Propositioner, prop. 2017/18:1 - 1917/18:280[Detaljerad lista]
 • prop. 2017/18:1
 • prop. 2017/18:2
 • prop. 2017/18:3
 • prop. 2017/18:4
 • prop. 2017/18:5
 • prop. 2017/18:6
 • prop. 2017/18:7
 • prop. 2017/18:8
 • prop. 2017/18:9
 • prop. 2017/18:10
 • prop. 2017/18:11
 • prop. 2017/18:12
 • 1917/18:13
 • prop. 2017/18:14
 • prop. 2017/18:15
 • prop. 2017/18:16
 • prop. 2017/18:17
 • prop. 2017/18:18
 • prop. 2017/18:19
 • prop. 2017/18:20
 • 1917/18:21
 • prop. 2017/18:22
 • prop. 2017/18:23
 • prop. 2017/18:24
 • prop. 2017/18:25
 • prop. 2017/18:26
 • 1917/18:27
 • prop. 2017/18:28
 • prop. 2017/18:29
 • 1917/18:30
 • prop. 2017/18:31
 • prop. 2017/18:32
 • 1917/18:33
 • prop. 2017/18:34
 • prop. 2017/18:35
 • prop. 2017/18:36
 • 1917/18:37
 • prop. 2017/18:38
 • prop. 2017/18:39
 • prop. 2017/18:40
 • prop. 2017/18:41
 • prop. 2017/18:42
 • prop. 2017/18:43
 • prop. 2017/18:44
 • prop. 2017/18:45
 • 1917/18:46
 • 1917/18:47
 • prop. 2017/18:48
 • prop. 2017/18:49
 • 1917/18:50
 • prop. 2017/18:51
 • 1917/18:52
 • prop. 2017/18:53
 • 1917/18:54
 • prop. 2017/18:55
 • prop. 2017/18:56
 • 1917/18:57
 • prop. 2017/18:58
 • prop. 2017/18:59
 • prop. 2017/18:61
 • prop. 2017/18:62
 • prop. 2017/18:63
 • prop. 2017/18:64
 • 1917/18:65
 • 1917/18:66
 • prop. 2017/18:67
 • 1917/18:68
 • 1917/18:69
 • 1917/18:70
 • prop. 2017/18:71
 • prop. 2017/18:72
 • prop. 2017/18:73
 • prop. 2017/18:74
 • 1917/18:75
 • 1917/18:76
 • prop. 2017/18:77
 • prop. 2017/18:78
 • 1917/18:79
 • prop. 2017/18:80
 • prop. 2017/18:81
 • prop. 2017/18:82
 • prop. 2017/18:83
 • 1917/18:84
 • 1917/18:85
 • prop. 2017/18:86
 • prop. 2017/18:87
 • prop. 2017/18:88
 • prop. 2017/18:89
 • 1917/18:90
 • prop. 2017/18:91
 • prop. 2017/18:92
 • prop. 2017/18:93
 • prop. 2017/18:94
 • prop. 2017/18:95
 • prop. 2017/18:96
 • 1917/18:97
 • prop. 2017/18:99
 • prop. 2017/18:100
 • prop. 2017/18:102
 • 1917/18:103
 • 1917/18:104
 • prop. 2017/18:105
 • prop. 2017/18:106
 • prop. 2017/18:107
 • prop. 2017/18:108
 • 1917/18:109
 • prop. 2017/18:110
 • prop. 2017/18:111
 • prop. 2017/18:112
 • prop. 2017/18:113
 • 1917/18:114
 • prop. 2017/18:115
 • prop. 2017/18:116
 • prop. 2017/18:117
 • 1917/18:118
 • prop. 2017/18:119
 • prop. 2017/18:120
 • prop. 2017/18:121
 • prop. 2017/18:122
 • prop. 2017/18:123
 • 1917/18:124
 • 1917/18:125
 • prop. 2017/18:126
 • prop. 2017/18:127
 • 1917/18:128
 • prop. 2017/18:129
 • 1917/18:130
 • prop. 2017/18:131
 • prop. 2017/18:132
 • prop. 2017/18:133
 • 1917/18:134
 • prop. 2017/18:135
 • 1917/18:136
 • prop. 2017/18:137
 • prop. 2017/18:138
 • 1917/18:139
 • 1917/18:140
 • 1917/18:141
 • prop. 2017/18:142
 • prop. 2017/18:143
 • prop. 2017/18:144
 • prop. 2017/18:145
 • 1917/18:146
 • prop. 2017/18:147
 • prop. 2017/18:148
 • prop. 2017/18:149
 • prop. 2017/18:150
 • prop. 2017/18:151
 • prop. 2017/18:152
 • prop. 2017/18:153
 • prop. 2017/18:154
 • prop. 2017/18:155
 • prop. 2017/18:156
 • prop. 2017/18:157
 • prop. 2017/18:158
 • prop. 2017/18:159
 • prop. 2017/18:160
 • prop. 2017/18:161
 • prop. 2017/18:162
 • prop. 2017/18:163
 • prop. 2017/18:164
 • prop. 2017/18:165
 • prop. 2017/18:166
 • prop. 2017/18:167
 • prop. 2017/18:168
 • prop. 2017/18:169
 • 1917/18:170
 • prop. 2017/18:171
 • 1917/18:172
 • prop. 2017/18:173
 • prop. 2017/18:174
 • prop. 2017/18:175
 • prop. 2017/18:176
 • prop. 2017/18:177
 • prop. 2017/18:178
 • prop. 2017/18:179
 • prop. 2017/18:180
 • 1917/18:181
 • prop. 2017/18:182
 • prop. 2017/18:183
 • prop. 2017/18:184
 • prop. 2017/18:185
 • prop. 2017/18:186
 • prop. 2017/18:187
 • 1917/18:188
 • 1917/18:189
 • prop. 2017/18:190
 • 1917/18:191
 • prop. 2017/18:192
 • prop. 2017/18:193
 • prop. 2017/18:194
 • prop. 2017/18:195
 • prop. 2017/18:196
 • prop. 2017/18:197
 • prop. 2017/18:198
 • prop. 2017/18:199
 • prop. 2017/18:200
 • 1917/18:201
 • 1917/18:202
 • 1917/18:203
 • prop. 2017/18:204
 • prop. 2017/18:205
 • prop. 2017/18:206
 • 1917/18:207
 • prop. 2017/18:208
 • prop. 2017/18:209
 • prop. 2017/18:210
 • prop. 2017/18:211
 • prop. 2017/18:212
 • prop. 2017/18:213
 • prop. 2017/18:214
 • prop. 2017/18:215
 • prop. 2017/18:216
 • 1917/18:217
 • prop. 2017/18:218
 • 1917/18:219
 • prop. 2017/18:220
 • prop. 2017/18:221
 • prop. 2017/18:222
 • prop. 2017/18:223
 • prop. 2017/18:224
 • prop. 2017/18:225
 • prop. 2017/18:226
 • prop. 2017/18:227
 • prop. 2017/18:228
 • prop. 2017/18:229
 • 1917/18:230
 • prop. 2017/18:231
 • prop. 2017/18:232
 • prop. 2017/18:233
 • prop. 2017/18:234
 • prop. 2017/18:235
 • prop. 2017/18:236
 • prop. 2017/18:237
 • 1917/18:238
 • prop. 2017/18:239
 • prop. 2017/18:240
 • prop. 2017/18:241
 • prop. 2017/18:242
 • prop. 2017/18:243
 • prop. 2017/18:244
 • prop. 2017/18:245
 • 1917/18:246
 • prop. 2017/18:247
 • prop. 2017/18:248
 • prop. 2017/18:249
 • prop. 2017/18:250
 • prop. 2017/18:251
 • prop. 2017/18:252
 • prop. 2017/18:253
 • prop. 2017/18:254
 • 1917/18:255
 • 1917/18:256
 • 1917/18:258
 • 1917/18:259
 • prop. 2017/18:260
 • prop. 2017/18:261
 • 1917/18:262
 • prop. 2017/18:263
 • 1917/18:264
 • 1917/18:265
 • prop. 2017/18:266
 • prop. 2017/18:267
 • prop. 2017/18:268
 • prop. 2017/18:269
 • prop. 2017/18:270
 • prop. 2017/18:271
 • prop. 2017/18:272
 • prop. 2017/18:273
 • prop. 2017/18:274
 • prop. 2017/18:275
 • prop. 2017/18:276
 • 1917/18:277
 • 1917/18:278
 • 1917/18:280
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018  
   Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (pdf 1 MB)
 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (pdf 446 kB)
 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (pdf 3 MB)
 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (pdf 584 kB)
 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (pdf 570 kB)
 Utgiftsområde 15 Studiestöd (pdf 658 kB)
 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (pdf 560 kB)
 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (pdf 473 kB)
 Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 22 Kommunikation (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (pdf 628 kB)
 Utgiftsområde 24 Näringsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (pdf 641 kB)
 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (pdf 289 kB)
 Utgiftsområde 27 Avgiften till den Europeiska unionen (pdf 176 kB)
 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (pdf 614 kB)
 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (pdf 768 kB)
 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (pdf 688 kB)
 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf 2 MB)
 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-11, bilagor 1-18 (pdf 9 MB)
 Metod för beräkning av potentiella variabler (pdf 182 kB)
 Utgiftsområde 8 Migration (pdf 388 kB)
 Budgetpropositionen för 2018, hela dokumentet, prop. 2017/18:1 (pdf 35 MB)
 Rättelseblad utgiftsområde 22 sid 100 (pdf 100 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 9 kapitel 3 Hälso- och sjukvårdspolitik sid 42 och 49 (pdf 179 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv sid 51 (pdf 155 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 24 kapitel 4.5 Politikens inriktning sid 100 (pdf 67 kB)
  prop. 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017  
   Höständringsbudget för 2017, prop. 2017/18:2 (pdf 401 kB)
  prop. 2017/18:3 Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Prop. 2017/18:3  
   Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar, 2017/18:3 (pdf 188 kB)
  prop. 2017/18:4 Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden Prop. 2017/18:4  
   Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om referensvärden, Prop. 2017/18:4 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:5 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val Prop. 2017/18:5  
   Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val, prop. 2017/18:5 (pdf 977 kB)
  prop. 2017/18:6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis Prop. 2017/18:6  
  prop. 2017/18:7 Skadestånd och Europakonventionen Prop. 2017/18:7  
   Skadestånd och Europakonventionen, Prop. 2017/18:7 (pdf 764 kB)
  prop. 2017/18:8 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Prop. 2017/18:8  
   Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, prop. 2017/18:8 (pdf 227 kB)
  prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder Prop. 2017/18:9  
   Skolstart vid sex års ålder, Prop. 2017/18:9 (pdf 807 kB)
  prop. 2017/18:10 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2017/18:10  
  prop. 2017/18:11 Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Prop. 2017/18:11  
   Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen, prop.2017/18:11 (pdf 318 kB)
  prop. 2017/18:12 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2017/18:12  
  1917/18:13 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Skr. 2017/18:13Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar Skr. 2017/18:13  
  prop. 2017/18:14 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14  
   Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala, Prop. 2017/18:14 (pdf 730 kB)
  prop. 2017/18:15 Ändringar i konkurrenslagen Prop. 2017/18:15  
   Prop. 2017/18:15 (pdf 564 kB)
  prop. 2017/18:16 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall Prop. 2017/18:16  
   Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall, prop. 2017/18:16 (pdf 482 kB)
  prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Prop. 2017/18:17  
   Politisk information i skolan, Prop. 2017/18:17 (pdf 620 kB)
  prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Prop. 2017/18:18  
   Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti, Prop. 2017/18:18 (pdf 869 kB)
  prop. 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Prop. 2017/18:19  
  prop. 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20  
   Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina, prop. 2017/18:20 (pdf 514 kB)
  1917/18:21 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning Skr. 2017/18:21Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning Skr. 2017/18:21  
  prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn Prop. 2017/18:22  
   Ytterligare verktyg för makrotillsyn, prop. 2017/18:22 (pdf 604 kB)
  prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Prop. 2017/18:23  
   Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, Prop. 2017/18:23 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Prop. 2017/18:24  
  prop. 2017/18:25 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet Prop. 2017/18:25  
  prop. 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten Prop. 2017/18:26  
  1917/18:27 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning Skr. 2017/18:27  
  prop. 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring Prop. 2017/18:28  
   Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring, prop. 2017/18:28 (pdf 239 kB)
  prop. 2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige Prop. 2017/18:29  
  1917/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Skr. 2017/18:30Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv Skr. 2017/18:30  
  prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop. 2017/18:31  
  prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Prop. 2017/18:32  
   Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, Prop. 2017/18:32 (pdf 329 kB)
  1917/18:33 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration Skr. 2017/18:33  
  prop. 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet Prop. 2017/18:34  
   Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet, Prop. 2017/18:34 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar Prop. 2017/18:35  
   Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar, Prop. 2017/18:35 (pdf 5 MB)
  prop. 2017/18:36 Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning Prop. 2017/18:36  
  1917/18:37 Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Skr. 2017/18:37Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser Skr. 2017/18:37  
  prop. 2017/18:38 Snabbare omval Prop. 2017/18:38  
  prop. 2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB Prop. 2017/18:39  
   Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB, prop. 2017/18:39 (pdf 314 kB)
  prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Prop. 2017/18:40  
   Proposition 2017 18 40 (pdf 920 kB)
  prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen Prop. 2017/18:41  
   Prop. 2017/18:41 (pdf 333 kB)
  prop. 2017/18:42 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar Prop. 2017/18:42  
  prop. 2017/18:43 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Prop. 2017/18:43  
  prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen Prop. 2017/18:44  
  prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor Prop. 2017/18:45  
  1917/18:46 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata Skr. 2017/18:46  
  1917/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning Skr. 2017/18:47Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning Skr. 2017/18:47  
  prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar Prop. 2017/18:48  
   Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, Prop. 2017/18:48 (pdf 918 kB)
  prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar Prop. 2017/18:49  
   Ändrade mediegrundlagar, Prop. 2017/18:49 (pdf 3 MB)
  1917/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation Skr. 2017/18:50  
  prop. 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning Prop. 2017/18:51  
   Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning, prop. 2017/18:51 (pdf 4 MB)
  1917/18:52 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017 Skr. 2017/18:52Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017 Skr. 2017/18:52  
  prop. 2017/18:53 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension Prop. 2017/18:53  
  1917/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet Skr. 2017/18:54Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet Skr. 2017/18:54  
  prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk Prop. 2017/18:55  
  prop. 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension Prop. 2017/18:56  
  1917/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2017/18:572017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2017/18:57  
  prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58  
  prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner Prop. 2017/18:59  
   Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner, Prop. 2017/18:59 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder Prop. 2017/18:61  
   Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder, prop. 2017/18:61 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag Prop. 2017/18:62  
   Ny järnvägstrafiklag, Prop. 2017/18:62 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås Prop. 2017/18:63  
  prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Prop. 2017/18:64  
   Prop 2017 1864 (pdf 696 kB)
  1917/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling Skr. 2017/18:65Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling Skr. 2017/18:65  
  1917/18:66 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn Skr. 2017/18:66Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn Skr. 2017/18:66  
  prop. 2017/18:67 Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål Prop. 2017/18:67  
  1917/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68  
  1917/18:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016 Skr. 2017/18:69Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016 Skr. 2017/18:69  
  1917/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2017/18:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2017/18:70  
  prop. 2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet Prop. 2017/18:71  
   Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet.PDF (pdf 252 kB)
  prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter Prop. 2017/18:72  
  prop. 2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet Prop. 2017/18:73  
   En utvidgning av kapningsbrottet, Prop. 2017/18:73 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur Prop. 2017/18:74  
   Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur, prop. 2017/18:74 (pdf 3 MB)
  1917/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 Skr. 2017/18:75Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 Skr. 2017/18:75  
  1917/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Skr. 2017/18:76Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning Skr. 2017/18:76  
  prop. 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster Prop. 2017/18:77  
   Nya regler om betaltjänster, Prop. 2017/18:77 (pdf 5 MB)
  prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans Prop. 2017/18:78  
  1917/18:79 Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning Skr. 2017/18:79Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning Skr. 2017/18:79  
  prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag Prop. 2017/18:80  
   Ny lag om bostadsanpassningsbidrag, prop. 2017/18:80 (pdf 944 kB)
  prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud Prop. 2017/18:81  
  prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter Prop. 2017/18:82  
   Personalliggare i fler verksamheter, Prop. 2017/18:82 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti Prop. 2017/18:83  
  1917/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet Skr. 2017/18:84Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet Skr. 2017/18:84  
  1917/18:85 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD Skr. 2017/18:85Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD Skr. 2017/18:85  
  prop. 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden Prop. 2017/18:86  
  prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark Prop. 2017/18:87  
  prop. 2017/18:88 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning Prop. 2017/18:88  
   Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning, Prop. 2017/18:88 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag Prop. 2017/18:89  
  1917/18:90 Nordiskt samarbete 2017 Skr. 2017/18:90Nordiskt samarbete 2017 Skr. 2017/18:90  
  prop. 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen Prop. 2017/18:91  
   Vissa ändringar i läkemedelslagen prop. 2017/18:91 (pdf 705 kB)
  prop. 2017/18:92 Förstärkt följerätt Prop. 2017/18:92  
   Förstärkt följerätt, Prop. 2017/18:92 (pdf 484 kB)
  prop. 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet Prop. 2017/18:93  
  prop. 2017/18:94 Ny strålskyddslag Prop. 2017/18:94  
  prop. 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:95  
   Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning, prop. 2017/18:95 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:96 Karensavdrag - en mer rättvis självrisk Prop. 2017/18:96  
   Karensavdrag – en mer rättvis självrisk prop. 2017/18:96 (pdf 846 kB)
  1917/18:97 Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Skr. 2017/18:97Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti Skr. 2017/18:97  
  prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018  
   Vårändringsbudget för 2018, prop. 2017/18:99 (pdf 744 kB)
  prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition  
   2018 års ekonomiska vårproposition,hela dokumentet, prop. 2017/18:100 (pdf 3 MB)
 Bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse (pdf 606 kB)
 2018 års ekonomiska vårproposition, kapitel 1-11 (pdf 2 MB)
 Bilaga 3 Regeringens insatser för ökad jämställdhet (pdf 623 kB)
 Bilaga 4 Den offentliga sektorns investeringar och kapitalstock (pdf 233 kB)
 Bilaga 5 En sammanhållen budgetprocess (pdf 123 kB)
 Bilaga 1 Tabellsamling den makroekonomsiska utvecklingen och offentliga finanser (pdf 356 kB)
  prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt Prop. 2017/18:102  
  1917/18:103 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017 Skr. 2017/18:103Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017 Skr. 2017/18:103  
  1917/18:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017 Skr. 2017/18:104Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017 Skr. 2017/18:104  
  prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag Prop. 2017/18:105  
  prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre Prop. 2017/18:106  
   Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre 2017/18:106 (pdf 457 kB)
  prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform Prop. 2017/18:107  
   Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform, prop. 2017/18:107 (pdf 586 kB)
 Rättelseblad, s. 1 av prop. 2017/18:107 (pdf 13 kB)
  prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet Prop. 2017/18:108  
   Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Prop. 2017/18:108 (pdf 1 MB)
  1917/18:109 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden Skr. 2017/18:109Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden Skr. 2017/18:109  
  prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö Prop. 2017/18:110  
   Politik för gestaltad livsmiljö, Prop. 2017/18:110 (pdf 915 kB)
  prop. 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:111  
  prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:112  
  prop. 2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:113  
   Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:113 (pdf 1 MB)
  1917/18:114 Skr. Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenSkr. Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar Prop. 2017/18:115  
   Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar, Prop. 2017/18:115 (pdf 2 MB)
  prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor Prop. 2017/18:116  
  prop. 2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon Prop. 2017/18:117  
   Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon, Prop. 2017/18:117 (pdf 1 MB)
  1917/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Skr. 2017/18:118Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 Skr. 2017/18:118  
  prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn Prop. 2017/18:119  
   Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn, Prop. 2017/18:119 (pdf 462 kB)
  prop. 2017/18:120 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen Prop. 2017/18:120  
  prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler Prop. 2017/18:121  
  prop. 2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden Prop. 2017/18:122  
  prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering Prop. 2017/18:123  
  1917/18:124 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen Skr. 2017/18:124Riksrevisionens rapport om folkbokföringen Skr. 2017/18:124  
  1917/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Skr. 2017/18:125Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut Skr. 2017/18:125  
  prop. 2017/18:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot Prop. 2017/18:126  
   Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot, Prop. 2017/18:126 (pdf 548 kB)
  prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift Prop. 2017/18:127  
   Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift, prop. 2017/18:127 (pdf 409 kB)
  1917/18:128 Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare Skr. 2017/18:128Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare Skr. 2017/18:128  
  prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning Prop. 2017/18:129  
   Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, Prop. 2017/18:129 (pdf 787 kB)
  1917/18:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 Skr. 2017/18:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 Skr. 2017/18:130  
  prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård Prop. 2017/18:131  
   Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård, prop. 2017/18:131 (pdf 609 kB)
  prop. 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner Prop. 2017/18:132  
   Digitalisering av grundkartor och detaljplaner (pdf 291 kB)
  prop. 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Prop. 2017/18:133  
   En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (pdf 1 MB)
  1917/18:134 Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet Skr. 2017/18:134Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet Skr. 2017/18:134  
  prop. 2017/18:135 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten Prop. 2017/18:135  
  1917/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Skr. 2017/18:136Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Skr. 2017/18:136  
  prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor Prop. 2017/18:137  
   Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor, Prop. 2017/18:137 (pdf 652 kB)
  prop. 2017/18:138 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer Prop. 2017/18:138  
   Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer prop. 2017/18:138 (pdf 547 kB)
  1917/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Skr. 2017/18:139Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017 Skr. 2017/18:139  
  1917/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2017/18:1402018 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2017/18:140  
  1917/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering Skr. 2017/18:141Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering Skr. 2017/18:141  
  prop. 2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:142  
   Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning, prop. 2017/18:142 (pdf 2 MB)
  prop. 2017/18:143 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan Prop. 2017/18:143  
   Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan, Prop. 2017 18.143 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:144 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ Prop. 2017/18:144  
   Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, prop. 2017/18:144 (pdf 498 kB)
  prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen Prop. 2017/18:145  
   Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen, prop. 2017/18:145 (pdf 1 MB)
  1917/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Skr. 2017/18:146Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Skr. 2017/18:146  
  prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag Prop. 2017/18:147  
   Prop. 2017/18:147 (pdf 2 MB)
  prop. 2017/18:148 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2017/18:148  
   Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor, prop. 2017/18:148 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning Prop. 2017/18:149  
   En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning, prop. 2017/18:149 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Prop. 2017/18:150  
   Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd proposition 2017/18:150 (pdf 394 kB)
  prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Prop. 2017/18:151  
   En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, prop. 2017/18:151 (pdf 628 kB)
  prop. 2017/18:152 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2017/18:152  
  prop. 2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling Prop. 2017/18:153  
   Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, prop. 2017/18:153 (pdf 503 kB)
  prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet Prop. 2017/18:154  
   Journalistik i hela landet, Prop. 2017/18:154 (pdf 498 kB)
  prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap Prop. 2017/18:155  
  prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter Prop. 2017/18:156  
   Ny lag om tobak och liknande produkter Prop 2017/18; 156 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Prop. 2017/18:157  
   Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 2017/18:157 (pdf 2 MB)
  prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden Prop. 2017/18:158  
   Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden, prop. 2017/18:158 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet Prop. 2017/18:159  
   Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet, prop. 2017/18:159 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan Prop. 2017/18:160  
   Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, Prop. 2017/18:160 (pdf 15 MB)
  prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån Prop. 2017/18:161  
  prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare Prop. 2017/18:162  
   Vissa villkor för statsråd och statssekreterare, prop. 2017/18:162 (pdf 554 kB)
  prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning Prop. 2017/18:163  
  prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna Prop. 2017/18:164  
   En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna, Prop. 2017/18:164 (pdf 396 kB)
  prop. 2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan Prop. 2017/18:165  
   Prop. 2017/18:165 (pdf 880 kB)
  prop. 2017/18:166 Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart Prop. 2017/18:166  
  prop. 2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav Prop. 2017/18:167  
   Prop. 2017/18:167 (pdf 473 kB)
  prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare Prop. 2017/18:168  
   Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare prop. 2017/18:168 (pdf 528 kB)
  prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem Prop. 2017/18:169  
   Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem 2017/18:169 (pdf 1 MB)
  1917/18:170 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget Skr. 2017/18:170Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget Skr. 2017/18:170  
  prop. 2017/18:171 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:171  
   Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EUs dataskyddsförordning prop.2017/18:171 (pdf 3 MB)
  1917/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag Skr. 2017/18:172Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag Skr. 2017/18:172  
  prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet Prop. 2017/18:173  
   Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet Prop. 17/18:173 (pdf 926 kB)
  prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning Prop. 2017/18:174  
  prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet Prop. 2017/18:175  
   Vissa förslag på assistansområdet 2017/18:175 (pdf 434 kB)
  prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner Prop. 2017/18:176  
  prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Prop. 2017/18:177  
  prop. 2017/18:178 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar Prop. 2017/18:178  
   Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar, Prop. 2017/18:178 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop Prop. 2017/18:179  
   Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop (pdf 824 kB)
  prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2017/18:180  
   Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, Prop. 2017/18:180 (pdf 364 kB)
  1917/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Skr. 2017/18:181Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Skr. 2017/18:181  
  prop. 2017/18:182 Samling för skolan Prop. 2017/18:182  
   Samling för skolan, Prop. 2017/18:182 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla Prop. 2017/18:183  
   En gymnasieutbildning för alla, prop. 2017/18:183 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program Prop. 2017/18:184  
   Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program, prop. 2017/18:184 (pdf 698 kB)
  prop. 2017/18:185 En ny lag om ekonomiska föreningar  
  prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter Prop. 2017/18:186  
   Inkorporering av FNs konvention om barnets rättigheter 2017/18:186 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter Prop. 2017/18:187  
   Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter, prop. 2017/18:187 (pdf 729 kB)
  1917/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Skr. 2017/18:188Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer Skr. 2017/18:188  
  1917/18:189 Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige Skr. 2017/18:189Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige Skr. 2017/18:189  
  prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning Prop. 2017/18:190  
   Reformerade stöd till personer med prop. 2017/18:190 (pdf 1 MB)
  1917/18:191 Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor Skr. 2017/18:191Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor Skr. 2017/18:191  
  prop. 2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen Prop. 2017/18:192  
  prop. 2017/18:193 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Prop. 2017/18:193  
   Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar, prop. 2017/18:193 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas Prop. 2017/18:194  
   Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas, prop. 2017/18:194 (pdf 968 kB)
  prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser Prop. 2017/18:195  
   Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, prop. 2017/18:195 (pdf 868 kB)
  prop. 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Prop. 2017/18:196  
   Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Prop. 2017/18:196 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder Prop. 2017/18:197  
  prop. 2017/18:198 Förlängd klampning Prop. 2017/18:198  
  prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik Prop. 2017/18:199  
   En stärkt minoritetspolitik, Prop. 2017/18:199 (pdf 915 kB)
  prop. 2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter Prop. 2017/18:200  
   En ny lag om företagshemligheter, Prop. 2017/18:200 (pdf 2 MB)
  1917/18:201 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag Skr. 2017/18:201Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag Skr. 2017/18:201  
  1917/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Skr. 2017/18:202En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri Skr. 2017/18:202  
  1917/18:203 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket Skr. 2017/18:203Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket Skr. 2017/18:203  
  prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande Prop. 2017/18:204  
   Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande, prop. 2017/18:204 (pdf 449 kB)
  prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Prop. 2017/18:205  
  prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Prop. 2017/18:206  
   Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar, prop. 2017/18:206 (pdf 351 kB)
  1917/18:207 Ramverket för finanspolitiken Skr. 2017/18:207Ramverket för finanspolitiken Skr. 2017/18:207  
  prop. 2017/18:208 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter Prop. 2017/18:208  
  prop. 2017/18:209 Beställaransvar för ordning och reda på vägarna Prop. 2017/18:209  
  prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan Prop. 2017/18:210  
   Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, Prop. 2017/18: 210 (pdf 486 kB)
  prop. 2017/18:211 Invasiva främmande arter Prop. 2017/18:211  
  prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran Prop. 2017/18:212  
  prop. 2017/18:213 Mervärdesskatteregler för vouchrar Prop. 2017/18:213  
   Mervärdesskatteregler för vouchrar, prop. 2017/18:213 (pdf 2 MB)
 Rättelseblad: sid 2 (pdf 84 kB)
 Rättelseblad: sid 4 (pdf 172 kB)
  prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen Prop. 2017/18:214  
  prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Prop. 2017/18:215  
   Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall 2017/18:215 (pdf 912 kB)
  prop. 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution Prop. 2017/18:216  
   En ny lag om försäkringsdistribution, prop. 2017/18:216 (pdf 5 MB)
  1917/18:217 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan Skr. 2017/18:217Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan Skr. 2017/18:217  
  prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Prop. 2017/18:218  
   Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet, prop. 2017/18:218 (pdf 3 MB)
  1917/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkanRiksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan  
  prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Prop. 2017/18:220  
   En omreglerad spelmarknad, prop. 2017/18:220 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:221 Klassificering av nya psykoaktiva substanser Prop. 2017/18:221  
   Prop. 2017/18:221 Klassificering av nya psykoaktiva substanser (pdf 679 kB)
  prop. 2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2017/18:222  
  prop. 2017/18:223 Nationell läkemedelslista Prop. 2017/18:223  
   Prop. 2017/18:223 Nationell läkemedelslista (pdf 2 MB)
  prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar Prop. 2017/18:224  
   Prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:225 En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd Prop. 2017/18:225  
  prop. 2017/18:226 Ny resegarantilag Prop. 2017/18:226  
   Ny resegarantilag, prop. 2017/18:226 (pdf 4 MB)
  prop. 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning Prop. 2017/18:227  
  prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning Prop. 2017/18:228  
  prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel Prop. 2017/18:229  
  1917/18:230 Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling Skr. 2017/18:230Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling Skr. 2017/18:230  
  prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag Prop. 2017/18:231  
   Ny kamerabevakningslag, Prop. 2017/18:231 (pdf 3 MB)
  prop. 2017/18:232 Brottsdatalag Prop. 2017/18:232  
   Brottsdatalag, Prop. 2017/18:232 (pdf 4 MB)
  prop. 2017/18:233 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Prop. 2017/18:233  
   Prop. 2017/18:233 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen Prop. 2017/18:234  
   Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen, Prop. 2017/18:234 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag Prop. 2017/18:235  
  prop. 2017/18:236 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz Prop. 2017/18:236  
   Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz, prop.2017/18:236 (pdf 320 kB)
  prop. 2017/18:237 Elmarknadsfrågor Prop. 2017/18:237  
  1917/18:238 En klimatstrategi för Sverige Skr. 2017/18:238En klimatstrategi för Sverige Skr. 2017/18:238  
  prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik Prop. 2017/18:239  
   Prop. 2017/18:239 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov Prop. 2017/18:240  
   Prop. 2017/18:240 (pdf 326 kB)
  prop. 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning Prop. 2017/18:241  
  prop. 2017/18:242 En ny ordning för redovisningstillsyn Prop. 2017/18:242  
   En ny ordning för redovisningstillsyn, prop. 2017/18:242 (pdf 539 kB)
  prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft Prop. 2017/18:243  
  prop. 2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare Prop. 2017/18:244  
  prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn Prop. 2017/18:245  
   Nya skatteregler för företagssektorn, prop. 2017/18:245 (pdf 4 MB)
  1917/18:246 En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället Skr. 2017/18:246En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället Skr. 2017/18:246  
  prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem Prop. 2017/18:247  
  prop. 2017/18:248 Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:248  
   Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning, Prop. 2017/18:248 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik Prop. 2017/18:249  
   Prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:250 En ny strafftidslag Prop. 2017/18:250  
  prop. 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen Prop. 2017/18:251  
   Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen Prop. 201718251 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd Prop. 2017/18:252  
   Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd, prop. 2017/18:252 (pdf 1 MB)
  prop. 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ Prop. 2017/18:253  
  prop. 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:254  
  1917/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Skr. 2017/18:255Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Skr. 2017/18:255  
  1917/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare Skr. 2017/18:256Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare Skr. 2017/18:256  
  1917/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Skr. 2017/18:258Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen Skr. 2017/18:258  
  1917/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet Skr. 2017/18:259En strategi för svensk rymdverksamhet Skr. 2017/18:259  
  prop. 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Prop. 2017/18:260  
  prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service Prop. 2017/18:261  
  1917/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön Skr. 2017/18:262En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön Skr. 2017/18:262  
  prop. 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument Prop. 2017/18:263  
  1917/18:264 Kultur i hela landet Skr. 2017/18:264Kultur i hela landet Skr. 2017/18:264  
  1917/18:265 Miljömålen - med sikte på framtiden Skr. 2017/18:265Miljömålen - med sikte på framtiden Skr. 2017/18:265  
  prop. 2017/18:266 En ny regional planering Prop. 2017/18:266  
  prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn Prop. 2017/18:267  
  prop. 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen Prop. 2017/18:268  
  prop. 2017/18:269 Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning Prop. 2017/18:269  
  prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik Prop. 2017/18:270  
  prop. 2017/18:271 Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna Prop. 2017/18:271  
  prop. 2017/18:272 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare Prop. 2017/18:272  
  prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre Prop. 2017/18:273  
  prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare Prop. 2017/18:274  
  prop. 2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz Prop. 2017/18:275  
  prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå Prop. 2017/18:276  
  1917/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 Skr. 2017/18:277Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017 Skr. 2017/18:277  
  1917/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029 Skr. 2017/18:278Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029 Skr. 2017/18:278  
  1917/18:280 Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan Skr. 2017/18:280Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan Skr. 2017/18:280