Propositioner, prop. 2003/04:1 - prop. 2003/04:182[Detaljerad lista]
 • prop. 2003/04:1
 • prop. 2003/04:2
 • prop. 2003/04:3
 • prop. 2003/04:4
 • prop. 2003/04:5
 • 1903/04:6
 • prop. 2003/04:7
 • 1903/04:8
 • 1903/04:9
 • prop. 2003/04:10
 • prop. 2003/04:11
 • prop. 2003/04:12
 • 1903/04:13
 • 1903/04:14
 • prop. 2003/04:15
 • prop. 2003/04:16
 • prop. 2003/04:17
 • prop. 2003/04:18
 • prop. 2003/04:19
 • 1903/04:20
 • prop. 2003/04:21
 • prop. 2003/04:22
 • prop. 2003/04:23
 • prop. 2003/04:24
 • prop. 2003/04:25
 • prop. 2003/04:26
 • prop. 2003/04:27
 • prop. 2003/04:28
 • prop. 2003/04:29
 • prop. 2003/04:30
 • prop. 2003/04:31
 • prop. 2003/04:32
 • prop. 2003/04:33
 • prop. 2003/04:34
 • prop. 2003/04:35
 • 1903/04:36
 • 1903/04:37
 • prop. 2003/04:38
 • 1903/04:39
 • prop. 2003/04:40
 • prop. 2003/04:41
 • prop. 2003/04:42
 • prop. 2003/04:43
 • prop. 2003/04:44
 • prop. 2003/04:45
 • 1903/04:46
 • 1903/04:47
 • prop. 2003/04:48
 • 1903/04:49
 • prop. 2003/04:50
 • prop. 2003/04:51
 • prop. 2003/04:52
 • 1903/04:53
 • 1903/04:54
 • prop. 2003/04:55
 • prop. 2003/04:56
 • prop. 2003/04:57
 • prop. 2003/04:58
 • prop. 2003/04:59
 • 1903/04:60
 • prop. 2003/04:61
 • prop. 2003/04:62
 • 1903/04:63
 • prop. 2003/04:64
 • prop. 2003/04:65
 • prop. 2003/04:66
 • prop. 2003/04:66
 • prop. 2003/04:67
 • prop. 2003/04:68
 • prop. 2003/04:69
 • prop. 2003/04:70
 • prop. 2003/04:71
 • prop. 2003/04:72
 • prop. 2003/04:73
 • prop. 2003/04:74
 • 1903/04:75
 • prop. 2003/04:76
 • prop. 2003/04:77
 • prop. 2003/04:78
 • prop. 2003/04:79
 • prop. 2003/04:80
 • 1903/04:81
 • 1903/04:82
 • prop. 2003/04:83
 • 1903/04:84
 • prop. 2003/04:85
 • prop. 2003/04:85
 • prop. 2003/04:86
 • prop. 2003/04:87
 • prop. 2003/04:88
 • prop. 2003/04:89
 • 1903/04:90
 • prop. 2003/04:91
 • prop. 2003/04:92
 • prop. 2003/04:93
 • prop. 2003/04:94
 • prop. 2003/04:95
 • prop. 2003/04:96
 • prop. 2003/04:97
 • prop. 2003/04:97
 • prop. 2003/04:98
 • prop. 2003/04:99
 • prop. 2003/04:100
 • 1903/04:102
 • 1903/04:104
 • prop. 2003/04:105
 • prop. 2003/04:106
 • 1903/04:107
 • prop. 2003/04:108
 • prop. 2003/04:109
 • 1903/04:110
 • prop. 2003/04:111
 • prop. 2003/04:112
 • prop. 2003/04:113
 • 1903/04:114
 • prop. 2003/04:115
 • prop. 2003/04:116
 • prop. 2003/04:117
 • prop. 2003/04:118
 • 1903/04:119
 • 1903/04:120
 • prop. 2003/04:121
 • prop. 2003/04:122
 • prop. 2003/04:123
 • prop. 2003/04:124
 • prop. 2003/04:126
 • prop. 2003/04:127
 • prop. 2003/04:128
 • 1903/04:129
 • 1903/04:130
 • prop. 2003/04:131
 • prop. 2003/04:132
 • prop. 2003/04:133
 • prop. 2003/04:134
 • prop. 2003/04:135
 • prop. 2003/04:136
 • 1903/04:137
 • prop. 2003/04:138
 • prop. 2003/04:139
 • prop. 2003/04:140
 • 1903/04:141
 • prop. 2003/04:142
 • 1903/04:143
 • prop. 2003/04:144
 • prop. 2003/04:145
 • prop. 2003/04:146
 • prop. 2003/04:147
 • prop. 2003/04:148
 • prop. 2003/04:149
 • prop. 2003/04:150
 • prop. 2003/04:151
 • prop. 2003/04:152
 • 1903/04:153
 • prop. 2003/04:154
 • prop. 2003/04:155
 • prop. 2003/04:156
 • prop. 2003/04:157
 • prop. 2003/04:158
 • prop. 2003/04:159
 • prop. 2003/04:160
 • prop. 2003/04:161
 • prop. 2003/04:162
 • prop. 2003/04:163
 • prop. 2003/04:164
 • prop. 2003/04:165
 • prop. 2003/04:166
 • prop. 2003/04:167
 • 1903/04:168
 • prop. 2003/04:169
 • prop. 2003/04:170
 • prop. 2003/04:171
 • 1903/04:172
 • prop. 2003/04:173
 • prop. 2003/04:174
 • 1903/04:175
 • prop. 2003/04:176
 • prop. 2003/04:177
 • 1903/04:178
 • prop. 2003/04:179
 • prop. 2003/04:180
 • prop. 2003/04:182
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004  
  prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2  
  prop. 2003/04:3 Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårds- anstalter och häkten Prop. 2003/04:3  
  prop. 2003/04:4 Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar Prop. 2003/04:4  
  prop. 2003/04:5 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor Prop. 2003/04:5  
  1903/04:6 Kontroll av postförsändelser Skr. 2003/04:6Kontroll av postförsändelser Skr. 2003/04:6  
  prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Prop. 2003/04:7  
  1903/04:8 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag Skr. 2003/04:8Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag Skr. 2003/04:8  
  1903/04:9 EU-prioriteringar för att nå miljömålen Skr. 2003/04:9EU-prioriteringar för att nå miljömålen Skr. 2003/04:9  
  prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10  
  prop. 2003/04:11 Fortsatt giltighet av lagen om brevröstning i vissa fall Prop. 2003/04:11  
  prop. 2003/04:12 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barn-pornografi Prop. 2003/04:12  
  1903/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid Skr. 2003/04:13Europeiska konventet om EU:s framtid Skr. 2003/04:13  
  1903/04:14 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2003/04:14Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2003/04:14  
  prop. 2003/04:15 Slopad beskattning av arv till make och sambo Prop. 2003/04:15  
  prop. 2003/04:16 Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter Prop. 2003/04:16  
  prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. Prop. 2003/04:17  
  prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Prop. 2003/04:18  
  prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter Prop. 2003/04:19  
  1903/04:20 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Skr. 2003/04:20Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Skr. 2003/04:20  
  prop. 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. Prop. 2003/04:21  
  prop. 2003/04:22 Avdrag för utdelning på insatsemissioner Prop. 2003/04:22  
  prop. 2003/04:23 Antalet ledamöter i Högsta domstolen Prop. 2003/04:23  
  prop. 2003/04:24 Skatteadministrativt samarbete i EU Prop. 2003/04:24  
  prop. 2003/04:25 Europeiska unionens utvidgning 2004 Prop. 2003/04:25  
  prop. 2003/04:26 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt  
  prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg Prop. 2003/04:27  
  prop. 2003/04:28 Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument Prop. 2003/04:28  
  prop. 2003/04:29 Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap m.m. Prop. 2003/04:29  
  prop. 2003/04:30 Ny smittskyddslag m.m.  
  prop. 2003/04:31 Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser Prop. 2003/04:31  
  prop. 2003/04:32 Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel Prop. 2003/04:32  
  prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m. Prop. 2003/04:33  
  prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation Prop. 2003/04:34  
  prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Prop. 2003/04:35  
  1903/04:36 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002 Skr. 2003/04:36Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002 Skr. 2003/04:36  
  1903/04:37 Migration och asylpolitik Skr. 2003/04:37Migration och asylpolitik Skr. 2003/04:37  
  prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m. Prop. 2003/04:38  
  1903/04:39 Uppföljning av skogspolitiken Skr. 2003/04:39Uppföljning av skogspolitiken Skr. 2003/04:39  
  prop. 2003/04:40 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:40  
  prop. 2003/04:41 Möjlighet till förenklat tullförfarande Prop. 2003/04:41  
  prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat Prop. 2003/04:42  
  prop. 2003/04:43 Obeställd e-postreklam Prop. 2003/04:43  
  prop. 2003/04:44 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2003/04:44  
  prop. 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Prop. 2003/04:45  
  1903/04:46 2003 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2003/04:462003 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2003/04:46  
  1903/04:47 Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Skr. 2003/04:47Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Skr. 2003/04:47  
  prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Prop. 2003/04:48  
  1903/04:49 Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna Skr. 2003/04:49Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna Skr. 2003/04:49  
  prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. Prop. 2003/04:50  
  prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk Prop. 2003/04:51  
  prop. 2003/04:52 Ratificering av ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken Prop. 2003/04:52  
  1903/04:53 Resultat och kostnader i asylprocessenResultat och kostnader i asylprocessen  
  1903/04:54 Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn Skr. 2003/04:54Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn Skr. 2003/04:54  
  prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Prop. 2003/04:55  
  prop. 2003/04:56 ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i lantbruket m.m. Prop. 2003/04:56  
  prop. 2003/04:57 Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning Prop. 2003/04:57  
  prop. 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten Prop. 2003/04:58  
  prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Prop. 2003/04:59  
  1903/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Skr. 2003/04:60Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Skr. 2003/04:60  
  prop. 2003/04:61 Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia Prop. 2003/04:61  
  prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Prop. 2003/04:62  
  1903/04:63 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolagMeddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag  
  prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Prop. 2003/04:64  
  prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer Prop. 2003/04:65  
  prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV Prop. 2003/04:66  
  prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV  
  prop. 2003/04:67 Den reviderade Eurocontrolkonventionen Prop. 2003/04:67  
  prop. 2003/04:68 Överenskommelse med Förenta nationerna om immunitet och privilegier vid FN-möten i Sverige  
  prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:69  
  prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m. Prop. 2003/04:70  
  prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Prop. 2003/04:71  
  prop. 2003/04:72 Svensk anslutning till det femte protokollet till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar Prop. 2003/04:72  
  prop. 2003/04:73 Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m. Prop. 2003/04:73  
  prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 2003/04:74  
  1903/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2003/04:75Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2003/04:75  
  prop. 2003/04:76 Vissa fastighetstaxeringsfrågor, m.m. Prop. 2003/04:76  
  prop. 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga ombud Prop. 2003/04:77  
  prop. 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78  
  prop. 2003/04:79 Höjda begränsningsbelopp för redares skadeståndsansvar Prop. 2003/04:79  
  prop. 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning Prop. 2003/04:80  
  1903/04:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2003 Skr. 2003/04:81Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2003 Skr. 2003/04:81  
  1903/04:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2003Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2003  
  prop. 2003/04:83 Digitala färdskrivare vid vägtransporter Prop. 2003/04:83  
  1903/04:84 Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF)Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF)  
  prop. 2003/04:85 Samtjänst vid medborgarkontor Prop. 2003/04:85  
  prop. 2003/04:85 Proposition om samtjänst vid medborgarkontor  
  prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m. Prop. 2003/04:86  
  prop. 2003/04:87 Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter Prop. 2003/04:87  
  prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m. Prop. 2003/04:88  
  prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande Prop. 2003/04:89  
  1903/04:90 Nordiskt samarbete 2003 Skr. 2003/04:90Nordiskt samarbete 2003 Skr. 2003/04:90  
  prop. 2003/04:91 Vissa premiepensionsfrågor Prop. 2003/04:91  
  prop. 2003/04:92 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff Prop. 2003/04:92  
  prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Prop. 2003/04:93  
  prop. 2003/04:94 Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden Prop. 2003/04:94  
  prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 Prop. 2003/04:95  
  prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2003/04:96  
  prop. 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation Prop. 2003/04:97  
  prop. 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation  
  prop. 2003/04:98 Konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet Prop. 2003/04:98  
  prop. 2003/04:99 Följdändringar med anledning av nya regler för bank- och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet Prop. 2003/04:99  
  prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition  
  1903/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2003/04:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2003/04:102  
  1903/04:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1999-2003 Skr. 2003/04:104Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1999-2003 Skr. 2003/04:104  
  prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Prop. 2003/04:105  
  prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd Prop. 2003/04:106  
  1903/04:107 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna om uttag av stämpelskatt vid företagsinteckning Skr. 2003/04:107Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna om uttag av stämpelskatt vid företagsinteckning Skr. 2003/04:107  
  prop. 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta Prop. 2003/04:108  
  prop. 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag Prop. 2003/04:109  
  1903/04:110 Demokratipolitik Skr. 2003/04:110Demokratipolitik Skr. 2003/04:110  
  prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel Prop. 2003/04:111  
  prop. 2003/04:112 Europabolag Prop. 2003/04:112  
  prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott Prop. 2003/04:113  
  1903/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområdenStrategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden  
  prop. 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. Prop. 2003/04:115  
  prop. 2003/04:116 Miljöbedömningar av planer och program Prop. 2003/04:116  
  prop. 2003/04:117 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. Prop. 2003/04:117  
  prop. 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118  
  1903/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Skr. 2003/04:119Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Skr. 2003/04:119  
  1903/04:120 2004 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2003/04:1202004 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2003/04:120  
  prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Prop. 2003/04:121  
  prop. 2003/04:122 Arbetstagarinflytande i europabolag Prop. 2003/04:122  
  prop. 2003/04:123 Järnvägslag Prop. 2003/04:123  
  prop. 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar Prop. 2003/04:124  
  prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift Prop. 2003/04:126  
  prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar Prop. 2003/04:127  
  prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Prop. 2003/04:128  
  1903/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Skr. 2003/04:129En svensk strategi för hållbar utveckling Skr. 2003/04:129  
  1903/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Skr. 2003/04:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Skr. 2003/04:130  
  prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor Prop. 2003/04:131  
  prop. 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter I Prop. 2003/04:132  
  prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansions-fond vid ombildning till aktiebolag, m.m. Prop. 2003/04:133  
  prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag Prop. 2003/04:134  
  prop. 2003/04:135 Särskild förvaltning av elnät Prop. 2003/04:135  
  prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Prop. 2003/04:136  
  1903/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige Skr. 2003/04:137Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige Skr. 2003/04:137  
  prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Prop. 2003/04:138  
  prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete Prop. 2003/04:139  
  prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan Prop. 2003/04:140  
  1903/04:141 Sanering och återställning av förorenade områden - resultatredovisning Skr. 2003/04:141Sanering och återställning av förorenade områden - resultatredovisning Skr. 2003/04:141  
  prop. 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Prop. 2003/04:142  
  1903/04:143 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 Skr. 2003/04:143Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2004 Skr. 2003/04:143  
  prop. 2003/04:144 Skattebefrielse för el i vissa industriella processer Prop. 2003/04:144  
  prop. 2003/04:145 Trängselskatt Prop. 2003/04:145  
  prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. Prop. 2003/04:146  
  prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimi-bestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel Prop. 2003/04:147  
  prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Prop. 2003/04:148  
  prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Prop. 2003/04:149  
  prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150  
  prop. 2003/04:151 Beskattning av lokalanställd personal vid utländska beskickningar och konsulat i Sverige Prop. 2003/04:151  
  prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:152  
  1903/04:153 Reformeringen av tingsrättsorganisationen fortsätter Skr. 2003/04:153Reformeringen av tingsrättsorganisationen fortsätter Skr. 2003/04:153  
  prop. 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd Prop. 2003/04:154  
  prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Prop. 2003/04:155  
  prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt  
  prop. 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning Prop. 2003/04:157  
  prop. 2003/04:158 Extraordinära smittskyddsåtgärder Prop. 2003/04:158  
  prop. 2003/04:159 Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott Prop. 2003/04:159  
  prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Prop. 2003/04:160  
  prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Prop. 2003/04:161  
  prop. 2003/04:162 Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken Prop. 2003/04:162  
  prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Prop. 2003/04:163  
  prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem Prop. 2003/04:164  
  prop. 2003/04:165 Stämpelskatt i samband med företagsinteckning Prop. 2003/04:165  
  prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott Prop. 2003/04:166  
  prop. 2003/04:167 Inspektioner inom sjöfartsskyddet Prop. 2003/04:167  
  1903/04:168 Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemetDen fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet  
  prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Prop. 2003/04:169  
  prop. 2003/04:170 Program för energieffektivisering, m.m. Prop. 2003/04:170  
  prop. 2003/04:171 Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen Prop. 2003/04:171  
  1903/04:172 Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster Skr. 2003/04:172Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster Skr. 2003/04:172  
  prop. 2003/04:173 Skatteavtal mellan Sverige och Malaysia Prop. 2003/04:173  
  prop. 2003/04:174 Några frågor om ordningslagen Prop. 2003/04:174  
  1903/04:175 Avdrag för s.k. sponsring Skr. 2003/04:175Avdrag för s.k. sponsring Skr. 2003/04:175  
  prop. 2003/04:176 Privilegier och immunitet för Athena inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Prop. 2003/04:176  
  prop. 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning Prop. 2003/04:177  
  1903/04:178 Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten Skr. 2003/04:178Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten Skr. 2003/04:178  
  prop. 2003/04:179 Transplantationer räddar liv Prop. 2003/04:179  
  prop. 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv Prop. 2003/04:180  
  prop. 2003/04:182 Skärpta krav för närradiotillstånd, m.m. Prop. 2003/04:182