Propositioner, prop. 2003/04:1 - prop. 2003/04:182[Detaljerad lista]
 • prop. 2003/04:1
 • prop. 2003/04:2
 • prop. 2003/04:3
 • prop. 2003/04:4
 • prop. 2003/04:5
 • prop. 2003/04:7
 • prop. 2003/04:10
 • prop. 2003/04:11
 • prop. 2003/04:12
 • prop. 2003/04:15
 • prop. 2003/04:16
 • prop. 2003/04:17
 • prop. 2003/04:18
 • prop. 2003/04:19
 • prop. 2003/04:21
 • prop. 2003/04:22
 • prop. 2003/04:23
 • prop. 2003/04:24
 • prop. 2003/04:25
 • prop. 2003/04:26
 • prop. 2003/04:27
 • prop. 2003/04:28
 • prop. 2003/04:29
 • prop. 2003/04:31
 • prop. 2003/04:32
 • prop. 2003/04:33
 • prop. 2003/04:34
 • prop. 2003/04:35
 • prop. 2003/04:38
 • prop. 2003/04:40
 • prop. 2003/04:41
 • prop. 2003/04:42
 • prop. 2003/04:43
 • prop. 2003/04:44
 • prop. 2003/04:45
 • prop. 2003/04:48
 • prop. 2003/04:50
 • prop. 2003/04:51
 • prop. 2003/04:52
 • prop. 2003/04:55
 • prop. 2003/04:56
 • prop. 2003/04:57
 • prop. 2003/04:58
 • prop. 2003/04:59
 • 1903/04:60
 • prop. 2003/04:61
 • prop. 2003/04:62
 • prop. 2003/04:64
 • prop. 2003/04:65
 • prop. 2003/04:66
 • prop. 2003/04:67
 • prop. 2003/04:68
 • prop. 2003/04:69
 • prop. 2003/04:70
 • prop. 2003/04:71
 • prop. 2003/04:72
 • prop. 2003/04:73
 • prop. 2003/04:74
 • prop. 2003/04:76
 • prop. 2003/04:77
 • prop. 2003/04:78
 • prop. 2003/04:79
 • prop. 2003/04:80
 • prop. 2003/04:83
 • prop. 2003/04:85
 • prop. 2003/04:86
 • prop. 2003/04:87
 • prop. 2003/04:88
 • prop. 2003/04:89
 • prop. 2003/04:91
 • prop. 2003/04:92
 • prop. 2003/04:93
 • prop. 2003/04:94
 • prop. 2003/04:95
 • prop. 2003/04:96
 • prop. 2003/04:97
 • prop. 2003/04:97
 • prop. 2003/04:98
 • prop. 2003/04:99
 • prop. 2003/04:100
 • prop. 2003/04:105
 • prop. 2003/04:106
 • prop. 2003/04:108
 • prop. 2003/04:109
 • prop. 2003/04:111
 • prop. 2003/04:112
 • prop. 2003/04:113
 • prop. 2003/04:115
 • prop. 2003/04:116
 • prop. 2003/04:117
 • prop. 2003/04:118
 • prop. 2003/04:121
 • prop. 2003/04:122
 • prop. 2003/04:123
 • prop. 2003/04:124
 • prop. 2003/04:126
 • prop. 2003/04:127
 • prop. 2003/04:128
 • prop. 2003/04:131
 • prop. 2003/04:132
 • prop. 2003/04:133
 • prop. 2003/04:134
 • prop. 2003/04:135
 • prop. 2003/04:136
 • prop. 2003/04:138
 • prop. 2003/04:139
 • prop. 2003/04:140
 • prop. 2003/04:142
 • prop. 2003/04:144
 • prop. 2003/04:145
 • prop. 2003/04:146
 • prop. 2003/04:147
 • prop. 2003/04:148
 • prop. 2003/04:149
 • prop. 2003/04:150
 • prop. 2003/04:151
 • prop. 2003/04:152
 • prop. 2003/04:154
 • prop. 2003/04:155
 • prop. 2003/04:156
 • prop. 2003/04:157
 • prop. 2003/04:158
 • prop. 2003/04:159
 • prop. 2003/04:160
 • prop. 2003/04:161
 • prop. 2003/04:162
 • prop. 2003/04:163
 • prop. 2003/04:164
 • prop. 2003/04:165
 • prop. 2003/04:166
 • prop. 2003/04:167
 • prop. 2003/04:169
 • prop. 2003/04:170
 • prop. 2003/04:171
 • 1903/04:172
 • prop. 2003/04:173
 • prop. 2003/04:174
 • prop. 2003/04:176
 • prop. 2003/04:177
 • prop. 2003/04:179
 • prop. 2003/04:180
 • prop. 2003/04:182
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004  
  prop. 2003/04:2 Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Prop. 2003/04:2  
  prop. 2003/04:3 Allmän inpasseringskontroll i vissa kriminalvårds- anstalter och häkten Prop. 2003/04:3  
  prop. 2003/04:4 Gemensamma utredningsgrupper för brottsutredningar Prop. 2003/04:4  
  prop. 2003/04:5 Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor Prop. 2003/04:5  
  prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Prop. 2003/04:7  
  prop. 2003/04:10 Ändrade regler för CFC-beskattning Prop. 2003/04:10  
  prop. 2003/04:11 Fortsatt giltighet av lagen om brevröstning i vissa fall Prop. 2003/04:11  
  prop. 2003/04:12 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barn-pornografi Prop. 2003/04:12  
  prop. 2003/04:15 Slopad beskattning av arv till make och sambo Prop. 2003/04:15  
  prop. 2003/04:16 Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter Prop. 2003/04:16  
  prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. Prop. 2003/04:17  
  prop. 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Prop. 2003/04:18  
  prop. 2003/04:19 Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter Prop. 2003/04:19  
  prop. 2003/04:21 Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. Prop. 2003/04:21  
  prop. 2003/04:22 Avdrag för utdelning på insatsemissioner Prop. 2003/04:22  
  prop. 2003/04:23 Antalet ledamöter i Högsta domstolen Prop. 2003/04:23  
  prop. 2003/04:24 Skatteadministrativt samarbete i EU Prop. 2003/04:24  
  prop. 2003/04:25 Europeiska unionens utvidgning 2004 Prop. 2003/04:25  
  prop. 2003/04:26 Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt  
  prop. 2003/04:27 Rättigheter i luftfartyg Prop. 2003/04:27  
  prop. 2003/04:28 Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument Prop. 2003/04:28  
  prop. 2003/04:29 Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap m.m. Prop. 2003/04:29  
  prop. 2003/04:31 Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser Prop. 2003/04:31  
  prop. 2003/04:32 Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel Prop. 2003/04:32  
  prop. 2003/04:33 Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m. Prop. 2003/04:33  
  prop. 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation Prop. 2003/04:34  
  prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Prop. 2003/04:35  
  prop. 2003/04:38 En ny prisinformationslag m.m. Prop. 2003/04:38  
  prop. 2003/04:40 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:40  
  prop. 2003/04:41 Möjlighet till förenklat tullförfarande Prop. 2003/04:41  
  prop. 2003/04:42 Torv och elcertifikat Prop. 2003/04:42  
  prop. 2003/04:43 Obeställd e-postreklam Prop. 2003/04:43  
  prop. 2003/04:44 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2003/04:44  
  prop. 2003/04:45 Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande Prop. 2003/04:45  
  prop. 2003/04:48 Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap Prop. 2003/04:48  
  prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. Prop. 2003/04:50  
  prop. 2003/04:51 Kust- och insjöfiske samt vattenbruk Prop. 2003/04:51  
  prop. 2003/04:52 Ratificering av ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken Prop. 2003/04:52  
  prop. 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Prop. 2003/04:55  
  prop. 2003/04:56 ILO:s konvention och rekommendation om arbetarskydd i lantbruket m.m. Prop. 2003/04:56  
  prop. 2003/04:57 Vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning Prop. 2003/04:57  
  prop. 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten Prop. 2003/04:58  
  prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Prop. 2003/04:59  
  1903/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Skr. 2003/04:60Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Skr. 2003/04:60  
  prop. 2003/04:61 Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia Prop. 2003/04:61  
  prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Prop. 2003/04:62  
  prop. 2003/04:64 En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. Prop. 2003/04:64  
  prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer Prop. 2003/04:65  
  prop. 2003/04:66 Reklamtid i TV Prop. 2003/04:66  
  prop. 2003/04:67 Den reviderade Eurocontrolkonventionen Prop. 2003/04:67  
  prop. 2003/04:68 Överenskommelse med Förenta nationerna om immunitet och privilegier vid FN-möten i Sverige  
  prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:69  
  prop. 2003/04:70 Europarådets straffrättsliga konvention om korruption, m.m. Prop. 2003/04:70  
  prop. 2003/04:71 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Prop. 2003/04:71  
  prop. 2003/04:72 Svensk anslutning till det femte protokollet till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar Prop. 2003/04:72  
  prop. 2003/04:73 Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m. Prop. 2003/04:73  
  prop. 2003/04:74 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning Prop. 2003/04:74  
  prop. 2003/04:76 Vissa fastighetstaxeringsfrågor, m.m. Prop. 2003/04:76  
  prop. 2003/04:77 Säkerhetsprövning av offentliga ombud Prop. 2003/04:77  
  prop. 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78  
  prop. 2003/04:79 Höjda begränsningsbelopp för redares skadeståndsansvar Prop. 2003/04:79  
  prop. 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning Prop. 2003/04:80  
  prop. 2003/04:83 Digitala färdskrivare vid vägtransporter Prop. 2003/04:83  
  prop. 2003/04:85 Samtjänst vid medborgarkontor Prop. 2003/04:85  
  prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m. Prop. 2003/04:86  
  prop. 2003/04:87 Rättshjälp i gränsöverskridande rättsliga angelägenheter Prop. 2003/04:87  
  prop. 2003/04:88 Övervakning av sjötrafiken m.m. Prop. 2003/04:88  
  prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande Prop. 2003/04:89  
  prop. 2003/04:91 Vissa premiepensionsfrågor Prop. 2003/04:91  
  prop. 2003/04:92 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff Prop. 2003/04:92  
  prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Prop. 2003/04:93  
  prop. 2003/04:94 Bostadsrätt - underrättelser till socialnämnden Prop. 2003/04:94  
  prop. 2003/04:95 Utökade planeringsramar för väg- och järnvägsinvesteringar 2004-2015 Prop. 2003/04:95  
  prop. 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2003/04:96  
  prop. 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation Prop. 2003/04:97  
  prop. 2003/04:97 Ändringar i tullagstiftningen med anledning av Tullverkets omorganisation  
  prop. 2003/04:98 Konvention mellan Sverige och Luxemburg om social trygghet Prop. 2003/04:98  
  prop. 2003/04:99 Följdändringar med anledning av nya regler för bank- och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet Prop. 2003/04:99  
  prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition  
  prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Prop. 2003/04:105  
  prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd Prop. 2003/04:106  
  prop. 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta Prop. 2003/04:108  
  prop. 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag Prop. 2003/04:109  
  prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel Prop. 2003/04:111  
  prop. 2003/04:112 Europabolag Prop. 2003/04:112  
  prop. 2003/04:113 Stärkt barnperspektiv i mål om utvisning på grund av brott Prop. 2003/04:113  
  prop. 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens förfaranderegler m.m. Prop. 2003/04:115  
  prop. 2003/04:116 Miljöbedömningar av planer och program Prop. 2003/04:116  
  prop. 2003/04:117 Beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror, m.m. Prop. 2003/04:117  
  prop. 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118  
  prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Prop. 2003/04:121  
  prop. 2003/04:122 Arbetstagarinflytande i europabolag Prop. 2003/04:122  
  prop. 2003/04:123 Järnvägslag Prop. 2003/04:123  
  prop. 2003/04:124 En hållbar svensk politik i fråga om valar Prop. 2003/04:124  
  prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift Prop. 2003/04:126  
  prop. 2003/04:127 Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar Prop. 2003/04:127  
  prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Prop. 2003/04:128  
  prop. 2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor Prop. 2003/04:131  
  prop. 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter I Prop. 2003/04:132  
  prop. 2003/04:133 Överföring av periodiseringsfond och expansions-fond vid ombildning till aktiebolag, m.m. Prop. 2003/04:133  
  prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag Prop. 2003/04:134  
  prop. 2003/04:135 Särskild förvaltning av elnät Prop. 2003/04:135  
  prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Prop. 2003/04:136  
  prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande Prop. 2003/04:138  
  prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete Prop. 2003/04:139  
  prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan Prop. 2003/04:140  
  prop. 2003/04:142 Ändring i lagen om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Prop. 2003/04:142  
  prop. 2003/04:144 Skattebefrielse för el i vissa industriella processer Prop. 2003/04:144  
  prop. 2003/04:145 Trängselskatt Prop. 2003/04:145  
  prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. Prop. 2003/04:146  
  prop. 2003/04:147 Sveriges antagande av rambeslut om minimi-bestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel Prop. 2003/04:147  
  prop. 2003/04:148 Stamcellsforskning Prop. 2003/04:148  
  prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Prop. 2003/04:149  
  prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag Prop. 2003/04:150  
  prop. 2003/04:151 Beskattning av lokalanställd personal vid utländska beskickningar och konsulat i Sverige Prop. 2003/04:151  
  prop. 2003/04:152 Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration Prop. 2003/04:152  
  prop. 2003/04:154 Lag om luftfartsskydd Prop. 2003/04:154  
  prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Prop. 2003/04:155  
  prop. 2003/04:156 Skärpta regler mot penningtvätt  
  prop. 2003/04:157 Nya bestämmelser om revisionsberättelsens utformning Prop. 2003/04:157  
  prop. 2003/04:158 Extraordinära smittskyddsåtgärder Prop. 2003/04:158  
  prop. 2003/04:159 Tillfälligt omhändertagande av egendom för att förhindra trafiknykterhetsbrott Prop. 2003/04:159  
  prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik Prop. 2003/04:160  
  prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor Prop. 2003/04:161  
  prop. 2003/04:162 Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska investeringsbanken Prop. 2003/04:162  
  prop. 2003/04:163 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Prop. 2003/04:163  
  prop. 2003/04:164 Sveriges antagande av rambeslut om angrepp mot informationssystem Prop. 2003/04:164  
  prop. 2003/04:165 Stämpelskatt i samband med företagsinteckning Prop. 2003/04:165  
  prop. 2003/04:166 Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott Prop. 2003/04:166  
  prop. 2003/04:167 Inspektioner inom sjöfartsskyddet Prop. 2003/04:167  
  prop. 2003/04:169 Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Prop. 2003/04:169  
  prop. 2003/04:170 Program för energieffektivisering, m.m. Prop. 2003/04:170  
  prop. 2003/04:171 Sveriges tillträde till avtalet om immunitet och privilegier för Internationella brottmålsdomstolen Prop. 2003/04:171  
  1903/04:172 Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster Skr. 2003/04:172Jämkning av avgift för färdiglagad mat och andra sociala tjänster Skr. 2003/04:172  
  prop. 2003/04:173 Skatteavtal mellan Sverige och Malaysia Prop. 2003/04:173  
  prop. 2003/04:174 Några frågor om ordningslagen Prop. 2003/04:174  
  prop. 2003/04:176 Privilegier och immunitet för Athena inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Prop. 2003/04:176  
  prop. 2003/04:177 Ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning Prop. 2003/04:177  
  prop. 2003/04:179 Transplantationer räddar liv Prop. 2003/04:179  
  prop. 2003/04:180 Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv Prop. 2003/04:180  
  prop. 2003/04:182 Skärpta krav för närradiotillstånd, m.m. Prop. 2003/04:182