Propositioner, prop. 2012/13:1 - prop. 2012/13:195[Detaljerad lista]
 • prop. 2012/13:1
 • prop. 2012/13:2
 • prop. 2012/13:4
 • 1912/13:5
 • prop. 2012/13:6
 • prop. 2012/13:7
 • 1912/13:8
 • prop. 2012/13:9
 • prop. 2012/13:10
 • prop. 2012/13:11
 • prop. 2012/13:12
 • prop. 2012/13:13
 • prop. 2012/13:14
 • prop. 2012/13:16
 • prop. 2012/13:17
 • prop. 2012/13:18
 • 1912/13:19
 • prop. 2012/13:20
 • prop. 2012/13:21
 • prop. 2012/13:22
 • prop. 2012/13:23
 • prop. 2012/13:24
 • prop. 2012/13:25
 • prop. 2012/13:26
 • prop. 2012/13:27
 • prop. 2012/13:28
 • prop. 2012/13:30
 • prop. 2012/13:31
 • prop. 2012/13:32
 • prop. 2012/13:34
 • prop. 2012/13:35
 • prop. 2012/13:36
 • prop. 2012/13:37
 • prop. 2012/13:38
 • prop. 2012/13:39
 • prop. 2012/13:40
 • prop. 2012/13:41
 • 1912/13:42
 • 1912/13:43
 • 1912/13:44
 • prop. 2012/13:45
 • prop. 2012/13:46
 • 1912/13:47
 • 1912/13:48
 • prop. 2012/13:49
 • 1912/13:50
 • 1912/13:51
 • 1912/13:52
 • prop. 2012/13:53
 • 1912/13:54
 • prop. 2012/13:55
 • prop. 2012/13:56
 • prop. 2012/13:57
 • prop. 2012/13:58
 • 1912/13:59
 • 1912/13:60
 • prop. 2012/13:61
 • 1912/13:62
 • prop. 2012/13:63
 • prop. 2012/13:64
 • prop. 2012/13:65
 • prop. 2012/13:66
 • prop. 2012/13:67
 • prop. 2012/13:68
 • prop. 2012/13:69
 • prop. 2012/13:70
 • prop. 2012/13:71
 • prop. 2012/13:72
 • prop. 2012/13:73
 • prop. 2012/13:74
 • 1912/13:75
 • prop. 2012/13:76
 • prop. 2012/13:77
 • prop. 2012/13:78
 • prop. 2012/13:79
 • 1912/13:80
 • prop. 2012/13:81
 • prop. 2012/13:82
 • prop. 2012/13:83
 • prop. 2012/13:84
 • prop. 2012/13:85
 • prop. 2012/13:86
 • prop. 2012/13:87
 • prop. 2012/13:88
 • prop. 2012/13:89
 • 1912/13:90
 • 1912/13:91
 • prop. 2012/13:92
 • prop. 2012/13:93
 • prop. 2012/13:94
 • prop. 2012/13:95
 • prop. 2012/13:96
 • 1912/13:97
 • 1912/13:98
 • prop. 2012/13:99
 • prop. 2012/13:100
 • 1912/13:102
 • 1912/13:103
 • prop. 2012/13:104
 • 1912/13:105
 • prop. 2012/13:106
 • prop. 2012/13:107
 • prop. 2012/13:108
 • prop. 2012/13:109
 • prop. 2012/13:110
 • prop. 2012/13:111
 • 1912/13:112
 • 1912/13:113
 • 1912/13:114
 • prop. 2012/13:115
 • prop. 2012/13:116
 • prop. 2012/13:117
 • prop. 2012/13:118
 • 1912/13:119
 • prop. 2012/13:120
 • prop. 2012/13:122
 • prop. 2012/13:123
 • prop. 2012/13:124
 • prop. 2012/13:125
 • prop. 2012/13:126
 • 1912/13:127
 • prop. 2012/13:128
 • prop. 2012/13:129
 • 1912/13:130
 • 1912/13:131
 • prop. 2012/13:132
 • prop. 2012/13:133
 • prop. 2012/13:134
 • prop. 2012/13:135
 • prop. 2012/13:136
 • 1912/13:137
 • prop. 2012/13:138
 • 1912/13:139
 • 1912/13:140
 • prop. 2012/13:141
 • 1912/13:142
 • prop. 2012/13:143
 • prop. 2012/13:144
 • 1912/13:145
 • 1912/13:146
 • prop. 2012/13:147
 • prop. 2012/13:148
 • 1912/13:149
 • prop. 2012/13:150
 • prop. 2012/13:151
 • prop. 2012/13:152
 • prop. 2012/13:153
 • 1912/13:154
 • prop. 2012/13:155
 • prop. 2012/13:156
 • prop. 2012/13:157
 • prop. 2012/13:158
 • prop. 2012/13:159
 • prop. 2012/13:160
 • prop. 2012/13:161
 • prop. 2012/13:162
 • prop. 2012/13:163
 • prop. 2012/13:164
 • prop. 2012/13:165
 • prop. 2012/13:166
 • 1912/13:167
 • prop. 2012/13:168
 • prop. 2012/13:170
 • prop. 2012/13:171
 • 1912/13:172
 • prop. 2012/13:173
 • prop. 2012/13:174
 • prop. 2012/13:175
 • prop. 2012/13:176
 • prop. 2012/13:177
 • prop. 2012/13:178
 • prop. 2012/13:179
 • prop. 2012/13:180
 • prop. 2012/13:181
 • prop. 2012/13:182
 • prop. 2012/13:183
 • 1912/13:184
 • 1912/13:185
 • prop. 2012/13:186
 • prop. 2012/13:187
 • prop. 2012/13:188
 • prop. 2012/13:189
 • prop. 2012/13:190
 • prop. 2012/13:191
 • prop. 2012/13:192
 • prop. 2012/13:193
 • prop. 2012/13:194
 • prop. 2012/13:195
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013  
  prop. 2012/13:2 Höständringsbudget för 2012  
  prop. 2012/13:4 Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning  
  1912/13:5 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag Skr. 2012/13:5Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag Skr. 2012/13:5  
  prop. 2012/13:6 Kroatiens anslutning till Europeiska unionen  
  prop. 2012/13:7 Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter Prop. 2012/13:7  
  1912/13:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2012/13:8Kontroll av postförsändelser Skr. 2012/13:8  
  prop. 2012/13:9 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor Prop. 2012/13:9  
  prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga  
  prop. 2012/13:11 Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018 Prop. 2012/13:11  
  prop. 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m  
  prop. 2012/13:13 Resultatberäkning vid vissa fastighets-avyttringar Prop. 2012/13:13  
  prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp Prop. 2012/13:14  
  prop. 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd Prop. 2012/13:16  
  prop. 2012/13:17 Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid Prop. 2012/13:17  
  prop. 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor Prop. 2012/13:18  
  1912/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg Skr. 2012/13:19Utförande av drift och underhåll av järnväg Skr. 2012/13:19  
  prop. 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Prop. 2012/13:20  
  prop. 2012/13:21 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem Prop. 2012/13:21  
  prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film  
  prop. 2012/13:23 Några körkortsfrågor Prop. 2012/13:23  
  prop. 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Prop. 2012/13:24  
  prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem  
  prop. 2012/13:26 Utvidgad målgrupp för etableringslagen  
  prop. 2012/13:27 Beskattning av tillsatser i motorbränsle Prop. 2012/13:27  
  prop. 2012/13:28 Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen  
  prop. 2012/13:30 Forskning och innovation  
  prop. 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2012/13:31  
  prop. 2012/13:32 Certifiering av vissa installatörer Prop. 2012/13:32  
  prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen Prop. 2012/13:34  
  prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Prop. 2012/13:35  
  prop. 2012/13:36 Snabbare betalningar Prop. 2012/13:36  
  prop. 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37  
  prop. 2012/13:38 En ny tidsbegränsad vapenamnesti Prop. 2012/13:38  
  prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen  
  prop. 2012/13:40 Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan  
  prop. 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Prop. 2012/13:41  
  1912/13:42 Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 Skr. 2012/13:42Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011 Skr. 2012/13:42  
  1912/13:43 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2012/13:432012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2012/13:43  
  1912/13:44 Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet Skr. 2012/13:44Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet Skr. 2012/13:44  
  prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess Prop. 2012/13:45  
  prop. 2012/13:46 Låneram för SAS AB Prop. 2012/13:46  
  1912/13:47 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 Skr. 2012/13:47Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 Skr. 2012/13:47  
  1912/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag Skr. 2012/13:48Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag Skr. 2012/13:48  
  prop. 2012/13:49 Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat Prop. 2012/13:49  
  1912/13:50 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar Skr. 2012/13:50Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar Skr. 2012/13:50  
  1912/13:51 Mål för friluftslivspolitiken Skr. 2012/13:51Mål för friluftslivspolitiken Skr. 2012/13:51  
  1912/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden Skr. 2012/13:52Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden Skr. 2012/13:52  
  prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten Prop. 2012/13:53  
  1912/13:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet Skr. 2012/13:54Upphovsrätt och handlingsoffentlighet Skr. 2012/13:54  
  prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion Prop. 2012/13:55  
  prop. 2012/13:56 Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda Prop. 2012/13:56  
  prop. 2012/13:57 Informationsutbytesavtal med Saint Lucia Prop. 2012/13:57  
  prop. 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Prop. 2012/13:58  
  1912/13:59 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2012/13:59Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2012/13:59  
  1912/13:60 Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13:60Kommunikationsutrustning i fordon Skr. 2012/13:60  
  prop. 2012/13:61 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor Prop. 2012/13:61  
  1912/13:62 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare Skr. 2012/13:62Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare Skr. 2012/13:62  
  prop. 2012/13:63 Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling Prop. 2012/13:63  
  prop. 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik Prop. 2012/13:64  
  prop. 2012/13:65 Förkortad tid för styrelseledamöters personliga betalningsansvar Prop. 2012/13:65  
  prop. 2012/13:66 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) Prop. 2012/13:66  
  prop. 2012/13:67 Värdlandsavtal för sekretariatet för Nordliga dimensionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande (NDPHS) Prop. 2012/13:67  
  prop. 2012/13:68 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar Prop. 2012/13:68  
  prop. 2012/13:69 Kränkande fotografering Prop. 2012/13:69  
  prop. 2012/13:70 Prövning av nätkoncession Prop. 2012/13:70  
  prop. 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering Prop. 2012/13:71  
  prop. 2012/13:72 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister Prop. 2012/13:72  
  prop. 2012/13:73 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete Prop. 2012/13:73  
  prop. 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten Prop. 2012/13:74  
  1912/13:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2012/13:76 Ett mer tillförlitligt fastighetsregister Prop. 2012/13:76  
  prop. 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77  
  prop. 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg Prop. 2012/13:78  
  prop. 2012/13:79 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget  
  1912/13:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Skr. 2012/13:80Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Skr. 2012/13:80  
  prop. 2012/13:81 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss Prop. 2012/13:81  
  prop. 2012/13:82 Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg Prop. 2012/13:82  
  prop. 2012/13:83 Bosättningskravet vid biluthyrning Prop. 2012/13:83  
  prop. 2012/13:84 Olagligt statsstöd Prop. 2012/13:84  
  prop. 2012/13:85 Naturgasfrågor Prop. 2012/13:85  
  prop. 2012/13:86 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Jamaica Prop. 2012/13:86  
  prop. 2012/13:87 Informationsutbytesavtal med Seychellerna Prop. 2012/13:87  
  prop. 2012/13:88 Informationsutbytesavtal med Panama Prop. 2012/13:88  
  prop. 2012/13:89 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Indien samt överenskommelse med Indien om anstånd med betalning av skatter Prop. 2012/13:89  
  1912/13:90 Nordiskt samarbete 2012 Skr. 2012/13:90Nordiskt samarbete 2012 Skr. 2012/13:90  
  1912/13:91 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknadenRiksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden  
  prop. 2012/13:92 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan  
  prop. 2012/13:93 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter Prop. 2012/13:93  
  prop. 2012/13:94 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet Prop. 2012/13:94  
  prop. 2012/13:95 Ändrad beslutskompetens i vissa ärenden på bank- och försäkringsområdena  
  prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald Prop. 2012/13:96  
  1912/13:97 Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband Skr. 2012/13:97Riksrevisionens rapport om bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband Skr. 2012/13:97  
  1912/13:98 Regeringens skrivelse 2012/13:98Regeringens skrivelse 2012/13:98  
  prop. 2012/13:99 Vårändringsbudget för 2013  
  prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition  
  1912/13:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2012/13:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2012/13:102  
  1912/13:103 Kommittéberättelse 2013 Skr. 2012/13:103Kommittéberättelse 2013 Skr. 2012/13:103  
  prop. 2012/13:104 Nedsättning av en byggsanktionsavgift Prop. 2012/13:104  
  1912/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Skr. 2012/13:105Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Skr. 2012/13:105  
  prop. 2012/13:106 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan  
  prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Prop. 2012/13:107  
  prop. 2012/13:108 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning Prop. 2012/13:108  
  prop. 2012/13:109 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Prop. 2012/13:109  
  prop. 2012/13:110 Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten Prop. 2012/13:110  
  prop. 2012/13:111 En skärpt sexualbrottslagstiftning Prop. 2012/13:111  
  1912/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap Skr. 2012/13:112Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap Skr. 2012/13:112  
  1912/13:113 Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten Skr. 2012/13:113Riksrevisionens rapport om statens insatser inom ambulansverksamheten Skr. 2012/13:113  
  1912/13:114 Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2012/13:114Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2012/13:114  
  prop. 2012/13:115 En ny kameraövervakningslag Prop. 2012/13:115  
  prop. 2012/13:116 En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet Prop. 2012/13:116  
  prop. 2012/13:117 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien Prop. 2012/13:117  
  prop. 2012/13:118 Genomförande av ändringsdirektivet 2012/26/EU i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel Prop. 2012/13:118  
  1912/13:119 Riksrevisionens rapport om effektivitet i och uppfyllelse av målen för SBAB Skr. 2012/13:119Riksrevisionens rapport om effektivitet i och uppfyllelse av målen för SBAB Skr. 2012/13:119  
  prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden Prop. 2012/13:120  
  prop. 2012/13:122 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter Prop. 2012/13:122  
  prop. 2012/13:123 Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering Prop. 2012/13:123  
  prop. 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person - en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Prop. 2012/13:124  
  prop. 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare Prop. 2012/13:125  
  prop. 2012/13:126 FN:s internationella brottmålstribunaler - avveckling och restfunktioner Prop. 2012/13:126  
  1912/13:127 Riksrevisionens rapport om den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser Skr. 2012/13:127Riksrevisionens rapport om den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser Skr. 2012/13:127  
  prop. 2012/13:128 Ny myndighet för hälso- och vårdinfrastruktur Prop. 2012/13:128  
  prop. 2012/13:129 Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Prop. 2012/13:129  
  1912/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 Skr. 2012/13:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 Skr. 2012/13:130  
  1912/13:131 Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur Skr. 2012/13:131Riksrevisionens rapport om statens satsningar på transportinfrastruktur Skr. 2012/13:131  
  prop. 2012/13:132 Tolkning och översättning i brottmål Prop. 2012/13:132  
  prop. 2012/13:133 Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat Prop. 2012/13:133  
  prop. 2012/13:134 Investeraravdrag Prop. 2012/13:134  
  prop. 2012/13:135 Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om kosmetiska produkter Prop. 2012/13:135  
  prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. Prop. 2012/13:136  
  1912/13:137 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 Skr. 2012/13:137Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 Skr. 2012/13:137  
  prop. 2012/13:138 Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet Prop. 2012/13:138  
  1912/13:139 Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande Skr. 2012/13:139Riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande Skr. 2012/13:139  
  1912/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2012/13:1402013 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2012/13:140  
  prop. 2012/13:141 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt Prop. 2012/13:141  
  1912/13:142 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt Skr. 2012/13:142Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt Skr. 2012/13:142  
  prop. 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143  
  prop. 2012/13:144 Sjöfartsstödets inriktning Prop. 2012/13:144  
  1912/13:145 Riksrevisionens rapport om effektivitet i svensk rymdverksamhet Skr. 2012/13:145Riksrevisionens rapport om effektivitet i svensk rymdverksamhet Skr. 2012/13:145  
  1912/13:146 Riksrevisionens rapport om etablering av utrikes födda genom företagande Skr. 2012/13:146Riksrevisionens rapport om etablering av utrikes födda genom företagande Skr. 2012/13:146  
  prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag Prop. 2012/13:147  
  prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet Prop. 2012/13:148  
  1912/13:149 Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag Skr. 2012/13:149Meddelande om kommande förslag om begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag Skr. 2012/13:149  
  prop. 2012/13:150 Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning Prop. 2012/13:150  
  prop. 2012/13:151 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. Prop. 2012/13:151  
  prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld Prop. 2012/13:152  
  prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Prop. 2012/13:153  
  1912/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning - en sammanfattning av "Nationell strategisk rapport för Sverige 2012" Skr. 2012/13:154Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning - en sammanfattning av "Nationell strategisk rapport för Sverige 2012" Skr. 2012/13:154  
  prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155  
  prop. 2012/13:156 Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen Prop. 2012/13:156  
  prop. 2012/13:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter Prop. 2012/13:157  
  prop. 2012/13:158 Ändringar i lagen om dödförklaring Prop. 2012/13:158  
  prop. 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön Prop. 2012/13:159  
  prop. 2012/13:160 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper Prop. 2012/13:160  
  prop. 2012/13:161 Bemyndiganden för elektronikavfall och bekämpningsmedel Prop. 2012/13:161  
  prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn Prop. 2012/13:162  
  prop. 2012/13:163 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa Prop. 2012/13:163  
  prop. 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 Prop. 2012/13:164  
  prop. 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten Prop. 2012/13:165  
  prop. 2012/13:166 Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden Prop. 2012/13:166  
  1912/13:167 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption Skr. 2012/13:167Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption Skr. 2012/13:167  
  prop. 2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang Prop. 2012/13:168  
  prop. 2012/13:170 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål - tillträde till det andra tilläggsprotokollet Prop. 2012/13:170  
  prop. 2012/13:171 Kompetens och oberoende vid upprättandet av energideklarationer Prop. 2012/13:171  
  1912/13:172 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 Skr. 2012/13:172Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2012 Skr. 2012/13:172  
  prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Prop. 2012/13:173  
  prop. 2012/13:174 Ändringar i växtskyddslagen Prop. 2012/13:174  
  prop. 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Prop. 2012/13:175  
  prop. 2012/13:176 Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen Prop. 2012/13:176  
  prop. 2012/13:177 Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar Prop. 2012/13:177  
  prop. 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178  
  prop. 2012/13:179 EU-miljömärket Prop. 2012/13:179  
  prop. 2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel Prop. 2012/13:180  
  prop. 2012/13:181 Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU Prop. 2012/13:181  
  prop. 2012/13:182 Internationell delgivning Prop. 2012/13:182  
  prop. 2012/13:183 Beskattning av etanolbränsle Prop. 2012/13:183  
  1912/13:184 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013 Skr. 2012/13:184Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2012 och första halvåret 2013 Skr. 2012/13:184  
  1912/13:185 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013 Skr. 2012/13:185Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2012 och första halvåret 2013 Skr. 2012/13:185  
  prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer Prop. 2012/13:186  
  prop. 2012/13:187 Vissa skolfrågor Prop. 2012/13:187  
  prop. 2012/13:188 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Prop. 2012/13:188  
  prop. 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal  
  prop. 2012/13:190 Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan Prop. 2012/13:190  
  prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik  
  prop. 2012/13:192 Sekretess i det internationella samarbetet Prop. 2012/13:192  
  prop. 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning Prop. 2012/13:193  
  prop. 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp Prop. 2012/13:194  
  prop. 2012/13:195 Minskade krav på dokumentation i skolan Prop. 2012/13:195