Propositioner, prop. 2004/05:1 - prop. 2004/05:178[Detaljerad lista]
 • prop. 2004/05:1
 • prop. 2004/05:2
 • prop. 2004/05:3
 • 1904/05:4
 • prop. 2004/05:5
 • 1904/05:6
 • prop. 2004/05:7
 • prop. 2004/05:8
 • prop. 2004/05:9
 • prop. 2004/05:10
 • prop. 2004/05:11
 • prop. 2004/05:12
 • prop. 2004/05:13
 • prop. 2004/05:14
 • prop. 2004/05:15
 • prop. 2004/05:16
 • prop. 2004/05:17
 • prop. 2004/05:18
 • prop. 2004/05:19
 • prop. 2004/05:20
 • prop. 2004/05:21
 • prop. 2004/05:22
 • prop. 2004/05:23
 • prop. 2004/05:24
 • prop. 2004/05:25
 • prop. 2004/05:26
 • prop. 2004/05:27
 • prop. 2004/05:28
 • prop. 2004/05:29
 • prop. 2004/05:30
 • prop. 2004/05:31
 • prop. 2004/05:32
 • prop. 2004/05:33
 • prop. 2004/05:34
 • prop. 2004/05:35
 • 1904/05:36
 • prop. 2004/05:37
 • prop. 2004/05:38
 • prop. 2004/05:39
 • prop. 2004/05:40
 • prop. 2004/05:41
 • 1904/05:42
 • prop. 2004/05:43
 • 1904/05:44
 • prop. 2004/05:45
 • prop. 2004/05:46
 • 1904/05:47
 • 1904/05:48
 • prop. 2004/05:49
 • prop. 2004/05:50
 • prop. 2004/05:51
 • 1904/05:52
 • prop. 2004/05:53
 • 1904/05:54
 • prop. 2004/05:55
 • prop. 2004/05:56
 • prop. 2004/05:57
 • prop. 2004/05:58
 • prop. 2004/05:59
 • 1904/05:60
 • prop. 2004/05:61
 • prop. 2004/05:62
 • prop. 2004/05:63
 • prop. 2004/05:64
 • prop. 2004/05:65
 • 1904/05:66
 • prop. 2004/05:67
 • prop. 2004/05:68
 • prop. 2004/05:69
 • prop. 2004/05:70
 • prop. 2004/05:71
 • prop. 2004/05:72
 • 1904/05:73
 • prop. 2004/05:74
 • 1904/05:75
 • prop. 2004/05:76
 • prop. 2004/05:77
 • prop. 2004/05:78
 • 1904/05:79
 • prop. 2004/05:80
 • 1904/05:81
 • 1904/05:82
 • prop. 2004/05:83
 • prop. 2004/05:84
 • prop. 2004/05:85
 • 1904/05:86
 • prop. 2004/05:87
 • prop. 2004/05:88
 • prop. 2004/05:89
 • 1904/05:90
 • prop. 2004/05:91
 • prop. 2004/05:92
 • 1904/05:93
 • prop. 2004/05:94
 • 1904/05:95
 • prop. 2004/05:96
 • prop. 2004/05:97
 • prop. 2004/05:98
 • prop. 2004/05:99
 • prop. 2004/05:100
 • 1904/05:101
 • 1904/05:102
 • 1904/05:104
 • prop. 2004/05:105
 • prop. 2004/05:106
 • prop. 2004/05:107
 • prop. 2004/05:108
 • 1904/05:109
 • prop. 2004/05:110
 • prop. 2004/05:111
 • prop. 2004/05:112
 • prop. 2004/05:113
 • 1904/05:114
 • prop. 2004/05:115
 • prop. 2004/05:116
 • prop. 2004/05:117
 • prop. 2004/05:118
 • prop. 2004/05:119
 • 1904/05:120
 • prop. 2004/05:121
 • prop. 2004/05:122
 • prop. 2004/05:123
 • prop. 2004/05:124
 • prop. 2004/05:126
 • prop. 2004/05:127
 • prop. 2004/05:128
 • prop. 2004/05:129
 • 1904/05:130
 • prop. 2004/05:131
 • prop. 2004/05:132
 • prop. 2004/05:133
 • prop. 2004/05:134
 • prop. 2004/05:135
 • prop. 2004/05:136
 • prop. 2004/05:137
 • prop. 2004/05:138
 • prop. 2004/05:139
 • prop. 2004/05:140
 • prop. 2004/05:141
 • prop. 2004/05:142
 • prop. 2004/05:143
 • prop. 2004/05:144
 • prop. 2004/05:145
 • prop. 2004/05:146
 • prop. 2004/05:147
 • prop. 2004/05:148
 • prop. 2004/05:149
 • prop. 2004/05:150
 • prop. 2004/05:151
 • 1904/05:152
 • prop. 2004/05:153
 • prop. 2004/05:154
 • prop. 2004/05:155
 • prop. 2004/05:156
 • prop. 2004/05:157
 • prop. 2004/05:158
 • prop. 2004/05:159
 • prop. 2004/05:159
 • prop. 2004/05:160
 • 1904/05:161
 • prop. 2004/05:162
 • prop. 2004/05:163
 • prop. 2004/05:164
 • prop. 2004/05:165
 • 1904/05:166
 • prop. 2004/05:167
 • prop. 2004/05:168
 • prop. 2004/05:169
 • prop. 2004/05:170
 • prop. 2004/05:171
 • prop. 2004/05:172
 • 1904/05:173
 • prop. 2004/05:174
 • prop. 2004/05:175
 • prop. 2004/05:176
 • prop. 2004/05:177
 • prop. 2004/05:178
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005  
  prop. 2004/05:2 Makt att bestämma - rätt till välfärd Prop. 2004/05:2  
  prop. 2004/05:3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet Prop. 2004/05:3  
  1904/05:4 Sveriges politik för global utveckling Skr. 2004/05:4Sveriges politik för global utveckling Skr. 2004/05:4  
  prop. 2004/05:5 Vårt framtida försvar Prop. 2004/05:5  
  1904/05:6 Kontroll av postförsändelser Skr. 2004/05:6Kontroll av postförsändelser Skr. 2004/05:6  
  prop. 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering Prop. 2004/05:7  
  prop. 2004/05:8 Förlängd försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län och Västra Götalands län Prop. 2004/05:8  
  prop. 2004/05:9 Kvaliteten på bensin och dieselbränslen Prop. 2004/05:9  
  prop. 2004/05:10 En ny luftfartsmyndighet - lagstiftning Prop. 2004/05:10  
  prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan Prop. 2004/05:11  
  prop. 2004/05:12 Lag om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst Prop. 2004/05:12  
  prop. 2004/05:13 Distans- och hemförsäljningslag m.m. Prop. 2004/05:13  
  prop. 2004/05:14 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Bosnien och Hercegovina Prop. 2004/05:14  
  prop. 2004/05:15 Mervärdesskatt vid omsättning av gas och el, m.m.  
  prop. 2004/05:16 Konvention mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet Prop. 2004/05:16  
  prop. 2004/05:17 Kommunal medverkan i landstingens sjuktransporter Prop. 2004/05:17  
  prop. 2004/05:18 Handel med utsläppsrätter II Prop. 2004/05:18  
  prop. 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta Prop. 2004/05:19  
  prop. 2004/05:20 Skatteavtal mellan Sverige och Chile m.m. Prop. 2004/05:20  
  prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Prop. 2004/05:21  
  prop. 2004/05:22 Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning Prop. 2004/05:22  
  prop. 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag Prop. 2004/05:23  
  prop. 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag Prop. 2004/05:24  
  prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt Prop. 2004/05:25  
  prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation Prop. 2004/05:26  
  prop. 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet Prop. 2004/05:27  
  prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Prop. 2004/05:28  
  prop. 2004/05:29 Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka Prop. 2004/05:29  
  prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter Prop. 2004/05:30  
  prop. 2004/05:31 Sänkt avkastningsskatt för vissa livförsäkringar, m.m. Prop. 2004/05:31  
  prop. 2004/05:32 Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond, m.m. Prop. 2004/05:32  
  prop. 2004/05:33 Skatteregler för elcertifikat och utsläppsrätter Prop. 2004/05:33  
  prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll Prop. 2004/05:34  
  prop. 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för konkurskostnader Prop. 2004/05:35  
  1904/05:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003 Skr. 2004/05:36Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2003 Skr. 2004/05:36  
  prop. 2004/05:37 Sveriges antagande av rådets beslut om införande av ett antal nya funktioner för Schengens informationssystem Prop. 2004/05:37  
  prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna Prop. 2004/05:38  
  prop. 2004/05:39 Kvalitet, dokumentation och anmälningsplikt i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), m.m. Prop. 2004/05:39  
  prop. 2004/05:40 Ändringar i minerallagen Prop. 2004/05:40  
  prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m. Prop. 2004/05:41  
  1904/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar Skr. 2004/05:42Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar Skr. 2004/05:42  
  prop. 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Prop. 2004/05:43  
  1904/05:44 2004 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2004/05:442004 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2004/05:44  
  prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning Prop. 2004/05:45  
  prop. 2004/05:46 Avtal med Amerikas förenta stater om utlämning och om internationell rättslig hjälp i brottmål Prop. 2004/05:46  
  1904/05:47 Migration och asylpolitik Skr. 2004/05:47Migration och asylpolitik Skr. 2004/05:47  
  1904/05:48 Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. Skr. 2004/05:48Regeringens handlingsprogram för minskad administration för företagen m.m. Skr. 2004/05:48  
  prop. 2004/05:49 Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden Prop. 2004/05:49  
  prop. 2004/05:50 Åtgärder mot missbruk av stiftelser Prop. 2004/05:50  
  prop. 2004/05:51 Effektivare handläggning av stämpelskatteärenden Prop. 2004/05:51  
  1904/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd Skr. 2004/05:52Regeringens politik för humanitärt bistånd Skr. 2004/05:52  
  prop. 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen (1979:230) Prop. 2004/05:53  
  1904/05:54 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 Skr. 2004/05:54Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2003/04 Skr. 2004/05:54  
  prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande Prop. 2004/05:55  
  prop. 2004/05:56 En politik för en långsiktigt konkurrenskraftig svensk turistnäring Prop. 2004/05:56  
  prop. 2004/05:57 Lönegaranti vid företagsrekonstruktion Prop. 2004/05:57  
  prop. 2004/05:58 Ändringar i skogsvårdslagen Prop. 2004/05:58  
  prop. 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 2004/05:59  
  1904/05:60 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2004 Skr. 2004/05:60Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2004 Skr. 2004/05:60  
  prop. 2004/05:61 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia Prop. 2004/05:61  
  prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas, m.m. Prop. 2004/05:62  
  prop. 2004/05:63 Vissa ändringar i reglerna om Högsta domstolens sammansättning Prop. 2004/05:63  
  prop. 2004/05:64 Ny ordning för utfärdande av rättsintyg Prop. 2004/05:64  
  prop. 2004/05:65 Århuskonventionen Prop. 2004/05:65  
  1904/05:66 Politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen Skr. 2004/05:66Politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen Skr. 2004/05:66  
  prop. 2004/05:67 Överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring Prop. 2004/05:67  
  prop. 2004/05:68 Förvaltningsberättelsens innehåll Prop. 2004/05:68  
  prop. 2004/05:69 Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer Prop. 2004/05:69  
  prop. 2004/05:70 Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet Prop. 2004/05:70  
  prop. 2004/05:71 Konvention mellan Konungariket Sverige och Republiken Turkiet om social trygghet Prop. 2004/05:71  
  prop. 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Prop. 2004/05:72  
  1904/05:73 Husdjursgenetiska resurser Skr. 2004/05:73Husdjursgenetiska resurser Skr. 2004/05:73  
  prop. 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Prop. 2004/05:74  
  1904/05:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Regeringens skrivelse 2004/05:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Regeringens skrivelse 2004/05:75  
  prop. 2004/05:76 Privilegier och immunitet för Europeiska försvarsbyrån  
  prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang Prop. 2004/05:77  
  prop. 2004/05:78 Förbättrade ersättningsmöjligheter vid oljeskador till sjöss Prop. 2004/05:78  
  1904/05:79 Upphörande av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention Skr. 2004/05:79Upphörande av 1972 års svensk-norska renbeteskonvention Skr. 2004/05:79  
  prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv Prop. 2004/05:80  
  1904/05:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2004 Skr. 2004/05:81Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2004 Skr. 2004/05:81  
  1904/05:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2004 Skr. 2004/05:82Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2004 Skr. 2004/05:82  
  prop. 2004/05:83 Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien Prop. 2004/05:83  
  prop. 2004/05:84 Ledarhundar Prop. 2004/05:84  
  prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag Prop. 2004/05:85  
  1904/05:86 Statlig organisation för handikappolitisk samordning Skr. 2004/05:86Statlig organisation för handikappolitisk samordning Skr. 2004/05:86  
  prop. 2004/05:87 Kungörande av vissa trafikföreskrifter Prop. 2004/05:87  
  prop. 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring Prop. 2004/05:88  
  prop. 2004/05:89 Behörigheten för läkare i enskild verksamhet, m.m. Prop. 2004/05:89  
  1904/05:90 Nordiskt samarbete 2004 Skr. 2004/05:90Nordiskt samarbete 2004 Skr. 2004/05:90  
  prop. 2004/05:91 Överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris Prop. 2004/05:91  
  prop. 2004/05:92 Ändrade avgifter för insättningsgarantin Prop. 2004/05:92  
  1904/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Skr. 2004/05:93Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005 Skr. 2004/05:93  
  prop. 2004/05:94 Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen Prop. 2004/05:94  
  1904/05:95 Sverige i Förenta nationerna 2003-2004 Skr. 2004/05:95Sverige i Förenta nationerna 2003-2004 Skr. 2004/05:95  
  prop. 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m. Prop. 2004/05:96  
  prop. 2004/05:97 Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Prop. 2004/05:97  
  prop. 2004/05:98 Riktlinjer för marknadskontroll av produkter, m.m. Prop. 2004/05:98  
  prop. 2004/05:99 Val av ledamot i skattenämnd, m.m. Prop. 2004/05:99  
  prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition  
  1904/05:101 Årsredovisning för staten 2004Årsredovisning för staten 2004  
  1904/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2004/05:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2004/05:102  
  1904/05:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2000-2004 Skr. 2004/05:104Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2000-2004 Skr. 2004/05:104  
  prop. 2004/05:105 Vidaresändningsplikt i kabelnät Prop. 2004/05:105  
  prop. 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen Prop. 2004/05:106  
  prop. 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. Prop. 2004/05:107  
  prop. 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta Prop. 2004/05:108  
  1904/05:109 Svenska utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på Västra Balkan Skr. 2004/05:109Svenska utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på Västra Balkan Skr. 2004/05:109  
  prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Prop. 2004/05:110  
  prop. 2004/05:111 Förstärkning av studiestödet Prop. 2004/05:111  
  prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Prop. 2004/05:112  
  prop. 2004/05:113 Sparandedirektivet och kontrolluppgifter Prop. 2004/05:113  
  1904/05:114 Strategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2004 - Krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2004/05:115 Lag om erkännande och verkställighet inom Europeiska unionen av frysningsbeslut Prop. 2004/05:115  
  prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Prop. 2004/05:116  
  prop. 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Prop. 2004/05:117  
  prop. 2004/05:118 Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. Prop. 2004/05:118  
  prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Prop. 2004/05:119  
  1904/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2004/05:1202005 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2004/05:120  
  prop. 2004/05:121 Skatteavtal mellan Sverige och Polen Prop. 2004/05:121  
  prop. 2004/05:122 Beräkning av inkomstprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade Prop. 2004/05:122  
  prop. 2004/05:123 Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. Prop. 2004/05:123  
  prop. 2004/05:124 Arkivfrågor Prop. 2004/05:124  
  prop. 2004/05:126 Åtgärder mot illegal alkoholhantering Prop. 2004/05:126  
  prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Prop. 2004/05:127  
  prop. 2004/05:128 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Prop. 2004/05:128  
  prop. 2004/05:129 En effektivare miljöprövning Prop. 2004/05:129  
  1904/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Skr. 2004/05:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Skr. 2004/05:130  
  prop. 2004/05:131 En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol Prop. 2004/05:131  
  prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter Prop. 2004/05:132  
  prop. 2004/05:133 Försäkringsförmedling Prop. 2004/05:133  
  prop. 2004/05:134 Arbetstidsfrågor för flygpersonal m.m. Prop. 2004/05:134  
  prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. Prop. 2004/05:135  
  prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Prop. 2004/05:136  
  prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Prop. 2004/05:137  
  prop. 2004/05:138 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling Prop. 2004/05:138  
  prop. 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139  
  prop. 2004/05:140 Genomförande av transparensdirektivet Prop. 2004/05:140  
  prop. 2004/05:141 Skatteavtal mellan Sverige och Nigeria Prop. 2004/05:141  
  prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk Prop. 2004/05:142  
  prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. Prop. 2004/05:143  
  prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m. Prop. 2004/05:144  
  prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus Prop. 2004/05:145  
  prop. 2004/05:146 Vissa kupongskattefrågor, m.m. Prop. 2004/05:146  
  prop. 2004/05:147 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering Prop. 2004/05:147  
  prop. 2004/05:148 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer Prop. 2004/05:148  
  prop. 2004/05:149 Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. Prop. 2004/05:149  
  prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag Prop. 2004/05:150  
  prop. 2004/05:151 Ändringar i lagen om trängselskatt Prop. 2004/05:151  
  1904/05:152 Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan Skr. 2004/05:152Insatser för narkotikabekämpning utifrån regeringens narkotikahandlingsplan Skr. 2004/05:152  
  prop. 2004/05:153 Granskning av metoder för att mäta kreditrisk och operativ risk Prop. 2004/05:153  
  prop. 2004/05:154 Ett enklare förfarande vid inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen Prop. 2004/05:154  
  prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. Prop. 2004/05:155  
  prop. 2004/05:156 Åtgärder inom sjöfartsskyddet, m.m. Prop. 2004/05:156  
  prop. 2004/05:157 Antagande av rambeslut om straffrättsliga regler vid föroreningar från fartyg Prop. 2004/05:157  
  prop. 2004/05:158 Prospekt Prop. 2004/05:158  
  prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken  
  prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken  
  prop. 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen Prop. 2004/05:160  
  1904/05:161 Sveriges politik för global utveckling Skr. 2004/05:161Sveriges politik för global utveckling Skr. 2004/05:161  
  prop. 2004/05:162 Ny värld - ny högskola Prop. 2004/05:162  
  prop. 2004/05:163 Ny vallag Prop. 2004/05:163  
  prop. 2004/05:164 Tullverkets brottsbekämpning - Effektivare uppgiftsbehandling Prop. 2004/05:164  
  prop. 2004/05:165 Nya regler för tjänstepensionsinstitut Prop. 2004/05:165  
  1904/05:166 Vård i livets slutskede Skr. 2004/05:166Vård i livets slutskede Skr. 2004/05:166  
  prop. 2004/05:167 Ändringsprotokoll till Europakonventionen - en effektivare Europadomstol Prop. 2004/05:167  
  prop. 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Prop. 2004/05:168  
  prop. 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor Prop. 2004/05:169  
  prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden Prop. 2004/05:170  
  prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Prop. 2004/05:171  
  prop. 2004/05:172 Uppehållstillstånd för tribunalvittnen Prop. 2004/05:172  
  1904/05:173 En nationell strategi för havsmiljön Skr. 2004/05:173En nationell strategi för havsmiljön Skr. 2004/05:173  
  prop. 2004/05:174 En kompletterande övergångsbestämmelse till försäkringsavtalslagen Prop. 2004/05:174  
  prop. 2004/05:175 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället Prop. 2004/05:175  
  prop. 2004/05:176 Kriminalvården - en myndighet Prop. 2004/05:176  
  prop. 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m. Prop. 2004/05:177  
  prop. 2004/05:178 Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning Prop. 2004/05:178