Propositioner, prop. 2009/10:1 - 1909/10:248[Detaljerad lista]
 • prop. 2009/10:1
 • prop. 2009/10:2
 • prop. 2009/10:3
 • prop. 2009/10:4
 • prop. 2009/10:5
 • prop. 2009/10:6
 • prop. 2009/10:7
 • 1909/10:8
 • prop. 2009/10:9
 • prop. 2009/10:10
 • prop. 2009/10:11
 • prop. 2009/10:12
 • prop. 2009/10:13
 • prop. 2009/10:14
 • prop. 2009/10:15
 • prop. 2009/10:16
 • prop. 2009/10:17
 • prop. 2009/10:18
 • prop. 2009/10:19
 • prop. 2009/10:20
 • prop. 2009/10:21
 • prop. 2009/10:22
 • prop. 2009/10:23
 • prop. 2009/10:24
 • prop. 2009/10:25
 • prop. 2009/10:26
 • prop. 2009/10:27
 • prop. 2009/10:28
 • prop. 2009/10:29
 • prop. 2009/10:30
 • prop. 2009/10:31
 • prop. 2009/10:32
 • prop. 2009/10:33
 • 1909/10:34
 • prop. 2009/10:35
 • prop. 2009/10:36
 • prop. 2009/10:37
 • prop. 2009/10:38
 • prop. 2009/10:39
 • prop. 2009/10:40
 • prop. 2009/10:41
 • prop. 2009/10:42
 • 1909/10:43
 • prop. 2009/10:44
 • prop. 2009/10:45
 • prop. 2009/10:46
 • prop. 2009/10:47
 • prop. 2009/10:48
 • prop. 2009/10:49
 • prop. 2009/10:50
 • prop. 2009/10:51
 • prop. 2009/10:52
 • 1909/10:53
 • prop. 2009/10:54
 • prop. 2009/10:55
 • prop. 2009/10:56
 • prop. 2009/10:57
 • prop. 2009/10:58
 • prop. 2009/10:59
 • prop. 2009/10:60
 • prop. 2009/10:61
 • 1909/10:62
 • prop. 2009/10:63
 • prop. 2009/10:64
 • prop. 2009/10:65
 • 1909/10:66
 • prop. 2009/10:67
 • prop. 2009/10:68
 • prop. 2009/10:69
 • prop. 2009/10:70
 • prop. 2009/10:71
 • prop. 2009/10:72
 • prop. 2009/10:73
 • 1909/10:74
 • 1909/10:75
 • prop. 2009/10:76
 • prop. 2009/10:77
 • prop. 2009/10:78
 • 1909/10:79
 • prop. 2009/10:80
 • prop. 2009/10:81
 • prop. 2009/10:82
 • prop. 2009/10:83
 • prop. 2009/10:84
 • prop. 2009/10:85
 • prop. 2009/10:86
 • prop. 2009/10:87
 • prop. 2009/10:88
 • prop. 2009/10:89
 • 1909/10:90
 • prop. 2009/10:91
 • 1909/10:92
 • prop. 2009/10:93
 • prop. 2009/10:94
 • prop. 2009/10:95
 • prop. 2009/10:96
 • prop. 2009/10:97
 • prop. 2009/10:98
 • prop. 2009/10:99
 • prop. 2009/10:100
 • 1909/10:102
 • 1909/10:103
 • 1909/10:104
 • prop. 2009/10:105
 • 1909/10:106
 • prop. 2009/10:107
 • prop. 2009/10:108
 • prop. 2009/10:109
 • prop. 2009/10:110
 • prop. 2009/10:111
 • prop. 2009/10:112
 • prop. 2009/10:113
 • 1909/10:114
 • prop. 2009/10:115
 • prop. 2009/10:116
 • prop. 2009/10:117
 • prop. 2009/10:118
 • prop. 2009/10:119
 • prop. 2009/10:120
 • prop. 2009/10:121
 • prop. 2009/10:122
 • prop. 2009/10:123
 • 1909/10:124
 • prop. 2009/10:125
 • prop. 2009/10:126
 • prop. 2009/10:127
 • prop. 2009/10:128
 • 1909/10:129
 • prop. 2009/10:131
 • prop. 2009/10:132
 • prop. 2009/10:133
 • prop. 2009/10:134
 • prop. 2009/10:135
 • prop. 2009/10:136
 • prop. 2009/10:137
 • prop. 2009/10:138
 • prop. 2009/10:139
 • prop. 2009/10:141
 • prop. 2009/10:142
 • prop. 2009/10:143
 • prop. 2009/10:144
 • prop. 2009/10:146
 • prop. 2009/10:147
 • prop. 2009/10:148
 • prop. 2009/10:149
 • 1909/10:150
 • prop. 2009/10:151
 • prop. 2009/10:152
 • 1909/10:153
 • prop. 2009/10:154
 • prop. 2009/10:155
 • prop. 2009/10:156
 • prop. 2009/10:157
 • prop. 2009/10:158
 • 1909/10:159
 • prop. 2009/10:160
 • prop. 2009/10:161
 • prop. 2009/10:162
 • prop. 2009/10:163
 • prop. 2009/10:164
 • prop. 2009/10:165
 • 1909/10:166
 • prop. 2009/10:167
 • 1909/10:168
 • prop. 2009/10:169
 • prop. 2009/10:170
 • prop. 2009/10:171
 • prop. 2009/10:172
 • prop. 2009/10:173
 • 1909/10:174
 • prop. 2009/10:175
 • prop. 2009/10:176
 • prop. 2009/10:177
 • prop. 2009/10:178
 • prop. 2009/10:179
 • prop. 2009/10:180
 • prop. 2009/10:181
 • prop. 2009/10:182
 • prop. 2009/10:183
 • prop. 2009/10:184
 • prop. 2009/10:185
 • 1909/10:186
 • 1909/10:187
 • prop. 2009/10:188
 • prop. 2009/10:189
 • prop. 2009/10:190
 • prop. 2009/10:191
 • prop. 2009/10:192
 • prop. 2009/10:193
 • prop. 2009/10:194
 • 1909/10:195
 • prop. 2009/10:196
 • 1909/10:197
 • prop. 2009/10:198
 • prop. 2009/10:199
 • prop. 2009/10:200
 • prop. 2009/10:201
 • prop. 2009/10:202
 • prop. 2009/10:203
 • prop. 2009/10:204
 • prop. 2009/10:205
 • prop. 2009/10:206
 • prop. 2009/10:207
 • prop. 2009/10:208
 • prop. 2009/10:209
 • prop. 2009/10:210
 • prop. 2009/10:211
 • prop. 2009/10:212
 • 1909/10:213
 • 1909/10:214
 • prop. 2009/10:215
 • prop. 2009/10:216
 • prop. 2009/10:217
 • prop. 2009/10:218
 • prop. 2009/10:219
 • prop. 2009/10:220
 • 1909/10:221
 • prop. 2009/10:222
 • prop. 2009/10:223
 • prop. 2009/10:224
 • prop. 2009/10:225
 • 1909/10:226
 • prop. 2009/10:227
 • prop. 2009/10:228
 • 1909/10:229
 • prop. 2009/10:230
 • prop. 2009/10:231
 • prop. 2009/10:232
 • 1909/10:233
 • 1909/10:234
 • prop. 2009/10:235
 • prop. 2009/10:236
 • prop. 2009/10:237
 • prop. 2009/10:238
 • prop. 2009/10:239
 • prop. 2009/10:240
 • prop. 2009/10:241
 • prop. 2009/10:242
 • 1909/10:244
 • prop. 2009/10:245
 • prop. 2009/10:246
 • prop. 2009/10:247
 • 1909/10:248
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010  
  prop. 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009  
  prop. 2009/10:3 Tid för kultur  
  prop. 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4  
  prop. 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak Prop. 2009/10:5  
  prop. 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister Prop. 2009/10:6  
  prop. 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2009/10:7  
  1909/10:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2009/10:8Kontroll av postförsändelser Skr. 2009/10:8  
  prop. 2009/10:9 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning Prop. 2009/10:9  
  prop. 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Prop. 2009/10:10  
  prop. 2009/10:11 Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen Prop. 2009/10:11  
  prop. 2009/10:12 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Prop. 2009/10:12  
  prop. 2009/10:13 Immunitet och privilegier för Europol Prop. 2009/10:13  
  prop. 2009/10:14 Ändringar av stadgarna för Internationella valutafonden och Världsbanken  
  prop. 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Prop. 2009/10:15  
  prop. 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket Prop. 2009/10:16  
  prop. 2009/10:17 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Prop. 2009/10:17  
  prop. 2009/10:18 Ett förenklat elektorsförfarande Prop. 2009/10:18  
  prop. 2009/10:19 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Prop. 2009/10:19  
  prop. 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet Prop. 2009/10:20  
  prop. 2009/10:21 Ägande och förvaltning av hyreshus Prop. 2009/10:21  
  prop. 2009/10:22 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel Prop. 2009/10:22  
  prop. 2009/10:23 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2009/10:23  
  prop. 2009/10:24 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Prop. 2009/10:24  
  prop. 2009/10:25 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna Prop. 2009/10:25  
  prop. 2009/10:26 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba Prop. 2009/10:26  
  prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer Prop. 2009/10:27  
  prop. 2009/10:28 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter Prop. 2009/10:28  
  prop. 2009/10:29 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29  
  prop. 2009/10:30 Stabilitetsavgift Prop. 2009/10:30  
  prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Prop. 2009/10:31  
  prop. 2009/10:32 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32  
  prop. 2009/10:33 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33  
  1909/10:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2009 Skr. 2009/10:34Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2009 Skr. 2009/10:34  
  prop. 2009/10:35 Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem Prop. 2009/10:35  
  prop. 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36  
  prop. 2009/10:37 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) Prop. 2009/10:37  
  prop. 2009/10:38 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Prop. 2009/10:38  
  prop. 2009/10:39 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m. Prop. 2009/10:39  
  prop. 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40  
  prop. 2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 Prop. 2009/10:41  
  prop. 2009/10:42 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42  
  1909/10:43 Utnämningspolitiken Skr. 2009/10:43Utnämningspolitiken Skr. 2009/10:43  
  prop. 2009/10:44 Ändringar i premiepensionssystemet Prop. 2009/10:44  
  prop. 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete Prop. 2009/10:45  
  prop. 2009/10:46 Oberoendet i den kommunala revisionen Prop. 2009/10:46  
  prop. 2009/10:47 Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag Prop. 2009/10:47  
  prop. 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen Prop. 2009/10:48  
  prop. 2009/10:49 Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen - stöd till personer som varit långvarigt sjukfrånvarande och familjehemsföräldrar Prop. 2009/10:49  
  prop. 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott Prop. 2009/10:50  
  prop. 2009/10:51 Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m. Prop. 2009/10:51  
  prop. 2009/10:52 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol Prop. 2009/10:52  
  1909/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53En strategi för ungdomspolitiken Skr. 2009/10:53  
  prop. 2009/10:54 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. Prop. 2009/10:54  
  prop. 2009/10:55 En politik för det civila samhället Prop. 2009/10:55  
  prop. 2009/10:56 Sekretess i vissa anställningsärenden Prop. 2009/10:56  
  prop. 2009/10:57 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Prop. 2009/10:57  
  prop. 2009/10:58 Säkerhetskopiors rättsliga status Prop. 2009/10:58  
  prop. 2009/10:59 Ny myndighetsstruktur på transportområdet Prop. 2009/10:59  
  prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd Prop. 2009/10:60  
  prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag Prop. 2009/10:61  
  1909/10:62 2009 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2009/10:622009 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2009/10:62  
  prop. 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning Prop. 2009/10:63  
  prop. 2009/10:64 Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring Prop. 2009/10:64  
  prop. 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter  
  1909/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2008 Skr. 2009/10:66Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2008 Skr. 2009/10:66  
  prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning Prop. 2009/10:67  
  prop. 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola  
  prop. 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken  
  prop. 2009/10:70 Barnpornografibrottet Prop. 2009/10:70  
  prop. 2009/10:71 Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse  
  prop. 2009/10:72 Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd  
  prop. 2009/10:73 Ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.  
  1909/10:74 Vissa kulturmiljöfrågorVissa kulturmiljöfrågor  
  1909/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2009/10:76 En nedre promillegräns för sjöfylleri  
  prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring  
  prop. 2009/10:78 Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism  
  1909/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsynEn tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn  
  prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag Prop. 2009/10:80  
  prop. 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor Prop. 2009/10:81  
  prop. 2009/10:82 Upphävande av förköpslagen  
  prop. 2009/10:83 Etisk bedömning av nya metoder i vården Prop. 2009/10:83  
  prop. 2009/10:84 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta)  
  prop. 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet  
  prop. 2009/10:86 SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem  
  prop. 2009/10:87 Skyddslagen  
  prop. 2009/10:88 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Prop. 2009/10:88  
  prop. 2009/10:89 Bäst i klassen - en ny lärarutbildning  
  1909/10:90 Nordiskt samarbete 2009 Skr. 2009/10:90Nordiskt samarbete 2009 Skr. 2009/10:90  
  prop. 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd  
  1909/10:92 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globaliseringILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering  
  prop. 2009/10:93 Vissa ändringar i lagen (2008:112) om ekodesign  
  prop. 2009/10:94 Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov  
  prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar  
  prop. 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor  
  prop. 2009/10:97 Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner  
  prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser  
  prop. 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010  
  prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition  
  1909/10:102 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  1909/10:103 Kommittéberättelse 2010Kommittéberättelse 2010  
  1909/10:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2005-2009  
  prop. 2009/10:105 Barn under 15 år som misstänks för brott  
  1909/10:106 Dialog om samhällets värdegrundDialog om samhällets värdegrund  
  prop. 2009/10:107 Informationsutbytesavtal med Samoa  
  prop. 2009/10:108 Informationsutbytesavtal med Cooköarna  
  prop. 2009/10:109 Informationsutbytesavtal med Turks- och Caicosöarna  
  prop. 2009/10:110 Informationsutbytesavtal med Anguilla  
  prop. 2009/10:111 Informationsutbytesavtal med Gibraltar  
  prop. 2009/10:112 Informationsutbytesavtal med San Marino  
  prop. 2009/10:113 Effektreserven i framtiden  
  1909/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2009 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2009/10:115 En ny radio- och tv-lag  
  prop. 2009/10:116 Värdigt liv i äldreomsorgen  
  prop. 2009/10:117 Säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i kommuner och landsting  
  prop. 2009/10:118 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd  
  prop. 2009/10:119 Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott  
  prop. 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare  
  prop. 2009/10:121 Nyemission i SAS AB (publ)  
  prop. 2009/10:122 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument  
  prop. 2009/10:123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet  
  1909/10:124 Samhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhetSamhällets krisberedskap - stärkt samverkan för ökad säkerhet  
  prop. 2009/10:125 En ny alkohollag  
  prop. 2009/10:126 Den nya influensan A (H1N1) Prop. 2009/10:126  
  prop. 2009/10:127 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike  
  prop. 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi  
  1909/10:129 Att möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utvecklingAtt möta globala utmaningar - skrivelse om samstämmighet för utveckling  
  prop. 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar  
  prop. 2009/10:132 Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs  
  prop. 2009/10:133 Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatsystemet  
  prop. 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag  
  prop. 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning  
  prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning  
  prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet Prop. 2009/10:137  
  prop. 2009/10:138 Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning Prop. 2009/10:138  
  prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen  
  prop. 2009/10:141 Rättvist och effektivt - förändringar i studiestödssystemet  
  prop. 2009/10:142 Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare  
  prop. 2009/10:143 Informationsutbytesavtal med Andorra  
  prop. 2009/10:144 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn  
  prop. 2009/10:146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen  
  prop. 2009/10:147 Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. Prop. 2009/10:147  
  prop. 2009/10:148 Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning  
  prop. 2009/10:149 En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor  
  1909/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009  
  prop. 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning  
  prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel  
  1909/10:153 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-09Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-09  
  prop. 2009/10:154 Utökad finansiell samordning, m.m.  
  prop. 2009/10:155 Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete  
  prop. 2009/10:156 Regionalt utvecklingsansvar i vissa län  
  prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter  
  prop. 2009/10:158 Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer  
  1909/10:159 Genomförandet av EU:s strategi för ÖstersjöregionenGenomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen  
  prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar - vissa frågor om Försvarsmaktens personal  
  prop. 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän Prop. 2009/10:161  
  prop. 2009/10:162 Ersättning vid expropriation  
  prop. 2009/10:163 Vissa metrologifrågor  
  prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen  
  prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet  
  1909/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåtUppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt  
  prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen  
  1909/10:168 Utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdetUtvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet  
  prop. 2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB (publ) Prop. 2009/10:169  
  prop. 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag  
  prop. 2009/10:171 Trafiknykterhetskontroller i hamnar  
  prop. 2009/10:172 Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte  
  prop. 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar  
  1909/10:174 Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009Redogörelse för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd andra halvåret 2009  
  prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt  
  prop. 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet  
  prop. 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet  
  prop. 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter  
  prop. 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ)  
  prop. 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet  
  prop. 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare  
  prop. 2009/10:182 Advokaters vittnesplikt och andra processrättsliga frågor  
  prop. 2009/10:183 Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer  
  prop. 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer  
  prop. 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler  
  1909/10:186 Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till könUrval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön  
  1909/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatserRedovisning av fiskeripolitiska insatser  
  prop. 2009/10:188 Nationell sfi-bonus  
  prop. 2009/10:189 Införande av trängselskatt i Göteborg  
  prop. 2009/10:190 Uppehållstillstånd för skyddspersoner  
  prop. 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga lagöverträdare  
  prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn  
  prop. 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer  
  prop. 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall  
  1909/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010Redovisning av skatteutgifter 2010  
  prop. 2009/10:196 Vissa konkurrensfrågor  
  1909/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021  
  prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor  
  prop. 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen  
  prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag  
  prop. 2009/10:201 Gränser i skog  
  prop. 2009/10:202 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud  
  prop. 2009/10:203 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor  
  prop. 2009/10:204 En frivillig revision  
  prop. 2009/10:205 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2009/10:206 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor  
  prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning  
  prop. 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning  
  prop. 2009/10:209 Ålderskrav vid buss- och taxitransporter  
  prop. 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn  
  prop. 2009/10:211 Sanktioner för överträdelser av nya EU-regler om kemikalier  
  prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland  
  1909/10:213 Åtgärder för levande havÅtgärder för levande hav  
  1909/10:214 Biståndets resultat - tema miljö och klimatBiståndets resultat - tema miljö och klimat  
  prop. 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar  
  prop. 2009/10:216 Ny postlag  
  prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut  
  prop. 2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden  
  prop. 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan  
  prop. 2009/10:220 Betaltjänster  
  1909/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättningStrategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning  
  prop. 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken  
  prop. 2009/10:223 Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar  
  prop. 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation  
  prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen  
  1909/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006-2010Regelförenklingsarbetet 2006-2010  
  prop. 2009/10:227 Fiskevårdsområden  
  prop. 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks  
  1909/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin viljaHandlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja  
  prop. 2009/10:230 Vägsäkerhetslag  
  prop. 2009/10:231 Tredje sjösäkerhetspaketet - del I  
  prop. 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige  
  1909/10:233 Egenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integrationEgenmakt mot utanförskap - redovisning av regeringens strategi för integration  
  1909/10:234 Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningenRedovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen  
  prop. 2009/10:235 Enklare redovisning  
  prop. 2009/10:236 Vertikala konkurrensbegränsande avtal  
  prop. 2009/10:237 Ny delgivningslag  
  prop. 2009/10:238 Framtidens friluftsliv  
  prop. 2009/10:239 Älgförvaltningen  
  prop. 2009/10:240 Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag  
  prop. 2009/10:241 Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang  
  prop. 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag  
  1909/10:244 Villkoren för Sveriges kredit till LettlandVillkoren för Sveriges kredit till Lettland  
  prop. 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till internationella organ  
  prop. 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag  
  prop. 2009/10:247 Aktieägares rättigheter  
  1909/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015