Propositioner, prop. 2008/09:1 - prop. 2008/09:232[Detaljerad lista]
 • prop. 2008/09:1
 • prop. 2008/09:2
 • prop. 2008/09:3
 • prop. 2008/09:4
 • prop. 2008/09:5
 • prop. 2008/09:6
 • prop. 2008/09:7
 • 1908/09:8
 • prop. 2008/09:9
 • prop. 2008/09:10
 • 1908/09:11
 • prop. 2008/09:12
 • prop. 2008/09:13
 • prop. 2008/09:14
 • prop. 2008/09:15
 • prop. 2008/09:16
 • prop. 2008/09:17
 • prop. 2008/09:18
 • prop. 2008/09:19
 • prop. 2008/09:20
 • prop. 2008/09:21
 • prop. 2008/09:22
 • prop. 2008/09:23
 • 1908/09:24
 • prop. 2008/09:25
 • prop. 2008/09:26
 • prop. 2008/09:27
 • prop. 2008/09:28
 • prop. 2008/09:29
 • prop. 2008/09:30
 • prop. 2008/09:31
 • prop. 2008/09:32
 • 1908/09:33
 • 1908/09:34
 • prop. 2008/09:35
 • prop. 2008/09:36
 • prop. 2008/09:37
 • prop. 2008/09:38
 • prop. 2008/09:39
 • prop. 2008/09:40
 • prop. 2008/09:41
 • prop. 2008/09:42
 • prop. 2008/09:43
 • prop. 2008/09:44
 • prop. 2008/09:45
 • prop. 2008/09:46
 • prop. 2008/09:47
 • prop. 2008/09:48
 • prop. 2008/09:49
 • prop. 2008/09:50
 • prop. 2008/09:51
 • prop. 2008/09:52
 • prop. 2008/09:53
 • prop. 2008/09:54
 • prop. 2008/09:55
 • prop. 2008/09:56
 • prop. 2008/09:57
 • prop. 2008/09:58
 • prop. 2008/09:59
 • prop. 2008/09:60
 • prop. 2008/09:61
 • prop. 2008/09:62
 • prop. 2008/09:63
 • prop. 2008/09:64
 • prop. 2008/09:65
 • prop. 2008/09:66
 • prop. 2008/09:67
 • prop. 2008/09:68
 • prop. 2008/09:69
 • prop. 2008/09:70
 • prop. 2008/09:71
 • prop. 2008/09:72
 • prop. 2008/09:73
 • prop. 2008/09:74
 • 1908/09:75
 • prop. 2008/09:76
 • prop. 2008/09:77
 • prop. 2008/09:78
 • 1908/09:79
 • prop. 2008/09:80
 • prop. 2008/09:81
 • prop. 2008/09:82
 • prop. 2008/09:83
 • prop. 2008/09:84
 • 1908/09:85
 • prop. 2008/09:86
 • prop. 2008/09:87
 • prop. 2008/09:88
 • 1908/09:89
 • 1908/09:90
 • prop. 2008/09:91
 • prop. 2008/09:92
 • prop. 2008/09:93
 • prop. 2008/09:94
 • prop. 2008/09:95
 • prop. 2008/09:96
 • prop. 2008/09:97
 • prop. 2008/09:98
 • prop. 2008/09:99
 • prop. 2008/09:100
 • 1908/09:102
 • 1908/09:103
 • prop. 2008/09:104
 • prop. 2008/09:105
 • prop. 2008/09:106
 • prop. 2008/09:107
 • prop. 2008/09:108
 • prop. 2008/09:109
 • prop. 2008/09:110
 • prop. 2008/09:111
 • prop. 2008/09:112
 • prop. 2008/09:113
 • 1908/09:114
 • prop. 2008/09:115
 • prop. 2008/09:116
 • prop. 2008/09:117
 • prop. 2008/09:118
 • prop. 2008/09:119
 • 1908/09:120
 • prop. 2008/09:121
 • 1908/09:122
 • prop. 2008/09:123
 • prop. 2008/09:124
 • 1908/09:125
 • prop. 2008/09:126
 • prop. 2008/09:127
 • prop. 2008/09:128
 • prop. 2008/09:129
 • prop. 2008/09:131
 • prop. 2008/09:132
 • prop. 2008/09:133
 • prop. 2008/09:134
 • prop. 2008/09:135
 • prop. 2008/09:136
 • 1908/09:137
 • prop. 2008/09:138
 • prop. 2008/09:139
 • prop. 2008/09:140
 • prop. 2008/09:141
 • prop. 2008/09:142
 • prop. 2008/09:143
 • prop. 2008/09:144
 • prop. 2008/09:145
 • prop. 2008/09:146
 • prop. 2008/09:147
 • prop. 2008/09:148
 • prop. 2008/09:149
 • prop. 2008/09:150
 • prop. 2008/09:151
 • prop. 2008/09:152
 • prop. 2008/09:153
 • prop. 2008/09:154
 • prop. 2008/09:155
 • prop. 2008/09:156
 • prop. 2008/09:157
 • prop. 2008/09:158
 • prop. 2008/09:159
 • prop. 2008/09:160
 • prop. 2008/09:161
 • prop. 2008/09:162
 • prop. 2008/09:163
 • prop. 2008/09:164
 • prop. 2008/09:165
 • 1908/09:166
 • 1908/09:167
 • prop. 2008/09:168
 • prop. 2008/09:169
 • prop. 2008/09:170
 • prop. 2008/09:171
 • prop. 2008/09:172
 • prop. 2008/09:173
 • prop. 2008/09:174
 • prop. 2008/09:175
 • prop. 2008/09:176
 • prop. 2008/09:177
 • prop. 2008/09:178
 • prop. 2008/09:179
 • prop. 2008/09:180
 • prop. 2008/09:181
 • prop. 2008/09:182
 • prop. 2008/09:184
 • 1908/09:185
 • prop. 2008/09:186
 • prop. 2008/09:187
 • prop. 2008/09:188
 • 1908/09:189
 • prop. 2008/09:190
 • prop. 2008/09:191
 • prop. 2008/09:192
 • prop. 2008/09:193
 • prop. 2008/09:194
 • prop. 2008/09:195
 • 1908/09:196
 • 1908/09:197
 • 1908/09:198
 • prop. 2008/09:199
 • prop. 2008/09:200
 • prop. 2008/09:201
 • prop. 2008/09:202
 • prop. 2008/09:203
 • prop. 2008/09:204
 • prop. 2008/09:205
 • 1908/09:206
 • 1908/09:207
 • prop. 2008/09:208
 • prop. 2008/09:209
 • prop. 2008/09:210
 • prop. 2008/09:211
 • prop. 2008/09:212
 • prop. 2008/09:213
 • prop. 2008/09:214
 • prop. 2008/09:216
 • prop. 2008/09:217
 • prop. 2008/09:218
 • prop. 2008/09:219
 • 1908/09:220
 • 1908/09:221
 • prop. 2008/09:222
 • prop. 2008/09:223
 • 1908/09:224
 • 1908/09:225
 • prop. 2008/09:226
 • prop. 2008/09:227
 • prop. 2008/09:228
 • prop. 2008/09:229
 • 1908/09:230
 • prop. 2008/09:231
 • prop. 2008/09:232
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009  
  prop. 2008/09:2 Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008  
  prop. 2008/09:3 Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2007/08:3  
  prop. 2008/09:4 Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister Prop. 2008/09:4  
  prop. 2008/09:5 Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv Prop. 2008/09:5  
  prop. 2008/09:6 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m. Prop. 2008/09:6  
  prop. 2008/09:7 Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga Prop. 2008/09:7  
  1908/09:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2008/09:8Kontroll av postförsändelser Skr. 2008/09:8  
  prop. 2008/09:9 Ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat Prop. 2008/09:9  
  prop. 2008/09:10 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation Prop. 2008/09:10  
  1908/09:11 Frihet från förtryck - skrivelse om Sveriges demokratibistånd Skr. 2008/09:11Frihet från förtryck - skrivelse om Sveriges demokratibistånd Skr. 2008/09:11  
  prop. 2008/09:12 Trängselskatt för miljöbilar Prop. 2008/09:12  
  prop. 2008/09:13 Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m. Prop. 2008/09:13  
  prop. 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) Prop. 2008/09:14  
  prop. 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2008/09:15  
  prop. 2008/09:16 Godkännande av Dataskyddsrambeslutet Prop. 2008/09:16  
  prop. 2008/09:17 Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m. Prop. 2008/09:17  
  prop. 2008/09:18 Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister Prop. 2008/09:18  
  prop. 2008/09:19 Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder Prop. 2008/09:19  
  prop. 2008/09:20 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar Prop. 2008/09:20  
  prop. 2008/09:21 Kommunala kompetensfrågor m.m. Prop. 2008/09:21  
  prop. 2008/09:22 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2008/09:22  
  prop. 2008/09:23 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Prop. 2008/09:23  
  1908/09:24 Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration Skr. 2008/09:24Egenmakt mot utanförskap - regeringens strategi för integration Skr. 2008/09:24  
  prop. 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism Prop. 2008/09:25  
  prop. 2008/09:26 Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m. Prop. 2008/09:26  
  prop. 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27  
  prop. 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28  
  prop. 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29  
  prop. 2008/09:30 Förslag till ändringar i ersättningssystemet för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting  
  prop. 2008/09:31 Transportstyrelsen och dess verksamhet Prop. 2008/09:31  
  prop. 2008/09:32 Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse Prop. 2008/09:32  
  1908/09:33 Migration och asylpolitik Skr. 2008/09:33Migration och asylpolitik Skr. 2008/09:33  
  1908/09:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 Skr. 2008/09:34Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 Skr. 2008/09:34  
  prop. 2008/09:35 Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35  
  prop. 2008/09:36 Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m. Prop. 2008/09:36  
  prop. 2008/09:37 Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse Prop. 2008/09:37  
  prop. 2008/09:38 Sänkt skatt för pensionärer Prop. 2008/09:38  
  prop. 2008/09:39 Sänkt skatt på förvärvsinkomster Prop. 2008/09:39  
  prop. 2008/09:40 Vissa förenklingar på företagsskatteområdet Prop. 2008/09:40  
  prop. 2008/09:41 Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte Prop. 2008/09:41  
  prop. 2008/09:42 Ändringar i vallagen m.m. Prop. 2008/09:42  
  prop. 2008/09:43 Avveckling av Stängselnämnden Prop. 2008/09:43  
  prop. 2008/09:44 Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. Prop. 2008/09:44  
  prop. 2008/09:45 Sänkta socialavgifter Prop. 2008/09:45  
  prop. 2008/09:46 Skiljemannakonventionen Prop. 2008/09:46  
  prop. 2008/09:47 Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m. Prop. 2008/09:47  
  prop. 2008/09:48 Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk Prop. 2008/09:48  
  prop. 2008/09:49 Utvidgning av insättningsgarantin Prop. 2008/09:49  
  prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation  
  prop. 2008/09:51 Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Prop. 2008/09:51  
  prop. 2008/09:52 Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB Prop. 2008/09:52  
  prop. 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. Prop. 2008/09:53  
  prop. 2008/09:54 Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m. Prop. 2008/09:54  
  prop. 2008/09:55 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m. Prop. 2008/09:55  
  prop. 2008/09:56 En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m. Prop. 2008/09:56  
  prop. 2008/09:57 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar Prop. 2008/09:57  
  prop. 2008/09:58 Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen  
  prop. 2008/09:59 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) Prop. 2008/09:59  
  prop. 2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Prop. 2008/09:60  
  prop. 2008/09:61 Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet Prop. 2008/09:61  
  prop. 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62  
  prop. 2008/09:63 Undvikande av internationell dubbelbeskattning Prop. 2008/09:63  
  prop. 2008/09:64 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare, m.m. Prop. 2008/09:64  
  prop. 2008/09:65 Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag Prop. 2008/09:65  
  prop. 2008/09:66 En ny betygsskala Prop. 2008/09:66  
  prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG  
  prop. 2008/09:68 Yrkeshögskolan  
  prop. 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Prop. 2008/09:69  
  prop. 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:70  
  prop. 2008/09:71 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m. Prop. 2008/09:71  
  prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)  
  prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB Prop. 2008/09:73  
  prop. 2008/09:74 Vårdval i primärvården  
  1908/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2008/09:76 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Prop. 2008/09:76  
  prop. 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete  
  prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang Prop. 2008/09:78  
  1908/09:79 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007  
  prop. 2008/09:80 Äktenskapsfrågor Prop. 2008/09:80  
  prop. 2008/09:81 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan Prop. 2008/09:81  
  prop. 2008/09:82 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående  
  prop. 2008/09:83 Taxering och beskattning av ägarlägenheter  
  prop. 2008/09:84 Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.  
  1908/09:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008  
  prop. 2008/09:86 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering  
  prop. 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan  
  prop. 2008/09:88 Ny kommissionslag  
  1908/09:89 2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll  
  1908/09:90 Nordiskt samarbete 2008Nordiskt samarbete 2008  
  prop. 2008/09:91 Ägarlägenheter Prop. 2008/09:91  
  prop. 2008/09:92 Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked  
  prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter  
  prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård  
  prop. 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m.  
  prop. 2008/09:96 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet  
  prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning  
  prop. 2008/09:98 Kosterhavets nationalpark m.m.  
  prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget  
  prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition  
  1908/09:102 Utvecklingen inom den kommunala sektornUtvecklingen inom den kommunala sektorn  
  1908/09:103 Kommittéberättelse 2009Kommittéberättelse 2009  
  prop. 2008/09:104 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)  
  prop. 2008/09:105 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m.  
  prop. 2008/09:106 Kredit till Island Prop. 2008/09:106  
  prop. 2008/09:107 Ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister  
  prop. 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust  
  prop. 2008/09:109 Vissa internationella adoptionsfrågor  
  prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark  
  prop. 2008/09:111 Personnummer och samordningsnummer  
  prop. 2008/09:112 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan  
  prop. 2008/09:113 Ökade möjligheter till skatteanstånd  
  1908/09:114 Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2008/09:115 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar  
  prop. 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken  
  prop. 2008/09:117 Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten  
  prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m.  
  prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden  
  1908/09:120 2009 års redogörelse för företag med statligt ägande2009 års redogörelse för företag med statligt ägande  
  prop. 2008/09:121 Transporter av radioaktivt avfall, m.m.  
  1908/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lånMeddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån  
  prop. 2008/09:123 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen  
  prop. 2008/09:124 Nyemission i SAS AB (publ)  
  1908/09:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008  
  prop. 2008/09:126 Statens stöd till idrotten  
  prop. 2008/09:127 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen, m.m.  
  prop. 2008/09:128 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning  
  prop. 2008/09:129 Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde  
  prop. 2008/09:131 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar  
  prop. 2008/09:132 Fingeravtryck i pass  
  prop. 2008/09:133 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister  
  prop. 2008/09:134 Forskarutbildning med profilering och kvalitet  
  prop. 2008/09:135 Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv  
  prop. 2008/09:136 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna  
  1908/09:137 Sveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatserSveriges samarbete med Nato inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR), Partnerskap för fred (PFF) och krishanteringsinsatser  
  prop. 2008/09:138 Elevers och studerandes medverkan i arbetsmiljöarbetet, m.m.  
  prop. 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m.  
  prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar  
  prop. 2008/09:141 Förhandsprövning av nättariffer  
  prop. 2008/09:142 Genomförande av elförsörjningsdirektivet  
  prop. 2008/09:143 Djurskyddskontrollregister  
  prop. 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser  
  prop. 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden  
  prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft  
  prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln  
  prop. 2008/09:148 Säljstödjande finansiering  
  prop. 2008/09:149 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften  
  prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag  
  prop. 2008/09:151 Sekretess inom yrkeshögskolan  
  prop. 2008/09:152 Några frågor om sekretess och tillgång till register  
  prop. 2008/09:153 Språk för alla - förslag till språklag  
  prop. 2008/09:154 Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande  
  prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m.  
  prop. 2008/09:156 Sfi-bonus - försöksverksamhet för att stimulera nyanlända invandrare att snabbare lära sig svenska  
  prop. 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare  
  prop. 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna  
  prop. 2008/09:159 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation  
  prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten  
  prop. 2008/09:161 Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader - tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem  
  prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat  
  prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi  
  prop. 2008/09:164 Oskäliga krav i börsers regelverk  
  prop. 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans  
  1908/09:166 2006 års sjöarbetskonvention2006 års sjöarbetskonvention  
  1908/09:167 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygderEn strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder  
  prop. 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna  
  prop. 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter  
  prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik  
  prop. 2008/09:171 Offentliga bidrag på lika villkor  
  prop. 2008/09:172 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag  
  prop. 2008/09:173 Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete  
  prop. 2008/09:174 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m.  
  prop. 2008/09:175 Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid  
  prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret  
  prop. 2008/09:177 Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.  
  prop. 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder  
  prop. 2008/09:179 Liechtensteins associering till Schengenregelverket  
  prop. 2008/09:180 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m.  
  prop. 2008/09:181 Ändrade räntebestämmelser i skattekontosystemet  
  prop. 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.  
  prop. 2008/09:184 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Prop. 2008/09:184  
  1908/09:185 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättningEn politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning  
  prop. 2008/09:186 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin  
  prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet  
  prop. 2008/09:188 Fastställelse av Gränsöversynen Sverige-Finland 2006 Prop. 2008/09:188  
  1908/09:189 Biståndets resultatBiståndets resultat  
  prop. 2008/09:190 Handel med vissa receptfria läkemedel  
  prop. 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt  
  prop. 2008/09:192 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta  
  prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m.  
  prop. 2008/09:194 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.  
  prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013  
  1908/09:196 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2008  
  1908/09:197 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008  
  1908/09:198 En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivetEn jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet  
  prop. 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan  
  prop. 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk  
  prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning  
  prop. 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet  
  prop. 2008/09:203 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner  
  prop. 2008/09:204 Immunitet för stater och deras egendom  
  prop. 2008/09:205 En ny Luganokonvention  
  1908/09:206 RegelförenklingsarbetetRegelförenklingsarbetet  
  1908/09:207 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och LandstingÖverenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting  
  prop. 2008/09:208 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey Prop. 2008/09:208  
  prop. 2008/09:209 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey Prop. 2008/09:209  
  prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning  
  prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar  
  prop. 2008/09:212 Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 Prop.  
  prop. 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol Prop. 2008/09:213  
  prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden  
  prop. 2008/09:216 Avgränsning av elnätsverksamhet  
  prop. 2008/09:217 Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden m.m.  
  prop. 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen Prop. 2008/09:218  
  prop. 2008/09:219 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet  
  1908/09:220 Kyrkoantikvariska frågor Skr. 2008/09:220Kyrkoantikvariska frågor Skr. 2008/09:220  
  1908/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95  
  prop. 2008/09:222 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda Prop. 2008/09:222  
  prop. 2008/09:223 Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna Prop. 2008/09:223  
  1908/09:224 Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag Skr. 2008/09:224Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag Skr. 2008/09:224  
  1908/09:225 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag Skr. 2008/09:225Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag Skr. 2008/09:225  
  prop. 2008/09:226 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning  
  prop. 2008/09:227 Förfarandet när ett beslag har hävts Prop. 2008/09:227  
  prop. 2008/09:228 Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur  
  prop. 2008/09:229 Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen  
  1908/09:230 Villkoren för Sveriges kredit till IslandVillkoren för Sveriges kredit till Island  
  prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.  
  prop. 2008/09:232 Den enskildes val av rättsligt biträde Prop. 2008/09:232