Propositioner, prop. 2013/14:1 - prop. 2013/14:256[Detaljerad lista]
 • prop. 2013/14:1
 • prop. 2013/14:2
 • prop. 2013/14:3
 • prop. 2013/14:4
 • prop. 2013/14:5
 • prop. 2013/14:6
 • prop. 2013/14:7
 • prop. 2013/14:9
 • prop. 2013/14:10
 • prop. 2013/14:11
 • prop. 2013/14:12
 • prop. 2013/14:13
 • prop. 2013/14:14
 • prop. 2013/14:15
 • prop. 2013/14:16
 • prop. 2013/14:17
 • prop. 2013/14:18
 • prop. 2013/14:19
 • prop. 2013/14:20
 • prop. 2013/14:22
 • prop. 2013/14:24
 • prop. 2013/14:25
 • prop. 2013/14:26
 • prop. 2013/14:27
 • prop. 2013/14:28
 • prop. 2013/14:30
 • prop. 2013/14:31
 • 1913/14:32
 • prop. 2013/14:33
 • prop. 2013/14:34
 • prop. 2013/14:36
 • prop. 2013/14:37
 • prop. 2013/14:38
 • prop. 2013/14:39
 • prop. 2013/14:40
 • prop. 2013/14:41
 • prop. 2013/14:43
 • prop. 2013/14:44
 • prop. 2013/14:46
 • prop. 2013/14:47
 • prop. 2013/14:48
 • prop. 2013/14:49
 • prop. 2013/14:51
 • prop. 2013/14:53
 • prop. 2013/14:56
 • prop. 2013/14:58
 • prop. 2013/14:59
 • prop. 2013/14:62
 • prop. 2013/14:64
 • prop. 2013/14:65
 • prop. 2013/14:66
 • prop. 2013/14:67
 • prop. 2013/14:68
 • prop. 2013/14:69
 • prop. 2013/14:70
 • prop. 2013/14:71
 • prop. 2013/14:72
 • prop. 2013/14:74
 • 1913/14:75
 • prop. 2013/14:76
 • prop. 2013/14:77
 • prop. 2013/14:78
 • prop. 2013/14:79
 • prop. 2013/14:80
 • prop. 2013/14:81
 • prop. 2013/14:82
 • prop. 2013/14:83
 • prop. 2013/14:84
 • prop. 2013/14:85
 • prop. 2013/14:86
 • 1913/14:87
 • prop. 2013/14:89
 • prop. 2013/14:92
 • prop. 2013/14:93
 • prop. 2013/14:94
 • prop. 2013/14:96
 • prop. 2013/14:97
 • prop. 2013/14:99
 • prop. 2013/14:100
 • prop. 2013/14:104
 • prop. 2013/14:105
 • prop. 2013/14:106
 • prop. 2013/14:107
 • prop. 2013/14:108
 • prop. 2013/14:110
 • prop. 2013/14:111
 • prop. 2013/14:112
 • prop. 2013/14:113
 • 1913/14:114
 • 1913/14:115
 • prop. 2013/14:116
 • prop. 2013/14:117
 • prop. 2013/14:118
 • prop. 2013/14:119
 • prop. 2013/14:120
 • prop. 2013/14:121
 • prop. 2013/14:122
 • prop. 2013/14:123
 • prop. 2013/14:124
 • prop. 2013/14:125
 • prop. 2013/14:126
 • prop. 2013/14:127
 • prop. 2013/14:128
 • prop. 2013/14:129
 • prop. 2013/14:132
 • prop. 2013/14:133
 • prop. 2013/14:134
 • prop. 2013/14:135
 • prop. 2013/14:136
 • prop. 2013/14:137
 • prop. 2013/14:138
 • 1913/14:139
 • prop. 2013/14:141
 • prop. 2013/14:142
 • prop. 2013/14:143
 • prop. 2013/14:144
 • 1913/14:145
 • prop. 2013/14:146
 • prop. 2013/14:147
 • prop. 2013/14:148
 • prop. 2013/14:149
 • prop. 2013/14:150
 • prop. 2013/14:151
 • 1913/14:152
 • prop. 2013/14:153
 • prop. 2013/14:156
 • prop. 2013/14:157
 • prop. 2013/14:159
 • prop. 2013/14:160
 • prop. 2013/14:161
 • prop. 2013/14:162
 • prop. 2013/14:163
 • prop. 2013/14:164
 • prop. 2013/14:165
 • prop. 2013/14:166
 • prop. 2013/14:167
 • prop. 2013/14:168
 • prop. 2013/14:169
 • prop. 2013/14:170
 • prop. 2013/14:171
 • prop. 2013/14:172
 • prop. 2013/14:173
 • prop. 2013/14:174
 • prop. 2013/14:175
 • prop. 2013/14:176
 • prop. 2013/14:177
 • prop. 2013/14:178
 • prop. 2013/14:179
 • prop. 2013/14:180
 • prop. 2013/14:181
 • prop. 2013/14:182
 • prop. 2013/14:183
 • prop. 2013/14:184
 • prop. 2013/14:186
 • prop. 2013/14:187
 • prop. 2013/14:188
 • prop. 2013/14:189
 • prop. 2013/14:190
 • prop. 2013/14:191
 • prop. 2013/14:192
 • prop. 2013/14:194
 • prop. 2013/14:195
 • prop. 2013/14:197
 • prop. 2013/14:198
 • 1913/14:201
 • prop. 2013/14:202
 • prop. 2013/14:203
 • prop. 2013/14:206
 • prop. 2013/14:207
 • prop. 2013/14:208
 • prop. 2013/14:212
 • prop. 2013/14:213
 • prop. 2013/14:214
 • prop. 2013/14:215
 • prop. 2013/14:216
 • prop. 2013/14:217
 • prop. 2013/14:219
 • prop. 2013/14:220
 • prop. 2013/14:221
 • prop. 2013/14:222
 • prop. 2013/14:223
 • prop. 2013/14:224
 • prop. 2013/14:225
 • prop. 2013/14:226
 • prop. 2013/14:227
 • prop. 2013/14:228
 • prop. 2013/14:229
 • prop. 2013/14:230
 • prop. 2013/14:231
 • prop. 2013/14:232
 • prop. 2013/14:234
 • prop. 2013/14:236
 • prop. 2013/14:237
 • prop. 2013/14:238
 • prop. 2013/14:239
 • prop. 2013/14:241
 • prop. 2013/14:242
 • prop. 2013/14:243
 • prop. 2013/14:246
 • prop. 2013/14:248
 • prop. 2013/14:249
 • prop. 2013/14:250
 • prop. 2013/14:251
 • prop. 2013/14:254
 • prop. 2013/14:256
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014  
  prop. 2013/14:2 Höständringsbudget för 2013  
  prop. 2013/14:3 Läsa för livet  
  prop. 2013/14:4 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen  
  prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati  
  prop. 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg  
  prop. 2013/14:7 Ändringar i statistiklagstiftningen  
  prop. 2013/14:9 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana  
  prop. 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter  
  prop. 2013/14:11 Informationsutbytesavtal med Belize  
  prop. 2013/14:12 Informationsutbytesavtal med Bahrain  
  prop. 2013/14:13 Fler avdelningar i Lagrådet  
  prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter  
  prop. 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU  
  prop. 2013/14:16 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import  
  prop. 2013/14:17 Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring  
  prop. 2013/14:18 Ersättning enligt växtskyddslagen  
  prop. 2013/14:19 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag  
  prop. 2013/14:20 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan  
  prop. 2013/14:22 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning  
  prop. 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur  
  prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem  
  prop. 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden  
  prop. 2013/14:27 Vissa skattefrågor  
  prop. 2013/14:28 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt  
  prop. 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet  
  prop. 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning  
  1913/14:32 Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknadenRiksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden  
  prop. 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan  
  prop. 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar  
  prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst  
  prop. 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val  
  prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet  
  prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken  
  prop. 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen  
  prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen  
  prop. 2013/14:43 Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom  
  prop. 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån  
  prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län  
  prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område  
  prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val  
  prop. 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn  
  prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet  
  prop. 2013/14:53 Nationella patent på engelska  
  prop. 2013/14:56 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel  
  prop. 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning  
  prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter  
  prop. 2013/14:62 Informationsutbytesavtal med Montserrat  
  prop. 2013/14:64 Utlämnande av körkort  
  prop. 2013/14:65 Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhets- relaterade brott  
  prop. 2013/14:66 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen  
  prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel  
  prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang  
  prop. 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet  
  prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering  
  prop. 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet  
  prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation  
  prop. 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering  
  1913/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm  
  prop. 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol  
  prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna  
  prop. 2013/14:79 Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster  
  prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning  
  prop. 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande  
  prop. 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar  
  prop. 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning  
  prop. 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro  
  prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar  
  prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen  
  1913/14:87 Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkorEtt stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor  
  prop. 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU  
  prop. 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång  
  prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel  
  prop. 2013/14:94 En ny brottsskadelag  
  prop. 2013/14:96 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer  
  prop. 2013/14:97 Informationsutbytesavtal med Liberia  
  prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014  
  prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.  
  prop. 2013/14:105 Informationsutbytesavtal med Qatar  
  prop. 2013/14:106 Patientlag  
  prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter  
  prop. 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering  
  prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen  
  prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart  
  prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m.  
  prop. 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder  
  1913/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  1913/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013Verksamheten i Europeiska unionen under 2013  
  prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta  
  prop. 2013/14:117 Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet  
  prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet  
  prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård  
  prop. 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn  
  prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt  
  prop. 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län  
  prop. 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning  
  prop. 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet  
  prop. 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd  
  prop. 2013/14:126 En enklare planprocess  
  prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov  
  prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen  
  prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten  
  prop. 2013/14:132 Några sjömansfrågor  
  prop. 2013/14:133 Direktupphandling  
  prop. 2013/14:134 Lättare att läsa  
  prop. 2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn  
  prop. 2013/14:136 Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur  
  prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea  
  prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor  
  1913/14:139 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013  
  prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster  
  prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter  
  prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet  
  prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling  
  1913/14:145 Svenska miljömål visar vägen!Svenska miljömål visar vägen!  
  prop. 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser  
  prop. 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga  
  prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor  
  prop. 2013/14:149 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien  
  prop. 2013/14:150 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan  
  prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el  
  1913/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningenDen kyrkoantikvariska ersättningen  
  prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd  
  prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi  
  prop. 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden  
  prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering  
  prop. 2013/14:160 Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram  
  prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna  
  prop. 2013/14:162 Ändringar av statistiksekretessen  
  prop. 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan  
  prop. 2013/14:164 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter  
  prop. 2013/14:165 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan  
  prop. 2013/14:166 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan  
  prop. 2013/14:167 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan  
  prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd  
  prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav  
  prop. 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar  
  prop. 2013/14:171 Märkning av textilprodukter  
  prop. 2013/14:172 Allas kunskap - allas bildning  
  prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess  
  prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet  
  prop. 2013/14:175 Vissa lagändringar inför en ny programperiod  
  prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder  
  prop. 2013/14:177 Ny lag om virkesmätning  
  prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer  
  prop. 2013/14:179 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden  
  prop. 2013/14:180 Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen  
  prop. 2013/14:181 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel  
  prop. 2013/14:182 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen  
  prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror  
  prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen  
  prop. 2013/14:186 Hushållning med havsområden  
  prop. 2013/14:187 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten  
  prop. 2013/14:188 Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt  
  prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali  
  prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag  
  prop. 2013/14:191 Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande  
  prop. 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen  
  prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord  
  prop. 2013/14:195 Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster  
  prop. 2013/14:197 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande  
  prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering  
  1913/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningarRiksrevisionens rapport om tågförseningar  
  prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården  
  prop. 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder  
  prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar  
  prop. 2013/14:207 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel  
  prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap samt tillträde till Europarådets kon-vention om våld mot kvinnor  
  prop. 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism  
  prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling  
  prop. 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag  
  prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud  
  prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter  
  prop. 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige  
  prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område  
  prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare  
  prop. 2013/14:221 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler  
  prop. 2013/14:222 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter  
  prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi  
  prop. 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster  
  prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare  
  prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen  
  prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring  
  prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler  
  prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning  
  prop. 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR  
  prop. 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada  
  prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten  
  prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg  
  prop. 2013/14:236 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning  
  prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott  
  prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering  
  prop. 2013/14:239 EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner  
  prop. 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor  
  prop. 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning  
  prop. 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna  
  prop. 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår  
  prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet  
  prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan  
  prop. 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan  
  prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan  
  prop. 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang  
  prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd