Propositioner, prop. 2005/06:1 - prop. 2005/06:215[Detaljerad lista]
 • prop. 2005/06:1
 • prop. 2005/06:2
 • prop. 2005/06:3
 • prop. 2005/06:4
 • prop. 2005/06:5
 • prop. 2005/06:6
 • prop. 2005/06:7
 • prop. 2005/06:10
 • prop. 2005/06:11
 • prop. 2005/06:12
 • prop. 2005/06:13
 • prop. 2005/06:14
 • prop. 2005/06:15
 • prop. 2005/06:16
 • prop. 2005/06:17
 • prop. 2005/06:19
 • prop. 2005/06:20
 • prop. 2005/06:21
 • prop. 2005/06:22
 • prop. 2005/06:24
 • prop. 2005/06:25
 • prop. 2005/06:26
 • prop. 2005/06:27
 • prop. 2005/06:28
 • prop. 2005/06:29
 • prop. 2005/06:30
 • prop. 2005/06:31
 • prop. 2005/06:32
 • prop. 2005/06:33
 • prop. 2005/06:34
 • prop. 2005/06:35
 • prop. 2005/06:36
 • prop. 2005/06:37
 • prop. 2005/06:38
 • prop. 2005/06:39
 • prop. 2005/06:40
 • prop. 2005/06:41
 • prop. 2005/06:42
 • prop. 2005/06:43
 • prop. 2005/06:44
 • prop. 2005/06:45
 • prop. 2005/06:46
 • prop. 2005/06:48
 • prop. 2005/06:50
 • prop. 2005/06:51
 • prop. 2005/06:52
 • prop. 2005/06:54
 • prop. 2005/06:55
 • prop. 2005/06:56
 • prop. 2005/06:58
 • prop. 2005/06:59
 • prop. 2005/06:60
 • prop. 2005/06:63
 • prop. 2005/06:64
 • prop. 2005/06:65
 • prop. 2005/06:67
 • prop. 2005/06:68
 • prop. 2005/06:69
 • prop. 2005/06:70
 • prop. 2005/06:71
 • prop. 2005/06:72
 • prop. 2005/06:73
 • prop. 2005/06:74
 • prop. 2005/06:76
 • prop. 2005/06:77
 • prop. 2005/06:78
 • prop. 2005/06:79
 • prop. 2005/06:80
 • prop. 2005/06:83
 • prop. 2005/06:84
 • prop. 2005/06:86
 • prop. 2005/06:89
 • prop. 2005/06:92
 • prop. 2005/06:93
 • prop. 2005/06:94
 • prop. 2005/06:96
 • prop. 2005/06:97
 • prop. 2005/06:98
 • prop. 2005/06:99
 • prop. 2005/06:100
 • prop. 2005/06:105
 • prop. 2005/06:106
 • prop. 2005/06:108
 • prop. 2005/06:109
 • prop. 2005/06:111
 • prop. 2005/06:112
 • prop. 2005/06:113
 • prop. 2005/06:115
 • prop. 2005/06:116
 • prop. 2005/06:117
 • prop. 2005/06:118
 • prop. 2005/06:119
 • prop. 2005/06:121
 • prop. 2005/06:122
 • prop. 2005/06:123
 • prop. 2005/06:124
 • prop. 2005/06:125
 • prop. 2005/06:127
 • prop. 2005/06:128
 • prop. 2005/06:129
 • prop. 2005/06:130
 • prop. 2005/06:132
 • prop. 2005/06:133
 • prop. 2005/06:134
 • prop. 2005/06:135
 • prop. 2005/06:136
 • prop. 2005/06:137
 • prop. 2005/06:138
 • prop. 2005/06:140
 • prop. 2005/06:141
 • prop. 2005/06:142
 • prop. 2005/06:143
 • prop. 2005/06:144
 • prop. 2005/06:145
 • prop. 2005/06:146
 • prop. 2005/06:147
 • prop. 2005/06:148
 • prop. 2005/06:149
 • prop. 2005/06:150
 • prop. 2005/06:152
 • prop. 2005/06:153
 • prop. 2005/06:154
 • prop. 2005/06:155
 • prop. 2005/06:156
 • prop. 2005/06:157
 • prop. 2005/06:158
 • prop. 2005/06:159
 • prop. 2005/06:160
 • prop. 2005/06:161
 • prop. 2005/06:162
 • prop. 2005/06:163
 • prop. 2005/06:164
 • prop. 2005/06:165
 • prop. 2005/06:166
 • prop. 2005/06:167
 • prop. 2005/06:168
 • prop. 2005/06:169
 • prop. 2005/06:170
 • prop. 2005/06:172
 • prop. 2005/06:173
 • prop. 2005/06:174
 • prop. 2005/06:176
 • prop. 2005/06:177
 • prop. 2005/06:178
 • prop. 2005/06:179
 • prop. 2005/06:180
 • prop. 2005/06:181
 • prop. 2005/06:182
 • prop. 2005/06:183
 • prop. 2005/06:184
 • prop. 2005/06:185
 • prop. 2005/06:186
 • prop. 2005/06:187
 • prop. 2005/06:189
 • prop. 2005/06:190
 • prop. 2005/06:191
 • prop. 2005/06:192
 • prop. 2005/06:193
 • prop. 2005/06:194
 • prop. 2005/06:195
 • prop. 2005/06:196
 • prop. 2005/06:197
 • prop. 2005/06:198
 • prop. 2005/06:199
 • prop. 2005/06:200
 • prop. 2005/06:201
 • prop. 2005/06:203
 • prop. 2005/06:207
 • prop. 2005/06:208
 • prop. 2005/06:209
 • prop. 2005/06:212
 • prop. 2005/06:214
 • prop. 2005/06:215
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006  
  prop. 2005/06:2 Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik  
  prop. 2005/06:3 Fokus på film - en ny svensk filmpolitik  
  prop. 2005/06:4 Statligt stöd för kvinnors organisering Prop. 2005/06:4  
  prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten Prop. 2005/06:5  
  prop. 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning  
  prop. 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor Prop. 2005/06:7  
  prop. 2005/06:10 En effektivare prövning av hyres- och arrende- ärenden Prop. 2005/06:10  
  prop. 2005/06:11 Maskeringsförbud  
  prop. 2005/06:12 Haveriutredningen vid mindre allvarliga luftfartsolyckor Prop. 2005/06:12  
  prop. 2005/06:13 Avstående från besittningsskydd  
  prop. 2005/06:14 Nya anslutningar till Romkonventionen  
  prop. 2005/06:15 Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater Prop. 2005/06:15  
  prop. 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Prop. 2005/06:16  
  prop. 2005/06:17 Avräkning av utländsk skatt  
  prop. 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.  
  prop. 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. Prop. 2005/06:20  
  prop. 2005/06:21 Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. Prop. 2005/06:21  
  prop. 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet Prop. 2005/06:22  
  prop. 2005/06:24 Förändrad länsindelning m.m. Prop. 2005/06:24  
  prop. 2005/06:25 Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Prop. 2005/06:25  
  prop. 2005/06:26 Europeisk brottsskadeersättning Prop. 2005/06:26  
  prop. 2005/06:27 Leveranssäkra elnät  
  prop. 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. Prop. 2005/06:28  
  prop. 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Prop. 2005/06:29  
  prop. 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner Prop. 2005/06:30  
  prop. 2005/06:31 Deklarationsombud m.m. Prop. 2005/06:31  
  prop. 2005/06:32 Stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus Prop. 2005/06:32  
  prop. 2005/06:33 En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot Prop. 2005/06:33  
  prop. 2005/06:34 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Prop. 2005/06:34  
  prop. 2005/06:35 Lag om omvandling av fängelse på livstid Prop. 2005/06:35  
  prop. 2005/06:36 Beskattning av europakooperativ Prop. 2005/06:36  
  prop. 2005/06:37 EU:s insolvensreglering Prop. 2005/06:37  
  prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Prop. 2005/06:38  
  prop. 2005/06:39 Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. Prop. 2005/06:39  
  prop. 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag Prop. 2005/06:40  
  prop. 2005/06:41 Följdändringar i vissa lagar med anledning av en ny skogsmyndighet  
  prop. 2005/06:42 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer Prop. 2005/06:42  
  prop. 2005/06:43 Legitimation och skyddad yrkestitel Prop. 2005/06:43  
  prop. 2005/06:44 Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun Prop. 2005/06:44  
  prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat Prop. 2005/06:45  
  prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn Prop. 2005/06:46  
  prop. 2005/06:48 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar Prop. 2005/06:48  
  prop. 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Prop. 2005/06:50  
  prop. 2005/06:51 Transport av farligt gods Prop. 2005/06:51  
  prop. 2005/06:52 Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshets- kassorna och inom Arbetsmarknadsverket Prop. 2005/06:52  
  prop. 2005/06:54 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd Prop. 2005/06:54  
  prop. 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting Prop. 2005/06:55  
  prop. 2005/06:56 En moderniserad rättsprövning, m.m. Prop. 2005/06:56  
  prop. 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap Prop. 2005/06:58  
  prop. 2005/06:59 Företagsbot Prop. 2005/06:59  
  prop. 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Prop. 2005/06:60  
  prop. 2005/06:63 Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk tvångsvård Prop. 2005/06:63  
  prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m. Prop. 2005/06:64  
  prop. 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. Prop. 2005/06:65  
  prop. 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia Prop. 2005/06:67  
  prop. 2005/06:68 Försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi - Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter Prop. 2005/06:68  
  prop. 2005/06:69 Skydd för störningskänslig forskning Prop. 2005/06:69  
  prop. 2005/06:70 Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. Prop. 2005/06:70  
  prop. 2005/06:71 Partnerskaps - och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan Prop. 2005/06:71  
  prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening Prop. 2005/06:72  
  prop. 2005/06:73 Nationell samordning av rikssjukvården Prop. 2005/06:73  
  prop. 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Prop. 2005/06:74  
  prop. 2005/06:76 Kärnsäkerhet och strålskydd Prop. 2005/06:76  
  prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Prop. 2005/06:77  
  prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster Prop. 2005/06:78  
  prop. 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile Prop. 2005/06:79  
  prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning Prop. 2005/06:80  
  prop. 2005/06:83 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m. Prop. 2005/06:83  
  prop. 2005/06:84 Kooperativ verksamhet i delägda företag Prop. 2005/06:84  
  prop. 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande Prop. 2005/06:86  
  prop. 2005/06:89 Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter Prop. 2005/06:89  
  prop. 2005/06:92 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst Prop. 2005/06:92  
  prop. 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone Prop. 2005/06:93  
  prop. 2005/06:94 Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge Prop. 2005/06:94  
  prop. 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar Prop. 2005/06:96  
  prop. 2005/06:97 Revisorns oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m. Prop. 2005/06:97  
  prop. 2005/06:98 Förstärkt skydd för franchisetagare Prop. 2005/06:98  
  prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99  
  prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning Prop. 2005/06:105  
  prop. 2005/06:106 Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen Prop. 2005/06:106  
  prop. 2005/06:108 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister Prop. 2005/06:108  
  prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Prop. 2005/06:109  
  prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning Prop. 2005/06:111  
  prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 Prop. 2005/06:112  
  prop. 2005/06:113 Ökad kontroll av vapen Prop. 2005/06:113  
  prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Prop. 2005/06:115  
  prop. 2005/06:116 Förenklade redovisningsregler, m.m. Prop. 2005/06:116  
  prop. 2005/06:117 Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. Prop. 2005/06:117  
  prop. 2005/06:118 Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen Prop. 2005/06:118  
  prop. 2005/06:119 Förlängning av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål Prop. 2005/06:119  
  prop. 2005/06:121 Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag Prop. 2005/06:121  
  prop. 2005/06:122 Bötesbelopp Prop. 2005/06:122  
  prop. 2005/06:123 En modernare kriminalvårdslag Prop. 2005/06:123  
  prop. 2005/06:124 Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Prop. 2005/06:124  
  prop. 2005/06:125 Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. Prop. 2005/06:125  
  prop. 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem Prop. 2005/06:127  
  prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128  
  prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier Prop. 2005/06:129  
  prop. 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn Prop. 2005/06:130  
  prop. 2005/06:132 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B Prop. 2005/06:132  
  prop. 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Prop. 2005/06:133  
  prop. 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m. Prop. 2005/06:134  
  prop. 2005/06:135 Elektronisk ingivning till Bolagsverket Prop. 2005/06:135  
  prop. 2005/06:136 Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag Prop. 2005/06:136  
  prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m. Prop. 2005/06:137  
  prop. 2005/06:138 Personsäkerhet Prop. 2005/06:138  
  prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Prop. 2005/06:140  
  prop. 2005/06:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter Prop. 2005/06:141  
  prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning Prop. 2005/06:142  
  prop. 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk Prop. 2005/06:143  
  prop. 2005/06:144 Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige Prop. 2005/06:144  
  prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande Prop. 2005/06:145  
  prop. 2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina Prop. 2005/06:146  
  prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Prop. 2005/06:147  
  prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. Prop. 2005/06:148  
  prop. 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet Prop. 2005/06:149  
  prop. 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150  
  prop. 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m. Prop. 2005/06:152  
  prop. 2005/06:153 Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter Prop. 2005/06:153  
  prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat Prop. 2005/06:154  
  prop. 2005/06:155 Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken Prop. 2005/06:155  
  prop. 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret Prop. 2005/06:156  
  prop. 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen Prop. 2005/06:157  
  prop. 2005/06:158 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. Prop. 2005/06:158  
  prop. 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2005/06:159  
  prop. 2005/06:160 Moderna transporter Prop. 2005/06:160  
  prop. 2005/06:161 Sekretessfrågor - Skyddade adresser, m.m. Prop. 2005/06:161  
  prop. 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. Prop. 2005/06:162  
  prop. 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag Prop. 2005/06:163  
  prop. 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag Prop. 2005/06:164  
  prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare Prop. 2005/06:165  
  prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld Prop. 2005/06:166  
  prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser Prop. 2005/06:167  
  prop. 2005/06:168 Säkerhet i vägtunnlar Prop. 2005/06:168  
  prop. 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. Prop. 2005/06:169  
  prop. 2005/06:170 Arbetstagarinflytande i europakooperativ, m.m. Prop. 2005/06:170  
  prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan Prop. 2005/06:172  
  prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173  
  prop. 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning Prop. 2005/06:174  
  prop. 2005/06:176 Kommunernas roll i avfallshanteringen Prop. 2005/06:176  
  prop. 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott Prop. 2005/06:177  
  prop. 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning Prop. 2005/06:178  
  prop. 2005/06:179 Miljöansvaret i Antarktis Prop. 2005/06:179  
  prop. 2005/06:180 Ett stärkt nämndemannainstitut Prop. 2005/06:180  
  prop. 2005/06:181 Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m. Prop. 2005/06:181  
  prop. 2005/06:182 Miljöbalkens sanktionssystem, m.m. Prop. 2005/06:182  
  prop. 2005/06:183 Finansieringen av kärnavfallets slutförvaring Prop. 2005/06:183  
  prop. 2005/06:184 Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan Prop. 2005/06:184  
  prop. 2005/06:185 Förstärkning och förenkling - ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen Prop. 2005/06:185  
  prop. 2005/06:186 Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet Prop. 2005/06:186  
  prop. 2005/06:187 En effektivare ordningsbotshantering Prop. 2005/06:187  
  prop. 2005/06:189 Ändringar i patentlagen Prop. 2005/06:189  
  prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor  
  prop. 2005/06:191 Ändring i lagen om elektronisk kommunikation Prop. 2005/06:191  
  prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition Prop. 2005/06:192  
  prop. 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län Prop. 2005/06:193  
  prop. 2005/06:194 Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m. Prop. 2005/06:194  
  prop. 2005/06:195 Elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård Prop. 2005/06:195  
  prop. 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, m.m. Prop. 2005/06:196  
  prop. 2005/06:197 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning Prop. 2005/06:197  
  prop. 2005/06:198 Justering i lagen om trängselskatt Prop. 2005/06:198  
  prop. 2005/06:199 Fågelinfluensa (H5N1) Prop. 2005/06:199  
  prop. 2005/06:200 En kronofogdemyndighet i tiden Prop. 2005/06:200  
  prop. 2005/06:201 Morgondagens nyheter - nya villkor för driftsstödet till dagstidningar Prop. 2005/06:201  
  prop. 2005/06:203 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo Prop. 2005/06:203  
  prop. 2005/06:207 Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder Prop. 2005/06:207  
  prop. 2005/06:208 Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon  
  prop. 2005/06:209 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg Prop. 2005/06:209  
  prop. 2005/06:212 Hamnskydd Prop. 2005/06:212  
  prop. 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Prop. 2005/06:214  
  prop. 2005/06:215 Skydd mot internationella hot mot människors hälsa