Propositioner, prop. 2014/15:1 - prop. 2014/15:148[Detaljerad lista]
 • prop. 2014/15:1
 • prop. 2014/15:2
 • 1914/15:3
 • prop. 2014/15:4
 • prop. 2014/15:5
 • prop. 2014/15:6
 • prop. 2014/15:7
 • 1914/15:8
 • prop. 2014/15:9
 • prop. 2014/15:10
 • 1914/15:11
 • 1914/15:12
 • prop. 2014/15:13
 • prop. 2014/15:14
 • prop. 2014/15:15
 • 1914/15:16
 • prop. 2014/15:17
 • prop. 2014/15:18
 • 1914/15:19
 • prop. 2014/15:20
 • prop. 2014/15:21
 • prop. 2014/15:22
 • 1914/15:23
 • 1914/15:24
 • prop. 2014/15:25
 • prop. 2014/15:26
 • 1914/15:27
 • 1914/15:28
 • prop. 2014/15:29
 • prop. 2014/15:30
 • 1914/15:31
 • prop. 2014/15:32
 • 1914/15:33
 • 1914/15:34
 • 1914/15:35
 • 1914/15:36
 • prop. 2014/15:37
 • prop. 2014/15:38
 • prop. 2014/15:39
 • prop. 2014/15:40
 • prop. 2014/15:41
 • 1914/15:42
 • prop. 2014/15:43
 • prop. 2014/15:44
 • prop. 2014/15:45
 • 1914/15:46
 • 1914/15:47
 • prop. 2014/15:48
 • 1914/15:49
 • prop. 2014/15:50
 • prop. 2014/15:51
 • 1914/15:52
 • prop. 2014/15:53
 • prop. 2014/15:54
 • prop. 2014/15:55
 • prop. 2014/15:56
 • prop. 2014/15:57
 • prop. 2014/15:58
 • 1914/15:59
 • prop. 2014/15:60
 • prop. 2014/15:61
 • prop. 2014/15:62
 • prop. 2014/15:63
 • prop. 2014/15:64
 • 1914/15:65
 • 1914/15:66
 • 1914/15:67
 • prop. 2014/15:68
 • prop. 2014/15:69
 • prop. 2014/15:70
 • prop. 2014/15:71
 • 1914/15:72
 • prop. 2014/15:73
 • prop. 2014/15:74
 • 1914/15:75
 • prop. 2014/15:76
 • prop. 2014/15:77
 • prop. 2014/15:78
 • prop. 2014/15:79
 • prop. 2014/15:80
 • prop. 2014/15:81
 • prop. 2014/15:82
 • prop. 2014/15:83
 • 1914/15:84
 • prop. 2014/15:85
 • prop. 2014/15:86
 • prop. 2014/15:87
 • prop. 2014/15:88
 • prop. 2014/15:89
 • 1914/15:90
 • prop. 2014/15:91
 • 1914/15:92
 • prop. 2014/15:93
 • prop. 2014/15:94
 • prop. 2014/15:95
 • prop. 2014/15:96
 • 1914/15:97
 • prop. 2014/15:99
 • prop. 2014/15:100
 • 1914/15:102
 • 1914/15:103
 • prop. 2014/15:104
 • prop. 2014/15:105
 • 1914/15:106
 • prop. 2014/15:107
 • prop. 2014/15:108
 • prop. 2014/15:109
 • prop. 2014/15:110
 • 1914/15:111
 • prop. 2014/15:112
 • prop. 2014/15:113
 • 1914/15:114
 • prop. 2014/15:115
 • prop. 2014/15:116
 • prop. 2014/15:116
 • prop. 2014/15:117
 • prop. 2014/15:118
 • 1914/15:119
 • prop. 2014/15:120
 • prop. 2014/15:121
 • prop. 2014/15:122
 • prop. 2014/15:123
 • prop. 2014/15:124
 • prop. 2014/15:125
 • prop. 2014/15:126
 • prop. 2014/15:126
 • prop. 2014/15:127
 • prop. 2014/15:128
 • prop. 2014/15:129
 • 1914/15:130
 • prop. 2014/15:131
 • 1914/15:132
 • prop. 2014/15:133
 • prop. 2014/15:134
 • prop. 2014/15:136
 • prop. 2014/15:137
 • prop. 2014/15:138
 • prop. 2014/15:139
 • 1914/15:140
 • 1914/15:141
 • 1914/15:142
 • prop. 2014/15:143
 • 1914/15:144
 • prop. 2014/15:145
 • 1914/15:146
 • prop. 2014/15:147
 • prop. 2014/15:148
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015  
  prop. 2014/15:2 Höständringsbudget för 2014  
  1914/15:3 Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (prop. 2013/14:151) Skr. 2014/15:3Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (prop. 2013/14:151) Skr. 2014/15:3  
  prop. 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier Prop. 2014/15:4  
  prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Prop. 2014/15:5  
  prop. 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen Prop. 2014/15:6  
  prop. 2014/15:7 Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR Prop. 2014/15:7  
  1914/15:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2014/15:8Kontroll av postförsändelser Skr. 2014/15:8  
  prop. 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland Prop. 2014/15:9  
  prop. 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell Prop. 2014/15:10  
  1914/15:11 Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare Skr. 2014/15:11Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare Skr. 2014/15:11  
  1914/15:12 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel Skr. 2014/15:12Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel Skr. 2014/15:12  
  prop. 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan Prop. 2014/15:13  
  prop. 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) Prop. 2014/15:14  
  prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Prop. 2014/15:15  
  1914/15:16 Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16Riksrevisionens rapport om gransking av livsmedelskontrollen Skr. 2014/15:16  
  prop. 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Prop. 2014/15:17  
  prop. 2014/15:18 Informationsutbytesavtal med Dominica Prop. 2014/15:18  
  1914/15:19 Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Skr. 2014/15:19Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Skr. 2014/15:19  
  prop. 2014/15:20 Informationsutbytesavtal med Uruguay Prop. 2014/15:20  
  prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Prop. 2014/15:21  
  prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret Prop. 2014/15:22  
  1914/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar Skr. 2014/15:23Riksrevisionens rapport om etableringslotsar Skr. 2014/15:23  
  1914/15:24 Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB Skr. 2014/15:24Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB Skr. 2014/15:24  
  prop. 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Prop. 2014/15:25  
  prop. 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Prop. 2014/15:26  
  1914/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2014/15:27Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2014/15:27  
  1914/15:28 Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Skr. 2014/15:28Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Skr. 2014/15:28  
  prop. 2014/15:29 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:29  
  prop. 2014/15:30 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Prop. 2014/15:30  
  1914/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända Skr. 2014/15:31Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända Skr. 2014/15:31  
  prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex Prop. 2014/15:32  
  1914/15:33 Riksrevisionens rapport om att gå i pension Skr. 2014/15:33Riksrevisionens rapport om att gå i pension Skr. 2014/15:33  
  1914/15:34 Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet Skr. 2014/15:34Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet Skr. 2014/15:34  
  1914/15:35 Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Skr. 2014/15:35Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Skr. 2014/15:35  
  1914/15:36 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013 Skr. 2014/15:36Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013 Skr. 2014/15:36  
  prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet Prop. 2014/15:37  
  prop. 2014/15:38 Infektion med ebolavirus Prop. 2014/15:38  
  prop. 2014/15:39 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige Prop. 2014/15:39  
  prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Prop. 2014/15:40  
  prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Prop. 2014/15:41  
  1914/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Skr. 2014/15:42Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Skr. 2014/15:42  
  prop. 2014/15:43 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus Prop. 2014/15:43  
  prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning Prop. 2014/15:44  
  prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45  
  1914/15:46 2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2014/15:462014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2014/15:46  
  1914/15:47 Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen Skr. 2014/15:47Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen Skr. 2014/15:47  
  prop. 2014/15:48 Prop. Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017  
  1914/15:49 Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet Skr. 2014/15:49Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet Skr. 2014/15:49  
  prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga Prop. 2014/15:50  
  prop. 2014/15:51 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder Prop. 2014/15:51  
  1914/15:52 Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården Skr. 2014/15:52Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården Skr. 2014/15:52  
  prop. 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning Prop. 2014/15:53  
  prop. 2014/15:54 Informationsutbytesavtal med Costa Rica Prop. 2014/15:54  
  prop. 2014/15:55 Informationsutbytesavtal med Marshallöarna Prop. 2014/15:55  
  prop. 2014/15:56 Redovisning av elnätsverksamhet Prop. 2014/15:56  
  prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet Prop. 2014/15:57  
  prop. 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik Prop. 2014/15:58  
  1914/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet Skr. 2014/15:59Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet Skr. 2014/15:59  
  prop. 2014/15:60 Genomförande av Seveso III-direktivet  
  prop. 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond Prop. 2014/15:61  
  prop. 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Prop. 2014/15:62  
  prop. 2014/15:63 Åklagardatalag Prop. 2014/15:63  
  prop. 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet Prop. 2014/15:64  
  1914/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Skr. 2014/15:65Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 Skr. 2014/15:65  
  1914/15:66 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014 Skr. 2014/15:66Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2013 och helåret 2014 Skr. 2014/15:66  
  1914/15:67 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014 Skr. 2014/15:67Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014 Skr. 2014/15:67  
  prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2014/15:68  
  prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort Prop. 2014/15:69  
  prop. 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper Prop. 2014/15:70  
  prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Prop. 2014/15:71  
  1914/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Skr. 2014/15:72Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Skr. 2014/15:72  
  prop. 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden Prop. 2014/15:73  
  prop. 2014/15:74 Ledningsrätt i tomträtt Prop. 2014/15:74  
  1914/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2014/15:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2014/15:75  
  prop. 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Prop. 2014/15:76  
  prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet Prop. 2014/15:77  
  prop. 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78  
  prop. 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen Prop. 2014/15:79  
  prop. 2014/15:80 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Prop. 2014/15:80  
  prop. 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod Prop. 2014/15:81  
  prop. 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) Prop. 2014/2015:82  
  prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Prop. 2014/15:83  
  1914/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen Skr. 2014/15:84Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen Skr. 2014/15:84  
  prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85  
  prop. 2014/15:86 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen Prop. 2014/15:86  
  prop. 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Prop. 2014/15:87  
  prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Prop. 2014/15:88  
  prop. 2014/15:89 Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden Prop. 2014/15:89  
  1914/15:90 Nordiskt samarbete 2014 Skr. 2014/15:90Nordiskt samarbete 2014 Skr. 2014/15:90  
  prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag Prop. 2014/15:91  
  1914/15:92 Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer Skr. 2014/15:92Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer Skr. 2014/15:92  
  prop. 2014/15:93 Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention Prop. 2014/15:93  
  prop. 2014/15:94 Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Prop. 2014/15:94  
  prop. 2014/15:95 Förstärkt skydd för fartygspassagerare Prop. 2014/15:95  
  prop. 2014/15:96 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar Prop. 2014/15:96  
  1914/15:97 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter Skr. 2014/15:97Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter Skr. 2014/15:97  
  prop. 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015  
  prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition  
  1914/15:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2014/15:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2014/15:102  
  1914/15:103 Kommittéberättelse 2015 Skr. 2014/15:103Kommittéberättelse 2015 Skr. 2014/15:103  
  prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Prop. 2014/15:104  
  prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer Prop. 2014/15:105  
  1914/15:106 Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? Skr. 2014/15:106Riksrevisionens rapport om specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? Skr. 2014/15:106  
  prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Prop. 2014/15:107  
  prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen Prop. 2014/15:108  
  prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 Prop. 2014/15:109  
  prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:110  
  1914/15:111 Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars Skr. 2014/15:111Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo Cars Skr. 2014/15:111  
  prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112  
  prop. 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113  
   Begränsning av mangan i dieselbränslen (pdf 175 kB)
  1914/15:114 Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2014/15:114Strategisk exportkontroll 2014 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2014/15:114  
  prop. 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2014/15:115  
  prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen  
  prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:116  
  prop. 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Prop. 2014/15:117  
  prop. 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2014/15:118  
   Några ändringar i radio- och tv-lagen, prop. 2014/15:118 (pdf 519 kB)
  1914/15:119 Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Skr. 2014/15:119Återkallelse av proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Skr. 2014/15:119  
  prop. 2014/15:120 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Prop. 2014/15:120  
  prop. 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Prop. 2014/15:121  
   Regeringens proposition 2014 15 121 (pdf 210 kB)
  prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Prop. 2014/15:122  
  prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123  
  prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124  
   En mer jämställd föräldrapenning prop. 2014 15 124 (pdf 281 kB)
  prop. 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Prop. 2014/15:125  
   En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna prop. 14 15 125 (pdf 603 kB)
  prop. 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter Prop. 2014/15:126  
  prop. 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter  
  prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Prop. 2014/15:127  
  prop. 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Prop. 2014/15:128  
   Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, prop 2014/15:128 (pdf 1007 kB)
  prop. 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Prop. 2014/15:129  
  1914/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130  
  prop. 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Prop. 2014/15:131  
  1914/15:132 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Skr. 2014/15:132  
  prop. 2014/15:133 Informationsutbytesavtal med Brunei Prop. 2014/15:133  
  prop. 2014/15:134 Informationsutbytesavtal med Niue Prop. 2014/15:134  
  prop. 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136  
   Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut, prop. 2014/15:136 (pdf 268 kB)
  prop. 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Prop. 2014/15:137  
   Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, prop. 2014/15:137 (pdf 252 kB)
  prop. 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:138  
  prop. 2014/15:139 Europeisk skyddsorder Prop. 2014/15:139  
  1914/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2014/15:1402015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2014/15:140  
  1914/15:141 Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken Skr. 2014/15:141Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken Skr. 2014/15:141  
  1914/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten Skr. 2014/15:142Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten Skr. 2014/15:142  
  prop. 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143  
   Ändring i lagen om vägtrafikregister (pdf 290 kB)
  1914/15:144 Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism Skr. 2014/15:144Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism Skr. 2014/15:144  
  prop. 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Prop. 2014/15:145  
   Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet, prop. 2014 15 145 (pdf 673 kB)
  1914/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism Skr. 2014/15:146Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism Skr. 2014/15:146  
  prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147  
   Vårdnadsbidraget avskaffas 2014_15_145 (pdf 348 kB)
  prop. 2014/15:148 Domstolsdatalag Prop. 2014/15:148