Propositioner, prop. 2016/17:1 - prop. 2016/17:224[Detaljerad lista]
 • prop. 2016/17:1
 • prop. 2016/17:2
 • prop. 2016/17:3
 • prop. 2016/17:4
 • prop. 2016/17:5
 • prop. 2016/17:6
 • prop. 2016/17:7
 • prop. 2016/17:8
 • prop. 2016/17:9
 • 1916/17:10
 • 1916/17:11
 • 1916/17:12
 • prop. 2016/17:13
 • prop. 2016/17:14
 • prop. 2016/17:15
 • prop. 2016/17:16
 • prop. 2016/17:17
 • prop. 2016/17:18
 • prop. 2016/17:19
 • prop. 2016/17:21
 • prop. 2016/17:22
 • 1916/17:23
 • prop. 2016/17:24
 • prop. 2016/17:25
 • prop. 2016/17:26
 • prop. 2016/17:27
 • prop. 2016/17:28
 • 1916/17:29
 • prop. 2016/17:30
 • prop. 2016/17:31
 • prop. 2016/17:32
 • prop. 2016/17:33
 • 1916/17:34
 • prop. 2016/17:35
 • 1916/17:36
 • prop. 2016/17:37
 • 1916/17:39
 • 1916/17:40
 • prop. 2016/17:41
 • 1916/17:42
 • prop. 2016/17:43
 • prop. 2016/17:44
 • prop. 2016/17:45
 • prop. 2016/17:46
 • prop. 2016/17:47
 • prop. 2016/17:48
 • prop. 2016/17:49
 • prop. 2016/17:50
 • 2016/17:51
 • 2016/17:52
 • 2016/17:53
 • 2016/17:54
 • prop. 2016/17:55
 • prop. 2016/17:56
 • prop. 2016/17:57
 • prop. 2016/17:58
 • prop. 2016/17:59
 • 1916/17:60
 • prop. 2016/17:61
 • 1916/17:62
 • 1916/17:63
 • 2016/17:64
 • 2016/17:65
 • prop. 2016/17:66
 • 2016/17:67
 • prop. 2016/17:68
 • 2016/17:69
 • 2016/17:70
 • 1916/17:71
 • 2016/17:72
 • prop. 2016/17:73
 • 1916/17:74
 • 1916/17:75
 • prop. 2016/17:76
 • 2016/17:77
 • prop. 2016/17:78
 • 1916/17:79
 • prop. 2016/17:80
 • 2016/17:81
 • 2016/17:82
 • prop. 2016/17:83
 • prop. 2016/17:84
 • prop. 2016/17:85
 • prop. 2016/17:86
 • prop. 2016/17:88
 • prop. 2016/17:89
 • 1916/17:90
 • prop. 2016/17:91
 • prop. 2016/17:92
 • prop. 2016/17:93
 • prop. 2016/17:94
 • prop. 2016/17:95
 • prop. 2016/17:96
 • prop. 2016/17:97
 • prop. 2016/17:99
 • prop. 2016/17:100
 • 2016/17:102
 • 1916/17:103
 • prop. 2016/17:104
 • prop. 2016/17:105
 • prop. 2016/17:106
 • prop. 2016/17:107
 • prop. 2016/17:108
 • prop. 2016/17:109
 • 1916/17:110
 • prop. 2016/17:111
 • 1916/17:111
 • prop. 2016/17:112
 • prop. 2016/17:113
 • 1916/17:114
 • 1916/17:115
 • prop. 2016/17:116
 • prop. 2016/17:117
 • 1916/17:118
 • prop. 2016/17:119
 • prop. 2016/17:120
 • prop. 2016/17:121
 • prop. 2016/17:122
 • prop. 2016/17:123
 • prop. 2016/17:124
 • prop. 2016/17:125
 • 1916/17:126
 • prop. 2016/17:127
 • prop. 2016/17:128
 • prop. 2016/17:129
 • 1916/17:130
 • prop. 2016/17:131
 • prop. 2016/17:132
 • prop. 2016/17:133
 • prop. 2016/17:134
 • prop. 2016/17:135
 • prop. 2016/17:136
 • prop. 2016/17:137
 • 1916/17:138
 • prop. 2016/17:139
 • 1916/17:140
 • prop. 2016/17:141
 • prop. 2016/17:142
 • prop. 2016/17:143
 • prop. 2016/17:144
 • prop. 2016/17:145
 • prop. 2016/17:146
 • prop. 2016/17:147
 • 1916/17:148
 • prop. 2016/17:149
 • prop. 2016/17:150
 • prop. 2016/17:151
 • prop. 2016/17:152
 • prop. 2016/17:153
 • prop. 2016/17:154
 • prop. 2016/17:155
 • prop. 2016/17:156
 • prop. 2016/17:157
 • prop. 2016/17:158
 • prop. 2016/17:159
 • 1916/17:160
 • prop. 2016/17:161
 • prop. 2016/17:162
 • prop. 2016/17:163
 • 1916/17:164
 • prop. 2016/17:165
 • prop. 2016/17:166
 • prop. 2016/17:167
 • 1916/17:168
 • prop. 2016/17:169
 • 1916/17:170
 • prop. 2016/17:171
 • prop. 2016/17:172
 • prop. 2016/17:173
 • prop. 2016/17:174
 • prop. 2016/17:175
 • 1916/17:176
 • prop. 2016/17:177
 • prop. 2016/17:178
 • prop. 2016/17:179
 • prop. 2016/17:180
 • prop. 2016/17:181
 • prop. 2016/17:182
 • prop. 2016/17:183
 • 1916/17:184
 • prop. 2016/17:185
 • prop. 2016/17:186
 • prop. 2016/17:187
 • prop. 2016/17:188
 • 1916/17:189
 • prop. 2016/17:190
 • prop. 2016/17:191
 • prop. 2016/17:192
 • prop. 2016/17:193
 • 1916/17:194
 • prop. 2016/17:195
 • 1916/17:196
 • prop. 2016/17:197
 • prop. 2016/17:198
 • prop. 2016/17:199
 • prop. 2016/17:200
 • prop. 2016/17:201
 • prop. 2016/17:202
 • prop. 2016/17:203
 • prop. 2016/17:204
 • prop. 2016/17:205
 • 1916/17:206
 • prop. 2016/17:207
 • prop. 2016/17:208
 • prop. 2016/17:209
 • prop. 2016/17:210
 • 1916/17:211
 • prop. 2016/17:212
 • 1916/17:213
 • prop. 2016/17:214
 • prop. 2016/17:215
 • prop. 2016/17:216
 • prop. 2016/17:217
 • prop. 2016/17:218
 • prop. 2016/17:219
 • prop. 2016/17:220
 • prop. 2016/17:221
 • prop. 2016/17:222
 • 1916/17:223
 • prop. 2016/17:224
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017  
   Rättelseblad, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (pdf 157 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 Kap 4 sid 87 (pdf 156 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 Kap 1 sid 10 (pdf 97 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 Kap 2 sid 11 (pdf 123 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 Kap 4 sid 88 (pdf 139 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 Kap 4 sid 90 (pdf 125 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 Kap 4 sid 91 (pdf 93 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 sid 4 (pdf 82 kB)
 Rättelseblad utgiftsområde 6 sid 6 (pdf 71 kB)
  prop. 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016  
  prop. 2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder Prop. 2016/17:3  
  prop. 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd Prop. 2016/17:4  
   Ett reformerat bilstöd (pdf 792 kB)
  prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux Prop. 2016/17:5  
   Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux, Prop. 2016/17:5 (pdf 504 kB)
  prop. 2016/17:6 Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser Prop. 2016/17:6  
  prop. 2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission Prop. 2016/17:7  
  prop. 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Prop. 2016/17:8  
  prop. 2016/17:9 Konkurrensskadelag Prop. 2016/17:9  
  1916/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10  
  1916/17:11 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016 Skr. 2016/17:11Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016 Skr. 2016/17:11  
  1916/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016 Skr. 2016/17:12Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016 Skr. 2016/17:12  
  prop. 2016/17:13 Anvisade elavtal Prop. 2016/17:13  
  prop. 2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Prop. 2016/17:14  
  prop. 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige Prop. 2016/17:15  
   Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (pdf 350 kB)
  prop. 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris Prop. 2016/17:16  
  prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17  
  prop. 2016/17:18 Falska polisbilar Prop. 2016/17:18  
   Falska polisbilar, Prop. 2016/17:18 (pdf 223 kB)
  prop. 2016/17:19 Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning Prop. 2016/17:19  
  prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21  
   Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, Prop. 2016/17:21. (pdf 746 kB)
  prop. 2016/17:22 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk Prop. 2016/17:22  
  1916/17:23 Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Skr. 2016/17:23Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel Skr. 2016/17:23  
  prop. 2016/17:24 Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen Prop. 2016/17:24  
  prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Prop. 2016/17:25  
  prop. 2016/17:26 Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter Prop. 2016/17:26  
  prop. 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Prop. 2016/17:27  
  prop. 2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster Prop. 2016/17:28  
  1916/17:29 2016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Skr. 2016/17:292016/17:29 Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter Skr. 2016/17:29  
  prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna Prop. 2016/17:30  
  prop. 2016/17:31 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Prop. 2016/17:31  
  prop. 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop. 2016/17:32  
   Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, prop. 2016/17:32 (pdf 203 kB)
  prop. 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Prop. 2016/17:33  
   Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, prop. 2016/17:33 (pdf 206 kB)
  1916/17:34 Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån Skr. 2016/17:34Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån Skr. 2016/17:34  
  prop. 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel Prop. 2016/17:35  
  1916/17:36 Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 Skr. 2016/17:36Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015 Skr. 2016/17:36  
  prop. 2016/17:37 Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning Prop. 2016/17:37  
   Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning, Prop. 2016/17:37 (pdf 254 kB)
  1916/17:39 Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel Skr. 2016/17:39Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel Skr. 2016/17:39  
  1916/17:40 Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare Skr. 2016/17:40Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare Skr. 2016/17:40  
  prop. 2016/17:41 Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang Prop. 2016/17:41  
   Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang, Prop. 2016/17:41 (pdf 333 kB)
  1916/17:42 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Skr. 2016/17:42Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter Skr. 2016/17:42  
  prop. 2016/17:43 En ny hälso- och sjukvårdslag Prop. 2016/17:43  
   En ny hälso- och sjukvårdslag prop 2016/17:43 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete Prop. 2016/17:44  
  prop. 2016/17:45 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur Prop. 2016/17:45  
  prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Prop. 2016/17:46  
   En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4, Prop. 2016/17:46 (pdf 279 kB)
  prop. 2016/17:47 Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet Prop. 2016/17:47  
  prop. 2016/17:48 Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Prop. 2016/17:48  
  prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Prop. 2016/17:49  
  prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft Prop. 2016/17:50  
   Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, Prop. 2016/17:50 (pdf 1 MB)
  2016/17:51 Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen Skr. 2016/17:51  
  2016/17:52 Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter Skr. 2016/17:52  
  2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap Skr. 2016/17:53  
  2016/17:54 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering Skr. 2016/17:54  
  prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier Prop. 2016/17:55  
   Prop. 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier (pdf 278 kB)
  prop. 2016/17:56 Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning Prop. 2016/17:56  
  prop. 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade Prop. 2016/17:57  
  prop. 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Prop. 2016/17:58  
  prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Prop. 2016/17:59  
  1916/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd Skr. 2016/17:60Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd Skr. 2016/17:60  
  prop. 2016/17:61 Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Prop. 2016/17:61  
  1916/17:62 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik Skr. 2016/17:62Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik Skr. 2016/17:62  
  1916/17:63 Riksrevisionens rapport om asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande Skr. 2016/17:63Riksrevisionens rapport om asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande Skr. 2016/17:63  
  2016/17:64 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet Skr. 2016/17:64  
  2016/17:65 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader Skr. 2016/17:65  
  prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Prop. 2016/17:66  
   Forskning och innovation på energiomradet för ekologisk hallbarhet, konkurrenskraft, forsorjningstrygghet, prop.2016/17:66 (pdf 662 kB)
  2016/17:67 Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning Skr. 2016/17:67  
  prop. 2016/17:68 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar Prop. 2016/17:68  
  2016/17:69 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015 Skr. 2016/17:69  
  2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2016/17:70  
  1916/17:71 ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin Skr. 2016/17:71ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin Skr. 2016/17:71  
  2016/17:72 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2016/17:72  
  prop. 2016/17:73 Funktionskrav på elmätare Prop. 2016/17:73  
  1916/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten Skr. 2016/17:74Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten Skr. 2016/17:74  
  1916/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Skr. 2016/17:75Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 Skr. 2016/17:75  
  prop. 2016/17:76 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet Prop. 2016/17:76  
   Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet, prop. 2016/17:76 (pdf 370 kB)
  2016/17:77 Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter Skr. 2016/17:77  
  prop. 2016/17:78 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter Prop. 2016/17:78  
  1916/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Skr. 2016/17:79Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Skr. 2016/17:79  
  prop. 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Prop. 2016/17:80  
  2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem Skr. 2016/17:81  
  2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet Skr. 2016/17:82  
  prop. 2016/17:83 Några körkortsfrågor Prop. 2016/17:83  
  prop. 2016/17:84 2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller Prop. 2016/17:84  
  prop. 2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Prop. 2016/17:85  
   Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk prop. 16/17:85 (pdf 504 kB)
  prop. 2016/17:86 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Prop. 2016/17:86  
  prop. 2016/17:88 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Prop. 2016/17:88  
   Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler Prop 2016-17_88 (pdf 907 kB)
  prop. 2016/17:89 Skattebrottsdatalag Prop. 2016/17:89  
  1916/17:90 Nordiskt samarbete 2016 Skr. 2016/17:90Nordiskt samarbete 2016 Skr. 2016/17:90  
  prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag Prop. 2016/17:91  
  prop. 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor Prop. 2016/17:92  
  prop. 2016/17:93 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s konvention om tvångsarbete Prop. 2016/17:93  
  prop. 2016/17:94 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Prop. 2016/17:94  
   Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Prop 2016-17_94 (pdf 405 kB)
  prop. 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess Prop. 2016/17:95  
  prop. 2016/17:96 Utvidgning av Tivedens nationalpark Prop. 2016/17:96  
  prop. 2016/17:97 Utvidgning av Björnlandets nationalpark Prop. 2016/17:97  
  prop. 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017  
  prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition  
  2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2016/17:102  
  1916/17:103 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016 Skr. 2016/17:103Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016 Skr. 2016/17:103  
  prop. 2016/17:104 En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Prop. 2016/17:104  
  prop. 2016/17:105 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar Prop. 2016/17:105  
  prop. 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:106  
   Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:106 (pdf 1012 kB)
  prop. 2016/17:107 Nya utstationeringsregler Prop. 2016/17:107  
  prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Prop. 2016/17:108  
  prop. 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation Prop. 2016/17:109  
  1916/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården Skr. 2016/17:110Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården Skr. 2016/17:110  
  prop. 2016/17:111 Synnerligen grova narkotikabrott  
  1916/17:111 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden Skr. 2016/17:111Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden Skr. 2016/17:111  
  prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Prop. 2016/17:112  
  prop. 2016/17:113 Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon Prop. 2016/17:113  
  1916/17:114 Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2016/17:114Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2016/17:114  
  1916/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 Skr. 2016/17:115  
  prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik Prop. 2016/17:116  
   Kulturarvspolitik prop. 2016/17:116 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:117 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer Prop. 2016/17:117  
  1916/17:118 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns Skr. 2016/17:118Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns Skr. 2016/17:118  
  prop. 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen Prop. 2016/17:119  
  prop. 2016/17:120 Genomförande av sjöfolksdirektivet Prop. 2016/17:120  
  prop. 2016/17:121 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Prop. 2016/17:121  
  prop. 2016/17:122 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Prop. 2016/17:122  
   Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Prop2016-17_122 (pdf 954 kB)
  prop. 2016/17:123 Nya regler för europeiska småmål Prop. 2016/17:123  
  prop. 2016/17:124 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el Prop. 2016/17:124  
  prop. 2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning Prop. 2016/17:125  
  1916/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program Skr. 2016/17:126Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program Skr. 2016/17:126  
  prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Prop. 2016/17:127  
   Prop. 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (pdf 216 kB)
  prop. 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2016/17:128  
  prop. 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Prop. 2016/17:129  
  1916/17:130 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 Skr. 2016/17:130AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016 Skr. 2016/17:130  
  prop. 2016/17:131 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott Prop. 2016/17:131  
   Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott, Prop. 2016/17:131 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:132 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Prop. 2016/17:132  
   Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter prop_2016-17_132 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133  
  prop. 2016/17:134 Komplettering av barlastvattenlagen Prop. 2016/17:134  
   Komplettering av barlastvattenlagen, Prop. 2016/17:134 (pdf 251 kB)
  prop. 2016/17:135 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg Prop. 2016/17:135  
  prop. 2016/17:136 Vissa frågor om kommersiell radio Prop. 2016/17:136  
  prop. 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Prop. 2016/17:137  
   Tidsbegränsade bygglov för bostäder, Prop. 2016/17:137 (pdf 281 kB)
  1916/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Skr. 2016/17:138Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Skr. 2016/17:138  
  prop. 2016/17:139 Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater Prop. 2016/17:139  
   Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater, Prop. 2016/17:139 (pdf 2 MB)
  1916/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2016/17:1402017 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2016/17:140  
  prop. 2016/17:141 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Prop. 2016/17:141  
  prop. 2016/17:142 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen Prop. 2016/17:142  
  prop. 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Prop. 2016/17:143  
   En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor, Prop. 2016/17:143 (pdf 550 kB)
  prop. 2016/17:144 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Prop. 2016/17:144  
   1617_144_Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret_webb (pdf 804 kB)
  prop. 2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret Prop. 2016/17:145  
   Vissa frågor om läkemedelsregistret Prop_2016-17_145 (pdf 556 kB)
  prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Prop. 2016/17:146  
  prop. 2016/17:147 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall Prop. 2016/17:147  
  1916/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Skr. 2016/17:148Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring Skr. 2016/17:148  
  prop. 2016/17:149 Bokföringsbrott i filialer Prop. 2016/17:149  
   Bokföringsbrott i filialer, Prop. 2016/17:149 (pdf 573 kB)
  prop. 2016/17:150 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen Prop. 2016/17:150  
   Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen, Prop. 2016/17:150 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Prop. 2016/17:151  
   Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:152 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2016/17:152  
   Vissa socialförsäkringsfrågor, prop. 2016 17 152 (pdf 1006 kB)
  prop. 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet - förbättrad information, kontroll och uppföljning Prop. 2016/17:153  
   Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning Prop_2016-17_153 (pdf 683 kB)
  prop. 2016/17:154 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn Prop. 2016/17:154  
   Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn, prop. 2016 17 154 (pdf 963 kB)
  prop. 2016/17:155 Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Prop. 2016/17:155  
   Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (pdf 220 kB)
  prop. 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Prop. 2016/17:156  
   En skyldighet att erbjuda lovskola, Prop. 2016/17:156 (pdf 594 kB)
  prop. 2016/17:157 Ökad kärnsäkerhet Prop. 2016/17:157  
   161715700_Ökad kärnsäkerhet (pdf 378 kB)
  prop. 2016/17:158 Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd Prop. 2016/17:158  
   Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd, Prop. 2016/17:158 (pdf 967 kB)
  prop. 2016/17:159 Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning Prop. 2016/17:159  
   Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning, Prop. 2016/17:159 (pdf 699 kB)
  1916/17:160 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel Skr. 2016/17:160Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel Skr. 2016/17:160  
  prop. 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Prop. 2016/17:161  
   En försöksverksamhet med branschskolor, Prop. 2016/17:161 (pdf 410 kB)
  prop. 2016/17:162 Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR)  
  prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Prop. 2016/17:163  
  1916/17:164 Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder Skr. 2016/17:164Riksrevisionens rapport om statliga investeringar i allmänna farleder Skr. 2016/17:164  
  prop. 2016/17:165 Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen Prop. 2016/17:165  
  prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Prop. 2016/17:166  
   Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Prop 2016-17_166 (pdf 449 kB)
  prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus Prop. 2016/17:167  
   Driftsformer för universitetssjukhus Prop 2016-17_167 (pdf 436 kB)
  1916/17:168 Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen Skr. 2016/17:168Riksrevisionens rapport om svenska myndigheters beredskap inför brexit-omröstningen Skr. 2016/17:168  
  prop. 2016/17:169 Explosiva varor - Tullverkets befogenheter vid inre gräns Prop. 2016/17:169  
  1916/17:170 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning Skr. 2016/17:170Riksrevisionens rapport om sjukskrivning Skr. 2016/17:170  
  prop. 2016/17:171 En ny kommunallag Prop. 2016/17:171  
  prop. 2016/17:172 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd Prop. 2016/17:172  
  prop. 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
  prop. 2016/17:174 Utökad samverkan mellan domstolar Prop. 2016/17:174  
  prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Prop. 2016/17:175  
  1916/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Skr. 2016/17:176Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Skr. 2016/17:176  
  prop. 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) Prop. 2016/17:177  
   Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta), prop. 2016/17:177 (pdf 340 kB)
  prop. 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak Prop. 2016/17:178  
  prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Prop. 2016/17:179  
  prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag Prop. 2016/17:180  
  prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Prop. 2016/17:181  
   Prop. 2016/17:181 (pdf 322 kB)
  prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare Prop. 2016/17:182  
   Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare, Prop. 2016/17:182 (pdf 285 kB)
  prop. 2016/17:183 Ändringar i fiskelagen Prop. 2016/17:183  
  1916/17:184 Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav Skr. 2016/17:184Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav Skr. 2016/17:184  
  prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Prop. 2016/17:185  
  prop. 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2016/17:186  
  prop. 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Prop. 2016/17:187  
  prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Prop. 2016/17:188  
   Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, prop. 2016/17:188 (pdf 807 kB)
  1916/17:189 Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna Skr. 2016/17:189Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna Skr. 2016/17:189  
  prop. 2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun Prop. 2016/17:190  
   Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun, Prop. 2016/17:190 (pdf 381 kB)
  prop. 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs Prop. 2016/17:191  
  prop. 2016/17:192 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser Prop. 2016/17:192  
   Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser, prop. 2016/17:192 (pdf 484 kB)
  prop. 2016/17:193 Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål Prop. 2016/17:193  
   Proposition 201617193 (pdf 397 kB)
  1916/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet Skr. 2016/17:194Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet Skr. 2016/17:194  
  prop. 2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Prop. 2016/17:195  
  1916/17:196 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Skr. 2016/17:196Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Skr. 2016/17:196  
  prop. 2016/17:197 Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1 Prop. 2016/17:197  
   Anpassningar till EUs nya förordningar om medicinteknik – del 1 Prop_2016-17_197 (pdf 2 MB)
  prop. 2016/17:198 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring Prop. 2016/17:198  
   Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring, prop. 2016/17:198 (pdf 352 kB)
  prop. 2016/17:199 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen Prop. 2016/17:199  
  prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Prop. 2016/17:200  
  prop. 2016/17:201 Elberedskapsavgift Prop. 2016/17:201  
  prop. 2016/17:202 Biogas i naturgasnätet Prop. 2016/17:202  
  prop. 2016/17:203 Kriminalvårdssekretess Prop. 2016/17:203  
  prop. 2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Prop. 2016/17:204  
   Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, Prop. 2016/17:204 (pdf 227 kB)
  prop. 2016/17:205 Regelförenkling för sjöfarten Prop. 2016/17:205  
  1916/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering Skr. 2016/17:206Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och hantering Skr. 2016/17:206  
  prop. 2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel Prop. 2016/17:207  
   Prop. 2016/17:207: Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel (pdf 298 kB)
  prop. 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Prop. 2016/17:208  
   Några frågor om offentlighet och sekretess, Prop. 2016/17:208 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:209 En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater Prop. 2016/17:209  
  prop. 2016/17:210 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan  
  1916/17:211 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 Skr. 2016/17:211Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016 Skr. 2016/17:211  
  prop. 2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister Prop. 2016/17:212  
  1916/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet Skr. 2016/17:213  
  prop. 2016/17:214 Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte Prop. 2016/17:214  
  prop. 2016/17:215 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner Prop. 2016/17:215  
   Sveriges sjöterritorium och maritima zoner, prop. 2016/17:215 (pdf 7 MB)
  prop. 2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar Prop. 2016/17:216  
   Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar, prop. 201617 216 (pdf 1 MB)
  prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC Prop. 2016/17:217  
   Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet ILUC. Prop. 2016/17:217 (pdf 928 kB)
  prop. 2016/17:218 Nya regler om bevisinhämtning inom EU Prop. 2016/17:218  
  prop. 2016/17:219 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna Prop. 2016/17:219  
   Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, prop 2016/17:219 (pdf 300 kB)
  prop. 2016/17:220 Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Prop. 2016/17:220Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Prop. 2016/17:220Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Prop. 2016/17:220Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Prop. 2016/17:220  
  prop. 2016/17:221 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken Prop. 2016/17:221  
  prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Prop. 2016/17:222  
   Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, Prop. 2016/17:222 (pdf 1 MB)
  1916/17:223 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet Skr. 2016/17:223Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet Skr. 2016/17:223  
  prop. 2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbets-uppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet Prop. 2016/17:224