Propositioner, prop. 2011/12:1 - prop. 2011/12:179[Detaljerad lista]
 • prop. 2011/12:1
 • prop. 2011/12:2
 • 1911/12:3
 • prop. 2011/12:4
 • prop. 2011/12:5
 • 1911/12:6
 • prop. 2011/12:7
 • 1911/12:8
 • 1911/12:9
 • prop. 2011/12:10
 • prop. 2011/12:11
 • prop. 2011/12:12
 • prop. 2011/12:13
 • 1911/12:14
 • prop. 2011/12:15
 • 1911/12:16
 • prop. 2011/12:17
 • 1911/12:18
 • 1911/12:19
 • 1911/12:20
 • prop. 2011/12:21
 • prop. 2011/12:22
 • 1911/12:23
 • prop. 2011/12:24
 • prop. 2011/12:25
 • prop. 2011/12:26
 • prop. 2011/12:27
 • prop. 2011/12:28
 • prop. 2011/12:29
 • 1911/12:30
 • prop. 2011/12:31
 • 1911/12:32
 • prop. 2011/12:33
 • 1911/12:34
 • prop. 2011/12:35
 • 1911/12:36
 • prop. 2011/12:37
 • 1911/12:38
 • 1911/12:39
 • prop. 2011/12:40
 • prop. 2011/12:41
 • prop. 2011/12:42
 • prop. 2011/12:43
 • 1911/12:44
 • prop. 2011/12:45
 • prop. 2011/12:46
 • prop. 2011/12:47
 • 1911/12:48
 • prop. 2011/12:49
 • prop. 2011/12:50
 • prop. 2011/12:51
 • 1911/12:52
 • prop. 2011/12:53
 • prop. 2011/12:54
 • prop. 2011/12:55
 • 1911/12:56
 • 1911/12:57
 • prop. 2011/12:58
 • prop. 2011/12:59
 • prop. 2011/12:60
 • prop. 2011/12:61
 • prop. 2011/12:62
 • prop. 2011/12:63
 • prop. 2011/12:64
 • 1911/12:65
 • prop. 2011/12:66
 • 1911/12:67
 • prop. 2011/12:68
 • prop. 2011/12:69
 • prop. 2011/12:70
 • 1911/12:71
 • 1911/12:72
 • 1911/12:73
 • prop. 2011/12:74
 • 1911/12:75
 • prop. 2011/12:76
 • prop. 2011/12:77
 • prop. 2011/12:78
 • prop. 2011/12:79
 • prop. 2011/12:80
 • prop. 2011/12:81
 • 1911/12:82
 • 1911/12:83
 • prop. 2011/12:84
 • prop. 2011/12:85
 • prop. 2011/12:86
 • prop. 2011/12:87
 • prop. 2011/12:88
 • prop. 2011/12:89
 • 1911/12:90
 • 1911/12:91
 • prop. 2011/12:92
 • 1911/12:93
 • prop. 2011/12:94
 • prop. 2011/12:95
 • prop. 2011/12:96
 • prop. 2011/12:97
 • prop. 2011/12:98
 • prop. 2011/12:99
 • prop. 2011/12:100
 • 1911/12:102
 • 1911/12:103
 • 1911/12:105
 • prop. 2011/12:106
 • prop. 2011/12:107
 • prop. 2011/12:108
 • prop. 2011/12:109
 • prop. 2011/12:110
 • prop. 2011/12:111
 • prop. 2011/12:112
 • 1911/12:114
 • prop. 2011/12:115
 • prop. 2011/12:116
 • prop. 2011/12:117
 • prop. 2011/12:118
 • prop. 2011/12:119
 • prop. 2011/12:120
 • prop. 2011/12:121
 • prop. 2011/12:122
 • prop. 2011/12:123
 • 1911/12:124
 • prop. 2011/12:125
 • prop. 2011/12:126
 • prop. 2011/12:127
 • prop. 2011/12:128
 • prop. 2011/12:129
 • 1911/12:130
 • 1911/12:131
 • prop. 2011/12:132
 • prop. 2011/12:133
 • 1911/12:134
 • 1911/12:135
 • 1911/12:136
 • prop. 2011/12:137
 • prop. 2011/12:138
 • 1911/12:139
 • 1911/12:140
 • 1911/12:141
 • prop. 2011/12:142
 • prop. 2011/12:143
 • prop. 2011/12:144
 • 1911/12:145
 • prop. 2011/12:146
 • prop. 2011/12:147
 • 1911/12:148
 • prop. 2011/12:149
 • prop. 2011/12:151
 • prop. 2011/12:153
 • 1911/12:154
 • prop. 2011/12:155
 • prop. 2011/12:156
 • prop. 2011/12:157
 • prop. 2011/12:158
 • prop. 2011/12:159
 • prop. 2011/12:160
 • 1911/12:161
 • prop. 2011/12:162
 • prop. 2011/12:163
 • 1911/12:164
 • 1911/12:165
 • 1911/12:166
 • prop. 2011/12:168
 • prop. 2011/12:169
 • 1911/12:170
 • prop. 2011/12:171
 • prop. 2011/12:172
 • 1911/12:173
 • 1911/12:174
 • prop. 2011/12:175
 • prop. 2011/12:176
 • prop. 2011/12:178
 • prop. 2011/12:179
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012  
  prop. 2011/12:2 Höständringsbudget för 2011  
  1911/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014  
  prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall  
  prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen  
  1911/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbundenRiksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden  
  prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar  
  1911/12:8 Kontroll av postförsändelserKontroll av postförsändelser  
  1911/12:9 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildningRiksrevisionens rapport om statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning  
  prop. 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning  
  prop. 2011/12:11 Säkerställande av sjö- och flygräddning  
  prop. 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES  
  prop. 2011/12:13 Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden  
  1911/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbetenRiksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten  
  prop. 2011/12:15 Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning  
  1911/12:16 ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivetILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet  
  prop. 2011/12:17 Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag  
  1911/12:18 Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatserRiksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser  
  1911/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriserRiksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser  
  1911/12:20 Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs NorrlandskustenRiksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten  
  prop. 2011/12:21 Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun  
  prop. 2011/12:22 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel  
  1911/12:23 Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättningRiksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning  
  prop. 2011/12:24 Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten  
  prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet  
  prop. 2011/12:26 Värdering till verkligt värde  
  prop. 2011/12:27 Ändring i lagen om tävling med hästdjur  
  prop. 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m.  
  prop. 2011/12:29 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)  
  1911/12:30 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrottRiksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott  
  prop. 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet  
  1911/12:32 Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brottRiksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott  
  prop. 2011/12:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)  
  1911/12:34 Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorgRiksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg  
  prop. 2011/12:35 2006 års sjöarbetskonvention  
  1911/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildningRiksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning  
  prop. 2011/12:37 Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling  
  1911/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll  
  1911/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010  
  prop. 2011/12:40 Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut  
  prop. 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor  
  prop. 2011/12:42 Förbättrade villkor för studerande föräldrar  
  prop. 2011/12:43 Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift  
  1911/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremismHandlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism  
  prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag  
  prop. 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning  
  prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition  
  1911/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhetIntegritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet  
  prop. 2011/12:49 Vissa frågor om fristående skolor Prop. 2011/12:49  
  prop. 2011/12:50 En gymnasiesärskola med hög kvalitet  
  prop. 2011/12:51 Några begravningsfrågor  
  1911/12:52 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexportRiksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport  
  prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård  
  prop. 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan  
  prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation  
  1911/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032  
  1911/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolanRiksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan  
  prop. 2011/12:58 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon  
  prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier  
  prop. 2011/12:60 Genomförande av återvändandedirektivet  
  prop. 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden  
  prop. 2011/12:62 Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare Prop. 2011/12:62  
  prop. 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol  
  prop. 2011/12:64 Utvidgning av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken  
  1911/12:65 Redogörelse för regeringens arbete med att förbättra och effektivisera hanteringen av ärenden som rör internationella barnbortförandenRedogörelse för regeringens arbete med att förbättra och effektivisera hanteringen av ärenden som rör internationella barnbortföranden  
  prop. 2011/12:66 Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer  
  1911/12:67 Uppgifter hos Säkerhetspolisen om misstänkt samröre med StasiUppgifter hos Säkerhetspolisen om misstänkt samröre med Stasi  
  prop. 2011/12:68 Trygg naturgasförsörjning  
  prop. 2011/12:69 Genomförande av vägarbetstidsdirektivet för egenföretagare  
  prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet  
  1911/12:71 Riksrevisionens rapport om stabilitetsfondenRiksrevisionens rapport om stabilitetsfonden  
  1911/12:72 Riksrevisionens rapport om it-stödet i rättskedjanRiksrevisionens rapport om it-stödet i rättskedjan  
  1911/12:73 Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorismAnsvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism  
  prop. 2011/12:74 Genomförande av ändringsdirektiv 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel  
  1911/12:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen  
  prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder  
  prop. 2011/12:78 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz  
  prop. 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning  
  prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi  
  prop. 2011/12:81 Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön  
  1911/12:82 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2010 och helåret 2011Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2010 och helåret 2011  
  1911/12:83 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2010 och helåret 2011  
  prop. 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015 Prop. 2011/12:84  
  prop. 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer  
  prop. 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik Prop. 2011/12:86  
  prop. 2011/12:87 Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård  
  prop. 2011/12:88 Några frågor om Patentbesvärsrätten  
  prop. 2011/12:89 Ändringar i elberedskapslagen  
  1911/12:90 Nordiskt samarbete 2011Nordiskt samarbete 2011  
  1911/12:91 Stärkt säkerhet i statens betalningarStärkt säkerhet i statens betalningar  
  prop. 2011/12:92 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande  
  1911/12:93 ArlandabananArlandabanan  
  prop. 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m.  
  prop. 2011/12:95 Genomförande av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation  
  prop. 2011/12:96 Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och genomförande av direktiv på skatteområdet  
  prop. 2011/12:97 Bemyndiganden i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och barlastvattenlagen (2009:1165)  
  prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter  
  prop. 2011/12:99 Vårändringsbudget för 2012  
  prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition  
  1911/12:102 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  1911/12:103 Kommittéberättelse 2012Kommittéberättelse 2012  
  1911/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011  
  prop. 2011/12:106 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa andra frågor  
  prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.  
  prop. 2011/12:108 Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik  
  prop. 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen  
  prop. 2011/12:110 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m.  
  prop. 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter  
  prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler  
  1911/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2011 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten  
  prop. 2011/12:116 Vädlandsavtal mellan Sverige och Internationella institutet för demokrati och fria val (International IDEA) m.m.  
  prop. 2011/12:117 Värdlandsavtal mellan Sverige och Organisationen för det globala näverket för vattenfrågor (GWPO) m.m.  
  prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur  
  prop. 2011/12:119 Utlåning till Irland  
  prop. 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer  
  prop. 2011/12:121 Leveransplikt för elektroniskt material  
  prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster  
  prop. 2011/12:123 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram  
  1911/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruketMiljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket  
  prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid  
  prop. 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål Prop. 2011/12:126  
  prop. 2011/12:127 Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin  
  prop. 2011/12:128 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95)  
  prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt  
  1911/12:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011  
  1911/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnaderVägen till nära-nollenergibyggnader  
  prop. 2011/12:132 Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt  
  prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.  
  1911/12:134 Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv?Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv?  
  1911/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt - En utmaning för regeringen och rättsväsendetRiksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt - En utmaning för regeringen och rättsväsendet  
  1911/12:136 Redovisning av skatteutgifter 2012Redovisning av skatteutgifter 2012  
  prop. 2011/12:137 Införande av ett pricksystem på fiskets område  
  prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål  
  1911/12:139 Riksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastrukturRiksrevisionens rapport om medfinansiering av statlig infrastruktur  
  1911/12:140 2012 års redogörelse för företag med statligt ägande2012 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  1911/12:141 Kärnkraft utan statliga subventionerKärnkraft utan statliga subventioner  
  prop. 2011/12:142 Ändrad könstillhörighet  
  prop. 2011/12:143 Auktionering av utsläppsrätter  
  prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna  
  1911/12:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2011 Skr. 2011/12:145Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2011 Skr. 2011/12:145  
  prop. 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål  
  prop. 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen  
  1911/12:148 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2012Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2012  
  prop. 2011/12:149 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter  
  prop. 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen  
  prop. 2011/12:153 Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden  
  1911/12:154 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011  
  prop. 2011/12:155 Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet  
  prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde  
  prop. 2011/12:157 Sekretess för uppgifter i utländska databaser  
  prop. 2011/12:158 Sekretessen för djur- och växtarter  
  prop. 2011/12:159 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering  
  prop. 2011/12:160 Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården  
  1911/12:161 Riksrevisionens rapport Svensk klimatforskning - vad kostar den och vad har den gett?Riksrevisionens rapport Svensk klimatforskning - vad kostar den och vad har den gett?  
  prop. 2011/12:162 En ny lag om beredskapslagring av olja  
  prop. 2011/12:163 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater  
  1911/12:164 Biståndets resultat - tema demokrati och mänskliga rättigheterBiståndets resultat - tema demokrati och mänskliga rättigheter  
  1911/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkontoMeddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto  
  1911/12:166 En folkhälsopolitik med människan i centrumEn folkhälsopolitik med människan i centrum  
  prop. 2011/12:168 Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius  
  prop. 2011/12:169 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados  
  1911/12:170 Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten Skr. 2011/12:170Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten Skr. 2011/12:170  
  prop. 2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet  
  prop. 2011/12:172 Kommunala resultatutjämningsreserver Prop. 2011/12:172  
  1911/12:173 Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen Skr. 2011/12:173Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen Skr. 2011/12:173  
  1911/12:174 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010 Skr. 2011/12:174Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010 Skr. 2011/12:174  
  prop. 2011/12:175 Blankning Prop. 2011/12:175  
  prop. 2011/12:176 Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads-  
  prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare  
  prop. 2011/12:179 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet