Propositioner, prop. 2010/11:1 - prop. 2010/11:168[Detaljerad lista]
 • prop. 2010/11:1
 • prop. 2010/11:2
 • prop. 2010/11:3
 • prop. 2010/11:4
 • prop. 2010/11:5
 • prop. 2010/11:6
 • prop. 2010/11:7
 • 1910/11:8
 • prop. 2010/11:9
 • prop. 2010/11:10
 • prop. 2010/11:11
 • prop. 2010/11:12
 • prop. 2010/11:13
 • prop. 2010/11:14
 • prop. 2010/11:15
 • prop. 2010/11:16
 • prop. 2010/11:17
 • prop. 2010/11:18
 • prop. 2010/11:19
 • prop. 2010/11:20
 • prop. 2010/11:21
 • prop. 2010/11:22
 • prop. 2010/11:23
 • prop. 2010/11:24
 • prop. 2010/11:25
 • prop. 2010/11:26
 • 1910/11:27
 • prop. 2010/11:28
 • 1910/11:29
 • prop. 2010/11:30
 • prop. 2010/11:31
 • prop. 2010/11:32
 • prop. 2010/11:33
 • prop. 2010/11:34
 • prop. 2010/11:35
 • prop. 2010/11:36
 • 1910/11:37
 • prop. 2010/11:38
 • 1910/11:39
 • prop. 2010/11:40
 • 1910/11:41
 • prop. 2010/11:42
 • prop. 2010/11:43
 • prop. 2010/11:44
 • prop. 2010/11:45
 • prop. 2010/11:46
 • prop. 2010/11:47
 • prop. 2010/11:48
 • prop. 2010/11:49
 • prop. 2010/11:50
 • prop. 2010/11:51
 • prop. 2010/11:52
 • prop. 2010/11:53
 • 1910/11:54
 • 1910/11:55
 • prop. 2010/11:56
 • prop. 2010/11:57
 • prop. 2010/11:58
 • prop. 2010/11:59
 • prop. 2010/11:60
 • prop. 2010/11:61
 • prop. 2010/11:62
 • prop. 2010/11:63
 • prop. 2010/11:64
 • prop. 2010/11:65
 • 1910/11:66
 • prop. 2010/11:67
 • prop. 2010/11:68
 • prop. 2010/11:69
 • prop. 2010/11:70
 • prop. 2010/11:71
 • prop. 2010/11:72
 • prop. 2010/11:73
 • 1910/11:74
 • 1910/11:75
 • prop. 2010/11:76
 • prop. 2010/11:77
 • prop. 2010/11:78
 • 1910/11:79
 • prop. 2010/11:80
 • prop. 2010/11:81
 • prop. 2010/11:82
 • prop. 2010/11:83
 • prop. 2010/11:84
 • prop. 2010/11:85
 • prop. 2010/11:86
 • prop. 2010/11:87
 • prop. 2010/11:88
 • prop. 2010/11:89
 • 1910/11:90
 • prop. 2010/11:91
 • prop. 2010/11:92
 • prop. 2010/11:93
 • prop. 2010/11:94
 • prop. 2010/11:95
 • prop. 2010/11:96
 • prop. 2010/11:97
 • prop. 2010/11:98
 • prop. 2010/11:99
 • prop. 2010/11:100
 • 1910/11:102
 • 1910/11:103
 • prop. 2010/11:104
 • 1910/11:105
 • prop. 2010/11:106
 • prop. 2010/11:107
 • 1910/11:108
 • prop. 2010/11:109
 • prop. 2010/11:110
 • prop. 2010/11:111
 • prop. 2010/11:112
 • prop. 2010/11:113
 • 1910/11:114
 • prop. 2010/11:115
 • prop. 2010/11:116
 • prop. 2010/11:117
 • prop. 2010/11:118
 • prop. 2010/11:119
 • prop. 2010/11:120
 • prop. 2010/11:121
 • prop. 2010/11:122
 • prop. 2010/11:123
 • prop. 2010/11:124
 • prop. 2010/11:125
 • prop. 2010/11:126
 • prop. 2010/11:127
 • prop. 2010/11:128
 • prop. 2010/11:129
 • prop. 2010/11:131
 • prop. 2010/11:133
 • prop. 2010/11:135
 • 1910/11:136
 • 1910/11:137
 • 1910/11:138
 • 1910/11:139
 • 1910/11:140
 • 1910/11:141
 • prop. 2010/11:142
 • prop. 2010/11:143
 • prop. 2010/11:144
 • prop. 2010/11:146
 • prop. 2010/11:147
 • 1910/11:148
 • prop. 2010/11:149
 • prop. 2010/11:150
 • prop. 2010/11:151
 • prop. 2010/11:152
 • prop. 2010/11:153
 • prop. 2010/11:154
 • prop. 2010/11:155
 • prop. 2010/11:156
 • prop. 2010/11:158
 • prop. 2010/11:159
 • prop. 2010/11:160
 • 1910/11:161
 • 1910/11:162
 • 1910/11:163
 • prop. 2010/11:164
 • prop. 2010/11:165
 • prop. 2010/11:166
 • 1910/11:167
 • prop. 2010/11:168
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011  
  prop. 2010/11:2 Hösttilläggsbudget för 2010  
  prop. 2010/11:3 Följdändringar till en reformerad grundlag  
  prop. 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning  
  prop. 2010/11:5 Informationsutbytesavtal med Bahamas  
  prop. 2010/11:6 Informationsutbytesavtal med Monaco  
  prop. 2010/11:7 Informationsutbytesavtal med Saint Kitts och Nevis  
  1910/11:8 Kontroll av postförsändelserKontroll av postförsändelser  
  prop. 2010/11:9 Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna  
  prop. 2010/11:10 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg  
  prop. 2010/11:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika  
  prop. 2010/11:12 Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas  
  prop. 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv  
  prop. 2010/11:14 Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor  
  prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag  
  prop. 2010/11:16 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser  
  prop. 2010/11:17 Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet  
  prop. 2010/11:18 Nya skatteregler för försäkringsföretag  
  prop. 2010/11:19 Ett steg framåt - en ny dansarutbildning  
  prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare  
  prop. 2010/11:21 Anpassningar av reglerna om skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen  
  prop. 2010/11:22 Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning  
  prop. 2010/11:23 Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp  
  prop. 2010/11:24 Utnämning av ordinarie domare - kompletterande förslag  
  prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet  
  prop. 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri  
  1910/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011  
  prop. 2010/11:28 Vissa tekniska mervärdesskattefrågor  
  1910/11:29 Migration och asylpolitikMigration och asylpolitik  
  prop. 2010/11:30 Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet  
  prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering  
  prop. 2010/11:32 Förfaranderegler för alternativa drivmedel  
  prop. 2010/11:33 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv  
  prop. 2010/11:34 Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar  
  prop. 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)  
  prop. 2010/11:36 Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009  
  1910/11:37 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartygILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg  
  prop. 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi  
  1910/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  prop. 2010/11:40 En reformerad budgetlag  
  1910/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhetIntegritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet  
  prop. 2010/11:42 Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
  prop. 2010/11:43 Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen  
  prop. 2010/11:44 Vissa ändringar i läkemedelslagen  
  prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning  
  prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG  
  prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken  
  prop. 2010/11:48 Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering  
  prop. 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun  
  prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medllemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan  
  prop. 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel  
  prop. 2010/11:52 Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lissabonfördraget  
  prop. 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria  
  1910/11:54 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010  
  1910/11:55 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2009 och första halvåret 2010Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2009 och första halvåret 2010  
  prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare  
  prop. 2010/11:57 Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduktionsenhet  
  prop. 2010/11:58 Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar  
  prop. 2010/11:59 Horisontella konkurrensbegränsningar  
  prop. 2010/11:60 Ny lag om europeiska företagsråd  
  prop. 2010/11:61 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet  
  prop. 2010/11:62 Kontroll av färdskrivare  
  prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen  
  prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor  
  prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet  
  1910/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009  
  prop. 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel  
  prop. 2010/11:68 Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 2010/11:69 Utvidgning av Hamra nationalpark  
  prop. 2010/11:70 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas  
  prop. 2010/11:71 Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteksbank har trätt i likvidation  
  prop. 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll  
  prop. 2010/11:73 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden  
  1910/11:74 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation ABRedovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB  
  1910/11:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet  
  prop. 2010/11:77 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Prop. 2010/11:77  
  prop. 2010/11:78 Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering  
  1910/11:79 Ramverk för finanspolitikenRamverk för finanspolitiken  
  prop. 2010/11:80 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll  
  prop. 2010/11:81 Informationsutbytesavtal med Liechtenstein  
  prop. 2010/11:82 Ändring i patentlagen - nya medicinska användningsområden  
  prop. 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt  
  prop. 2010/11:84 Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden  
  prop. 2010/11:85 Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende  
  prop. 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten  
  prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige  
  prop. 2010/11:88 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra  
  prop. 2010/11:89 Ändrade regler om övertid och skyddskommitté  
  1910/11:90 Nordiskt samarbete 2010Nordiskt samarbete 2010  
  prop. 2010/11:91 Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 2010/11:92 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan  
  prop. 2010/11:93 Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision  
  prop. 2010/11:94 Vissa skolfrågor  
  prop. 2010/11:95 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter  
  prop. 2010/11:96 Ändringar i Arbetsförmedlingens och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens registerlagar  
  prop. 2010/11:97 Slutande av avtal vid internationella köp av varor Prop. 2010/11:97  
  prop. 2010/11:98 Förkortad lagrådsperiod  
  prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011  
  prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition  
  1910/11:102 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  1910/11:103 Kommittéberättelse 2011Kommittéberättelse 2011  
  prop. 2010/11:104 Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning  
  1910/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010  
  prop. 2010/11:106 En ny energimärkningslag  
  prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård  
  1910/11:108 Redovisning av skatteutgifter 2011Redovisning av skatteutgifter 2011  
  prop. 2010/11:109 Ändringar av insättningsgarantin  
  prop. 2010/11:110 Ändrade kapitaltäckningsregler  
  prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen  
  prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel  
  prop. 2010/11:113 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet  
  1910/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2010 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2010/11:115 Bättre regler för elektroniska kommunikationer  
  prop. 2010/11:116 Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet - del 2  
  prop. 2010/11:117 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen  
  prop. 2010/11:118 Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster  
  prop. 2010/11:119 Domstolarnas handläggning av ärenden Prop. 2010/11:119  
  prop. 2010/11:120 Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning  
  prop. 2010/11:121 EU:s viseringskodex  
  prop. 2010/11:122 Behörighet för lokförare  
  prop. 2010/11:123 Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort  
  prop. 2010/11:124 Nya regler för elektroniska pengar  
  prop. 2010/11:125 Nedskräpning  
  prop. 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen  
  prop. 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen  
  prop. 2010/11:128 Medling och förlikning - ökade möjligheter att komma överens  
  prop. 2010/11:129 Genomförande av Prümrådsbeslutet - automatiserat uppgiftsutbyte  
  prop. 2010/11:131 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna  
  prop. 2010/11:133 Vissa förändringar av trängelskatten i Göteborg  
  prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor  
  1910/11:136 Riksrevisionens granskning av effektiviteten i lärosätenas användning av resurserRiksrevisionens granskning av effektiviteten i lärosätenas användning av resurser  
  1910/11:137 Riksrevisionens granskning av oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolorRiksrevisionens granskning av oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor  
  1910/11:138 Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt Skr. 2010/11:138Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt Skr. 2010/11:138  
  1910/11:139 Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar Skr. 2010/11:139Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar Skr. 2010/11:139  
  1910/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande2011 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  1910/11:141 Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet Skr. 2010/11:141Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet Skr. 2010/11:141  
  prop. 2010/11:142 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.  
  prop. 2010/11:143 Lag om flygplatsavgifter Prop. 2010/11:143  
  prop. 2010/11:144 Handel med sälprodukter  
  prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken  
  prop. 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag Prop. 2010/11:147  
  1910/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen f? 2011Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen f? 2011  
  prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor  
  prop. 2010/11:150 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  
  prop. 2010/11:151 Nytt unionsregister för utsläppsrätter  
  prop. 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Prop. 2010/11:152  
  prop. 2010/11:153 Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Prop. 2010/11:153  
  prop. 2010/11:154 Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen  
  prop. 2010/11:155 En ny lag om elcertifikat  
  prop. 2010/11:156 Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och landsting  
  prop. 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder Prop. 2010/11:158  
  prop. 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket Prop. 2010/11:159  
  prop. 2010/11:160 Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll  
  1910/11:161 Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitetRiksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet  
  1910/11:162 Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedelRiksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel  
  1910/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendragInsatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag  
  prop. 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister  
  prop. 2010/11:165 Skatteförfarandet  
  prop. 2010/11:166 Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen  
  1910/11:167 Biståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utvecklingBiståndets resultat - tema jämställdhet och kvinnors roll för utveckling  
  prop. 2010/11:168 Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan