Propositioner, prop. 2002/03:1 - prop. 2002/03:151[Detaljerad lista]
 • prop. 2002/03:1
 • prop. 2002/03:2
 • 1902/03:3
 • prop. 2002/03:4
 • prop. 2002/03:5
 • prop. 2002/03:6
 • prop. 2002/03:7
 • 1902/03:8
 • prop. 2002/03:9
 • prop. 2002/03:10
 • prop. 2002/03:11
 • prop. 2002/03:12
 • 1902/03:13
 • prop. 2002/03:14
 • prop. 2002/03:15
 • prop. 2002/03:16
 • prop. 2002/03:17
 • prop. 2002/03:18
 • prop. 2002/03:19
 • prop. 2002/03:20
 • prop. 2002/03:21
 • 1902/03:22
 • 1902/03:23
 • prop. 2002/03:24
 • 1902/03:25
 • prop. 2002/03:26
 • prop. 2002/03:27
 • 1902/03:28
 • 1902/03:29
 • 1902/03:30
 • prop. 2002/03:32
 • prop. 2002/03:33
 • prop. 2002/03:34
 • prop. 2002/03:35
 • prop. 2002/03:36
 • prop. 2002/03:37
 • prop. 2002/03:38
 • prop. 2002/03:39
 • prop. 2002/03:40
 • prop. 2002/03:41
 • prop. 2002/03:42
 • prop. 2002/03:43
 • prop. 2002/03:44
 • prop. 2002/03:45
 • prop. 2002/03:46
 • prop. 2002/03:47
 • 1902/03:48
 • prop. 2002/03:49
 • prop. 2002/03:50
 • 1902/03:51
 • prop. 2002/03:52
 • prop. 2002/03:53
 • prop. 2002/03:54
 • prop. 2002/03:55
 • prop. 2002/03:56
 • prop. 2002/03:57
 • prop. 2002/03:58
 • prop. 2002/03:59
 • 1902/03:60
 • prop. 2002/03:61
 • prop. 2002/03:62
 • prop. 2002/03:63
 • prop. 2002/03:64
 • prop. 2002/03:65
 • prop. 2002/03:66
 • prop. 2002/03:67
 • prop. 2002/03:68
 • prop. 2002/03:69
 • prop. 2002/03:70
 • prop. 2002/03:71
 • prop. 2002/03:72
 • prop. 2002/03:73
 • prop. 2002/03:74
 • 1902/03:75
 • prop. 2002/03:76
 • prop. 2002/03:77
 • prop. 2002/03:78
 • prop. 2002/03:79
 • prop. 2002/03:80
 • 1902/03:81
 • 1902/03:82
 • 1902/03:83
 • prop. 2002/03:84
 • prop. 2002/03:85
 • prop. 2002/03:86
 • prop. 2002/03:87
 • prop. 2002/03:88
 • prop. 2002/03:89
 • 1902/03:90
 • prop. 2002/03:91
 • prop. 2002/03:92
 • prop. 2002/03:93
 • prop. 2002/03:94
 • prop. 2002/03:95
 • prop. 2002/03:96
 • prop. 2002/03:97
 • prop. 2002/03:98
 • prop. 2002/03:99
 • prop. 2002/03:100
 • 1902/03:102
 • prop. 2002/03:105
 • prop. 2002/03:106
 • prop. 2002/03:107
 • prop. 2002/03:108
 • prop. 2002/03:109
 • prop. 2002/03:110
 • 1902/03:111
 • prop. 2002/03:112
 • prop. 2002/03:113
 • 1902/03:114
 • prop. 2002/03:115
 • prop. 2002/03:116
 • prop. 2002/03:117
 • 1902/03:118
 • prop. 2002/03:119
 • 1902/03:120
 • prop. 2002/03:121
 • prop. 2002/03:122
 • prop. 2002/03:123
 • prop. 2002/03:124
 • 1902/03:125
 • 1902/03:126
 • prop. 2002/03:127
 • prop. 2002/03:128
 • 1902/03:129
 • 1902/03:130
 • prop. 2002/03:131
 • prop. 2002/03:132
 • prop. 2002/03:133
 • prop. 2002/03:134
 • prop. 2002/03:135
 • prop. 2002/03:136
 • prop. 2002/03:138
 • prop. 2002/03:139
 • 1902/03:140
 • 1902/03:141
 • prop. 2002/03:142
 • prop. 2002/03:143
 • prop. 2002/03:144
 • 1902/03:145
 • prop. 2002/03:146
 • prop. 2002/03:147
 • prop. 2002/03:148
 • prop. 2002/03:149
 • prop. 2002/03:150
 • prop. 2002/03:151
Detaljerad information om författningarna
  prop. 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003  
  prop. 2002/03:2 Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. Prop. 2002/03:2  
  1902/03:3 2002 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2002/03:32002 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll Skr. 2002/03:3  
  prop. 2002/03:4 Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt Prop. 2002/03:4  
  prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. Prop. 2002/03:5  
  prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro Prop. 2002/03:6  
  prop. 2002/03:7 Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag Prop. 2002/03:7  
  1902/03:8 Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag Skr. 2002/03:8Regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag Skr. 2002/03:8  
  prop. 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan Prop. 2002/03:9  
  prop. 2002/03:10 Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor Prop. 2002/03:10  
  prop. 2002/03:11 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kroatien  
  prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Prop. 2002/03:12  
  1902/03:13 Kontroll av postförsändelser Skr. 2002/03:13Kontroll av postförsändelser Skr. 2002/03:13  
  prop. 2002/03:14 Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstid Prop. 2002/03:14  
  prop. 2002/03:15 Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten Prop. 2002/03:15  
  prop. 2002/03:16 Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av den nya Svinesundsförbindelsen Prop. 2002/03:16  
  prop. 2002/03:17 Förvärv av stöldgods i god tro Prop. 2002/03:17  
  prop. 2002/03:18 Ersättning vid flygolyckor Prop. 2002/03:18  
  prop. 2002/03:19 Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande Prop. 2002/03:19  
  prop. 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet Prop. 2002/03:20  
  prop. 2002/03:21 Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan  
  1902/03:22 Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan (prop. 2002/03:9) Skr. 2002/03:22Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan (prop. 2002/03:9) Skr. 2002/03:22  
  1902/03:23 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2001 Skr. 2002/03:23Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2001 Skr. 2002/03:23  
  prop. 2002/03:24 Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB Prop. 2002/03:24  
  1902/03:25 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken Skr. 2002/03:25Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken Skr. 2002/03:25  
  prop. 2002/03:26 Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 2002/03:26  
  prop. 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen Prop. 2002/03:27  
  1902/03:28 Migration och asylpolitik Skr. 2002/03:28Migration och asylpolitik Skr. 2002/03:28  
  1902/03:29 Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling Skr. 2002/03:29Johannesburg - FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling Skr. 2002/03:29  
  1902/03:30 Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken Skr. 2002/03:30Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken Skr. 2002/03:30  
  prop. 2002/03:32 Tilläggsprotokoll till Europakonventionen - dödsstraffets totala avskaffande i Europa Prop. 2002/03:32  
  prop. 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Prop. 2002/03:33  
  prop. 2002/03:34 Adelns offentligrättsliga status Prop. 2002/03:34  
  prop. 2002/03:35 Mål för folkhälsan Prop. 2002/03:35  
  prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Prop. 2002/03:36  
  prop. 2002/03:37 Reklam för kemiska produkter, m.m. Prop. 2002/03:37  
  prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott Prop. 2002/03:38  
  prop. 2002/03:39 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 2002/03:39  
  prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor  
  prop. 2002/03:41 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 2002/03:41  
  prop. 2002/03:42 Vissa förbrukningsartiklar Prop. 2002/03:42  
  prop. 2002/03:43 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien Prop. 2002/03:43  
  prop. 2002/03:44 Arbetsmarknadspolitiken förstärks Prop. 2002/03:44  
  prop. 2002/03:45 Lagrådets arbetsformer Prop. 2002/03:45  
  prop. 2002/03:46 Folkomröstning om införande av euron Prop. 2002/03:46  
  prop. 2002/03:47 Statens ansvarsnämnds funktion och kompetensområde, m. m. Prop. 2002/03:47  
  1902/03:48 Vissa frågor om Försvarsmaktens anpassningsförmåga Skr. 2002/03:48Vissa frågor om Försvarsmaktens anpassningsförmåga Skr. 2002/03:48  
  prop. 2002/03:49 Nya förmånsrättsregler Prop. 2002/03:49  
  prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning Prop. 2002/03:50  
  1902/03:51 Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 Skr. 2002/03:51Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2003 Skr. 2002/03:51  
  prop. 2002/03:52 Det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk Prop. 2002/03:52  
  prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Prop. 2002/03:53  
  prop. 2002/03:54 Tillsyn och sanktioner på miljörättens område Prop. 2002/03:54  
  prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Prop. 2002/03:55  
  prop. 2002/03:56 Redovisning av könsfördelningen i företagsledningar Prop. 2002/03:56  
  prop. 2002/03:57 Effektivare pantbrevshantering m.m. Prop. 2002/03:57  
  prop. 2002/03:58 Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo  
  prop. 2002/03:59 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar  
  1902/03:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002 Skr. 2002/03:60Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2002 Skr. 2002/03:60  
  prop. 2002/03:61 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2002/03:61  
  prop. 2002/03:62 Några förvaltningsrättsliga frågor Prop. 2002/03:62  
  prop. 2002/03:63 Avgifter vid Riksrevisionen Prop. 2002/03:63  
  prop. 2002/03:64 Kapitaltillskott till Teracom AB Prop. 2002/03:64  
  prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Prop. 2002/03:65  
  prop. 2002/03:66 Sveriges antagande av beslut om ändring av artikel 40.1 och 40.7 i Schengenkonventionen samt ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete Prop. 2002/03:66  
  prop. 2002/03:67 Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial Prop. 2002/03:67  
  prop. 2002/03:68 Tullfrihet för vissa vapen och militär utrustning, m.m. Prop. 2002/03:68  
  prop. 2002/03:69 En ny lag om konsulärt ekonomiskt bistånd Prop. 2002/03:69  
  prop. 2002/03:70 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer Prop. 2002/03:70  
  prop. 2002/03:71 Registrering av hyresförmedlare Prop. 2002/03:71  
  prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Prop. 2002/03:72  
  prop. 2002/03:73 Höjd åldersgräns för tandläkares och tandhygienisters rätt till offentlig ersättning Prop. 2002/03:73  
  prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering Prop. 2002/03:74  
  1902/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringenRedogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen  
  prop. 2002/03:76 EG:s bevisupptagningsförordning Prop. 2002/03:76  
  prop. 2002/03:77 Mervärdesskatteregler för elektronisk handel samt för radio- och TV-sändningar Prop. 2002/03:77  
  prop. 2002/03:78 Upphävande av 1988 års EFTA-konvention om ömsesidigt godtagande av provningsresultat och bevis om överensstämmelse m.m. Prop. 2002/03:78  
  prop. 2002/03:79 Direktavdrag för lantmäteriförrättningsutgifter vid omarrondering Prop. 2002/03:79  
  prop. 2002/03:80 Ny sambolag Prop. 2002/03:80  
  1902/03:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. andra halvåret 2001 och under år 2002 Skr. 2002/03:81Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. andra halvåret 2001 och under år 2002 Skr. 2002/03:81  
  1902/03:82 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2001 och under år 2002Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2001 och under år 2002  
  1902/03:83 Sverige i Förenta nationerna Skr. 2002/03:83Sverige i Förenta nationerna Skr. 2002/03:83  
  prop. 2002/03:84 Ändring i avtalet om Sveriges exportråd  
  prop. 2002/03:85 Vissa elmarknadsfrågor Prop. 2002/03:85  
  prop. 2002/03:86 Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB Prop. 2002/03:86  
  prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor Prop. 2002/03:87  
  prop. 2002/03:88 Åtagande att tillämpa avtal om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, dess nationella representanter och internationella tjänstemän Prop. 2002/03:88  
  prop. 2002/03:89 Förändringar inom sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbetslivet Prop. 2002/03:89  
  1902/03:90 Nordiskt samarbete 2002Nordiskt samarbete 2002  
  prop. 2002/03:91 Associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Chile Prop. 2002/03:91  
  prop. 2002/03:92 Likvidation av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa m.m. Prop. 2002/03:92  
  prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m.  
  prop. 2002/03:94 Ändrade solvensregler för försäkringsbolag Prop. 2002/03:94  
  prop. 2002/03:95 Vakansstatistik Prop. 2002/03:95  
  prop. 2002/03:96 Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar Prop. 2002/03:96  
  prop. 2002/03:97 Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m. Prop. 2002/03:97  
  prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder Prop. 2002/03:98  
  prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket Prop. 2002/03:99  
  prop. 2002/03:100 2003 års ekonomiska vårproposition  
  1902/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2002/03:102Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2002/03:102  
  prop. 2002/03:105 Ändringar i lagen om flyttning av fordon i vissa fall, m.m. Prop. 2002/03:105  
  prop. 2002/03:106 Administrativa avgifter på skatte- och tullområdet, m.m. Prop. 2002/03:106  
  prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer Prop. 2002/03:107  
  prop. 2002/03:108 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Libanon Prop. 2002/03:108  
  prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet Prop. 2002/03:109  
  prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m.  
  1902/03:111 Landsbygdspolitik - resultatredovisning Skr. 2002/03:111Landsbygdspolitik - resultatredovisning Skr. 2002/03:111  
  prop. 2002/03:112 Rätt att lyfta konkursförvaltararvode Prop. 2002/03:112  
  prop. 2002/03:113 Möjlighet att förordna överåklagare att fullgöra särskilda uppgifter vid Riksåklagaren Prop. 2002/03:113  
  1902/03:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002  
  prop. 2002/03:115 Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Algeriet Prop. 2002/03:115  
  prop. 2002/03:116 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. 2002/03:116  
  prop. 2002/03:117 Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp Prop. 2002/03:117  
  1902/03:118 Spelregler för globala marknader - svensk strategi för internationell finansiell stabilitet Skr. 2002/03:118Spelregler för globala marknader - svensk strategi för internationell finansiell stabilitet Skr. 2002/03:118  
  prop. 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Prop. 2002/03:119  
  1902/03:120 2003 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2002/03:1202003 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2002/03:120  
  prop. 2002/03:121 Redovisning och värdering av finansiella instrument Prop. 2002/03:121  
  prop. 2002/03:122 Prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling  
  prop. 2002/03:123 Beskattning av vissa förmåner Prop. 2002/03:123  
  prop. 2002/03:124 Sjöfartsskydd Prop. 2002/03:124  
  1902/03:125 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2002 Skr. 2002/03:125Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2002 Skr. 2002/03:125  
  1902/03:126 Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Skr. 2002/03:126Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen Skr. 2002/03:126  
  prop. 2002/03:127 Skatteavtal mellan Sverige och Portugal m.m. Prop. 2002/03:127  
  prop. 2002/03:128 Företrädaransvar m.m. Prop. 2002/03:128  
  1902/03:129 Arkitektur, form och design Skr. 2002/03:129Arkitektur, form och design Skr. 2002/03:129  
  1902/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002 Skr. 2002/03:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002 Skr. 2002/03:130  
  prop. 2002/03:131 Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) Prop. 2002/03:131  
  prop. 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Prop. 2002/03:132  
  prop. 2002/03:133 Lag om finansiell rådgivning till konsumenter Prop. 2002/03:133  
  prop. 2002/03:134 Avtal om samarbete i konkurrensfrågor Prop. 2002/03:134  
  prop. 2002/03:135 Behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Prop. 2002/03:135  
  prop. 2002/03:136 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m. Prop. 2002/03:136  
  prop. 2002/03:138 Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse Prop. 2002/03:138  
  prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse  
  1902/03:140 Jämt och ständigt - Regeringens jämställdhetspolitik med handlings- plan för mandatperioden Skr. 2002/03:140Jämt och ständigt - Regeringens jämställdhetspolitik med handlings- plan för mandatperioden Skr. 2002/03:140  
  1902/03:141 Staten och den finansiella sektorn Skr. 2002/03:141Staten och den finansiella sektorn Skr. 2002/03:141  
  prop. 2002/03:142 Vissa ägarfrågor m.m. rörande AB Svensk Exportkredit Prop. 2002/03:142  
  prop. 2002/03:143 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo Prop. 2002/03:143  
  prop. 2002/03:144 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen m.m. Prop. 2002/03:144  
  1902/03:145 Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145Meddelande om kommande förslag om ändringar i skatteregler vid övertagande av ansvaret för pensionsutfästelser Skr. 2002/03:145  
  prop. 2002/03:146 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet Prop. 2002/03:146  
  prop. 2002/03:147 Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket Prop. 2002/03:147  
  prop. 2002/03:148 Ändringar i lagen (1985:295) om foder, m.m. Prop. 2002/03:148  
  prop. 2002/03:149 Ändringar i djurskyddslagen (1988:534) Prop. 2002/03:149  
  prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder Prop. 2002/03:150  
  prop. 2002/03:151 Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade Prop. 2002/03:151