/18:80  
   Ny lag om bostadsanpassningsbidrag, prop. 2017/18:80 (pdf 944 kB)
  prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud Prop. 2017/18:81  
  prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter Prop. 2017/18:82  
   Personalliggare i fler verksamheter, Prop. 2017/18:82 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Prop. 2017/18:83  
  1917/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet Skr. 2017/18:84Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet Skr. 2017/18:84  
  1917/18:85 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD Skr. 2017/18:85Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD Skr. 2017/18:85  
  prop. 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden Prop. 2017/18:86  
  prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark Prop. 2017/18:87  
  prop. 2017/18:88 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning Prop. 2017/18:88  
   Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning, Prop. 2017/18:88 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Prop. 2017/18:89  
  prop. 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen Prop. 2017/18:91  
  prop. 2017/18:92 Förstärkt följerätt Prop. 2017/18:92  
   Förstärkt följerätt, Prop. 2017/18:92 (pdf 484 kB)
  prop. 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet Prop. 2017/18:93  
  prop. 2017/18:94 Ny strålskyddslag Prop. 2017/18:94  
  prop. 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:95  
  prop. 2017/18:96 Karensavdrag - en mer rättvis självrisk Prop. 2017/18:96  
  1917/18:97 Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Skr. 2017/18:97Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Skr. 2017/18:97  
  prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Prop. 2017/18:102  
  prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105  
  prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform Prop. 2017/18:107  
  prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Prop. 2017/18:108  
   Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Prop. 2017/18:108 (pdf 1 MB)
  1917/18:109 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden Skr. 2017/18:109Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden Skr. 2017/18:109  
  prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Prop. 2017/18:110  
  prop. 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:111  
  prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:112  
  prop. 2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:113  
  prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar Prop. 2017/18:115  
  prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor Prop. 2017/18:116  
  prop. 2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon Prop. 2017/18:117  
  1917/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Skr. 2017/18:118Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Skr. 2017/18:118  
  prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Prop. 2017/18:119  
  prop. 2017/18:120 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen Prop. 2017/18:120  
  prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Prop. 2017/18:121  
  prop. 2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden Prop. 2017/18:122  
  prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering Prop. 2017/18:123  
  1917/18:124 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen Skr. 2017/18:124Riksrevisionens rapport om folkbokföringen Skr. 2017/18:124  
  1917/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Skr. 2017/18:125Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Skr. 2017/18:125  
  prop. 2017/18:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot Prop. 2017/18:126  
  prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning Prop. 2017/18:129  
  prop. 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner Prop. 2017/18:132  
  prop. 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Prop. 2017/18:133  
  1917/18:134 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet Skr. 2017/18:134Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet Skr. 2017/18:134  
  prop. 2017/18:135 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten Prop. 2017/18:135  
  prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor Prop. 2017/18:137  
  prop. 2017/18:138 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Prop. 2017/18:138  
  1917/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering Skr. 2017/18:141Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering Skr. 2017/18:141  
  prop. 2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:142  
  prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag Prop. 2017/18:147  
  prop. 2017/18:152 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2017/18:152  
  prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet Prop. 2017/18:154  
  prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter Prop. 2017/18:156  
  prop. 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan Prop. 2017/18:160  
  prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån Prop. 2017/18:161  
  prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning Prop. 2017/18:163  
  prop. 2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan Prop. 2017/18:165  
  prop. 2017/18:166 Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart Prop. 2017/18:166  
  prop. 2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav Prop. 2017/18:167  
  prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare Prop. 2017/18:168  
  prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet Prop. 2017/18:173