Propositioner, prop. 2007/08:1 - prop. 2007/08:168[Detaljerad lista]
 • prop. 2007/08:1
 • prop. 2007/08:2
 • prop. 2007/08:3
 • prop. 2007/08:4
 • 1907/08:5
 • prop. 2007/08:6
 • prop. 2007/08:7
 • prop. 2007/08:8
 • prop. 2007/08:9
 • prop. 2007/08:10
 • prop. 2007/08:11
 • prop. 2007/08:12
 • prop. 2007/08:13
 • prop. 2007/08:14
 • prop. 2007/08:15
 • prop. 2007/08:16
 • prop. 2007/08:17
 • prop. 2007/08:18
 • prop. 2007/08:19
 • prop. 2007/08:20
 • prop. 2007/08:21
 • prop. 2007/08:22
 • 1907/08:23
 • prop. 2007/08:24
 • prop. 2007/08:25
 • prop. 2007/08:26
 • prop. 2007/08:27
 • prop. 2007/08:28
 • prop. 2007/08:29
 • 1907/08:30
 • prop. 2007/08:31
 • prop. 2007/08:32
 • 1907/08:33
 • 1907/08:34
 • prop. 2007/08:35
 • prop. 2007/08:36
 • prop. 2007/08:37
 • prop. 2007/08:38
 • 1907/08:39
 • prop. 2007/08:40
 • prop. 2007/08:41
 • 1907/08:42
 • prop. 2007/08:43
 • prop. 2007/08:44
 • prop. 2007/08:45
 • prop. 2007/08:46
 • prop. 2007/08:47
 • prop. 2007/08:48
 • prop. 2007/08:49
 • prop. 2007/08:50
 • 1907/08:51
 • prop. 2007/08:52
 • prop. 2007/08:53
 • prop. 2007/08:54
 • prop. 2007/08:55
 • prop. 2007/08:56
 • prop. 2007/08:57
 • prop. 2007/08:58
 • prop. 2007/08:59
 • prop. 2007/08:60
 • prop. 2007/08:61
 • prop. 2007/08:62
 • prop. 2007/08:63
 • 1907/08:64
 • prop. 2007/08:65
 • prop. 2007/08:66
 • 1907/08:67
 • prop. 2007/08:68
 • prop. 2007/08:69
 • prop. 2007/08:70
 • prop. 2007/08:71
 • prop. 2007/08:72
 • prop. 2007/08:73
 • prop. 2007/08:74
 • 1907/08:75
 • prop. 2007/08:76
 • 1907/08:77
 • prop. 2007/08:78
 • prop. 2007/08:79
 • prop. 2007/08:80
 • 1907/08:81
 • 1907/08:82
 • prop. 2007/08:83
 • prop. 2007/08:84
 • 1907/08:85
 • prop. 2007/08:86
 • prop. 2007/08:87
 • prop. 2007/08:88
 • 1907/08:89
 • 1907/08:90
 • prop. 2007/08:91
 • prop. 2007/08:92
 • prop. 2007/08:93
 • prop. 2007/08:94
 • prop. 2007/08:95
 • prop. 2007/08:96
 • prop. 2007/08:97
 • prop. 2007/08:98
 • prop. 2007/08:99
 • prop. 2007/08:100
 • 1907/08:101
 • 1907/08:102
 • 1907/08:103
 • 1907/08:104
 • prop. 2007/08:105
 • prop. 2007/08:106
 • prop. 2007/08:107
 • prop. 2007/08:108
 • 1907/08:109
 • prop. 2007/08:110
 • 1907/08:111
 • prop. 2007/08:112
 • prop. 2007/08:113
 • 1907/08:114
 • prop. 2007/08:115
 • prop. 2007/08:115
 • prop. 2007/08:116
 • 1907/08:117
 • prop. 2007/08:118
 • prop. 2007/08:119
 • 1907/08:120
 • prop. 2007/08:121
 • prop. 2007/08:122
 • 1907/08:123
 • prop. 2007/08:124
 • 1907/08:125
 • prop. 2007/08:126
 • prop. 2007/08:127
 • prop. 2007/08:128
 • prop. 2007/08:129
 • 1907/08:130
 • 1907/08:131
 • prop. 2007/08:132
 • 1907/08:133
 • prop. 2007/08:134
 • prop. 2007/08:135
 • prop. 2007/08:136
 • prop. 2007/08:137
 • prop. 2007/08:138
 • prop. 2007/08:139
 • 1907/08:140
 • prop. 2007/08:141
 • prop. 2007/08:142
 • prop. 2007/08:143
 • prop. 2007/08:144
 • prop. 2007/08:145
 • prop. 2007/08:146
 • prop. 2007/08:147
 • 1907/08:148
 • prop. 2007/08:149
 • prop. 2007/08:150
 • prop. 2007/08:151
 • prop. 2007/08:152
 • prop. 2007/08:153
 • prop. 2007/08:154
 • prop. 2007/08:155
 • prop. 2007/08:156
 • prop. 2007/08:157
 • prop. 2007/08:158
 • prop. 2007/08:159
 • prop. 2007/08:160
 • prop. 2007/08:161
 • prop. 2007/08:162
 • prop. 2007/08:163
 • prop. 2007/08:164
 • prop. 2007/08:165
 • prop. 2007/08:166
 • 1907/08:167
 • prop. 2007/08:168
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008  
  prop. 2007/08:2 Ändringar i lagen om blodsäkerhet m.m. Prop. 2007/08:2  
  prop. 2007/08:3 Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst Prop. 2007/08:3  
  prop. 2007/08:4 Annonstid i radio och TV Prop. 2007/08:4  
  1907/08:5 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen Skr. 2007/08:5Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen Skr. 2007/08:5  
  prop. 2007/08:6 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2007/08:6  
  prop. 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur Prop. 2007/08:7  
  prop. 2007/08:8 TV - tillgänglig för alla Tillstånd för digital marksänd TV Prop. 2007/08:8  
  prop. 2007/08:9 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 2007/08:9  
  prop. 2007/08:10 Kompetens hos yrkesförare Prop. 2007/08:10  
  prop. 2007/08:11 Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 Prop. 2007/08:11  
  prop. 2007/08:12 Vissa kapitalskattefrågor Prop. 2007/08:12  
  prop. 2007/08:13 Skattelättnader för förmån av hushållstjänster Prop. 2007/08:13  
  prop. 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken Prop. 2007/08:14  
  prop. 2007/08:15 Gränsöverskridande fusioner, m.m. Prop. 2007/08:15  
  prop. 2007/08:16 Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m. Prop. 2007/08:16  
  prop. 2007/08:17 Nikotinläkemedel i handeln Prop. 2007/08:17  
  prop. 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Prop. 2007/08:18  
  prop. 2007/08:19 Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009  
  prop. 2007/08:20 Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner Prop. 2007/08:20  
  prop. 2007/08:21 Ändring i tullagen, m.m. Prop. 2007/08:21  
  prop. 2007/08:22 Ett förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2007/08:22  
  1907/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23  
  prop. 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor Prop. 2007/08:24  
  prop. 2007/08:25 Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor Prop. 2007/08:25  
  prop. 2007/08:26 Slopad förmögenhetsskatt m.m. Prop. 2007/08:26  
  prop. 2007/08:27 Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Prop. 2007/08:27  
  prop. 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Prop. 2007/08:28  
  prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Prop. 2007/08:29  
  1907/08:30 Kontroll av postförsändelser Skr. 2007/08:30Kontroll av postförsändelser Skr. 2007/08:30  
  prop. 2007/08:31 Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare Prop. 2007/08:31  
  prop. 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 2007/08:32  
  1907/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser Skr. 2007/08:33Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser Skr. 2007/08:33  
  1907/08:34 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006 Skr. 2007/08:34Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006 Skr. 2007/08:34  
  prop. 2007/08:35 Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.  
  prop. 2007/08:36 Genomförande av ekodesigndirektivet Prop. 2007/08:36  
  prop. 2007/08:37 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel Prop. 2007/08:37  
  prop. 2007/08:38 Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden Prop. 2007/08:38  
  1907/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationerHandlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer  
  prop. 2007/08:40 Återförsäkring Prop. 2007/08:40  
  prop. 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering Prop. 2007/08:41  
  1907/08:42 2007 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2007/08:422007 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2007/08:42  
  prop. 2007/08:43 Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m. Prop. 2007/08:43  
  prop. 2007/08:44 Vissa etikprövningsfrågor m.m. Prop. 2007/08:44  
  prop. 2007/08:45 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. Prop. 2007/08:45  
  prop. 2007/08:46 Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. Prop. 2007/08:46  
  prop. 2007/08:47 Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m. Prop. 2007/08:47  
  prop. 2007/08:48 Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Prop. 2007/08:48  
  prop. 2007/08:49 Statligt tandvårdsstöd Prop. 2007/08:49  
  prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter Prop. 2007/08:50  
  1907/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Skr. 2007/08:51Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Skr. 2007/08:51  
  prop. 2007/08:52 Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt m.m. Prop. 2007/08:52  
  prop. 2007/08:53 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri Prop. 2007/08:53  
  prop. 2007/08:54 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Prop. 2007/08:54  
  prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. Prop. 2007/08:55  
  prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter Prop. 2007/08:56  
  prop. 2007/08:57 Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m. Prop. 2007/08:57  
  prop. 2007/08:58 Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. Prop. 2007/08:58  
  prop. 2007/08:59 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag Prop. 2007/08:59  
  prop. 2007/08:60 Fjärrvärmelag m.m. Prop. 2007/08:60  
  prop. 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans Prop. 2007/08:61  
  prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden Prop. 2007/08:62  
  prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Prop. 2007/08:63  
  1907/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism Skr. 2007/08:64Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism Skr. 2007/08:64  
  prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. Prop. 2007/08:65  
  prop. 2007/08:66 Passmyndigheter utomlands Prop. 2007/08:66  
  1907/08:67 Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter Skr. 2007/08:67Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter Skr. 2007/08:67  
  prop. 2007/08:68 Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Prop. 2007/08:68  
  prop. 2007/08:69 ILO:s konvention om ett ramverk för främjande av arbetsmiljö, m.m. Prop. 2007/08:69  
  prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70  
  prop. 2007/08:71 Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten Prop. 2007/08:71  
  prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. Prop. 2007/08:72  
  prop. 2007/08:73 Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens Prop. 2007/08:73  
  prop. 2007/08:74 Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte Prop. 2007/08:74  
  1907/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen  
  prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Prop. 2007/08:76  
  1907/08:77 ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän Skr. 2007/08:77ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän Skr. 2007/08:77  
  prop. 2007/08:78 En effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft Prop. 2007/08:78  
  prop. 2007/08:79 Betalning av vägavgift Prop. 2007/08:79  
  prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Prop. 2007/08:80  
  1907/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008. Skr. 2007/08:81Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008. Skr. 2007/08:81  
  1907/08:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007 Skr. 2007/08:82Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2007 Skr. 2007/08:82  
  prop. 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet Prop. 2007/08:83  
  prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen Prop. 2007/08:84  
  1907/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 Skr. 2007/08:85Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 Skr. 2007/08:85  
  prop. 2007/08:86 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Prop. 2007/08:86  
  prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder Prop. 2007/08:87  
  prop. 2007/08:88 Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet Prop. 2007/08:88  
  1907/08:89 Sveriges politik för global utvecklingSveriges politik för global utveckling  
  1907/08:90 Nordiskt samarbete 2007 Skr. 2007/08:90Nordiskt samarbete 2007 Skr. 2007/08:90  
  prop. 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform Prop. 2007/08:91  
  prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap - för säkerhets skull Prop. 2007/08:92  
  prop. 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform Prop. 2007/08:93  
  prop. 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning Prop. 2007/08:94  
  prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering Prop. 2007/08:95  
  prop. 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler Prop. 2007/08:96  
  prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Prop. 2007/08:97  
  prop. 2007/08:98 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen Prop. 2007/08:98  
  prop. 2007/08:99 2008 års tilläggsbudgetproposition  
  prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition  
  1907/08:101 Årsredovisning för staten 2007Årsredovisning för staten 2007  
  1907/08:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2007/08:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2007/08:102  
  1907/08:103 Kommittéberättelse 2008 Skr. 2007/08:103Kommittéberättelse 2008 Skr. 2007/08:103  
  1907/08:104 Utvärdering av statens upplånging och skuldförvaltning 2003-2007Utvärdering av statens upplånging och skuldförvaltning 2003-2007  
  prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Prop. 2007/08:105  
  prop. 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio Prop. 2007/08:106  
  prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område Prop. 2007/08:107  
  prop. 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden  
  1907/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Skr. 2007/08:109Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Skr. 2007/08:109  
  prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik Prop. 2007/08:110  
  1907/08:111 Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter Skr. 2007/08:111Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter Skr. 2007/08:111  
  prop. 2007/08:112 Två nya specialskolor - utvidgning av specialskolans målgrupp Prop. 2007/08:112  
  prop. 2007/08:113 Rekrytering av domare Prop. 2007/08:113  
  1907/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2007/08:114Strategisk exportkontroll 2007 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2007/08:114  
  prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag Prop. 2007/08:115  
  prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag  
  prop. 2007/08:116 Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. Prop. 2007/08:116  
  1907/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Skr. 2007/08:117En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation Skr. 2007/08:117  
  prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Prop. 2007/08:118  
  prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning Prop. 2007/08:119  
  1907/08:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2007/08:1202007 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2007/08:120  
  prop. 2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter Prop. 2007/08:121  
  prop. 2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Prop. 2007/08:122  
  1907/08:123 Redovisning av skatteutgifter 2008Redovisning av skatteutgifter 2008  
  prop. 2007/08:124 Från sjukersättning till arbete Prop. 2007/08:124  
  1907/08:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007 Skr. 2007/08:125Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2007 Skr. 2007/08:125  
  prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126  
  prop. 2007/08:127 Vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar Prop. 2007/08:127  
  prop. 2007/08:128 Riskutbildning för körkortsaspiranter Prop. 2007/08:128  
  prop. 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper Prop. 2007/08:129  
  1907/08:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 Skr. 2007/08:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 Skr. 2007/08:130  
  1907/08:131 Regelförenklingsarbetet Skr. 2007/08:131Regelförenklingsarbetet Skr. 2007/08:131  
  prop. 2007/08:132 Godkännande av rådets beslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott Prop. 2007/08:132  
  1907/08:133 Återkallelse av propositionen Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29) Skr. 2007/08:133Återkallelse av propositionen Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn (prop. 2007/08:29) Skr. 2007/08:133  
  prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet Prop. 2007/08:134  
  prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. Prop. 2007/08:135  
  prop. 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete Prop. 2007/08:136  
  prop. 2007/08:137 Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare  
  prop. 2007/08:138 Katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands Prop. 2007/08:138  
  prop. 2007/08:139 En modernare rättegång - några ytterligare frågor Prop. 2007/08:139  
  1907/08:140 Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Skr. 2007/08: 140Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Skr. 2007/08: 140  
  prop. 2007/08:141 Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder Prop. 2007/08:141  
  prop. 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Prop. 2007/08:142  
  prop. 2007/08:143 Samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S Prop. 2007/08:143  
  prop. 2007/08:144 Sveriges antagande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Prop. 2007/08:144  
  prop. 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145  
  prop. 2007/08:146 Ändring i det nordiska skatteavtalet Prop. 2007/08:146  
  prop. 2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring Prop. 2007/08:147  
  1907/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier Skr. 2007/08:148Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar på vissa lageraktier Skr. 2007/08:148  
  prop. 2007/08:149 Ledighet med vårdnadsbidrag Prop. 2007/08:149  
  prop. 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor Prop. 2007/08:150  
  prop. 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete Prop. 2007/08:151  
  prop. 2007/08:152 Slopad avskattning för personaloptioner Prop. 2007/08:152  
  prop. 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften Prop. 2007/08:153  
  prop. 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon Prop. 2007/08:154  
  prop. 2007/08:155 Skärpta fusionsregler Prop. 2007/08:155  
  prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. Prop. 2007/08:156  
  prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken Prop. 2007/08:157  
  prop. 2007/08:158 Europeiskt betalningsföreläggande Prop. 2007/08:158  
  prop. 2007/08:159 Ändringar i naturgaslagen m.m. Prop. 2007/08:159  
  prop. 2007/08:160 Utökat elektroniskt informationsutbyte Prop. 2007/08:160  
  prop. 2007/08:161 Företagshypotek - en bättre säkerhet för lån till företag Prop. 2007/08:161  
  prop. 2007/08:162 Ändring i lagen om lägenhetsregister Prop. 2007/08:162  
  prop. 2007/08:163 Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Prop. 2007/08:163  
  prop. 2007/08:164 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å den andra Prop. 2007/08:164  
  prop. 2007/08:165 Europeiskt småmålsförfarande Prop. 2007/08:165  
  prop. 2007/08:166 Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter Prop. 2007/08:166  
  1907/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167  
  prop. 2007/08:168 Lissabonfördraget Prop. 2007/08:168