Propositioner, prop. 2013/14:1 - prop. 2013/14:256[Detaljerad lista]
 • prop. 2013/14:1
 • prop. 2013/14:2
 • prop. 2013/14:3
 • prop. 2013/14:4
 • prop. 2013/14:5
 • prop. 2013/14:6
 • prop. 2013/14:7
 • 1913/14:8
 • prop. 2013/14:9
 • prop. 2013/14:10
 • prop. 2013/14:11
 • prop. 2013/14:12
 • prop. 2013/14:13
 • prop. 2013/14:14
 • prop. 2013/14:15
 • prop. 2013/14:16
 • prop. 2013/14:17
 • prop. 2013/14:18
 • prop. 2013/14:19
 • prop. 2013/14:20
 • 1913/14:21
 • prop. 2013/14:22
 • 1913/14:23
 • prop. 2013/14:24
 • prop. 2013/14:25
 • prop. 2013/14:26
 • prop. 2013/14:27
 • prop. 2013/14:28
 • prop. 2013/14:30
 • prop. 2013/14:31
 • 1913/14:32
 • prop. 2013/14:33
 • prop. 2013/14:34
 • 1913/14:35
 • prop. 2013/14:36
 • prop. 2013/14:37
 • prop. 2013/14:38
 • prop. 2013/14:39
 • prop. 2013/14:40
 • prop. 2013/14:41
 • 1913/14:42
 • prop. 2013/14:43
 • prop. 2013/14:44
 • 1913/14:45
 • prop. 2013/14:46
 • prop. 2013/14:47
 • prop. 2013/14:48
 • prop. 2013/14:49
 • 1913/14:50
 • prop. 2013/14:51
 • 1913/14:52
 • prop. 2013/14:53
 • 1913/14:54
 • 1913/14:55
 • prop. 2013/14:56
 • 1913/14:57
 • prop. 2013/14:58
 • prop. 2013/14:59
 • 1913/14:60
 • 1913/14:61
 • prop. 2013/14:62
 • 1913/14:63
 • prop. 2013/14:64
 • prop. 2013/14:65
 • prop. 2013/14:66
 • prop. 2013/14:67
 • prop. 2013/14:68
 • prop. 2013/14:69
 • prop. 2013/14:70
 • prop. 2013/14:71
 • prop. 2013/14:72
 • 1913/14:73
 • prop. 2013/14:74
 • 1913/14:75
 • prop. 2013/14:76
 • prop. 2013/14:77
 • prop. 2013/14:78
 • prop. 2013/14:79
 • prop. 2013/14:80
 • prop. 2013/14:81
 • prop. 2013/14:82
 • prop. 2013/14:83
 • prop. 2013/14:84
 • prop. 2013/14:85
 • prop. 2013/14:86
 • 1913/14:87
 • 1913/14:88
 • prop. 2013/14:89
 • 1913/14:90
 • 1913/14:91
 • prop. 2013/14:92
 • prop. 2013/14:93
 • prop. 2013/14:94
 • 1913/14:95
 • prop. 2013/14:96
 • prop. 2013/14:97
 • 1913/14:98
 • prop. 2013/14:99
 • prop. 2013/14:100
 • 1913/14:102
 • 1913/14:103
 • prop. 2013/14:104
 • prop. 2013/14:105
 • prop. 2013/14:106
 • prop. 2013/14:107
 • prop. 2013/14:108
 • 1913/14:109
 • prop. 2013/14:110
 • prop. 2013/14:111
 • prop. 2013/14:112
 • prop. 2013/14:113
 • 1913/14:114
 • 1913/14:115
 • prop. 2013/14:116
 • prop. 2013/14:117
 • prop. 2013/14:118
 • prop. 2013/14:119
 • prop. 2013/14:120
 • prop. 2013/14:121
 • prop. 2013/14:122
 • prop. 2013/14:123
 • prop. 2013/14:124
 • prop. 2013/14:125
 • prop. 2013/14:126
 • prop. 2013/14:127
 • prop. 2013/14:128
 • prop. 2013/14:129
 • 1913/14:130
 • 1913/14:131
 • prop. 2013/14:132
 • prop. 2013/14:133
 • prop. 2013/14:134
 • prop. 2013/14:135
 • prop. 2013/14:136
 • prop. 2013/14:137
 • prop. 2013/14:138
 • 1913/14:139
 • 1913/14:140
 • prop. 2013/14:141
 • prop. 2013/14:142
 • prop. 2013/14:143
 • prop. 2013/14:144
 • 1913/14:145
 • prop. 2013/14:146
 • prop. 2013/14:147
 • prop. 2013/14:148
 • prop. 2013/14:149
 • prop. 2013/14:150
 • prop. 2013/14:151
 • 1913/14:152
 • prop. 2013/14:153
 • 1913/14:154
 • 1913/14:155
 • prop. 2013/14:156
 • prop. 2013/14:157
 • 1913/14:158
 • prop. 2013/14:159
 • prop. 2013/14:160
 • prop. 2013/14:161
 • prop. 2013/14:162
 • prop. 2013/14:163
 • prop. 2013/14:164
 • prop. 2013/14:165
 • prop. 2013/14:166
 • prop. 2013/14:167
 • prop. 2013/14:168
 • prop. 2013/14:169
 • prop. 2013/14:170
 • prop. 2013/14:171
 • prop. 2013/14:172
 • prop. 2013/14:173
 • prop. 2013/14:174
 • prop. 2013/14:175
 • prop. 2013/14:176
 • prop. 2013/14:177
 • prop. 2013/14:178
 • prop. 2013/14:179
 • prop. 2013/14:180
 • prop. 2013/14:181
 • prop. 2013/14:182
 • prop. 2013/14:183
 • prop. 2013/14:184
 • 1913/14:185
 • prop. 2013/14:186
 • prop. 2013/14:187
 • prop. 2013/14:188
 • prop. 2013/14:189
 • prop. 2013/14:190
 • prop. 2013/14:191
 • prop. 2013/14:192
 • 1913/14:193
 • prop. 2013/14:194
 • prop. 2013/14:195
 • 1913/14:196
 • prop. 2013/14:197
 • prop. 2013/14:198
 • 1913/14:199
 • 1913/14:200
 • 1913/14:201
 • prop. 2013/14:202
 • prop. 2013/14:203
 • 1913/14:204
 • 1913/14:205
 • prop. 2013/14:206
 • prop. 2013/14:207
 • prop. 2013/14:208
 • 1913/14:209
 • 1913/14:210
 • 1913/14:211
 • prop. 2013/14:212
 • prop. 2013/14:213
 • prop. 2013/14:214
 • prop. 2013/14:215
 • prop. 2013/14:216
 • prop. 2013/14:217
 • 1913/14:218
 • prop. 2013/14:219
 • prop. 2013/14:220
 • prop. 2013/14:221
 • prop. 2013/14:222
 • prop. 2013/14:223
 • prop. 2013/14:224
 • prop. 2013/14:225
 • prop. 2013/14:226
 • prop. 2013/14:227
 • prop. 2013/14:228
 • prop. 2013/14:229
 • prop. 2013/14:230
 • prop. 2013/14:231
 • prop. 2013/14:232
 • 1913/14:233
 • prop. 2013/14:234
 • 1913/14:235
 • prop. 2013/14:236
 • prop. 2013/14:237
 • prop. 2013/14:238
 • prop. 2013/14:239
 • 1913/14:240
 • prop. 2013/14:241
 • prop. 2013/14:242
 • prop. 2013/14:243
 • 1913/14:244
 • 1913/14:245
 • prop. 2013/14:246
 • 1913/14:247
 • prop. 2013/14:248
 • prop. 2013/14:249
 • prop. 2013/14:250
 • prop. 2013/14:251
 • 1913/14:252
 • 1913/14:253
 • prop. 2013/14:254
 • 1913/14:255
 • prop. 2013/14:256
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014  
  prop. 2013/14:2 Höständringsbudget för 2013  
  prop. 2013/14:3 Läsa för livet Prop. 2013/14:3  
  prop. 2013/14:4 Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen Prop. 2013/14:4  
  prop. 2013/14:5 Vital kommunal demokrati Prop. 2013/14:5  
  prop. 2013/14:6 Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg Prop. 2013/14:6  
  prop. 2013/14:7 Ändringar i statistiklagstiftningen Prop. 2013/14:7  
  1913/14:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2013/14:8Kontroll av postförsändelser Skr. 2013/14:8  
  prop. 2013/14:9 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana Prop. 2013/14:9  
  prop. 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter Prop. 2013/14:10  
  prop. 2013/14:11 Informationsutbytesavtal med Belize Prop. 2013/14:11  
  prop. 2013/14:12 Informationsutbytesavtal med Bahrain Prop. 2013/14:12  
  prop. 2013/14:13 Fler avdelningar i Lagrådet Prop. 2013/14:13  
  prop. 2013/14:14 Förstärkt nedsättning av egenavgifter Prop. 2013/14:14  
  prop. 2013/14:15 Gemensamt konsumentskydd i EU Prop. 2013/14:15  
  prop. 2013/14:16 Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import Prop. 2013/14:16  
  prop. 2013/14:17 Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring Prop. 2013/14:17  
  prop. 2013/14:18 Ersättning enligt växtskyddslagen Prop. 2013/14:18  
  prop. 2013/14:19 Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag Prop. 2013/14:19  
  prop. 2013/14:20 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan  
  1913/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden - insatser för en fungerande elöverföring Skr. 2013/14:21Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden - insatser för en fungerande elöverföring Skr. 2013/14:21  
  prop. 2013/14:22 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Prop. 2013/14:22  
  1913/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? Skr. 2013/14:23Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? Skr. 2013/14:23  
  prop. 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Prop. 2013/14:24  
  prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem Prop. 2013/14:25  
  prop. 2013/14:26 Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Prop. 2013/14:26  
  prop. 2013/14:27 Vissa skattefrågor Prop. 2013/14:27  
  prop. 2013/14:28 Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt Prop. 2013/14:28  
  prop. 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet Prop. 2013/14:30  
  prop. 2013/14:31 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning Prop. 2013/14:31  
  1913/14:32 Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden Skr. 2013/14:32Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden Skr. 2013/14:32  
  prop. 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan Prop. 2013/14:33  
  prop. 2013/14:34 Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar Prop. 2013/14:34  
  1913/14:35 Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Skr. 2013/14:35Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete Skr. 2013/14:35  
  prop. 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Prop. 2013/14:36  
  prop. 2013/14:37 Tillgänglighet och deltagande i val Prop. 2013/14:37  
  prop. 2013/14:38 Dammsäkerhet Prop. 2013/14:38  
  prop. 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39  
  prop. 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Prop. 2013/14:40  
  prop. 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 2013/14:41  
  1913/14:42 Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser Skr. 2013/14:42Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser Skr. 2013/14:42  
  prop. 2013/14:43 Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom Prop. 2013/14:43  
  prop. 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Prop. 2013/14:44  
  1913/14:45 Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer - når förmånerna fram? Skr. 2013/14:45Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer - når förmånerna fram? Skr. 2013/14:45  
  prop. 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46  
  prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område Prop. 2013/14:47  
  prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val Prop. 2013/14:48  
  prop. 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn Prop. 2013/14:49  
  1913/14:50 Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet Skr. 2013/14:50Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet Skr. 2013/14:50  
  prop. 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet Prop. 2013/14:51  
  1913/14:52 ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd Skr. 2013/14:52ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd Skr. 2013/14:52  
  prop. 2013/14:53 Nationella patent på engelska Prop. 2013/14:53  
  1913/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2013/14:54Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2013/14:54  
  1913/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export Skr. 2013/14:55Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export Skr. 2013/14:55  
  prop. 2013/14:56 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel Prop. 2013/14:56  
  1913/14:57 Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 Skr. 2013/14:57Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 Skr. 2013/14:57  
  prop. 2013/14:58 En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning Prop. 2013/14:58  
  prop. 2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Prop. 2013/14:59  
  1913/14:60 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 Skr. 2013/14:60Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 Skr. 2013/14:60  
  1913/14:61 En politik för en levande demokrati Skr. 2013/14:61En politik för en levande demokrati Skr. 2013/14:61  
  prop. 2013/14:62 Informationsutbytesavtal med Montserrat Prop. 2013/14:62  
  1913/14:63 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2013/14:632013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2013/14:63  
  prop. 2013/14:64 Utlämnande av körkort Prop. 2013/14:64  
  prop. 2013/14:65 Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhets- relaterade brott Prop. 2013/14:65  
  prop. 2013/14:66 Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande inom Europeiska unionen Prop. 2013/14:66  
  prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel Prop. 2013/14:67  
  prop. 2013/14:68 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Prop. 2013/14:68  
  prop. 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet Prop. 2013/14:69  
  prop. 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering Prop. 2013/14:70  
  prop. 2013/14:71 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet Prop. 2013/14:71  
  prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation Prop. 2013/14:72  
  1913/14:73 Migration och asylpolitik Skr. 2013/14:73Migration och asylpolitik Skr. 2013/14:73  
  prop. 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering Prop. 2013/14:74  
  1913/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm Prop. 2013/14:76  
  prop. 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol Prop. 2013/14:77  
  prop. 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna Prop. 2013/14:78  
  prop. 2013/14:79 Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Prop. 2013/14:79  
  prop. 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning Prop. 2013/14:80  
  prop. 2013/14:81 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande Prop. 2013/14:81  
  prop. 2013/14:82 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Prop. 2013/14:82  
  prop. 2013/14:83 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Prop. 2013/14:83  
  prop. 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro Prop. 2013/14:84  
  prop. 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar Prop. 2013/14:85  
  prop. 2013/14:86 Förenklingar i aktiebolagslagen Prop. 2013/14:86  
  1913/14:87 Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Skr. 2013/14:87Ett stärkt föräldrastöd - för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Skr. 2013/14:87  
  1913/14:88 Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner Skr. 2013/14:88Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner Skr. 2013/14:88  
  prop. 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU Prop. 2013/14:89  
  1913/14:90 Nordiskt samarbete 2013 Skr. 2013/14:90Nordiskt samarbete 2013 Skr. 2013/14:90  
  1913/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige Skr. 2013/14:91Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige Skr. 2013/14:91  
  prop. 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång Prop. 2013/14:92  
  prop. 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel Prop. 2013/14:93  
  prop. 2013/14:94 En ny brottsskadelag Prop. 2013/14:94  
  1913/14:95 Riksrevisionens rapport om statens kunskapsspridning till skolan Skr. 2013/14:95Riksrevisionens rapport om statens kunskapsspridning till skolan Skr. 2013/14:95  
  prop. 2013/14:96 Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer Prop. 2013/14:96  
  prop. 2013/14:97 Informationsutbytesavtal med Liberia Prop. 2013/14:97  
  1913/14:98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Skr. 2013/14:98Redovisning av skatteutgifter 2014 Skr. 2013/14:98  
  prop. 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014  
  prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition  
  1913/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2013/14:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2013/14:102  
  1913/14:103 Kommittéberättelse 2014 Skr. 2013/14:103Kommittéberättelse 2014 Skr. 2013/14:103  
  prop. 2013/14:104 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. Prop. 2013/14:104  
  prop. 2013/14:105 Informationsutbytesavtal med Qatar Prop. 2013/14:105  
  prop. 2013/14:106 Patientlag Prop. 2013/14:106  
  prop. 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter Prop. 2013/14:107  
  prop. 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering Prop. 2013/14:108  
  1913/14:109 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet Skr. 2013/14:109Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i premiepensionssystemet Skr. 2013/14:109  
  prop. 2013/14:110 En ny organisation för polisen  
  prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart Prop. 2013/14:111  
  prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. Prop. 2013/14:112  
  prop. 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Prop. 2013/14:113  
  1913/14:114 Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2013/14:114Strategisk exportkontroll 2013 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2013/14:114  
  1913/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Skr. 2013/14:115Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Skr. 2013/14:115  
  prop. 2013/14:116 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta Prop. 2013/14:116  
  prop. 2013/14:117 Verksamhetsstödet för idrottens bildningsverksamhet Prop. 2013/14:117  
  prop. 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet Prop. 2013/14:118  
  prop. 2013/14:119 Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård Prop. 2013/14:119  
  prop. 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn Prop. 2013/14:120  
  prop. 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Prop. 2013/14:121  
  prop. 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Prop. 2013/14:122  
  prop. 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning Prop. 2013/14:123  
  prop. 2013/14:124 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet Prop. 2013/14:124  
  prop. 2013/14:125 Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Prop. 2013/14:125  
  prop. 2013/14:126 En enklare planprocess Prop. 2013/14:126  
  prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Prop. 2013/14:127  
  prop. 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128  
  prop. 2013/14:129 Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten Prop. 2013/14:129  
  1913/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 Skr. 2013/14:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 Skr. 2013/14:130  
  1913/14:131 Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131  
  prop. 2013/14:132 Några sjömansfrågor Prop. 2013/14:132  
  prop. 2013/14:133 Direktupphandling Prop. 2013/14:133  
  prop. 2013/14:134 Lättare att läsa Prop. 2013/14:134  
  prop. 2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn Prop. 2013/14:135  
  prop. 2013/14:136 Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur Prop. 2013/14:136  
  prop. 2013/14:137 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea Prop. 2013/14:137  
  prop. 2013/14:138 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2013/14:138  
  1913/14:139 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 Skr. 2013/14:139Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013 Skr. 2013/14:139  
  1913/14:140 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2013/14:1402014 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2013/14:140  
  prop. 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Prop. 2013/14:141  
  prop. 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Prop. 2013/14:142  
  prop. 2013/14:143 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet Prop. 2013/14:143  
  prop. 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling Prop. 2013/14:144  
  1913/14:145 Svenska miljömål visar vägen! Skr. 2013/14:145Svenska miljömål visar vägen! Skr. 2013/14:145  
  prop. 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser Prop. 2013/14:146  
  prop. 2013/14:147 Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga Prop. 2013/14:147  
  prop. 2013/14:148 Vissa skollagsfrågor Prop. 2013/14:148  
  prop. 2013/14:149 Skatteavtal mellan Sverige och Georgien Prop. 2013/14:149  
  prop. 2013/14:150 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan Prop. 2013/14:150  
  prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Prop. 2013/14:151  
  1913/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen Skr. 2013/14:152Den kyrkoantikvariska ersättningen Skr. 2013/14:152  
  prop. 2013/14:153 Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd Prop. 2013/14:153  
  1913/14:154 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling - fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar Skr. 2013/14:154Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling - fokus: den globala utmaningen migrationsströmmar Skr. 2013/14:154  
  1913/14:155 Regeringens förvaltningspolitik Skr. 2013/14:155Regeringens förvaltningspolitik Skr. 2013/14:155  
  prop. 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi Prop. 2013/14:156  
  prop. 2013/14:157 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden Prop. 2013/14:157  
  1913/14:158 Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 Skr. 2013/14:158Riksrevisionens rapport om det svenska landsbygdsprogrammet 2007-2013 Skr. 2013/14:158  
  prop. 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering Prop. 2013/14:159  
  prop. 2013/14:160 Tid för undervisning - lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram Prop. 2013/14:160  
  prop. 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna  
  prop. 2013/14:162 Ändringar av statistiksekretessen Prop. 2013/14:162  
  prop. 2013/14:163 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan Prop. 2013/14:163  
  prop. 2013/14:164 Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter Prop. 2013/14:164  
  prop. 2013/14:165 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan Prop. 2013/14:165  
  prop. 2013/14:166 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan  
  prop. 2013/14:167 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan  
  prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd Prop. 2013/14:168  
  prop. 2013/14:169 Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav Prop. 2013/14:169  
  prop. 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar Prop. 2013/14:170  
  prop. 2013/14:171 Märkning av textilprodukter Prop. 2013/14:171  
  prop. 2013/14:172 Allas kunskap - allas bildning Prop. 2013/14:172  
  prop. 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess Prop. 2013/14:173  
  prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174  
  prop. 2013/14:175 Vissa lagändringar inför en ny programperiod Prop. 2013/14:175  
  prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder Prop. 2013/14:176  
  prop. 2013/14:177 Ny lag om virkesmätning Prop. 2013/14:177  
  prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer Prop. 2013/14:178  
  prop. 2013/14:179 Lag om beslut i särskilda regeringsärenden Prop. 2013/14:179  
  prop. 2013/14:180 Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen Prop. 2013/14:180  
  prop. 2013/14:181 Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Prop. 2013/14:181  
  prop. 2013/14:182 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen Prop. 2013/14:182  
  prop. 2013/14:183 Lag om handel med timmer och trävaror Prop. 2013/14:183  
  prop. 2013/14:184 Ändringar i fiskelagen Prop. 2013/14:184  
  1913/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Skr. 2013/14:185Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser Skr. 2013/14:185  
  prop. 2013/14:186 Hushållning med havsområden Prop. 2013/14:186  
  prop. 2013/14:187 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten Prop. 2013/14:187  
  prop. 2013/14:188 Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt Prop. 2013/14:188  
  prop. 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2013/14:189  
  prop. 2013/14:190 Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag Prop. 2013/14:190  
  prop. 2013/14:191 Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Prop. 2013/14:191  
  prop. 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen Prop. 2013/14:192  
  1913/14:193 Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan Skr. 2013/14:193Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan Skr. 2013/14:193  
  prop. 2013/14:194 Skärpt straff för mord Prop. 2013/14:194  
  prop. 2013/14:195 Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster Prop. 2013/14:195  
  1913/14:196 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 Skr. 2013/14:196Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009-2013 Skr. 2013/14:196  
  prop. 2013/14:197 Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande Prop. 2013/14:197  
  prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Prop. 2013/14:198  
  1913/14:199 Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända Skr. 2013/14:199Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända Skr. 2013/14:199  
  1913/14:200 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan. Skr. 2013/14:200Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över skolan. Skr. 2013/14:200  
  1913/14:201 Riksrevisionens rapport om tågförseningar Skr. 2013/14:201Riksrevisionens rapport om tågförseningar Skr. 2013/14:201  
  prop. 2013/14:202 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Prop. 2013/14:202  
  prop. 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder Prop. 2013/14:203  
  1913/14:204 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister Skr. 2013/14:204Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister Skr. 2013/14:204  
  1913/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014 Skr. 2013/14:205Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014 Skr. 2013/14:205  
  prop. 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar Prop. 2013/14:206  
  prop. 2013/14:207 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel Prop. 2013/14:207  
  prop. 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap samt tillträde till Europarådets kon-vention om våld mot kvinnor Prop. 2013/14:208  
  1913/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Skr. 2013/14:209Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna Skr. 2013/14:209  
  1913/14:210 Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet Skr. 2013/14:210Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet Skr. 2013/14:210  
  1913/14:211 Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen Skr. 2013/14:211Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen Skr. 2013/14:211  
  prop. 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism Prop. 2013/14:212  
  prop. 2013/14:213 Cirkulär migration och utveckling Prop. 2013/14:213  
  prop. 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214  
  prop. 2013/14:215 Ny lag om näringsförbud Prop. 2013/14:215  
  prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter Prop. 2013/14:216  
  prop. 2013/14:217 Enklare regler om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Prop. 2013/14:217  
  1913/14:218 Partnerskapsöverenskommelsen Skr. 2013/14:218Partnerskapsöverenskommelsen Skr. 2013/14:218  
  prop. 2013/14:219 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Prop. 2013/14:219  
  prop. 2013/14:220 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare Prop. 2013/14:220  
  prop. 2013/14:221 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring - anpassning till nya EU-regler Prop. 2013/14:221  
  prop. 2013/14:222 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter Prop. 2013/14:222  
  prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi Prop. 2013/14:223  
  prop. 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Prop. 2013/14:224  
  prop. 2013/14:225 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Prop. 2013/14:225  
  prop. 2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen Prop. 2013/14:226  
  prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Prop. 2013/14:227  
  prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler  
  prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning Prop. 2013/14:229  
  prop. 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR Prop. 2013/14:230  
  prop. 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada Prop. 2013/14:231  
  prop. 2013/14:232 Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Prop. 2013/14:232  
  1913/14:233 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 Skr. 2013/14:233Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 Skr. 2013/14:233  
  prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg Prop. 2013/14:234  
  1913/14:235 Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning Skr. 2013/14:235Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning Skr. 2013/14:235  
  prop. 2013/14:236 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning Prop. 2013/14:236  
  prop. 2013/14:237 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott Prop. 2013/14:237  
  prop. 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Prop. 2013/14:238  
  prop. 2013/14:239 EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och sanktioner Prop. 2013/14:239  
  1913/14:240 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013 Skr. 2013/14:240Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013 Skr. 2013/14:240  
  prop. 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor Prop. 2013/14:241  
  prop. 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning Prop. 2013/14:242  
  prop. 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Prop. 2013/14:243  
  1913/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet Skr. 2013/14:244Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet Skr. 2013/14:244  
  1913/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism Skr. 2013/14:245En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism Skr. 2013/14:245  
  prop. 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Prop. 2013/14:246  
  1913/14:247 Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter Skr. 2013/14:247Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter Skr. 2013/14:247  
  prop. 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet Prop. 2013/14:248  
  prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan  
  prop. 2013/14:250 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan  
  prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan  
  1913/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa Skr. 2013/14:252Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa Skr. 2013/14:252  
  1913/14:253 Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut Skr. 2013/14:253Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut Skr. 2013/14:253  
  prop. 2013/14:254 Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Prop. 2013/14:254  
  1913/14:255 Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret Skr. 2013/14:255Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret Skr. 2013/14:255  
  prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Prop. 2013/14:256