Propositioner, prop. 2014/15:4 - prop. 2014/15:148[Detaljerad lista]
 • prop. 2014/15:4
 • prop. 2014/15:5
 • prop. 2014/15:6
 • prop. 2014/15:7
 • prop. 2014/15:9
 • prop. 2014/15:10
 • 1914/15:11
 • prop. 2014/15:13
 • prop. 2014/15:14
 • prop. 2014/15:15
 • prop. 2014/15:17
 • prop. 2014/15:18
 • prop. 2014/15:20
 • prop. 2014/15:21
 • prop. 2014/15:22
 • prop. 2014/15:25
 • prop. 2014/15:26
 • 1914/15:27
 • prop. 2014/15:29
 • prop. 2014/15:30
 • prop. 2014/15:32
 • prop. 2014/15:37
 • prop. 2014/15:38
 • prop. 2014/15:39
 • prop. 2014/15:40
 • prop. 2014/15:41
 • prop. 2014/15:43
 • prop. 2014/15:44
 • prop. 2014/15:45
 • prop. 2014/15:48
 • prop. 2014/15:50
 • prop. 2014/15:51
 • prop. 2014/15:53
 • prop. 2014/15:54
 • prop. 2014/15:55
 • prop. 2014/15:56
 • prop. 2014/15:57
 • prop. 2014/15:58
 • 1914/15:59
 • prop. 2014/15:61
 • prop. 2014/15:62
 • prop. 2014/15:63
 • prop. 2014/15:64
 • prop. 2014/15:68
 • prop. 2014/15:69
 • prop. 2014/15:70
 • prop. 2014/15:71
 • prop. 2014/15:73
 • prop. 2014/15:74
 • 1914/15:75
 • prop. 2014/15:76
 • prop. 2014/15:77
 • prop. 2014/15:78
 • prop. 2014/15:79
 • prop. 2014/15:80
 • prop. 2014/15:81
 • prop. 2014/15:82
 • prop. 2014/15:83
 • prop. 2014/15:85
 • prop. 2014/15:86
 • prop. 2014/15:87
 • prop. 2014/15:88
 • prop. 2014/15:89
 • prop. 2014/15:91
 • prop. 2014/15:93
 • prop. 2014/15:94
 • prop. 2014/15:95
 • prop. 2014/15:96
 • prop. 2014/15:104
 • prop. 2014/15:105
 • prop. 2014/15:107
 • prop. 2014/15:108
 • prop. 2014/15:109
 • prop. 2014/15:110
 • prop. 2014/15:112
 • prop. 2014/15:113
 • prop. 2014/15:115
 • prop. 2014/15:116
 • prop. 2014/15:117
 • prop. 2014/15:118
 • prop. 2014/15:120
 • prop. 2014/15:121
 • prop. 2014/15:122
 • prop. 2014/15:123
 • prop. 2014/15:124
 • prop. 2014/15:125
 • prop. 2014/15:126
 • prop. 2014/15:127
 • prop. 2014/15:128
 • prop. 2014/15:129
 • prop. 2014/15:131
 • prop. 2014/15:133
 • prop. 2014/15:134
 • prop. 2014/15:136
 • prop. 2014/15:137
 • prop. 2014/15:138
 • prop. 2014/15:139
 • 1914/15:140
 • prop. 2014/15:143
 • prop. 2014/15:145
 • prop. 2014/15:147
 • prop. 2014/15:148
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2014/15:4 Inkomstbeskattning, redovisning och revision avseende Eric-konsortier Prop. 2014/15:4  
  prop. 2014/15:5 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats Prop. 2014/15:5  
  prop. 2014/15:6 Minskat svartarbete i byggbranschen Prop. 2014/15:6  
  prop. 2014/15:7 Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR Prop. 2014/15:7  
  prop. 2014/15:9 Tilläggsavtal om lån till Irland Prop. 2014/15:9  
  prop. 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell Prop. 2014/15:10  
  1914/15:11 Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare Skr. 2014/15:11Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare Skr. 2014/15:11  
  prop. 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan Prop. 2014/15:13  
  prop. 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) Prop. 2014/15:14  
  prop. 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Prop. 2014/15:15  
  prop. 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Prop. 2014/15:17  
  prop. 2014/15:18 Informationsutbytesavtal med Dominica Prop. 2014/15:18  
  prop. 2014/15:20 Informationsutbytesavtal med Uruguay Prop. 2014/15:20  
  prop. 2014/15:21 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Prop. 2014/15:21  
  prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret Prop. 2014/15:22  
  prop. 2014/15:25 Tydligare reaktioner på ungas brottslighet Prop. 2014/15:25  
  prop. 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott Prop. 2014/15:26  
  1914/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2014/15:27Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2014/15:27  
  prop. 2014/15:29 Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:29  
  prop. 2014/15:30 Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner Prop. 2014/15:30  
  prop. 2014/15:32 EU:s gränskodex Prop. 2014/15:32  
  prop. 2014/15:37 Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet Prop. 2014/15:37  
  prop. 2014/15:38 Infektion med ebolavirus Prop. 2014/15:38  
  prop. 2014/15:39 Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige Prop. 2014/15:39  
  prop. 2014/15:40 Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle Prop. 2014/15:40  
  prop. 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA Prop. 2014/15:41  
  prop. 2014/15:43 Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus Prop. 2014/15:43  
  prop. 2014/15:44 Möjligheter till fjärrundervisning Prop. 2014/15:44  
  prop. 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever - mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45  
  prop. 2014/15:48 Prop. Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen 2017  
  prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga Prop. 2014/15:50  
  prop. 2014/15:51 EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder Prop. 2014/15:51  
  prop. 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning Prop. 2014/15:53  
  prop. 2014/15:54 Informationsutbytesavtal med Costa Rica Prop. 2014/15:54  
  prop. 2014/15:55 Informationsutbytesavtal med Marshallöarna Prop. 2014/15:55  
  prop. 2014/15:56 Redovisning av elnätsverksamhet Prop. 2014/15:56  
  prop. 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet Prop. 2014/15:57  
  prop. 2014/15:58 Modernare regler för internationell järnvägstrafik Prop. 2014/15:58  
  1914/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet Skr. 2014/15:59Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet Skr. 2014/15:59  
  prop. 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond Prop. 2014/15:61  
  prop. 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Prop. 2014/15:62  
  prop. 2014/15:63 Åklagardatalag Prop. 2014/15:63  
  prop. 2014/15:64 Genomförande av offshoredirektivet Prop. 2014/15:64  
  prop. 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2014/15:68  
  prop. 2014/15:69 Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort Prop. 2014/15:69  
  prop. 2014/15:70 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper Prop. 2014/15:70  
  prop. 2014/15:71 Förenklingar i anläggningslagen Prop. 2014/15:71  
  prop. 2014/15:73 Modernare lantmäterisammanträden Prop. 2014/15:73  
  prop. 2014/15:74 Ledningsrätt i tomträtt Prop. 2014/15:74  
  1914/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2014/15:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2014/15:75  
  prop. 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m. Prop. 2014/15:76  
  prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet Prop. 2014/15:77  
  prop. 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78  
  prop. 2014/15:79 Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen Prop. 2014/15:79  
  prop. 2014/15:80 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Prop. 2014/15:80  
  prop. 2014/15:81 Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod Prop. 2014/15:81  
  prop. 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) Prop. 2014/2015:82  
  prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Prop. 2014/15:83  
  prop. 2014/15:85 Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85  
  prop. 2014/15:86 Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen Prop. 2014/15:86  
  prop. 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Prop. 2014/15:87  
  prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Prop. 2014/15:88  
  prop. 2014/15:89 Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden Prop. 2014/15:89  
  prop. 2014/15:91 En ny läkemedelslag Prop. 2014/15:91  
  prop. 2014/15:93 Avtal om val av domstol - 2005 års Haagkonvention Prop. 2014/15:93  
  prop. 2014/15:94 Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. Prop. 2014/15:94  
  prop. 2014/15:95 Förstärkt skydd för fartygspassagerare Prop. 2014/15:95  
  prop. 2014/15:96 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar Prop. 2014/15:96  
  prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Prop. 2014/15:104  
  prop. 2014/15:105 Arv i internationella situationer Prop. 2014/15:105  
  prop. 2014/15:107 Vissa frågor med anledning av införandet av en nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Prop. 2014/15:107  
  prop. 2014/15:108 Några ändringar i vapenlagen Prop. 2014/15:108  
  prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 Prop. 2014/15:109  
  prop. 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:110  
  prop. 2014/15:112 Nordisk balansavräkning Prop. 2014/15:112  
  prop. 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113  
  prop. 2014/15:115 Några värdepappersmarknadsfrågor Prop. 2014/15:115  
  prop. 2014/15:116 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:116  
  prop. 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Prop. 2014/15:117  
  prop. 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2014/15:118  
  prop. 2014/15:120 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde Prop. 2014/15:120  
  prop. 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Prop. 2014/15:121  
  prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller Prop. 2014/15:122  
  prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123  
  prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning Prop. 2014/15:124  
  prop. 2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Prop. 2014/15:125  
  prop. 2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter Prop. 2014/15:126  
  prop. 2014/15:127 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor Prop. 2014/15:127  
  prop. 2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden Prop. 2014/15:128  
  prop. 2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Prop. 2014/15:129  
  prop. 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor Prop. 2014/15:131  
  prop. 2014/15:133 Informationsutbytesavtal med Brunei Prop. 2014/15:133  
  prop. 2014/15:134 Informationsutbytesavtal med Niue Prop. 2014/15:134  
  prop. 2014/15:136 Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut Prop. 2014/15:136  
  prop. 2014/15:137 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Prop. 2014/15:137  
  prop. 2014/15:138 Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen Prop. 2014/15:138  
  prop. 2014/15:139 Europeisk skyddsorder Prop. 2014/15:139  
  1914/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2014/15:1402015 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2014/15:140  
  prop. 2014/15:143 Ändring i lagen om vägtrafikregister Prop. 2014/15:143  
  prop. 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet Prop. 2014/15:145  
  prop. 2014/15:147 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas Prop. 2014/15:147  
  prop. 2014/15:148 Domstolsdatalag Prop. 2014/15:148