Propositioner, prop. 2015/16:1 - prop. 2015/16:200[Detaljerad lista]
 • prop. 2015/16:1
 • prop. 2015/16:2
 • prop. 2015/16:3
 • prop. 2015/16:4
 • prop. 2015/16:5
 • prop. 2015/16:6
 • prop. 2015/16:7
 • prop. 2015/16:8
 • prop. 2015/16:9
 • prop. 2015/16:10
 • prop. 2015/16:11
 • prop. 2015/16:12
 • prop. 2015/16:13
 • prop. 2015/16:14
 • prop. 2015/16:15
 • prop. 2015/16:16
 • prop. 2015/16:17
 • prop. 2015/16:18
 • prop. 2015/16:19
 • prop. 2015/16:20
 • prop. 2015/16:21
 • prop. 2015/16:22
 • prop. 2015/16:23
 • prop. 2015/16:24
 • 1915/16:25
 • prop. 2015/16:26
 • 1915/16:27
 • prop. 2015/16:28
 • prop. 2015/16:29
 • prop. 2015/16:30
 • prop. 2015/16:31
 • prop. 2015/16:32
 • 1915/16:33
 • 1915/16:34
 • prop. 2015/16:35
 • prop. 2015/16:36
 • 1915/16:37
 • prop. 2015/16:38
 • prop. 2015/16:39
 • prop. 2015/16:40
 • prop. 2015/16:41
 • 1915/16:42
 • prop. 2015/16:43
 • prop. 2015/16:44
 • 1915/16:45
 • prop. 2015/16:46
 • prop. 2015/16:47
 • 1915/16:48
 • 1915/16:49
 • 1915/16:50
 • prop. 2015/16:51
 • 1915/16:52
 • 1915/16:53
 • prop. 2015/16:54
 • prop. 2015/16:55
 • prop. 2015/16:56
 • prop. 2015/16:57
 • 1915/16:58
 • prop. 2015/16:59
 • 1915/16:60
 • 1915/16:61
 • prop. 2015/16:62
 • prop. 2015/16:63
 • prop. 2015/16:64
 • prop. 2015/16:65
 • 1915/16:66
 • prop. 2015/16:67
 • prop. 2015/16:68
 • 1915/16:69
 • 1915/16:70
 • prop. 2015/16:71
 • prop. 2015/16:72
 • prop. 2015/16:73
 • 1915/16:74
 • 1915/16:75
 • 1915/16:76
 • prop. 2015/16:77
 • prop. 2015/16:78
 • prop. 2015/16:79
 • 1915/16:80
 • prop. 2015/16:81
 • prop. 2015/16:82
 • prop. 2015/16:83
 • prop. 2015/16:84
 • prop. 2015/16:85
 • 1915/16:86
 • 1915/16:87
 • 1915/16:88
 • prop. 2015/16:89
 • 1915/16:90
 • prop. 2015/16:91
 • prop. 2015/16:92
 • prop. 2015/16:93
 • prop. 2015/16:94
 • prop. 2015/16:95
 • prop. 2015/16:96
 • prop. 2015/16:97
 • 1915/16:98
 • prop. 2015/16:99
 • prop. 2015/16:100
 • 1915/16:101
 • 1915/16:102
 • 1915/16:103
 • 1915/16:104
 • prop. 2015/16:105
 • prop. 2015/16:106
 • prop. 2015/16:107
 • prop. 2015/16:108
 • 1915/16:109
 • prop. 2015/16:110
 • prop. 2015/16:111
 • prop. 2015/16:112
 • prop. 2015/16:113
 • 1915/16:114
 • 1915/16:115
 • prop. 2015/16:116
 • prop. 2015/16:117
 • prop. 2015/16:118
 • prop. 2015/16:119
 • prop. 2015/16:120
 • prop. 2015/16:121
 • prop. 2015/16:122
 • prop. 2015/16:123
 • prop. 2015/16:124
 • prop. 2015/16:125
 • prop. 2015/16:126
 • prop. 2015/16:127
 • prop. 2015/16:128
 • prop. 2015/16:129
 • 1915/16:130
 • prop. 2015/16:131
 • prop. 2015/16:132
 • prop. 2015/16:133
 • prop. 2015/16:134
 • prop. 2015/16:135
 • prop. 2015/16:136
 • prop. 2015/16:137
 • prop. 2015/16:138
 • prop. 2015/16:139
 • 1915/16:140
 • prop. 2015/16:141
 • prop. 2015/16:142
 • prop. 2015/16:143
 • prop. 2015/16:144
 • 1915/16:145
 • prop. 2015/16:146
 • prop. 2015/16:147
 • prop. 2015/16:148
 • prop. 2015/16:149
 • prop. 2015/16:150
 • prop. 2015/16:151
 • prop. 2015/16:152
 • prop. 2015/16:153
 • 1915/16:154
 • prop. 2015/16:155
 • prop. 2015/16:156
 • prop. 2015/16:157
 • prop. 2015/16:158
 • prop. 2015/16:159
 • prop. 2015/16:160
 • prop. 2015/16:161
 • prop. 2015/16:162
 • prop. 2015/16:163
 • 1915/16:164
 • 1915/16:165
 • prop. 2015/16:166
 • prop. 2015/16:167
 • prop. 2015/16:168
 • 1915/16:169
 • prop. 2015/16:170
 • prop. 2015/16:171
 • prop. 2015/16:172
 • prop. 2015/16:173
 • prop. 2015/16:174
 • prop. 2015/16:175
 • prop. 2015/16:176
 • prop. 2015/16:177
 • prop. 2015/16:178
 • 1915/16:179
 • prop. 2015/16:180
 • prop. 2015/16:181
 • 1915/16:182
 • prop. 2015/16:184
 • prop. 2015/16:185
 • prop. 2015/16:186
 • prop. 2015/16:187
 • 1915/16:188
 • prop. 2015/16:189
 • 1915/16:190
 • prop. 2015/16:191
 • 1915/16:192
 • prop. 2015/16:193
 • prop. 2015/16:194
 • prop. 2015/16:195
 • prop. 2015/16:197
 • prop. 2015/16:198
 • prop. 2015/16:199
 • prop. 2015/16:200
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2015/16:1 Budgetpropositionen för 2016  
   Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (pdf 315 kB)
 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-12 och bilagor 1-16 (pdf 6 MB)
 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (pdf 681 kB)
 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (pdf 383 kB)
 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (pdf 455 kB)
 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (pdf 827 kB)
 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (pdf 808 kB)
 Utgiftsområde 15 Studiestöd (pdf 554 kB)
 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning (pdf 3 MB)
 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (pdf 960 kB)
 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (pdf 927 kB)
 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 21 Energi (pdf 830 kB)
 Utgiftsområde 22 Kommunikationer (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 24 Näringsliv (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (pdf 820 kB)
 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (pdf 659 kB)
 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (pdf 231 kB)
 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (pdf 2 MB)
 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (pdf 500 kB)
 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (pdf 613 kB)
 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (pdf 1 MB)
 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (pdf 872 kB)
 Utgiftsområde 8 Migration (pdf 696 kB)
 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:2 Höständringsbudget för 2015  
   Höständringsbudget för 2015 (pdf 595 kB)
  prop. 2015/16:3 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin Prop. 2015/16:3  
   Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin, Prop. 2015/16:3 (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar Prop. 2015/16:4  
  prop. 2015/16:5 Genomförande av krishanteringsdirektivet Prop. 2015/16:5  
  prop. 2015/16:6 Ändringar i kulturmiljölagen Prop. 2015/16:6  
  prop. 2015/16:7 Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland Prop. 2015/16:7  
  prop. 2015/16:8 Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Prop. 2015/16:8  
   Sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Prop. 2015/16:008 (pdf 191 kB)
  prop. 2015/16:9 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet  
  prop. 2015/16:10 Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument Prop. 2015/16:10  
  prop. 2015/16:11 Ny instansordning för va-målen Prop. 2015/16:11  
  prop. 2015/16:12 Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg Prop. 2015/16:12  
   Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg, Prop. 2015/16:12 (pdf 3 MB)
  prop. 2015/16:13 Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer Prop. 2015/16:13  
   Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer, Prop. 2015/16:13 (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt Prop. 2015/16:14  
  prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv Prop. 2015/16:15  
  prop. 2015/16:16 Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi Prop. 2015/16:16  
  prop. 2015/16:17 Internationella skolor Prop. 2015/16:17  
   Internationella skolor, Prop. 2015/16:17 (pdf 781 kB)
  prop. 2015/16:18 Ändringsprotokoll nr 15 - Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet Prop. 2015/16:18  
   Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet, Prop. 2015/16:18 (pdf 539 kB)
  prop. 2015/16:19 Vissa frågor på området för indirekta skatter Prop. 2015/16:19  
  prop. 2015/16:20 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling Prop. 2015/16:20  
   1516_20_Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen_webb (pdf 204 kB)
  prop. 2015/16:21 Informationsutbytesavtal med Guatemala Prop. 2015/16:21  
  prop. 2015/16:22 Informationsutbytesavtal med Vanuatu Prop. 2015/16:22  
  prop. 2015/16:23 Anställning under viss kompletterande utbildning Prop. 2015/16:23  
   Anställning under viss kompletterande utbildning, prop. 2015/16:23 (pdf 245 kB)
  prop. 2015/16:24 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - genomförande av det nya CBE-direktivet  
   Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet, prop. 2015/16:24 (pdf 789 kB)
  1915/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25  
  prop. 2015/16:26 Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Prop. 2015/16:26  
  1915/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Skr. 2015/16:27Riksrevisionens rapport om återfall i brott Skr. 2015/16:27  
  prop. 2015/16:28 Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket Prop. 2015/16:28  
  prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Prop. 2015/16:29  
  prop. 2015/16:30 Avskaffande av systemet med etableringslotsar Prop. 2015/16:30  
   Avskaffande av systemet med etableringslotsar, prop. 2015/16:30 (pdf 240 kB)
  prop. 2015/16:31 Godkännande och marknadskontroll av fordon Prop. 2015/16:31  
   Godkännande och marknadskontroll av fordon, prop. 2015/16:31 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:32 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Prop. 2015/16:32  
   Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, prop. 2015/16:32 (pdf 343 kB)
  1915/16:33 Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen Skr. 2015/16:33Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen Skr. 2015/16:33  
  1915/16:34 Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningarRiksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar  
  prop. 2015/16:35 Utvidgad miljöbrottsbestämmelse Prop. 2015/16:35  
   Utvidgad miljöbrottsbestämmelse, Prop. 2015/16:35 (pdf 189 kB)
  prop. 2015/16:36 Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen Prop. 2015/16:36  
  1915/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Skr. 2015/16:37Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Skr. 2015/16:37  
  prop. 2015/16:38 Anläggningsbesked för biodrivmedel Prop. 2015/16:38  
   Anläggningsbesked för biodrivmedel, Prop. 2015/16:38 (pdf 319 kB)
  prop. 2015/16:39 En modernare rättegång II Prop. 2015/16:39  
  prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Prop. 2015/16:40  
  prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Prop. 2015/16:41  
  1915/16:42 Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 Skr. 2015/16:42Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014 Skr. 2015/16:42  
  prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga Prop. 2015/16:43  
   Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga prop. 2015/16:43 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Prop. 2015/16:44  
   Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, Prop. 2015/16:44 (pdf 4 MB)
  1915/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall Skr. 2015/16:45Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall Skr. 2015/16:45  
  prop. 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Prop. 2015/16:46  
  prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015  
  1915/16:48 Regeringens exportstrategi Skr. 2015/16:48Regeringens exportstrategi Skr. 2015/16:48  
  1915/16:49 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014 Skr. 2015/16:49Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014 Skr. 2015/16:49  
  1915/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Skr. 2015/16:50Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm Skr. 2015/16:50  
  prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster Prop. 2015/16:51  
  1915/16:52 Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning Skr. 2015/16:52Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning Skr. 2015/16:52  
  1915/16:53 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Skr. 2015/16:53Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Skr. 2015/16:53  
  prop. 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Prop. 2015/16:54  
   Prop 2015_16_54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (pdf 382 kB)
  prop. 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser Prop. 2015/16:55  
   En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser, prop. 2015/16:55 (pdf 288 kB)
  prop. 2015/16:56 Ökad endomarbehörighet i tvistemål Prop. 2015/16:56  
  prop. 2015/16:57 Patent- och marknadsdomstol Prop. 2015/16:57  
   Patent- och marknadsdomstol, Prop. 2015/16:57 (pdf 3 MB)
  1915/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Skr. 2015/16:58Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända Skr. 2015/16:58  
  prop. 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet Prop. 2015/16:59  
  1915/16:60 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Skr. 2015/16:60Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Skr. 2015/16:60  
  1915/16:61 Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Skr. 2015/16:61Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar Skr. 2015/16:61  
  prop. 2015/16:62 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar Prop. 2015/16:62  
  prop. 2015/16:63 Skydd för geografisk information Prop. 2015/16:63  
   Prop 2015_16_63 Skydd för geografisk information (pdf 581 kB)
  prop. 2015/16:64 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar Prop. 2015/16:64  
  prop. 2015/16:65 Utlänningsdatalag  
   Utlänningsdatalag, Prop. 2015/16:65 (pdf 1 MB)
  1915/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Skr. 2015/16:66Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Skr. 2015/16:66  
  prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Prop. 2015/16:67  
  prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet Prop. 2015/16:68  
  1915/16:69 Politik för hållbart företagande Skr. 2015/16:69Politik för hållbart företagande Skr. 2015/16:69  
  1915/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2015/16:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2015/16:70  
  prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga Prop. 2015/16:71  
  prop. 2015/16:72 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Prop. 2015/16:72  
  prop. 2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät Prop. 2015/16:73  
  1915/16:74 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2015/16:742015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2015/16:74  
  1915/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2015/16:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2015/16:75  
  1915/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning Skr. 2015/16:76Kvalitetssäkring av högre utbildning Skr. 2015/16:76  
  prop. 2015/16:77 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric Prop. 2015/16:77  
   Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur Euopean Spallation Source Eric, Prop. 2015/16:77 (pdf 287 kB)
  prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Prop. 2015/16:78  
  prop. 2015/16:79 En ny tullag Prop. 2015/16:79  
  1915/16:80 En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Skr. 2015/16:80En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 Skr. 2015/16:80  
  prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Prop. 2015/16:81  
   Åtgärder mot missbruk av svenska pass, prop. 2015/16:81 (pdf 364 kB)
  prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Prop. 2015/16:82  
   Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet_genomförandet av EUs tobaksproduktdirektiv (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:83 Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning Prop. 2015/16:83  
   Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning, Prop. 2015/16:83 (pdf 544 kB)
  prop. 2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende Prop. 2015/16:84  
   En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende, Prop. 2015/16:84 (pdf 221 kB)
  prop. 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning Prop. 2015/16:85  
   Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning, Prop. 2015/16:85 (pdf 265 kB)
  1915/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 - 2020 Skr. 2015/16:86En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 - 2020 Skr. 2015/16:86  
  1915/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Skr. 2015/16:87Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Skr. 2015/16:87  
  1915/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skr. 2015/16:88Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skr. 2015/16:88  
  prop. 2015/16:89 Amorteringskrav Prop. 2015/16:89  
  1915/16:90 Nordiskt samarbete 2015 Skr. 2015/16:90Nordiskt samarbete 2015 Skr. 2015/16:90  
  prop. 2015/16:91 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar Prop. 2015/16:91  
   Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar Prop. 2015/16:72 (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:92 Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen Prop. 2015/16:92  
   Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen prop. 2015/16:92 (pdf 920 kB)
  prop. 2015/16:93 Genomförande av radioutrustningsdirektivet Prop. 2015/16:93  
   Genomförande av radioutrustningsdirektivet Prop 2015_16_93 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:94 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor Prop. 2015/16:94  
   Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor, Prop. 2015/16:94 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor Prop. 2015/16:95  
   Vissa begravningsfrågor, 2015/16:95 (pdf 497 kB)
  prop. 2015/16:96 Informationsutbyte med USA Prop. 2015/16:96  
   Informationsutbyte med USA, Prop. 2015/16:96 (pdf 546 kB)
  prop. 2015/16:97 Uppföljning av smittskyddsläkemedel Prop. 2015/16:97  
   Uppföljning av smittskyddsläkemedel prop 2015/15:097 (pdf 407 kB)
  1915/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016Redovisning av skatteutgifter 2016  
  prop. 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016  
  prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition  
   2016 års ekonomiska vårproposition, hela dokumentet, prop 2015/16:100 (pdf 3 MB)
 Beskrivning av beräkningar av fördelningseffekter av reformer hittills denna mandatperiod (pdf 346 kB)
 Bilaga 1 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser (pdf 472 kB)
 Bilaga 2 Fördelningspolitisk redogörelse (pdf 662 kB)
 Bilaga 3 Investeringar och kapitalstock (pdf 368 kB)
 Kapitel 01 Förslag till riksdagsbeslut (pdf 88 kB)
 Kapitel 02 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (pdf 580 kB)
 Kapitel 03 Den makroekonomiska utvecklingen (pdf 399 kB)
 Kapitel 04 De budgetpolitiska målen (pdf 263 kB)
 Kapitel 05 Inkomster (pdf 416 kB)
 Kapitel 06 Utgifter (pdf 409 kB)
 Kapitel 07 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld (pdf 461 kB)
 Kapitel 08 Kommunsektorns finanser och sysselsättning (pdf 366 kB)
 Kapitel 09 Utmaningar för sysselsättningspolitiken (pdf 325 kB)
 Kapitel 10 Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet (pdf 381 kB)
 Kapitel 11 Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden (pdf 139 kB)
 Metod för beräkning av potentiella variabler (pdf 138 kB)
 Teknisk beskrivning av den makroekonomiska modellen MIMER (pdf 408 kB)
 Utvärdering av makroekonomiska prognoser 2016 (pdf 340 kB)
 Utvecklad bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet (pdf 688 kB)
  1915/16:101 Årsredovisning för staten 2015Årsredovisning för staten 2015  
  1915/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2015/16:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2015/16:102  
  1915/16:103 Kommittéberättelse 2016 Skr. 2015/16:103Kommittéberättelse 2016 Skr. 2015/16:103  
  1915/16:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 Skr. 2015/16:104Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011-2015 Skr. 2015/16:104  
  prop. 2015/16:105 Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer Prop. 2015/16:105  
   Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer, prop. 2015/16:105 (pdf 353 kB)
  prop. 2015/16:106 Förstärkt insättningsgaranti Prop. 2015/16:106  
  prop. 2015/16:107 Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten Prop. 2015/16:107  
  prop. 2015/16:108 Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien Prop. 2015/16:108  
  1915/16:109 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin Skr. 2015/16:109Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin Skr. 2015/16:109  
  prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Prop. 2015/16:110  
   Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Prop. 2015/16:110 (pdf 197 kB)
  prop. 2015/16:111 Synnerligen grova narkotikabrott Prop. 2015/16:111  
  prop. 2015/16:112 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Prop. 2015/16:112  
  prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Prop. 2015/16:113  
  1915/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2015/16:114Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2015/16:114  
  1915/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Skr. 2015/16:115Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 Skr. 2015/16:115  
  prop. 2015/16:116 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet Prop. 2015/16:116  
  prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025 Prop. 2015/16:117  
  prop. 2015/16:118 Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare Prop. 2015/16:118  
   Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare (pdf 489 kB)
  prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2015/16:119  
  prop. 2015/16:120 Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs Prop. 2015/16:120  
  prop. 2015/16:121 Prop. 2015/16:121  
  prop. 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Prop. 2015/16:122  
   Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands 151612200 (pdf 292 kB)
  prop. 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Prop. 2015/16:123  
  prop. 2015/16:124 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet Prop. 2015/16:124  
  prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Prop. 2015/16:125  
   Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt, Prop. 2015/16:125 (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:126 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Prop. 2015/16:126  
   Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, Prop. 2015/16_126 (pdf 223 kB)
  prop. 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Prop. 2015/16:127  
  prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Prop. 2015/16:128  
   Prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (pdf 921 kB)
  prop. 2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar  
  1915/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 Skr. 2015/16:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 Skr. 2015/16:130  
  prop. 2015/16:131 Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar Prop. 2015/16:131  
   Styrelser för universitet och högskolor – ledamöternas tillsättning och ansvar, Prop. 2015/16:131 (pdf 288 kB)
  prop. 2015/16:132 Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik Prop. 2015/16:132  
   Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik, 2015/16:132 (pdf 614 kB)
  prop. 2015/16:133 Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar Prop. 2015/16:133  
  prop. 2015/16:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever Prop. 2015/16:134  
   Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever, Prop. 2015/16:134 (pdf 348 kB)
  prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Prop. 2015/16:135  
  prop. 2015/16:136 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd Prop. 2015/16:136  
  prop. 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering Prop. 2015/16:137  
   Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering prop 2015/16:137 (pdf 591 kB)
  prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Prop. 2015/16:138  
   Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Prop 2015/16:138 (pdf 231 kB)
  prop. 2015/16:139 Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag Prop. 2015/16:139  
   Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag Prop 2015/16:139 (pdf 633 kB)
  1915/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande Skr. 2015/16:1402016 års redogörelse för bolag med statligt ägande Skr. 2015/16:140  
  prop. 2015/16:141 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret Prop. 2015/16:141  
  prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Prop. 2015/16:142  
   Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen, Prop. 2015/16:142 (pdf 351 kB)
  prop. 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov Prop. 2015/16:143  
   Läkemedel för särskilda behov prop 2015/16:143 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:144 Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden Prop. 2015/16:144  
   Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden, Prop. 2015/16:144 (pdf 505 kB)
  1915/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 Skr. 2015/16:145Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 Skr. 2015/16:145  
  prop. 2015/16:146 Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar Prop. 2015/16:146  
  prop. 2015/16:147 Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen Prop. 2015/16:147  
   Ändring av en avvisningsbestämmelse i utlänningslagen, Prop. 2015/16:147 (pdf 215 kB)
  prop. 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU Prop. 2015/16:148  
  prop. 2015/16:149 Ytterligare undervisningstid i matematik Prop. 2015/16:149  
   Ytterligare undervisningstid i matematik, Prop. 2015:16 149 (pdf 319 kB)
  prop. 2015/16:150 Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning Prop. 2015/16:150  
   Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning, Prop. 2015/16:150 (pdf 369 kB)
  prop. 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom Prop. 2015/16:151  
   Ny påföljd efter tidigare dom, Prop. 2015/16:151 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd Prop. 2015/16:152  
   Prop 1516_152_Samförståndsavtal om värdlandsstöd (pdf 1017 kB)
 Prop 1516_152_Samförståndsavtal om värdlandsstöd (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153  
   1516_153_Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (pdf 176 kB)
  1915/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning Skr. 2015/16:154  
  prop. 2015/16:155 Utökade möjligheter till förverkande Prop. 2015/16:155  
  prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Prop. 2015/16:156  
   Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (pdf 164 kB)
  prop. 2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar Prop. 2015/16:157  
   Elektroniskt kungörande av författningar, Prop. 2015/16:157 (pdf 444 kB)
  prop. 2015/16:158 Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning Prop. 2015/16:158  
   Genomförande av det nya direktivet om marin utrustning (pdf 2 MB)
  prop. 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Prop. 2015/16:159  
  prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Prop. 2015/16:160  
  prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser Prop. 2015/16:161  
  prop. 2015/16:162 Revisorer och revision Prop. 2015/16:162  
  prop. 2015/16:163 Elsäkerhet Prop. 2015/16:163  
  1915/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Skr. 2015/16:164Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet Skr. 2015/16:164  
  1915/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall Skr. 2015/16:165Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall Skr. 2015/16:165  
  prop. 2015/16:166 Avfallshierarkin Prop. 2015/16:166  
   Proposition Avfallshierarkin, 2015/16:166 (pdf 769 kB)
  prop. 2015/16:167 Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet Prop. 2015/16:167  
  prop. 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen Prop. 2015/16:168  
  1915/16:169 Giftfri vardag Skr. 2015/16:169Giftfri vardag Skr. 2015/16:169  
  prop. 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) Prop. 2015/16:170  
  prop. 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop. 2015/16:171  
  prop. 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan Prop. 2015/16:172  
  prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Prop. 2015/16:173  
  prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Prop. 2015/16:174  
  prop. 2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande Prop. 2015/16:175  
  prop. 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län Prop. 2015/16:176  
  prop. 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177  
   Fortsatt giltighet av tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen, prop. 2015/16:177 (pdf 179 kB)
  prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning Prop. 2015/16:178  
  1915/16:179 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016 Skr. 2015/16:179Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2016 Skr. 2015/16:179  
  prop. 2015/16:180 En ny lag om personnamn Prop. 2015/16:180  
  prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Prop. 2015/16:181  
   Kollektiv förvaltning av upphovsrätt, Prop. 2015/16:181 (pdf 3 MB)
  1915/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2015/16:182Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2015/16:182  
  prop. 2015/16:184 Fler elever i fler skolor Prop. 2015/16:184  
   Fler elever i fler skolor, Prop. 2015/16:184 (pdf 422 kB)
  prop. 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk Prop. 2015/16:185  
  prop. 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel Prop. 2015/16:186  
   Prop 2015/2016:186 (pdf 1 MB)
  prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv Prop. 2015/16:187  
  1915/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter Skr. 2015/16:188Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter Skr. 2015/16:188  
  prop. 2015/16:189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar Prop. 2015/16:189  
   Prop 2015/16:189 (pdf 1 MB)
  1915/16:190 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 Skr. 2015/16:190Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 Skr. 2015/16:190  
  prop. 2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg Prop. 2015/16:191  
  1915/16:192 Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Skr. 2015/16:192Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Skr. 2015/16:192  
  prop. 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Prop. 2015/16:193  
  prop. 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik Prop. 2015/16:194  
  prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling  
  prop. 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Prop. 2015/16:197  
   Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden, Prop. 2015/16:197 (pdf 3 MB)
  prop. 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap Prop. 2015/16:198  
   En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap, Prop. 2015/16:198 (pdf 500 kB)
  prop. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Prop. 2015/16:199  
   Vildsvin och viltskador (pdf 239 kB)
  prop. 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare Prop. 2015/16:200